Lukijan kynästä: Sexpo ja Tapio Puolimatka

Kirjoitin aikaisemmin Iltalehden artikkelin perusteella pedofiliasta, koska Iltalehti toi esille Sexpon toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan näkemyksiä pedofiliasta ja Tapio Puolimatkan ajatuksia koskien hänen kirjoitustaan Kampanja pedofilian laillistamiseksi. Luettuani kokonaisuudessaan Sexpon nettisivulla olleen kirjoituksen Tapio Puolimatkaan liittyen, jonka allekirjoittajina olivat Sexpon toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja, niin mieleeni nousi ajatuksia, joita olisi hyvä tuoda esille.

Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin Puolimatka ei rinnastanut homoutta pedofiliaan, vaikka Sexpon asiantuntijat näin väittävät. Puolimatka kirjoitti kirjoituksessaan sanasta sanaan näin: ”Ensin pederastia normalisoidaan ja sitten pedofilia. Ja se toteutuu samalla tavalla kuin meidän elämämme aikana on saavutettu täydellinen hyväksyntä homoseksuaalisuudelle.”

Jokainen sisälukutaidon omaava kykenee ymmärtämään ettei Puolimatka rinnastanut homoutta ja pedofiliaa toisiinsa, vaan toi esille sen kuinka pedofilian hyväksyminen kulkee samanlaisissa askelmerkeissä miten homous hyväksyttiin. Tämän lisäksi Puolimatka tuo esille kuinka pedofiliaa aletaan pitämään seksuaalisena suuntauksena, jota ei voisi muuttaa toiseksi. Tässä kohden Sexpon asiantuntijoiden pitäisi vetää sanansa takaisin sekä pyytää nöyrästi anteeksi julkisuuteen levittämäänsä väärää todistusta. Anteeksipyyntö kuuluu hyviin tapoihin ja on yksi sivistyneen yhteiskunnan olemassaolon perustuksista.

Jos sanoisin varkaan pimittävän tietoja pyrkiessään etsimään omaan etuansa häneen kohdistuneiden syytteiden takia ja kuinka hyvin samalla tavalla jotkut poliitikot eivät kerro kaikkea, vaan pimittävät tietoa heihin kohdistuneissa Median skandaaleissa, jotka voivat olla myös aiheettomia. Jokainen tarkkanäköinen lukija ymmärtää etten rinnastanut varasta poliitikkoon, vaan kerroin samanlaisesta menettelytavasta, miten varas ja jotkut poliitikot voivat toimia. Jokainen tarkkasilmäinen lukija ymmärtää etten sanonut poliitikkojen olevan varkaita. Elämässä on tietynlaisia vääriä toimintatapoja, joihin itse kukin voi syyllistyä, mutta se ei tarkoita sitä, että voisin sillä perusteella esimerkkini kautta sanoa poliitikkoa varkaaksi, sillä kyse oli samanlaisen toimintatavan vertaamisesta keskenään, ei siitä, että poliitikkoa olisi rinnastettu tai sanottu varkaaksi. Jos ei halua ymmärtää lukemaansa, niin silloin voi olla kyseessä vaikka sellainen ilmiö, missä ihminen vääristää lukemansa uskomansa propagandan takia.

Tapio Puolimatka kirjoitti kuinka jotkut tutkijat ovat esittäneet, että mielikuvat seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta luovat perustan myös kampanjalle pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseksi. Puolimatka otti esille ja siteerasi seksuaalitutkijaa ja asiantuntijoita, jotka ovat asiasta huolissaan tutkimusten ja havaintojen perusteella. Tarkkaavainen lukija olisi huomannut ettei Tapio Puolimatka edusta yksin näkemystä ja huolta pedofilian laillistamispyrkimyksistä. Asialla on laajempi huoli ja monet muutkin ovat tästä asiasta huolissaan, mutta siitä huolimatta Sexpo valitsi kohteekseen yksipuolisesti Puolimatkan.

1960-70 luvuilta lähtien on ollut olemassa agenda, jonka päämäärä ja tarkoitus on hyväksyttää ja laillistaa seksuaaliset perversiot. Homoliikkeen agenda on ollut julkisesti näkyvillä, koska sen tarkoituksena on vedota ihmisten tunteisiin, että he hyväksyisivät homoseksuaalisuuden ”normaalina” seksuaalimuodon harjoittamisena. Kun ja jos ihmiset voitetaan omalle puolelle tunteen tasolla, niin silloin totuudella ei ole enää merkitystä, koska tunteesta tehdään totuus, vaikka se olisi väärä. Homoliike on toiminut edellä mainitulla tavalla.

