Keskusrikospoliisi selvittää virtuaalivaluutan roolia terrorismi- ja rahanpesurikoksissa

Erilaiset virtuaalivaluutat, kuten Bitcoinit liittyvät yhä useampaan rikostutkintaan. Keskusrikospoliisi on kartoittanut asiaa viime vuonna alkaneessa Euroopan unionin rahoittamassa hankkeessa. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on selvittää virtuaalivaluuttojen muodostamaa uhkaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kannalta ja mahdollisuuksia vastata tähän uhkaan viranomaistoimin.

Hankkeen puitteissa on selvitetty niiden poliisin tietojärjestelmiin kirjattujen rikosilmoitusten määrää, joihin liittyy virtuaalivaluuttoja. Vuonna 2011, jolloin ilmoituksia kirjattiin ensimmäisen kerran poliisin järjestelmiin, niitä oli vain 13. Viime vuonna ilmoitusten määrä oli yli 650. Erityisen voimakkaasti virtuaalivaluuttoihin liittyvät rikosilmoitukset lisääntyivät vuosien 2015 ja 2016 välillä: kasvu oli tuolloin 52 prosenttia.

Rikokset, joihin virtuaalivaluutat liittyvät, vaihtelevat merkittävästi sen mukaan, onko esitutkintaviranomaisena Tulli vai poliisi. Tullin kirjaamista rikoksista 86 prosenttia liittyi tavalla tai toisella huumausaineisiin. Poliisin kirjaamissa rikosilmoituksissa virtuaalivaluutat taas liittyivät pääosin petosrikoksiin (36 % ilmoituksista) tai huumausainerikoksiin (22 % ilmoituksista). Muita merkittäviä rikoslajeja olivat rahanpesurikokset, väärennykset ja erilaiset tietoverkkorikokset, kuten tietomurrot ja identiteettivarkaudet.

Nyt käynnissä oleva hanke on ajankohtainen, koska virtuaalivaluutat ovat kohonneet lyhyessä ajassa merkittäväksi tekijäksi rahanpesun toteuttamisessa. Vuonna 2014 lähes 10 prosenttia kaikista rahanpesurikoksista ja vuonna 2016 liki kuusi prosenttia rahanpesurikoksista liittyi virtuaalivaluuttoihin. Kun kirjattujen rahanpesurikosten määrä on samaan aikaan kaksinkertaistunut (vuonna 2014 249 kirjattua rahanpesurikosta, vuonna 2016 465 rikosta), ovat virtuaalivaluutat merkittävässä roolissa pohdittaessa tulevien vuosien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja torjuntatarpeita.

Virtuaalivaluutta tarjoaa vahvan anonymiteetin

Alun perin virtuaalivaluutat ovat olleet harvojen tietotekniikkaan ja sen uusiin sovelluksiin innokkaasti suhtautuvien henkilöiden käytössä. Nykyisin virtuaalivaluuttoja käytetään yhä laajemmin ja monet kansainväliset yhtiöt ovat ottaneet käyttöön virtuaalivaluutat maksuvälineenä. Suomessa arvioidaan olevan tuhansia ainakin satunnaisesti virtuaalivaluuttoja käyttäviä henkilöitä. On syytä olettaa, että virtuaalivaluuttojen käyttö myös rikosten tekemisessä ja rikoksen uhrien menetyksinä yleistyy.

Rikosten tekijöille virtuaalivaluuttojen etuina on ensinnäkin vahva anonymiteetti, jonka johdosta virtuaalivaluuttojen tosiasiallisen omistajan selvittäminen on hyvin vaikeaa, ja toiseksi niiden siirtämisen helppous ja nopeus valtionrajoista ja viranomaistoiminnasta riippumatta. Virtuaalivaluuttojen käyttäminen on erityisen houkuttelevaa internetin ”pimeillä” markkinoilla, joilta voidaan ostaa muun muassa huumausaineita, aseita ja lapsipornografiaa.

Virtuaalivaluutaan rikosilmoitukset alkaen 2011
Lähde: KRP

 

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.