Fennovoima selvittää ydinjätteen sijoituspaikoiksi Pyhäjokea ja Eurajokea

Fennovoima Oy on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle vaaditun lisäselvityksen ydinjätehuollostaan. Selvitys täydentää Fennovoiman suunnitelmia Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen käytön yhteydessä syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Fennovoima selvittää käytetyn ydinpolttoaineen vaihtoehtoisina loppusijoituspaikkakuntina Pyhäjokea ja Eurajokea.

Työ- ja elinkeinoministeriö edellytti Fennovoimalta lisäselvitystä loppusijoitushankkeen YVA-ohjelmaa koskeneessa yhteysviranomaisen lausunnossa joulukuussa 2016. TEM käsittelee saamansa lisäselvityksen osana Hanhikivi 1-voimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyä. Rakentamislupahakemus tulee valtioneuvoston päätettäväksi aikaisintaan vuonna 2019.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke vaatii toteutuakseen valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä rakentamis- ja käyttöluvat. Loppusijoittaminen alkaisi tämän hetken suunnitelmien mukaan aikaisintaan 2090-luvulla.

Fennovoiman tarkastelussa Pyhäjoen Sydänneva ja Eurajoki Olkiluotoa lukuun ottamatta

Selvityksensä mukaan Fennovoima on valinnut Pyhäjoen kunnassa tutkittavaksi Sydännevalta alueen, joka mahdollisesti soveltuu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Eurajoelta yhtiö ei ole vielä vastaavaa aluetta valinnut, vaan ilmoittaa valitsevansa kohdealueen aikaisintaan saatuaan ydinvoimalaitokselleen valtioneuvostolta  rakentamisluvan tai viimeistään ennen käyttöluvan myöntämistä, jonka aikatauluksi yhtiö arvioi vuotta 2022.

Fennovoiman selvityksen mukaan Posiva on Fennovoiman kanssa tekemän ydinjätehuoltoa koskevan yhteistyösopimuksen perusteella tarkastellut Eurajoen aluetta koko kunnan tasolla, Olkiluodon aluetta lukuun ottamatta, loppusijoitukseen mahdollisesti soveltuvien alueiden löytämiseksi. Myös Geologian tutkimuskeskus (GTK) on osallistunut potentiaalisten alueiden rajaamiseen. Alueiden rajaamista on lisäksi jatkettu ympäristötekijöiden perusteella.

Alue valitaan kallioperälle asetettujen tavoiteominaisuuksien, yhteiskunnan odotuksien ja Fennovoiman omien vaatimusten perusteella. Kallioperän tavoiteominaisuuksien selvittämiseksi Fennovoima on käynnistänyt geologisten kriteerien päivitystyön erityisesti loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden huomioimiseksi. Tässä työssä Fennovoima hyödyntää Posivan kansainvälisesti ainutlaatuista kokemusta ja osaamista liittyen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen ja erityisesti loppusijoituspaikan valintaan. Päivityksessä hyödynnetään myös ruotsalaisen ydinjätehuoltoyhtiön SKB:n loppusijoitushankkeessa kertynyttä tietoa.

Eurajoen alueen valinnan jälkeen Fennovoima aloittaa lisätutkimukset yhtä aikaa Eurajoen ja Pyhäjoen alueilla. Fennovoima on jo laatinut tutkimuksia koskevan alustavan tutkimussuunnitelman. Suunnitelman mukaan tutkimukset alkaisivat tausta-aineistojen keräyksellä ja pintakartoituksilla ja etenisivät sen jälkeen kairauksiin.

Lähde: TEM

One thought on “Fennovoima selvittää ydinjätteen sijoituspaikoiksi Pyhäjokea ja Eurajokea

  • 30.1.2018 at 16:44
    Permalink

    Siis Sydänneva. Niin ennen muinoin sanottiinkin kaikesta, jolla ei tehnyt kertakaikkiaan yhtään mitään, että on ”nevaanpolettava”.

    Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.