Sexpon asiantuntijat sanovat pedofilian olevan seksuaalinen taipumus, joka ei sellaisenaan ole väärä tai sairas ja kuinka seksuaalioikeudet kuuluvat myös pedofiileille, joka ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kenelläkään olisi oikeus kajota lapseen, sillä lapsen omat seksuaalioikeudet, kuten oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen suojelevat lasta. Sexpon asiantuntijat kirjoittivat Tapio Puolimatkan sotkeneen tarkoitushakuisesti seksuaalikasvatuksen ja pedofilian hyväksynnän toisiinsa, ja kuinka Puolimatkan näkemykset kasvattavat lapset häpeämään seksuaalisuuttansa, joka on vaarallista. Sexpon asiantuntijat vetoavat Sexpon palveluissa olleisiin moniin aikuisten kokemuksiin, joiden seksuaalielämä on ollut vaikeaa ja onnetonta lapsuudessa koetun häpäisemisen vuoksi, sillä häpeä estää avun hakemista, jolloin moni pedofiilisiä taipumuksia itsessään havainnut nuori jättää hakeutumatta avun piiriin, koska hän häpeää omaa seksuaalisuuttaan.

Jokaisen terveellä järjellä varustetun ihmisen, niin akateemisesti koulutetun kuin tavallisen kaduntallaajan pitäisi ymmärtää ettei pedofilia ole seksuaalinen suuntaus tai taipumus, vaan kieroutunutta ja vääristynyttä seksuaalisuutta. Samoin pitäisi olla itsestään selvää ettei seksuaalioikeus oman seksuaalisuutensa harjoittamiseen tai mieltymykseen voi kuulua sellaiselle ihmiselle, jonka seksuaalinen halu kohdistuu lapsiin. Seksuaalioikeus oman seksuaalisuuden harjoittamiseen tai mieltymykseen ei saisi koskaan kuulua sellaiselle ihmiselle, jonka pyrkimys on tuottaa lapselle henkisiä ja fyysisiä kipuja ja kärsimyksiä, ja tätä pedofilia tekee lapselle. Silloin on asiantuntijuus kaukana, kun ja jos aletaan pitämään pedofiliaa seksuaalisena suuntautumisena, koska kyse on pahasta seksuaalisesta vääristymästä. Olisi oikeampaa sanoa ettei pedofiilillä ole oikeutta pedofiiliseen seksuaalioikeuteen, koska sen tarkoitus on tuottaa vahinkoa lapselle. Seksuaalioikeuden parissa työskentelevien henkilöiden tulisi sulkea pois seksuaaliset perversiot seksuaalioikeuden piiristä.

Tapio Puolimatka ei sotkenut tarkoitushakuisesti seksuaalikasvatusta ja pedofilian hyväksymistä toisiinsa. Puolimatka toi esille ajassamme näkyvissä olevan todellisuuden, jossa elokuvien, TV-sarjojen, dokumenttien ja lehtikirjoitusten (Media) avulla teininuorten ja aikuisten väliset seksisuhteet esitetään myönteisessä ja harmittomassa valossa, josta edetään aikuisten ja lasten välisten seksuaalisuhteiden normalisoimiseen. Tämän lisäksi Puolimatka kirjoitti kuinka aikamme seksologiassa ja seksikasvatuksessa on myös sellaisia käsityksiä, jonka mukaan lapset ovat syntymästään saakka seksuaalisia nautintoja etsiviä olentoja. Tämä väärä kehitys seksuaalikasvatuksessa on todistettavissa oleva tosiasia, eikä Puolimatkan tarkoitushakuista asioiden sotkemista. Tämän lisäksi monet homoseksuaalit, homojärjestöt ja homomedia ovat tuoneet esille kuinka homous ja pedofilia liittyvät voimakkaasti yhteen. Sexpon asiantuntijoilla olisi peiliin katsomisen paikka. Jos esiintyy asiantuntijana, niin silloin pitäisi todella tietää asian todellinen totuus, eikä saisi heittäytyä mukaan tunteisiin vetoavaan propagandaan, jonka päälle yritetään väkisin pukea tieteen todistusta.

