Lukijan kynästä: Nykypäivän sensuuri – sananvapauden rajoittamista vai normaalia?

Todella moni on saanut sakkoja, jopa tuhansia euroja, osa on puolestaan joutunut niin sanottuun ”banniin” eli julkaisukieltoon Facebook yhteisössä. Hyvin herkästi tuomitaan sekä kansan puolelta, että oikeuslaitoksessa mielipiteen ilmaisusta, vedoten kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

Laissa kansanryhmää vastaan kiihottamisesta sanotaan seuraavaa:

”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Tulee helposti mieleen siis, ettei omaa mielipidettään saa siis ilmaista, koska se saattaa jostakusta tuntua panettelulta. Kuka sanoo, milloin jokin on panettelua ja milloin jokin on mielipide? Oikeus ja/vai moraali. Sakottaessaan oikeuslaitos tulkitsee.

– Joka asettaa yleisön saataville mielipiteen, jossa panetellaan tai solvataan esim. rodun, kansallisen alkuperän tai uskonnon perusteella.

Herkässä on liipaisin Facebook kirjoittelujen ja kokonaisten tilien poistamiseen, blogikirjoituksien ja vastaavien johdosta sakottamiseen, on jopa ihmisten kotona käyty ja tietokoneita takavarikoitu.

Nykyään usein erilaisia tekstejä lukiessa tulee tunne, että elämmekö me suljetussa yhteiskunnassa, jossa mielipiteitään saa ilmaista vain, mikäli ne noudattavat julkisesti hyväksyttyä linjaa.

Aikoinaan papit ja poliisit päättivät mikä on sallittua, mikä ei. Erilaisuus pyrittiin vaientamaan, kunnes koitti liberaalimpi aika. Nyt olemme kuitenkin menossa kohti vanhaa. Tai itse asiassa taidamme jo olla menneet. Enää ei saa puhua mitä haluaa, ei saa kirjoittaa mitä haluaa. Videoblogeja poistetaan, Youtubea sensuroidaan.

Vain tietynlainen erilaisuus sallitaan, sellainen, joka tavallisen suomalaisen, verrattain konservatiivisen kansalaisen mielestä on epänormaalia. Tällä tarkoitan, että on hyväksyttyjä puhua lukemattomista eri sukupuolista. Muotia tuntuu nyt olevan, ettei olisi naisia ja miehiä, vaan henkilöitä jne. Me, tavalliset, suomalaiset ihmiset, olemme tässä suhteessa hyvinkin tavallisia ja kenties sitten joidenkin mielestä jopa yksinkertaisia, mutta meidän mielestämme on olemassa naisia ja miehiä, ja vain tietyssä määrin, hyvin pienessä mittakaavassa joitakin ”henkilöitä”, joilla on molemmat sukupuolielimet. Miksi marginaaliryhmistä pitää tehdä suurempi numero kuin normaaliudesta?

Meidän tavallisten suomalaisten normaaliutta ei kuitenkaan tunnu sallittavan, meidän mielipiteemme tuomitaan.

Me kannatamme edelleen naisten ja miesten välisiä avioliittoja, tyttöjen sanomista tytöiksi, poikien kutsumista pojiksi, erillisiä wc-tiloja ja ennen kaikkea sitä, että saamme sanoa mitä olemme mieltä.

Elämmekö Suomessa, jossa erilaiset mielipiteet ovat tuomittavia? Onko meillä kohta niin sanottuja vastarintaliikekokoontumisia, joissa olemme vapaita puhumaan, kuten haluamme? Eihän tämä maailma voi näin älytön olla, vai onko se jo?

Minä luulin eläväni vapaassa maassa.

Tanja Vahvelainen

21 thoughts on “Lukijan kynästä: Nykypäivän sensuuri – sananvapauden rajoittamista vai normaalia?

