Hallintarekisteriin haudatut osakkeet sittenkin verolle?

Hallintarekisteri ei ehkä sittenkään tule olemaan ”savuverhon” osingoille tarjoava piilopaikka. Hallituksen esityksen mukaan verottajan olisi saatava tiedot myöskin ulkomailla hallintarekisteröidyistä osakkeista maksettavista osingoista, aina viimeistä edunsaajaa myöden.

Hallituksen esityksen tarkoitus on yhdenmukaistaa pörssiyhtiön hallintarekisteröidystä osakkeesta saadun osingon lähdeverotuksen menettelytavat. Kuten tähänkin asti on kaikissa tilanteissa tunnistettava osingon saaja, selvitettävä luotettavasti tämän verotuksellinen asuinvaltio ja varmistettava, että verosopimusta voidaan soveltaa saatuihin osinkoihin.

Osingon maksuhetkellä on mahdollista jatkossa soveltaa verosopimusta, kun säilytysketjusta saadaan veromaatiedot. Tämä edellyttää, että osingon saajan loppusaajatiedot toimitetaan seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle.

Yksinkertaistettu menettely muuttuu siten, että myös silloin loppusaajatiedot on annettava vuosi-ilmoituksella. Jos lähdevero on alle 15 prosenttia, loppusaajatietoja ei enää tarvitse antaa osinkoa maksettaessa, vaan myös niiden osalta tiedot on annettava vuosi-ilmoituksella.

Jos säilyttäjällä tai osingon maksajalla ei ole tietoa osingon lopullisesta saajasta, osingosta peritään 35 prosentin lähdevero. Jos säilyttäjä tai maksaja tietää, että saaja on Suomessa asuva henkilö, lähdeveroa ei voida periä, vaan osingosta on toimitettava 50 prosentin ennakonpidätys.

Lakia sovelletaan osinkoihin, jotka jaetaan vuoden 2020 jälkeen. Ensimmäiset uuden lain mukaiset vuosi-ilmoitukset olisi siten annettava tammikuun lopussa 2022.

Hallituksen esitys perustuu lausumaan, jonka eduskunta antoi käsitellessään EU:n arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanoon liittyvää lainsäädäntöä. Eduskunta edellytti, että veroviranomaiset saavat kattavat tiedot hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista. Lisäksi Verohallinnolla on ollut vaikeuksia valvoa yksinkertaistetussa menettelyssä olevista osingoista perittyjen lähdeverojen oikeellisuutta.

Lähde: Valtioneuvoston kanslia

Aiheeseen liittyvää:

6 thoughts on “Hallintarekisteriin haudatut osakkeet sittenkin verolle?

 • 5.12.2018 at 13:59
  Permalink

  Onneksi maailman talous ja samalla pörssitoiminta romahtaa kohta. Sinäpä rötösherrat yrittävät vaihtaa arvottomia osinkojaan ruokaan tai ostaa jotakin setelirahoillaan jotka ei kelpaa edes paskapaperiksi. Kun raha haihtuu, haihtuu myös valta.

  Reply
 • 5.12.2018 at 14:43
  Permalink

  Eduskunnassa lähes jokainen on veronkiertäjä joista tavallinen talluainen istuisi linnassa.
  Nuo paskat sen kun jatkaa rikollista toimintaansa, ei hätää, heitä ei lait koske.

  Reply
 • 6.12.2018 at 13:49
  Permalink

  Hyvävelikerho pyörii….
  Alimmalle portaalle päässeet nuoleskelevat ylempien persvakoa jotka taas nuolevat heitä ylempiä.
  Korruptio jyllää, kaikenlainen koplaus ja kusetus vallitsee ylhäältä alas.
  Eliitti rikastuu rikastumistaan.
  Ja kansa maksaa kaikenlaisten välistävetäjien ja koijareiden porsastelun joutuen kituuttamaan omassa elämässään.

  Reply
 • 18.12.2018 at 10:28
  Permalink

  Julkinen, ei siis henkinen, konkreettinen ruoskiminen olisi aiheen. Perse ruvella sitä miettisi, oliko se kähmyröinti aiheen ja tekisinkö vielä uudestaan.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.