Tapio Puolimatkan ajatuksiin tutustuneena ei tulisi mieleenikään, että hän pyrkisi vaarantamaan lapsen asemaa, sillä asia on juuri päinvastoin. Puolimatkan toiminta perustuu nimenomaan lapsen hyvinvointiin ja turvalliseen kasvuun kohti vastuullista aikuisuutta. Jos ei Puolimatkan toiminnasta tätä näe ja ymmärrä, niin silloin on joko puusilmä tai valheellisen propagandan aivopesun uhri. Tapio Puolimatkan näkemykset kasvattavat lasta kasvamaan kohti turvallista ja tervettä aikuisuutta, jolloin myös seksuaalimoraalin kasvun hedelmänä syntyy terve ja aviopuolisoa kunnioittava seksuaalielämä, silloin kun on oikea aika seksuaalisuudelle. Puolimatkan näkemykset eivät ohjaa ihmistä tuntemaan häpeää seksuaalisuuttansa kohtaan, vaan ohjaa ihmisen kohtaamaan terveen seksuaalisuuden. Itse näen, että tällainen toiminta on auttamassa ihmistä pois häpeästä, kun hän ymmärtää mitä terve ja luonnollinen seksuaalisuus on.

On ikävää nähdä kuinka moraali rappeutuu, johtaen koko ajan enemmän kaikenlaisten perversioiden hyväksymiseen. Kun homoseksuaalisuus alkoi nostamaan päätänsä, niin monet sanoivat sen olevan seksuaalinen suuntaus, jota ei saisi kuitenkaan harjoittaa sen vahingollisuuden takia. Aluksi homoseksuaalisuus hyväksyttiin seksuaalisena suuntauksena, jota ei voi muuttaa ja jota ei saisi harjoittaa. Mutta kun tämä ”muuttumattoman seksuaalisen suuntauksen” täky hyväksyttiin, niin se johti myöhemmin myös siihen, että homouden harjoittaminen on hyväksyttyä ja jopa homoavioliitot ovat laillisia monissa maissa. Kun katselee pedofilian ympärillä käytävää keskustelua, niin askelmerkit ovat pelottavan samanlaisia kuin homoseksuaalisuuden kohdalla.

Hyvin harva uskoi esimerkiksi 1960-70 luvuilla, että homoseksuaalisuudesta tulisi yleisesti hyväksyttyä, mutta niin vain kuitenkin kävi. Pedofilian läpilyöminen tuntuu mahdottomalta ajatukselta, niin kuin homouskin oli aikoinaan, mutta kuten homouskin hyväksyttiin, niin sama vaara on myös pedofilian hyväksymisessä. Pedofilian hyväksyminen tapahtuisi juuri siten, että koska ”tutkimukset” osoittavat lapsen olevan seksuaalinen olento, niin hänen tulisi saada harjoittaa seksuaalisuuttaan ja päättää vapaasti siitä kenen kanssa hän seksiä harjoittaisi. Seuraavaksi, joku keksisi, että lapsen olisi turvallista harjoitella ja tutustua seksuaalisuutensa ”vastuullisen” aikuisen kanssa. Näin pedofilia ei olisi enää vahingollista, vaan ”lapsen etu”. Kaikenlainen vääryys pyrkii vääristämään asiat sillä tavalla, että pahuudesta, perversiosta ja väärästä tuleekin yhtäkkiä hyvä ja tavoiteltava asia. Aikuisen ja lapsen välinen seksi on aikuisen seksuaalinen perversio ja kieroutuma, joka tuhoaa lapsen elämän.

