Baarit auki kesäkuun alusta? – Vaatisi tilapäistä muutosta tartuntatautilakiin

Hallitus on antanut 19. toukokuuta esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen mukaan muutokset toteutettaisiin lisäämällä tartuntatautilakiin tilapäisesti uusi 58 a §. Laki olisi voimassa 1.6.2020–31.10.2020. Lailla säädettäisiin poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoimintaan sellaisia välttämättömiä rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. 

Rajoituksia puretaan valtioneuvoston 6.5.2020 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti niin, että asiakkaita ja ravintoloiden ja kahviloiden henkilökuntaa suojataan koronavirustartunnalta ja estetään tartuntojen leviäminen. Tämän myötä ravintoloissa ja kahviloissa muun muassa vähennetään asiakaspaikkojen määrää sekä huolehditaan asiakkaiden välisestä riittävästä etäisyydestä tartuntariskin välttämiseksi.

Rajoituksia esitetään myös aukiolo- ja anniskeluaikoihin. Esityksen mukaan olisi tarpeen myöskin säätää ravitsemisliikkeille oman toiminnan suunnitteluvelvoite ja tilojen hygieniaan liittyviä vaatimuksia. Tällaisia velvoitteita on jo nykyisin olemassa, sillä jokaiselta ravintolalta vaaditaan mm. omavalvontasuunnitelma, jotka pitävät sisällään niin hygienia- kuin elintarviketurvallisuussäädöksiäkin.

Ravintolat ja kahvilat ovat koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa olleet suljettuina asiakkailta 4.4.2020 lukien.

Aluehallintovirastot valvoisivat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. Tarvittaessa virasto voisi määrätä valvonnassa havaitsemansa epäkohdat ja puutteet korjattaviksi ja määrätä velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravitsemisliikkeen suljettavaksi asiakkailta enintään yhdeksi kuukaudeksi.

Asetuksella säädettäisiin ”tarkemmin tarvittavista rajoituksista”

Lain nojalla on tarkoitus antaa heti lain vahvistamisen jälkeen määräaikainen valtioneuvoston asetus. Tarkoitus on, että rajoituksia voitaisiin asetusta muuttamalla lieventää, jos epidemiatilanne sen sallii. Rajoituksia voidaan asetuksella myöskin kiristää, mikäli epidemiatilanne sitä hallituksen näkemyksen mukaan edellyttää.

Asetuksen mukaan rajoitukset koskisivat 1.6.2020 alkaen koko maata. Asetuksen rakenne sallii kuitenkin myös sen, että hallitus voisi tarvittaessa lieventää rajoituksia alueittain. Tämä tosin on aiemmin todettu lainsäädännön vuoksi ”mahdottomaksi”, joten nähtäväksi jää.

Ravitsemisliikkeiden yleinen velvollisuus on järjestää sisä- ja ulkotilojensa rakenteet ja kalusteet sekä palvelukäytännöt siten, että asiakkaat eivät altistu taudin leviämiselle. Ravitsemisliike ei saa sijoittaa asiakkaita tai seurueita liian lähelle toisiaan. Tarkkoja metrimääriä asetuksessa ei kuitenkaan säädettäisi.

Asetuksella säädettäisiin, että ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikkansa pöydän tai tason ääressä. Asiakkaat voisivat kuitenkin noutaa ostoksensa itse esimerkiksi tiskiltä. Asiakkaat eivät saisi kuitenkaan annostella ruokaa ja juomaa itse esimerkiksi ns. buffetpöydästä. Asetuksessa rajoitettaisiin lisäksi ravitsemisliikkeen asiakaspaikkamäärä puoleen normaalista.

Näiden rajoitusten lisäksi ravitsemisliikkeiden aukioloaika olisi enintään kello 6–23 ja anniskeluaika enintään kello 9–22. Jos asiakas on ostanut alkoholijuomansa ennen kello 22:ta, ”valomerkkiä”, juoman nauttiminen olisi sallittua kello 23:een eli sulkemisaikaan saakka.

Lähde: STM

3 thoughts on “Baarit auki kesäkuun alusta? – Vaatisi tilapäistä muutosta tartuntatautilakiin

 • 19.5.2020 at 13:58
  Permalink

  vuonna 2018 kuoli samaan aikaan melkein tuplasti kuin nyt pelkkään influessaan. coronan varjolla… hallooo pask# kommari jengi!!!! mikä meillä mättää.?????kuka rahastaa ja ketä????? tiedätte sen kunhan vaan sanot sen ääneen…..uskomatonta………..pelleilyä……

  Reply
  • 19.5.2020 at 22:20
   Permalink

   Sairastu ite koronaan niin ehkä olisi erillainen tyyli krjoitella mitä nyt teet,pelkkää paskaa.

   Reply
 • 19.5.2020 at 21:33
  Permalink

  Suosittelenkin hallituksen pässeille runsaasti alkoholia sen linjan ”selkiyttämiseksi”!

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.