Myönteisten turvapaikkapäätösten osuus kasvanut – Valitusten yleisin uusi peruste kääntyminen kristinuskoon

Migri on julkaissut vuoden 2017 tilastot, joiden mukaan turvapaikanhakijoita oli selvästi edellisvuosia vähemmän. Ensimmäisen hakemuksen jätti reilut 2 100 hakijaa.

Vuonna 2017 turvapaikkaa haki Suomesta yhteensä 5 059 henkilöä (2016: 5 657). Heistä 2 139 haki turvapaikkaa ensimmäistä kertaa, 1 858 teki uusintahakemuksen ja 1 062 hakijan hakemus siirrettiin EU:n sisäisenä siirtona Suomeen Kreikasta tai Italiasta (teknisistä syistä johtuen tilastopalvelussamme näkyy virheellisesti luku 1 068).

Ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrä laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna: vuonna 2016 ensimmäisiä hakemuksia tehtiin 4 005.

Kun kokonaishakijamäärästä jätetään pois uusintahakemukset ja sisäisesti siirretyt, on turvapaikkahakemusten määrä vuonna 2017 selvästi pienempi kuin vuosina ennen syksyä 2015, jolloin hakijamäärät nousivat. Ennen vuotta 2015 hakijamäärä oli suhteellisen vakiintunut 3 000 – 4 000 hakijaan vuosittain.

Kristinuskoon kääntyminen valitusvaiheen yleisin uusi peruste

Vuonna 2017 myönteisten turvapaikkapäätöksen, eli turvapaikan, toissijaista suojelua tai oleskeluluvan muulla perusteella sai noin 40 % päätöksen saaneista hakijoista (2016: 27 %). Kielteisten päätösten osuus oli noin 42 % (2016: 51 %). Luvut sisältävät niin ensimmäiseen kuin uusintahakemuksiin tehdyt päätökset.

Myönteisten päätösten suhteellisen kasvun taustalla on muun muassa se, että hakijat ovat esittäneet valitusvaiheessa aikaisempaa enemmän uusia perusteita hakemukselleen. Yleisin uusi peruste on ollut kristinuskoon kääntyminen. Turvapaikan kristinuskoon kääntymisen perusteella voi saada, jos katsotaan, henkilö on vainon vaarassa uskontonsa vuoksi palatessaan kotimaahansa.

Myös sisäisinä siirtoina Kreikan ja Italian kautta tulleiden turvapaikanhakijoiden päätökset vaikuttavat päätösjakaumaan: sisäisen siirron ohjelmaan valittiin kansalaisuuksia, joiden kohdalla kansainvälisen suojelun myöntämisprosentti on EU-maissa 75 % tai korkeampi. Eli valtaosa hakijoista on saanut myönteisen päätöksen.

Vuonna 2016 lisättiin henkilöstöä ja saatiin siten purettua valtaosa vuoden 2015 suuresta hakemusmäärästä. Ensin käsiteltiin yksinkertaisemmat hakemukset. Samalla moni enemmän selvitystä ja perehtymistä vaativa hakemus siirtyi ratkaistavaksi vuonna 2017. Näistä pidempään käsittelyssä olevista hakemuksista monelle tehtiin myönteinen päätös, mikä vaikuttaa myönteisten päätösten suhteelliseen nousuun.

Hallinto-oikeudet palauttivat Maahanmuuttovirastolle reilut 2 420 päätöstä

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan, hallinto-oikeudet ovat käsitelleet vuonna 2017 reilut 7 540 turvapaikkapäätöksestä tehtyä valitusta.

Näistä 2 423 (32 %) palautui Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi eri kumoamisperustein.

Valtaosa (17 %) päätöksistä palautui uuden selvityksen takia, yhteensä 1 313 kappaletta. Näissä yleisin uusi valitusvaiheessa esille tuotu peruste on kristinuskoon kääntyminen.

Sisäministeriön antama alle 5 % tavoite menettely- ja laintulkintavirheiden osalta saavutettiin niiden jäädessä 4 % (310 kpl).

Hallinto-oikeuksissa on tällä hetkellä käsittelyssä tai käsittelyjonossa 7 589 Maahanmuuttoviraston tekemää turvapaikkapäätöstä. Maahanmuuttovirastossa käsittelyä odottaa 2 186 hallinto-oikeuksista palautettua päätöstä.

Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten hakemusmäärät nousivat reilusti

Vuonna 2017 oleskelulupahakemuksia perhesiteen perusteella jätettiin yhteensä 10 % enemmän kuin vuonna 2016.

Suurin nousu on Suomesta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten hakemusmäärässä: hakemuksia jätettiin edellisvuotta 58 % enemmän.

Irakilaisten hakemukset kasvoivat yli kolmanneksella (2017: 1 105; 2016: 768), ja irakilaiset ovat nykyään selkeästi suurin oleskelulupaa perhesiteen perusteella hakeva ryhmä (asiasta laajemmin tiedotteessamme).

Venäläisten jättämät perhesidehakemukset ovat vähentyneet runsaalla neljänneksellä, silti venäläiset ovat yhä toiseksi suurin hakijaryhmä.