Muistuu mieleeni se kuinka ennen kaikki tutkimukset kertoivat homoseksuaalisuuden monista vahingollisista vaikutuksista. Sen jälkeen kun homoseksuaalisuutta on alettu pitää ”normaalina” seksuaalisuuden muotona ja sisäsyntyisenä seksuaalisena muuttumattomana suuntauksena, niin ”tutkimustulokset” ovat yhtäkkiä muuttuneet suotuisiksi ja positiivisiksi homoseksuaalisuutta kohtaan. Pahoin pelkään, että sama tulee tapahtumaan pedofilian kohdalla. Askelmerkit ovat jo olemassa suuntaan, joka pyrkii tekemään pedofiliasta ensin muuttumattoman seksuaalisen suuntauksen, jonka jälkeen askel pedofilian hyväksymiseen, seksiin aikuisen ja lapsen välillä ottaa askeleita asian toteutumiseen. Tapio Puolimatka on ollut koko ajan ihan oikeilla jäljillä, sillä nykyinen väärä käsitys ja ymmärrys lapsesta seksuaalisena olentona, jonka tulisi etsiä seksuaalisia nautintoja, tulee johtamaan pedofilian hyväksymiseen. Asia tullaan esittämään niin ettei lapselle saa tehdä mitään vastoin hänen tahtoaan, mutta aikuisen manipuloitavissa oleva lapsi pedofilian hyväksymisen jälkeen on hyvin helposti manipuloitavissa siihen suuntaan, joka sanoo aikuisen ja lapsen välisen seksin perustuneen yhteiseen hyväksyntään, ollen ”turvallista” ”vastuullisen” aikuisen läsnä ollessa. Sisimmässäni koen tuskaa ja hätää lastemme puolesta, joka laittaa minut kirjoittamaan tästä asiasta, joka on osaltaan hyvin vastenmielistä ja iljettävää pedofilian takia.

Aion itse taistella loppuun saakka lasten oikeuksien puolesta ja vastustan pedofiliaa viimeiseen elonhenkäykseen asti. Haastan myös sinua käymään samaa taistelua lasten puolesta, joka näet totuuden tässä asiassa. Lapsi ei kykene pitämään puoliaan aikuisten vääriä ja itsekkäitä seksuaalisia himoja vastaan, jotka kohdistuvat lapseen, siksi tarvitaan sinua, vastuullista aikuista taistelemaan lasten puolesta, tätä nykyistä hölmöyttä ja puusilmäisyyttä vastaan, joka pyrkii tuhoamaan lapsemme, joka on meidän kallein biologinen perintömme maailmalle.

Petri Paavola

8 thoughts on “Lukijan kynästä: Sexpo ja Tapio Puolimatka

 • 27.8.2018 at 11:52
  Permalink

  Erinomainen artikkeli!

  Reply
 • 27.8.2018 at 12:13
  Permalink

  Tapio Puolimatka on täysin oikeassa tässä asiassa.

  Reply
 • 27.8.2018 at 12:18
  Permalink

  Tarkennukseksi pederastria ei ole homoutta, Pederastia tarkoittaa ensisijaisesti antiikin Kreikan kulttuurissa esiintynyttä aikuisen miehen ja nuorukaisen välistä seksuaalissävytteistä suhdetta. Pojan ja kasvattajan suhteeseen sisältyi eroottista homoseksuaalisuutta, jolla poikaa opetettiin ymmärtämään rakkauden ja huomioon ottamisen merkitys, ja näin hänestä oletettiin kehittyvän vastuuntuntoinen aikuinen. Poika tavallaan asetettiin naisen asemaan, jotta hän oppisi kohtelemaan naisia oikein. Myöhemmin pederastialla tarkoitettiin yleensä vain homoseksuaalisuutta, mutta se oli laajalle levinnyt väärinkäsitys. Sama väärinkäsitys voi olla sexpolaisten taustalla. Pitäisi osata tehdä ero, mikä on leikkiä ja mikä on todellista homoutta, joka ei ole biologisesti normaali elämäntapa.

  Reply
 • 27.8.2018 at 13:15
  Permalink

  Kohta vihervasemmisto rupee ajaan kaikille pakollista homoilupäivää. Vihervasemmistolaiset kommisaarot valvoo, että kaikki homoilee.

  Reply
 • 27.8.2018 at 13:31
  Permalink

  Yhteiskunta voi mennä laumailmiön takia millaisiin hullutuksiin hyvänsä, kuten muotimaailma tai historia opettaa. Tarvitaan vain aikaa ja sinnikäs kampanja, niin pedofiili-, zoofiili- ja nekrofiililiittoja siunataan kirkoissa, arvatenkin tässä järjestyksessä. Kun yksi kampanja onnistuu, siirrytään seuraavaan.

  Mitä tulee varkauteen ja politiikkaan, niin eduskunnassa laillistetaan suurimpia varkauksia. Valtion väkivaltakoneiston turvin otetaan yksiltä ja annetaan toisille yli senkin, mikä yleisen edun kannalta on välttämätöntä. Varastettuilla rahoilla hankitaan ääniä kotimaassa, ostetaan korkeita EU-virkoja sekä moraalisäteillään vaikkapa YK-johtajan paikkaa silmälläpitäen jakamalla rahaa ulkomaille ja ulkomaalaisille vastikkeetta.