 • 16.10.2018 at 20:49
  Permalink

  Oikeuslaitos tulkitsee. Niinpä ja kiihotus lakia kansanryhmää vastaan tulkitaan jopa niin, että poliittisesti ”oikeamieliset” saavat kiihottaa, herjata ja panetella sitä kansan ryhmää, joka sattuu olemaan erimieltä tästä mielipiteiden pakko syötöstä.
  Suomessa tätä hulluutta ei keksitty. Se tuli Yhdysvaltojen Deep Staten operatiivisena käskynä Eu:lle ja sieltä paska valui Suomeen Kataisen hallitukselle. Työpaikoille ja oppilaitoksiin alkoi tulla outoja rasismin vadtaisia arvo-ohjeita, joissa oli mainittu nämä seksuaali sodomiitti ja muut ryhmät, joiden olemassa olosta kansa ei edes tiennyt, eikä olisi ikinä halunnut tietääkään. Tapetilla oleva tiedustelulaki on jatkoa tähän valvonta projektiin. Aivan varmasti hallitusta tai Eu:ta arvostelevat sakotetaan seuraavaksi. Kansalaisten niska halutaan saappaan alle että turvat pysyvät tukossa.
  Onneksi pelastus on tulossa. Deep Staten vastaiset voimat vapauttavat maailman tästä orwellilaisesta kontrollista ja globalistirikolliset joutuvat linnaan. Myös Suomessa.
  Where we go one we go all.

  Reply
 • 16.10.2018 at 21:29
  Permalink

  ”Kaikki ovat tasa-arvoisia keskenään, MUTTA toiset ovat enemmän tasa-arvoisia.”

  Vuosi 1985 meni jo, siis ”edistys” tulee jälkijunassa.

  Tämä lienee selvä kaikille.

  Ok. George Orwell…

  Reply
 • 16.10.2018 at 21:38
  Permalink

  Elämme aikakautta jolloin näemme avaruusraketteja ammuttavan taivaalle, mutta samalla noitavainojen polttorovioiden loimotuksen mustissa asuissa olevien huput naamalla riekkumassa niiden ympärillä sairaasta ilosta ja sadistisesta mielihyvästä, joka hivelee heidän alkukantaisimpia ja primitiivisimpiä ominaisuuksia olla ehdottoman ”oikeassa” kaikesta mikä on tämän maanpäälliseksi helvetiksi muuttuneen maan ja Taivaan välissä.

  Reply
 • 16.10.2018 at 23:08
  Permalink

  Kaikki kiihotustuomiot ovat oikeusmurhia.

  Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan on säädetty otsikon alla ( rikoslain 11 luvun otsikko):
  ”Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaa”..

  Rikoslaki 11 luku
  Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan

  Tuota on siten tulkittavat, että vain sellainen kiihotus kansanryhmää vastaan kiihottaminen on
  rikoslain mukaista kiihottamista, joka täyttää myös ”sotarikoksen taikka
  rikoksen ihmisyyttä vastaan” määritelmän.
  Tulkinnassa on otettava ERITYISESTI huomioon myös perustuslakimyönteinen tulkinta

  Rikoksella
  ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan vain erittäin vakavia rikoksia.
  Wikipedian mukaan vain rikoksia jotka eivät vanhene koskana.

  Rikos ihmisyyttä vastaan on määritelty mm. Wikipediassa.

  Kotimaisten kielten keskus on kertonut otsikoista näin:

  Otsikot ojennukseen
  Otsikoilla on monenlaisia tehtäviä. Otsikon täytyy kertoa lyhyesti, mistä
  tekstissä on kyse ja mikä on tekstin tarkoitus ja näkökulma. Sen täytyy
  myös houkuttaa lukemaan. Otsikoiden avulla lukija saa nopeasti
  yleiskuvan jutusta.
  http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2483

  KKO:2014:7

  17. Rikoslain 3 luvun 1 §:n esitöiden mukaan
  rikosoikeudellinen «laillisuusperiaate» tarkoittaa muun muassa sitä,
  ettei tuomioistuin rangaistussäännöstä soveltaessaan saa mennä lain
  kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää tai korjata lakia
  analogiapäätelmään turvautumalla. Tuomioistuin ei saa poiketa
  lakitekstin yleiskielen mukaisesta tai juridis-teknisestä merkityksestä.
  Lainsäätäjän käyttämät käsitteet, niin kuin myös konkreettisen
  tapauksen ja abstraktin oikeusnormin vastaavuuden toteaminen,
  edellyttävät soveltamistilanteessa lainkäyttäjän tulkintaa.
  Laillisuusperiaatteen tavoitteena on taata oikeusturvan ja ennakoitavan
  laintulkinnan toteutuminen (HE 44/2002 vp s. 29 ja 34).

