Tiesitkö: Euroopan ihmisoikeussopimus hyväksyy irtolaisten vangitsemisen ja käytännössä kuolemantuomionkin?

Euroopan ihmissoikeussopimus, eli perussopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi kuulostaa hienolta asiakirjalta. Sen nojalla on sakotettu useita sen allekirjoittaneita maita, milloin vinksahtaneista oikeudenkäynneistä ja milloin muista syistä. Sen tarkoitus on, kuten sanottua, turvata eurooppalaisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutuminen. Sitä voisi kutsua eurooppalaisen sivistyksen yhdeksi kulmakiveksi, mutta jotakin varsin pahansuopaa ja takapajuista asuu tuossa asiakirjassa.

Esimerkkinä Euroopan ihmisoikeussopimuksen kummallisuuksista voisi mainita sen, että sopimus kaikessa yleväisyydessään kautta rantain hyväksyy kuolemantuomion, mikäli jossakin maassa tällainen rangaistus on jostakin rikoksesta säädetty. Euroopassa vain yhdessä maassa kuolemantuomio on käytössä. Tuo maa on Valko-Venäjä, joka teloitti vuonna 2017 yhden ihmisen.

Esimerkiksi ETYJ:n (Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön) jäsenmaista vain Valko-Venäjän lisäksi Yhdysvallat sallii kuolemantuomion. Vaikka kuolemantuomio on sopimuksen mukaan myöhemmin lisäpöytäkirjoissa 6 ja 13 kielletty, ei sen toimeenpanosta ole seurannut mitään rangaistuksia esimerkiksi mainitulle Valko-Venäjälle. Myöskin tietyissä poikkeusoloissa sopimus sallii kuolemantuomion niillekin maille, joidenka lainsäädännössä sitä ei normaalisti ole.

Myöskin ihmisen vapauden riistämiseksi riittää sopimuksen mukaan yllättävän mitättömätkin asiat. Esimerkkinä tällaisesta voi olla alkoholismi, heikko mielenterveys ja jopa irtolaisuus, käytännössä kodittomuus. Toisaalta ihminen voi menettää vapautensa myöskin tämän laittoman maahantulon estämiseksi, mutta tätä oikeutta ei Euroopassa enää viime vuosina olla juurikaan harjoitettu, vaan käytännössä laittomasti maahan tulevat voivat pyräyttää pakolaisjärjestelmämme suomat pykälät ympäri yhä uudestaan ja uudestaan.

Liikkumisenvapaudesta on mainittu neljännen lisäpöytäkirjan 2 artiklassa. ”Jokaisella, joka on laillisesti jonkin valtion alueella, on oikeus liikkumisvapauteen tällä alueella ja vapaus valita asuinpaikkansa.” – Mutta, kuten aiemmin opimme, irtolaisuus ei ihmisoikeussopimuksen mukaan ole välttämättä hyväksyttävää. Tämä ja monta muuta ristiriitaa voi löytää sopimuksesta, jonka tarkoituksena on taata perusoikeudet ihmisille, joka ei loista ainakaan yksiselitteisyydellään. Esimerkiksi rotuun, uskontoon, kansallisuuteen tai muuhun perustuva syrjintä on kielletty, mutta kuitenkin tiettyjen ehtojen täyttyessä esimerkiksi turvallisuusaspektien kohdalla, tämä on vain tyhjää puhetta. Joukkokarkoitus on kuitenkin muistettu kieltää erikseen…

Rangaistusta ei Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan voi antaa ilman, että teko kyseisen valtion laissa olisi rangaistavaksi määritelty. Kuitenkin porsaanreikä löytyy heti samasta artiklasta kohdasta 2, jossa mainitaan seuraavaa:

– Mikään tässä artiklassa ei estä ryhtymästä oikeudenkäyntiin henkilöä vastaan ja tuomitsemasta häntä rangaistukseen teosta tai laiminlyönnistä, joka sivistyskansojen hyväksymien yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti oli tekohetkellä rikollinen teko.

Tässä tapauksessa kysyttäväksi jää enää, kuka määrittelee ”yleisen oikeusperiaatteen”…

Vihapuhe on vaarallisempaa kuin naulapommit ja puukkoiskut?