Työperäisten oleskelulupien hakemusmäärä kasvoi yhteensä 16 %. Eniten kasvua näkyy tutkijoiden hakemuksissa (29 %). Myös erityisasiantuntijoiden (23 %) ja työntekijöiden (19 %) oleskeluluvissa näkyy kasvua.

Opiskelijoiden oleskelulupahakemukset vähenivät 21 % (2017: 5 647; 2016: 7 161). Suurin syy hakemusten vähenemiseen on lukuvuosimaksujen käyttöönotto EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisille korkeakouluopiskelijoille. Muutos koskee 1.8.2017 alkaen opintonsa aloittaneita opiskelijoita. (asiasta laajemmin tiedotteessamme).

Oleskelulupapäätösten- ja hakemusten kokonaismäärissä näkyvät nyt myös jatkoluvat, pysyvät luvat ja EU-rekisteröinnit. Oleskeluluvan jatkamiseen ja EU-kansalaisen oleskeluun liittyvät asiat siirtyivät vuoden 2017 alussa poliisilta Maahanmuuttovirastolle.

8 358 EU-kansalaista teki rekisteröintihakemuksen (2016: 10 098). Jatkolupahakemuksia jätettiin enemmän kuin edellisenä vuonna (2017: lähes 30 000; 2016: reilut 27 000). Pysyvien oleskelulupien hakijamäärät pysyivät lähellä vuoden 2016 tasoa.

Suomen kansalaisuuden sai 12 600 henkilöä

Suomen kansalaisuuden sai vuonna 2017 yhteensä 12 600 henkilöä (2016: 9 644).

Venäjän kansalaiset ovat edelleen suurin hakijaryhmä, vaikka venäläisten hakemusmäärissä näkyykin pientä laskua.

Kesällä 2016 Isossa-Britanniassa järjestetyssä kansanäänestyksessä yli 50 % äänesti EU:sta eroamisen puolesta. Tällä on saattanut olla vaikutusta siihen, että brittien kansalaisuushakemusten määrä kasvoi vuonna 2017: kun kansalaisuusilmoitukset lasketaan mukaan, vuonna 2017 yhteensä 201 Ison-Britannian kansalaista haki Suomen kansalaisuutta (2016: 100).

Tarkemmat vuositilastot verkossa

Vuoden 2017 nyt vahvistetut tilastot löydät Migrin tilastopalvelusta: tilastot.migri.fi. Tilastot vuodesta 2015 taaksepäin löydät pdf-muodossa osoitteesta http://migri.fi/tilastot

Lähde: Migri

11 thoughts on “Myönteisten turvapaikkapäätösten osuus kasvanut – Valitusten yleisin uusi peruste kääntyminen kristinuskoon

 • 12.2.2018 at 13:56
  Permalink

  Kristinuskoon kääntyminen on täyttä PASKAA!
  Matut vittuun ja sillä sipuli!

  Reply
 • 12.2.2018 at 14:28
  Permalink

  Kai näiltä ”käännynnäisiltä” jatkossa edes pidätetään luterilaisen seurakunnan ”kirkollisvero” niiden saamista etuuksista? Se olisi vähintä millä ne voisi osoittaa olevansa kristittyjä. Ja siten osallistuisivat edes jollain tavalla luterilaisen seurakunnan rahoitukseen ja toimintaan.

  Reply
 • 12.2.2018 at 14:29
  Permalink

  Suosittelen lukea Migrin sivuilta maakohtaisia tilanneraportteja (Maatietoraportit:Tilannekuvat ja -katsaukset, teemaraportit sekä tiedonhankintamatkat) joita he käyttävät yhtenä komponenttina prosesseissaan. Ihan jotta saisi alkeellista kuvaa että miltä pohjalta näitä tehdään.
  Niitä löytyy sivulta http://migri.fi/raportit

  Yksi ote Irakin raportista:”ISISiin kytköksissä olleiden henkilöiden tilanne on vaikea. Pahimmassa tapauksessa hänen heimonsa jäsenet saattavat surmata tällaisen henkilön.Yksittäinen henkilö saatetaan karkottaa heimoyhteisöstä epäillyn ISIS-kytköksen ja/ tai heimoa vastaan kohdistuneen rikoksen vuoksi. Karkottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilö ei enää saa suojelua heimolta tai yhteisön tarjoamia sosiaalitukia jolloin henkilö joutuu haavoittuvaan asemaan. Käytännössä henkilö voidaan karkottaa kotoaan ja hänen omaisuuttaan saatetaan tuhota. Heimotaistelijat ja kyläviranomaiset (mukhtar) pitävät listoja ISISiin liitoksissa olevista ihmisistä. Tällaisten ihmisten taloja saatetaan merkitä mukhtarin toimesta oletetun ISIS-kytköksen merkiksi.
  Tällaisia tapauksia sovitellaan eri tavoin. Jollakin paikkakunnalla henkilö voi jäädä kotiinsa, jos hän kieltää yhteisönsä edessä ISISiin liitoksissa olevan perheenjäsenensä.” ja niin edelleen.
  http://migri.fi/documents/5202425/5914056/Irak+tiedonhankintamatka+Bagdadiin+loka-marraskuussa+2017.pdf/868c0af1-3c50-4ab2-99e0-a720b079c589

  Se ettei niitä kansalaisjärjestöjä tmv. ketä käytetään tiedonlähteinä Irakissa, Somaliassa ja muualla ei kerrota, jättää suuren kysymyksen, ovatko nämä kontaktihenkilöt edes ideologia-vapaita?