  Wikipedia

  Rikos ihmisyyttä vastaan on
  laajamittainen ja järjestelmällinen siviiliväestöön kohdistuva
  hyökkäys, johon liittyy Suomen lain määritelmän mukaan surmaamista, orjuuttamista, ihmiskauppaa, kidutusta, vahingoittamista, väestön tuhoamista, karkottamista tai pakkosiirtoa, kansainvälisen oikeuden vastaista vangitsemista, raiskaamista tai muuta seksuaalista väkivaltaa, pakottamista prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon, rotuerottelua, tai jonkin ryhmän tai yhteisön vainoa poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, uskonnon tai sukupuolen perusteella tai niihin rinnastettavasti.[1] Rikos
  on lisäksi törkeä, jos se kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä, tai se
  tehdään erityisen raa’asti, julmasti, nöyryyttävästi,
  suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti.[1]
  Rikos ihmisyyttä vastaan on kansainvälisen oikeuden vastainen vanhentumaton rikos. Käsitteen määritelmä ei ole vakiintunut, ja eri tuomioistuimet ovat käyttäneet käsitteestä hiukan erilaisia määritelmiä.[2]
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Rikos_ihmisyytt%C3%A4_vastaan

  Reply
 • 17.10.2018 at 00:04
  Permalink

  Kansalaisvapaudet ja samalla valtiollinen kehitys ovat luonteeltaan syklisiä. Nyt olemme (jälleen kerran) palaamassa tyranniaan, totalitaariseen demokratiaan.

  Jo meidän elinaikanamme saamme nähdä demokratian kuoleman. Mutta mitä sen jälkeen. Ei ehkä hyvää, koska demokratia on tuhonnut ihmisapinan luonnollisen sosiaalisuuden ja siitä on seurauksena, että keskuudestamme puuttuvat arvostetut ja tunnustetut henkilöt, joihin voimme luottaa. Joiden haltuun voimme antaa valtiollisen vallan.

  Arpomalla, toreilla huutelemisella ja ilmaisilla makkaroilla mitataan edustajan ”arvovalta”.
  — Keskinkertaisuus on valttia.
  — Ole samanlainen kuin äänestäjäsi.

  Reply
  • 17.10.2018 at 12:57
   Permalink

   Itävaltalainen politiikantutkija Karl Steinhauser nimesi n. 30 vuotta sitten yhden kirjoistaan
   ”EU – huomispäivän Super-Neuvostoliitto”.
   *
   ”Former Soviet Dissident Warns For EU Dictatorship
   Mon, 2006-02-27 21:13
   Vladimir Bukovksy, the 63-year old former Soviet dissident, fears that the European Union is on its way to becoming another Soviet Union. In a speech he delivered in Brussels last week Mr Bukovsky called the EU a “monster” that must be destroyed, the sooner the better, before it develops into a fullfledged totalitarian state…”
   https://www.brusselsjournal.com/node/865
   *
   Ks. myös britti-patriootti David Noakes: ”Expose the EU dictatorship and its police state”,
   https://eutruth.org.uk/

   Kalergi-suunnitelma

   Reply
 • 17.10.2018 at 04:28
  Permalink

  Netin hakukoneita on monta. Google on näistä varsinainen deep state -roistojen tietojenkalastelupiraattisofta. On selvää että Google, joka tekee suoraa yhteistyötä Kiinan kanssa sensuroinnissa ja toisinajattelijoiden nappaamisessa mm. elinkaupan uhreiksi, on laajentamassa tällaista toimintaa maailmanlaajuiseksi, osana sopimusta jotta saavat Kiinan miljardit asiakkaat.

  Linkissä vaihtoehtoja, pari näistä antaa myös Google-tulokset, ilman että google saa kaiken tiedon mikä sinua kiinnostaa:

  https://fossbytes.com/google-alternative-best-search-engine/

  Kommenteista:

  ”Google is essentially IN the CENSORSHIP and PROPAGANDA business. You boil down what they do best? They prevent individuals from finding information that big brother doesn’t want them to find and make DAMN WELL SURE individuals find the ”approved” information.

  Information control is the precursor to thought control.”