Eräiden tilastojen* ja mielipiteiden mukaan joidenkin uskontojen edustajien määrällisellä lisääntymisellä on selvä yhteys rikollisuuden, turvattomuuden ja läntisessä maailmassa moraalittomana pidetyn toiminnan lisääntymiseen. Uskonnonvapauden rajoittamisen kanssa ollaan silti melkoisen pidättyväisiä, vaikka Euroopan ihmisoikeussopimuskin tämän mahdollistaisi. Sen sijaan sananvapaus on huomattavasti voimakkaammin tulilinjalla. Sananvapauden rajoittamiseksi riittää käytännössä samat syyt kuin uskonnonvapaudenkin rajoittamiseen. Sekä uskonnon, että sananvapautta voidaan rajoittaa turvallisuuden ja moraalin nimissä. Lisäksi sananvapautta voidaan rajoittaa valtion  alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi.

Oikeus vapaisiin ja salaisiin vaaleihin ja omaisuuden suojaan – Ainakin melkein…

Ruotsin vaaleissa kävi ilmi, että vaaleissa käytössä olleet puolueäänestyslipukkeet olivat kansalaisten otettavissa niin, että tilassa samaan aikaan olleet pystyivät vaivatta näkemään, minkä puolueen lipukkeen kansalainen valitsi. Erityisen kiusalliseksi tilanne saattoi muodostua Ruotsidemokraatteja äänestäneille, sillä Ruotsidemokraattien liput oli joissakin paikoissa sijoitettu selkeästi erilleen muista. Euroopan ihmisoikeussopimus kuitenkin velvoittaa jäsenvaltioita järjestämään ”kohtuullisin väliajoin vapaat ja salaiset vaalit”. Ruotsin vaaleissa salaisista vaaleista ei näin ollen juuri ollut tietoa, vaan vaalisalaisuus paljastui kaikelle kansalle jo ennen itse äänestystapahtumaa.

Omaisuuden suojasta todetaan jokaisella olevan oikeus rauhassa nauttia omaisuudestaan eikä keneltäkään saa riistää tämän omaisuutta. Yllätyitkö, että sopimuksessa on porsaanreikä? Toki kansalaisen on varmasti helppo ymmärtää, että omaisuus voidaan riistää tältä laissa määrättyjen perusteiden mukaan, kuten velkojen maksamiseksi, mutta erikoinen maininta löytyy samasta lauseesta, jonka alussa todetaan, että omaisuus voidaan riistää ”julkisen edun nimissä” tai ”kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti”. Onpa tätä vielä erikseen vahvistettu seuraavalla tokaisulla:

– Edellä olevat määräykset eivät kuitenkaan saa millään tavoin heikentää valtioiden oikeutta saattaa voimaan lakeja, jotka ne katsovat välttämättömiksi omaisuuden käytön valvomiseksi yleisen edun nimissä tai taatakseen verojen tai muiden maksujen tai sakkojen maksamisen.

Kuten sanottua, Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulisi taata kansalaiselle tämän ihmis- ja perusoikeudet, mutta kuitenkin sopimus on täynnä kokonaisten porsaiden armeijoiden mentäviä reikiä aina omaisuudensuojasta kuolemantuomioon ja liikkumisenvapauteen saakka. Myöskin on huomioitava, ettei esimerkiksi Suomi käytä paljon huudettujen ihmisoikeuksienkaan suomia mahdollisuuksia turvallisuutensa ja vakautensa turvaamiseksi.

Mainittakoon erikseen lopuksi, ettei sopimus myöskään rajoita ulkomaisten poliittisten toimijoiden toimintaa allekirjoittaneissa valtioissa. Sopimuksen mukaan hybridivaikuttaminenkin on ”ihan jees”.

Lähde: Euroopan ihmisoikeussopimus, Amnesty

*Kyseisiä tilastoja ei voida julkaista Nykysuomessa, sillä sellainen voitaisiin tulkita kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan.

 

 

 

 

7 thoughts on “Tiesitkö: Euroopan ihmisoikeussopimus hyväksyy irtolaisten vangitsemisen ja käytännössä kuolemantuomionkin?

 • 11.9.2018 at 10:38
  Permalink

  Artikkelin luettuani en enää ihmettele miksi Eurooppa on sekaisin. Lait on säädetty tahallaan sekaviksi ja porsaanreikiä täyteen. Lisäksi juurikin mainittu yleisten oikeus periaatteiden- dilemma. Todellinen laki ja oikeus EI voi toteutua, kun voidaan vedota yleisiin oikeus periaatteisiin. Sehän voi tarkoittaa mitä tahansa kulloinkin vallassa olevien haluamaa tulkintaa. Tämä ollaan koettu myös Suomessa kun kansallismielisiä on tuomittu ja putkatettu epämääräisin syin.
  Vielä on sanottava että kun kuuntelee eduskunnan täysistuntojen puheenvuoroja, niin ei kuule rakentavaa keskustelua vaan puoluekavereiden silmissä pätemistä. Todellinen dialektiikka puuttuu ja Suomen kansan parhaaksi tarkoitettu lain säädäntä toteutuukin omaa kansaa vastaan.
  Lopuksi on kysyttävä miksi näitä lakeja sekä yleisiä oikeusperiatteita ei tulkita oman kansan parhaaksi? Onko muka Brysselin herroja toteltava sokeasti? Eihän esim Visegrad maatkaan niin tee eikä Italia enää…