  Toinen selkeä asia raportissa oli elannon hankkimisen ongelmat, mikä ajaa suuria massoja pakolaisuuteen.
  No, kaikki edes vähän perillä asioista olevathan tietävät kuinka talous-&geopoliittinen&aseellinen mahtikoalitio USraelin johdolla aloitti ja aiheutti kaaoksen, johon sitten kuuluu mm. väestöjen liikkumiset, pakolaisuus, ja myös jatkaa sen ylläpitämistä ja uusien synnyttämistä.
  Eli miten ennaltaehkäistä tai olla olematta osa ongelmaa, poliittisesti ja taloudellisesti? Perussuomalaisten valtaisa USrael fanitusosasto varmaan osaa vastata näihin suuriin kysymyksiin – osoittamalla sormea globaalin ongelmakokonaisuuden ei-keskeiseen osaan, eli islamiin(*). Savusillin myyjä on joillekin tuottoisa ammatti.

  (*huomautuksena, olen itse perehtynyt siihenkin aiheeseen ja itse uskonnollisiin teksteihin paljon ennen näitä viimeajan ilmiöitä. Kriitikkona hereillä siinäkin paljon ennen niitä pölhöpopulistisia muka valveutuneita pyrkyripolitikkoja.)

  Reply
  • 12.2.2018 at 15:24
   Permalink

   Älä ole hölmö. Arvasin että sinunlaisesi lähtisi välittömästi yhdistämään rajat-aukilaisuuteen vaikkei yhtikäs mikään tekstissäni viitannut siihen, vaan päinvastoin. Siksi mainitsinkin siitä mihin olen perehtynyt ja kirjoittanut, eli aktiivisella islam kritiikilläni (ja myös valepakolaisuus/huono pakolaisuusjärjestelmä) yrittänyt pohjustaa tietoisuutta. Sen sijaan kirjoitin siitä mitä kokonaisuudessa on ongelmien alkujuuri. Kuulun vastuullisen politiikan (rajat ja kansan etu on myös maailman etu) kannattajiin. Että noin heikoin perustein käsitit asian toisin ja päinvastaisesti, kertoo varmasti jotain sinusta. Minua kohtaan on agressiivisesti ja heikoin älyllisin meriitein hyökätty eri yhteyksissä (kuten rasmuslaisten keskuudessa) kun pyrin järkevään ja myös laajennettuun keskusteluun. Tämä piirre ei ole rasmuslaisten yksinoikeus, valitettavasti.

   Reply
   • 12.2.2018 at 18:41
    Permalink

    Trollaus ja kärjistys kuuluu asiaani . Kaikki eivät valitettavasti jaksa lukea novellien pituista ajatelmaa, joista täytyy kaivaa asian ydin ajatuksella. Itse olen asiota vuosikymmeniä lueskelut ,ei sieltä valtavirrasta. Magneettimedia on tuttu vuosien takaa. Suosittelen. Ja M hieman lyhyemmin ja terävämmin. Ei ihmiset osaa/ pysty/jaksa kiinnostua novelleista. Putous , tanssii jonkun kanssa ja muu aivopesu on tähdellisempää .Älä muista pahalla. Barrikadin samalla puolella ollaan toivottavasti, jos niin käy tulevaisuudessa

    Reply
 • 12.2.2018 at 15:10
  Permalink

  Niin ja M:lle tiedoksi, näitä kyllä maailmassa riittää. Vanha sanonta; ei se ole tyhmä joka pyytää,vaan se joka maksaa…

  Reply
 • 12.2.2018 at 17:27
  Permalink

  Miksi tähän pitää sekottaa joku helvetin uskonto. Eikö Eurooppa ole jo sen verran sivistynyt että taikauskosta on jo päästy.

  Reply
 • 13.2.2018 at 12:17
  Permalink

  Bosnian sodan aikaan eli -90 luvun alussa asuinkuntani valtuusto otti käsiään hieroen pakolaisperheen asumaan kerrostaloon naapuriini. Olivat kuulemma hartaita kristittyjä. Muutaman kuukauden hiljaiselon jälkeen alkoi ramadanin vietto. Tulivat sukulaiset oikein Hesasta ja Lahden seudulta öisiin juhliin valtion (sosiaalihuollon)kyydillä. Eivät edes soitetut poliisit saaneet rauhoitettua näitä juhlijoita. Anteeksipyyntöä ei valtuustolta ole tähänkään päivään mennessä tullut. Eikä varmaan tule. Enkä varmaan anna. Niin poliitikko, kuin musuttaja osaa kyllä valehdella tarpeen vaatiessa. Ei mulla muuta.

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.