  Reply
 • 27.8.2018 at 17:39
  Permalink

  ”Sexpon asiantuntijat” !?!?!?

  Siellä ei ole ainuttakaan sellaista! Onko ammattihuora asiantuntija? No, tavallaan, mutta kuitenkin ennen muinoin nimike” ”Asiantuntija” merkitsi hyvin viisaan näköistä iäkkään puoleista miestä, jolla ei ollut paljoa tukkaa päässä, mutta sitä enemmän sen alla. Hän tuotti hyvin artikuloitua puhetta ja lauseet olivat täynnänsä punnittua harkintaa unohtamatta tuiki välttämättömät akateemiset ammattikieleen kuuluvat ammattisanat eli latinaa, patinaa ja yliopistollisiin tutkimuksiin kuuluvat sivistyssanat, joista ei tavallinen rivikansalainen ymmärtänyt enempää kuin sika hopealusikasta. Mutta tämä vain vahvisti asianomaisen asiantuntijan asiantuntijuutta ja samalla siinä henki syvä vuosikymmeniä kestänyt akateeminen työ ja pohdinta aina uniin saakka. Kuitenkaan tavallista kansalaista ei ketuttanut, eikä hän tuntenut alemmuudentunnetta, vaikka osa ”kansankynttilän” perusteellisesti artikuloidusta puheesta jäi hämärän peittoon korkeaopillisten sanojen käytön vuoksi, jonka perusjamppa ymmärsi olevan tutkimuksellista ja yliopistollista ammattikieltä, joka tarttuu esittäjäänsä kiinni kuin basaari kauppias hihaan, eikä kysymyksessä ollut trossaaminen tai elvistely omalla oppineisuudellaan, jonka varmimmaksi merkiksi olisi asettanut itsensa kuulijakuntansa yläpuolelle vieläpä haluten erottautua siitä parempaan kastiin laskeutuen vain harvoin rahvaan tasolle heidän tasolleen ilahduttamaan sekä tuomaan lisää tiedon valoa yksinkertaisille keropäille, jotka tuskin osaavat laskea kymmeneen ja viettävät suurimman aikansa perin alkukantaisissa harrastuksissa, joka tapaa sikiäväisyytenä näkyä tuonne miten.

  Reply
 • 27.8.2018 at 22:33
  Permalink

  vihervasurit eivät ole järjissään.

  Reply
 • 29.8.2018 at 21:04
  Permalink

  Kiitos hyvästä artikkelista. Puolimatka on oikeassa. Pedofilian laillistamiskampanja on käynnissä, siihen liittyy myös käynnissä oleva Lapsenhuoltolain uudistus, perehtykääpä kyseisen lain valmisteluasiakirjoihin. Tässä poiminta Lastensuojelun keskusliiton sivuilta:

  Lapselle läheiset ihmissuhteet halutaan turvata

  Uutena asiana laissa ehdotetaan säädettäväksi lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä muuhun henkilöön kuin vanhempaansa. Mikäli lapsen ja tietyn henkilön välillä on erityisen läheinen ja vakiintunut suhde, joka on verrattavissa lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen, voitaisiin tapaamisoikeus vahvistaa täytäntöönpanokelpoisella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Tällaisia erityisen läheisiä aikuisia lapselle voivat olla vaikkapa samassa taloudessa asunut isovanhempi tai sijaisvanhempi tai vanhemmasta eronnut entinen avio- tai avopuoliso. Tarkoitus on, että lapsen huolto turvaisi lapselle myönteiset ja läheiset suhteet kaikkien tärkeiden ihmisten osalta.

  Tämä laki on estettävä, sillä pohtikaapa kuinka monta lasta Suomessa on sijoitettuina ja määrä kasvaa koko ajan. Mm. Lokakuun liike on viime aikoina ansiokkaasti käsitellyt näitä lasten huostaanotto- ja sijoitusasioita. Sijoitetut lapset ovat tilanteensa vuoksi erityisen suuressa vaarassa joutua pedofiili-sijaisvanhemmille ja jos näitä tiettyjä taipumuksia omaavalle sijaisvanhemmalle myönnetään vielä tapaamisoikeus sijoituksen päättymisen jälkeen, niin hirveys vain jatkuu.

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.