  Reply
  • 17.10.2018 at 13:10
   Permalink

   Näin Google sensuroi:

   ”Bookmark This: Over 400 Links Google Doesn’t Want You To Visit

   The war on truth has reached a fever pitch as Google has made it their mission to annihilate the independent media. The ‘New Media’ lead by the likes of Infowars, Breitbart, Natural News and many other great independent sites will have an uphill battle when it comes to getting their content in front of readers. Google has announced they will be doubling down on their ‘Orwellian’ practice of making stories disappear from their monopolistic search engine. Outlined in their Gestapo like 160-page handbook, Google describes exactly how they plan to suppress any information they deem unfit for readers. Highlighted at the bottom of page 108 Google states:

   Pages that directly contradict well established scientific or medical consensus for queries seeking scientific or medical information, unless the query indicates the user is seeking an alternative viewpoint.
   Pages that directly contradict well-established historical facts (e.g., unsubstantiated conspiracy theories), unless the query clearly indicates the user is seeking an alternative viewpoint.

   These two guidelines provided by Google should set off alarm bells to anyone who has a thirst for knowledge or anyone that has the audacity to examine both sides of a topic…”

   Koko artikkeli: http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=177366

   Eräs hyvä vaihtoehtoinen hakukone on ixquick.com
   Kannattaa myös vaihtaa Googlen sähköposti johonkin neutraaliin, joita hakeva löytää ilmaisversioinakin.

   Reply
 • 17.10.2018 at 09:13
  Permalink

  Mielipide voi olla herjaava ja väärä. Sellaisen kanssa tulisikin olla varovainen. Laki kieltää kuitenkin levittämästä myös tietoa (havaintoihin ja kokemukseen perustuva fakta), jos se herjaa. Järjetön laki on Halosen allekirjoittama ja vihreitten (Brax toinen allekirjoittaja) aikaansaama. Valitsemamme eduskunta on lain suunnitellut.

  Reply
 • 17.10.2018 at 09:57
  Permalink

  Vapaassa maassa on mielipiteenvapaus, mutta eihän suomi ole ollut vapaa tai itsenäinen sitten 90-luvun puolivälin kun antoi itsenäisyytensä EU:lle. Diktatuureissa nämä ”rajoitetut sananvapaudet” eli sananvapauden puuttuminen onkin sitten ihan normaalia.

  Reply
 • 17.10.2018 at 10:02
  Permalink

  Brax ja Halonen nimeomaan EIVÄT halua tasa-arvoa kaikille; vain homoille ? Asetus 84/2008 ; Yhdenvertaisuuslain nojalla EI kuitenkaan ole HAASTEOIKEUTTA perhepoliittisissa asioissa.

  Tuokin asetus tehtiin kesällä eduskunnan loman aikana !

  Jo 9.12. 2005 jätin SYYTEILMOITUKSEN tällaisesta lainsäädännöllisestä syrjinnnästä Valtakunnansyyttäjänvirastoon nimeomaan ”perhepoliittisia” asioista ja pienyrittäjien syrjintää koskien.

  Nythän asia on laitettu ”kuntoon” Braxin ( Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta ) ja eduskunnan avulla . ( PL 118 § .. Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa. )

  Nimeomaan tätä lakia ? ennakoidakseen; ja estääkseen sellaisten juttujen meneminen Kansainväliseen rikostuomioistuimeen se piti lahjoa kansanedustajille valehdellen: He 55/2007 ”Välitöntä tarvetta lain muuttamiseksi ei ole”.

  Eduskunnalata salattiin kuitenkin lain lausunnonanatajan lausuma: Rikolskia tulee muuttaa, ettei missään tapauksessa käy niin, että kun koko Suomen oikeusjärjestelmä on todettu toimivallattomaksi Kansainvälinen rikostuomioistuin saa toimivallan Suomea koskevissa asioissa.

  Salattiin myös EOA ”päätös” 876/2/06 ( 20.12. 2007 asti )… poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa.

  Näiden vaoheiden / petosten jälkeen ( He 55/2007 oli saatu läpi ) Brax allekirjoitti ”sopimuksen”: Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa” ; mm. 9.12. 2005 jätetty SYYTEILMOITUS ?

  Tämä Suomea koskeva kansainvälinen ”sopimus” on julistettu salaiseksi 25 vuoden ajaksi ”oikeusminsiteriön” toimesta .

