Sotilasräjähde raivataan Raaseporin Leksvallissa/Militärsprängämne röjs i Leksvall i Raseborg

Raaseporissa Leksvallin maastosta löytynyt vanha sotilasräjähde raivataan 27.9.2017 iltapäivän aikana. Räjähteen löytyessä läheltä omakotitalo- / mökkialuetta, aluetta joudutaan eristämään ja joitakin asuntoja tyhjentämään siirron ajaksi.

Puolustusvoimien asiantuntijat kuljettavat räjähteen käytössään olevalle ampuma- / harjoitusalueelle Syndaleniin, jossa räjähde hävitetään hallitusti räjäyttämällä.

Uudenmaan prikaati tiedottaa asiasta omalta osaltaan tänään.

Ett gammalt militärsprängämne, som hittats i terrängen i Leksavall i Raseborg, kommer att röjas 27.9.2017 under eftermiddagen. Eftersom sprängämnet hittats i närheten av egnahemshus- och stugområde, måste området avspärras och somliga bostäder måste evakueras under tiden sprängämnet flyttas.

Försvarsmaktens personal transporterar sprängämnet till Syndalden där de har till förfogan skjut-/övningsområde där sprängämnet detoneras under kontrollerade omständigheter.

Nylands brigad informerar om saken för sin egen del idag.

Lähde: Poliisi

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.