Taisteluharjoitukset kuumentavat tunteita Korean niemimaalla

Korean niemimaalla on käynnissä suuri voimainnäytös. Parastaaikaa on käynnissäsotaharjoitus, joka on YhdysvaltainsuurinvoimannäyttöEtelä-Koreassa, jossa on käytössämyöshäivehävittäjiä. Vuosittaisiinharjoituksiinosallistuukymmeniätuhansiaeteläkorealaisia ja amerikkalaisiajoukkoja. Arviolta 230

lue lisää