  Suomi lupasi Kansainväliselle rikostuomioistuimelle itsenäisesti tutkia tällasia vakavia rikoksia ; minkä PL 118 § osoittaa VALHEEKSI yhdessä 9.12. 2005 jättämäni SYYTEILMOITUKSEN kanssa.

  Pl 118 § on Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonnan kanssa muodostanut IHMISOIKEUDETTOMAT kansanryhmät Suomeen ( eli kastijärjestelmän); kastittomia ovat Lapset; hetreo-aviomiehet ja pienyrittäjät, joilta ”eduksunta” suoraan VARASTAA !

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaappaus.” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata. ( suomeksi varstaa ”lailla 444/2012”).

  Rikosilmoituksen olen 3 kertaan tehnyt yhdessä Pl 118 § valtiopetos-ilmoituksen kanssa; kertaakaan ei ole edes kirjattu !

  Julkisia todisteita Suomen tahallisista ihmisoikeusrikoksista : archive.is/kimmoleask.fi. ( laitaosoiterivi ilman Googlea jos ei aukea .. sensuuri päällä ? )

  Suomessa siis saa suuremman tuomion puheesta; kuin 3 MILJARDIN euron varastamisesta ja Suomen tahallisesta ahdinkoonajosta ?

  Kohta kain Euroopan ”ihmisoikeustuomioistuimelle” valittaminenkin kriminalisoidaan ?

  Euroopan neuvoston Suomen valtuuksunnan raportti eduksunnalle ( julkinen syksy 2013 ):

  EIT siirtyy 1.1. 2014 yhden suomalaistuomarin seulontakokoonpanoon; oikeudella seuloa pois käsittelystä selvästi aihetttomat valitukset ( prosentti nyt noin 99 % ).

  Ja seuraavsti: EOA kansliapäätös 1350/4/08 : Eit tuomarin jääviyksiä ei voida tutkia; vaikka kysymyksessä olisi Suomen valtion valitsema henkilö …. mikähän on ollut valinnan MOTIIVI ?

  Julkiset kirjatut kirjeet tuppaavat katoamaan matkalla kansainvälisille elimille ?

  Edellä julkisia syitä, miksi tiukempi sensuurilaki piti saada tukahduttamaan sa

  Reply
  • 18.10.2018 at 19:26
   Permalink

   Yksi syy sensuuriin on talouspoliittinen. Suuryhtiöt mainostavat valtamediassa. Suuryhtiöt tarvitsevat ihmismassojen kärsivän, sillä kun ihmismassat kärsivät, on heille helpompi myydä kaikenlaista.

   Vaihtoehtomedioiden joukossa on paljon sellaisia, jotka pyrkivät auttamaan ihmisiä pois tilanteista joista aiheutuu paljon harmia, kuten monikulttuurisuus ja islamisaatio.

   Viihde.. Sen tarkoitus on saada ihmiset pimeään mielentilaan. Lohdutusmässääminen, karkit, snaksit, mielialalääkkeet, jne… Viihde pyrkii myös tuhoamaan parisuhteet. Kaikkea luonnotonta, joista tulee paha olo, ja riippuvuus suurteollisuuden surrogaatteihin.

   Tee koe jonka tuhannet ovat jo todenneet toimivan:

   Keitä riisiä ja laita kahteen eri lasipurkkiin. Kirjoita toiseen viha, toiseen rakkaus. Kohdista näihin muutama sekunti tekstiä vastaava tunne. Katso kumpi riisi homehtuu ensin.

   https://www.youtube.com/watch?v=zvShgttIq7I

   Toinen on vesikoe. Laita pienelle vadille pisara ja kohdista siihen rakkautta. Toiseen pisaraan toisella vadilla kohdista vihaa tai halveksuntaa. Laita pakastimeen….

