Historiaa? Hallitus jätti noudattamatta EU:n ohjeistuksia – Rahastusautomaatit pysyvät

Eduskunta on hyväksynyt täysistunnossaan 19.5.2020 hallituksen esityksen sisällön, joka koskee liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön esitettyjä väliaikaisia muutoksia. Hallituksen esitys kuitenkin erosi merkittävästi Euroopan komission antamista esityksistä, joten siinä mielessä tapausta voidaan pitää jopa historiallisena: hallitus jätti noudattamatta EU:n sanelemia sääntöjä.

Lainsäädännön muutoksilla pyritään helpottamaan kansalaisten sekä yritysten toimintaa ja turvaamaan tavarakuljetukset koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Mikä sitten muuttuu?

Joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutokset

Henkilöliikenteen kuljetuspalveluita tarjoavien ilmoitusaika lyhennetään 60 päivästä viiteen päivään liikennepalvelulain muutoksella. Tällä mahdollistetaan se, että joukkoliikenteen toimijat voivat muuttaa esimerkiksi aikataulujaan nykyistä nopeammin, ja sitä kautta sopeuttaa liiketoimintaansa muuttuvissa olosuhteissa.

Taksinkuljettajan ajolupa

Liikennepalvelulakiin ehdotetun muutoksen myötä Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta uusia taksinkuljettajan ajoluvan niin, että hakija toimittaisi lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa ajoluvan uusimisesta.  Tämä koskee ajolupia, joiden voimassaolo päättyy 16.3.-31.10.2020 välisenä aikana.

Merenkulun ammattipätevyydet

Merenkulun ammattipätevyyksien, kuten pätevyyskirjojen, lisäpätevyyskirjojen ja luotsin lupakirjojen, voimassaoloa jatketaan kuudella kuukaudella uudistamispäivästä 16.3.-31.10.2020 välisenä aikana. Kyseisenä ajankohtana myös koeluotsausvaatimuksesta voidaan poiketa. Lisäksi miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä voidaan hakea poikkeusta Liikenne- ja viestintävirastolta. Pätevyyteen liittyvän näyttökokeen voi suorittaa viimeistään 30.4.2021.

Alusten turvatarkastukset

Liikenne- ja viestintävirasto voi lakimuutoksen myötä valtuuttaa hyväksymänsä luokituslaitoksen suorittamaan aluksen turvatarkastukset sekä myöntämään kansainväliset turvatodistukset. Nämä tarkastukset kohdistuvat ulkomailla oleviin suomalaisiin aluksiin. Tämä väliaikainen valtuutus turvaa tavara- ja rahtiliikenteen sujuvuuden ja on voimassa 31.12.2020 saakka.

Alusrekisterilain muutos mahdollistaa jäljennöksen toimittamisen aluksen saantoasiakirjasta alkuperäisen asiakirjan sijaan. Muutos on voimassa 31.10.2020 asti.

Komission lakiehdotukset erosivat hallituksen esityksestä

Hallituksen esitykseen sisältyi alun perin useampia muutosehdotuksia. Euroopan komissio antoi 29.4.2020 neljä liikennealan säädösehdotusta, joiden tavoitteena oli helpottaa liikenteen toimialan toimintaa covid-19-tartuntatautiepidemian aikana. Komission asetusehdotuksen poikkeukset erosivat osin hallituksen esityksessä ehdotetuista ja ne jäivätkin pääosin rannalle.

Hallituksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö toimitti ”ristiriitojen välttämiseksi” liikenne- ja viestintävaliokunnalle täydentävän vastineen, jossa esitettiin ajokorttilain muuttamista koskevan lakiehdotuksen hylkäämistä kokonaan ja liikenteen palveluista annetun lakiehdotuksen kolmen pykälän poistamista lakiehdotuksesta.

Ajokorttilain muuttamista koskeva lakiehdotus koski ajokortin uusimiseen liittyvien lääkärintodistusten toimittamista. Ehdotus poistettiin, koska komissio on ehdottanut ajokorttien voimassaoloon pidennystä ja se ei syystä tai toisesta hallitukselle kelvannut.

Lakiehdotuksesta poistetut kolme liikennepalvelulain pykälää koskivat kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden voimassaolon jatkumista, rautatieliikenteen kuljettajan lääkärintarkastuksia sekä lisätodistuksen voimassaoloa ja voimassapitämistä. Komission ehdotuksessa säädetään näistä samoista asioista. Täten esimerkiksi raskaan liikenteen työntekijöihin kohdistettu rahastusautomaatti pysyy pystyssä myöskin poikkeustilanteessa.

Lähde: Valtioneuvoston kanslia             

One thought on “Historiaa? Hallitus jätti noudattamatta EU:n ohjeistuksia – Rahastusautomaatit pysyvät

  • 20.5.2020 at 18:29
    Permalink

    Ei kait tytöt ole ratkenneet ryyppäämään? Sen takaan, että siitä saavat sellaisen darran, että sillä ponkaistaan Suomen historian erääksi ”suuruuden” päiväksi.

    Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.