   Reply
 • 17.10.2018 at 12:51
  Permalink

  Jotenkin vain edelleen ihmetyttää mikä saa ”suvakit” oikeuslaitoksineen puolustamaan niin voimallisesti muiden kuin suomalaisten oikeuksia?
  En jaksa uskoa että takana olisi jokin suuri unelma Suomen (ja koko Euroopan) asuttamisesta afrikkalaisilla ja lähi-itäläisillä.Jos asia on niin yksinkertainen, pitäisi kait niidenkin tajuta, että sukupolven (tai kahden) jälkeen tuodut ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja pohjoiamainen hiilijalanjälki kasvanut eksponentiaalisesti.Siinä vaiheessa suvakkien pitäisi tietää mikä on se elysiym jonne ne karkaavat kamelipaimenten tieltä, sillä paimenet ottavat täällä silloin komennon.

  Reply
 • 17.10.2018 at 12:58
  Permalink

  Kokoomuksen komissariehdokas Stubb on juuri julkistanut kampanjateemasa, joissa johtavana ajatuksena on kansallisvaltioiden kieltäminen, sananvapauden rajoittaminen ja haittamaahanmuuton edistäminen.

  Rohkeat ihmiset. Laittakaa pystyyn vastakampanja, jolla ehkäistään Stubbin pääsy europarlamenttiin ja komissaariksi. Stoppia Stupille!

  Reply
  • 17.10.2018 at 13:13
   Permalink

   Juha Ahvion kuvaus tämän päivän [KANSATTOMASTA] kokoomuksesta:

   ”Näyttää siltä, että perinteisesti kokoomuksen aatemaailman yhteenvetona käytetyn koti, uskonto ja isänmaa -kolmikannan kaikki elementit ovat nykyisen punavihreän ja Open Borders -internationalistisen ja HLBTIQ- ja velkaelvytyskokoomuksen pahimpia inhokkeja ja kauhistelun esineitä. Pidetään mielessä sekin, että kansallisen kokoomuksen puheenjohtaja Orpo julisti viime vuonna Suomen kansallisvaltiollisen itsenäisyyden satavuotisuutta juhlistaneessa veteraanijuhlassa, että kansallismielisyydestä ei ole koskaan seurannut mitään hyvää.

   Jos vertailukohdaksi otetaan 1950–1970-lukujen kokoomuspuolue ja sen silloiset merkittävät ja aidosti konservatiiviset päivänpoliittiset vaikuttajat, näyttäytyy nykykokoomus johtavine vasemmistoliberaaleine kellokkaineen erittäin rappeutuneelta ja kulttuurimarxilaisen eetoksen läpitunkemalta. Nykykokoomuksen virallisten kannanottojen perusteella voidaan todeta, että niiden mukaan arvioituna takavuosikymmenien kansalliskonservatiivinen ja isänmaalliskristillinen kokoomuspuolue ja sen selkärankaiset edustajat kuten esimerkiksi Olavi Lähteenmäki, Margit Borg-Sundman, Tuure Junnila ja Pentti Mäki-Hakola näyttäytyvät lähinnä nykykokoomuslaisen sekulaarin humanistisen globalismin ja rajattoman raha ja yksilön mielihyvä ratkaisee -eetoksen arkkivihollisina, jollaisista nykykokoomusjohtajien mukaan koko maailma mitä ilmeisimminkin täytyy – mieluiten ”vapaakaupan” varjolla pystytetyn jonkinlaisen maailmanhallituksen voimakeinoin – vapauttaa pikimmiten.” – http://oikeamedia.com/o1-69712

   Reply
 • 18.10.2018 at 07:41
  Permalink

  Suomen hallitus on muuttanut kymmenen käskyä heille mieluisammaksi:

  1.Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
  He katsovat itse olevansa jumalia.

  2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
  He pissaavat ja kakkaavat Jumalan nimen päälle.

  3. Pyhitä lepopäivä.
  Heille ei mikään ole pyhää.

  4.Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
  He hajoittavat perheet ja ihannoivat homoja, lesboja, transuja ja levittävät punaisen maton samaa sukupuolta oleville aviopareille.

  5, Älä tapa.
  He tappavat kaiken pois tieltään.

  6. Älä tee aviorikosta.
  He huoraavat koko rahan edestä,.

  7. Älä varasta.
  He vievät tuhkatkin pesästä.

  8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
  He myyvät oman äitinsä jos saavat lisää valtaa ja rahaa.

  9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
  He eivät koskaan lakkaa tavoittelemasta omaisuuttasi.

  10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.
  Kaiken tämän he tekevät ja vielä rehvastelevat sillä julkisesti.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.