  Reply
  • 14.9.2018 at 12:02
   Permalink

   Jos tehdään sopimus niin sen ei yleensä tarvitse olla kahta-kolmea lausetta pidempi. Mitä yksinkertaisempi, sitä sitovampi kummallekkin osapuolelle.

   Mitä tulee tähän irtolaisuuteen niin sehän ei tietenkään koske suojavärin omaavia. Mutta tietysti oman maan kansalaisia. Ja kun ajatellaan tulevaa kotitalouksien konkurssiaaltoa niin johan on irtolaisia Suomessa. Se tarkoittaa vain että meidät Sandy Stonen kivikirjoitusten teksti toteutetaan EU:n osalta tällä tavalla.

   Reply
 • 11.9.2018 at 10:44
  Permalink

  Ainakin omaisuuden suoja Suomessa on kuollut pykälä ”perustuslainkin” mukaan :

  Julkinen lakitietokanta fiinlex PL 118 § ; kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole.

  Julkiset todisteet pykälän käytöstä: archive.is/kimmoleaks.fi

  Reply
 • 11.9.2018 at 11:33
  Permalink

  Juoppo-Junkkeri pidätettävä heti alkoholismin vuoksi.

  Reply
 • 11.9.2018 at 12:21
  Permalink

  Ja tiesittekö, että Suomi on lahjonut käytännössä EIT:n toimivallattomaksi käsittelemään Suomen ihmisoikeusloukkauksia !

  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan raportti eduskunnalle. ( julkinen syksy 2013 )

  Suomen EIT jaos siirtyy 1.1. 2014 yhden suomlaistuomarin seulontakokoonpanoon oikeudessa seuloa pois kkäsittelystä ”selvästi” aiheettomat valitukset !

  Näitä ”aiheettomia” on nykyään 99 % Suomesta lähetetyistä tapauksista

  Reply
 • 11.9.2018 at 15:01
  Permalink

  Piankohan tässä ”pääsee” ”irtolaisen” kirjoihin. Siis siksi ”roskaihmisiksi”, jotka ”eliminoidaan” pois tarttumasta ”kengän pohjiin” kuin tuoreahko koiranpaska.
  Kuolleet ovat sangen hiljaista porukkaa, joka tietysti sopii maanpetturi-hallituksen ja EU:n globalistien korville, mutta seinien kaatelussa heille riittää vielä hommia, koska ”seinilläkin korvat on”. Ja sitä paitsi wanhan suomalaisen sanonnan mukaan: ”Vaikeneminen on myöntymisen merkki!”
  Tosin sanoen mitä parhainta ”kansandemokratiaa”, jota niskalaukaus-humanistit niin rakastavat kuin toisen omaisuutta.

  Reply
 • 12.9.2018 at 06:36
  Permalink

  Jopa iltapotaska kirjoittaa; että USA aikoo antaa piut-paust ICC:lle eli Kansainväliselle rikostuomioistuimelle; mutta siististi unohtaa mainita SUOMEN LAHJONEEN sen toimivallattomaksi käsittelemään Suomen asioista.

  He 55/2007 esiteltiin kansanedustajille tahallaan väärillä asiakirjoilla ja mm. salaten Eoa päätös 876/2/05 ( poliisilla ei ole oikeutta tutkia rikoksia ).

  Sekä kansanedustajille ja Kansainväliselle rikostuomioistuimelle kerrottiin: Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikosia !

  He 55/2007 jälkeen oikeusministeri allekirjoitti ”sopimuksen” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa : Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-aoikeudenkäynnin; ja ”kansainvälinen” tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa”. ( syyteilmoitus jätetty Valtakunnnansyyttäjänvirastoon 9. 12. 2005 )

  Tämä ”sopimus” taisi kuitenkin olla LAHJONTAA ja PL 118 §:n ”esitöitä” estämään sellaisten tapausten rantautuminen Kansainväliseen rikostuomioistuimeen ?

  Kansaedustajilta salattu lausunto He 55/2007 esitöissä ( kopio on toimitettu mm. Liisa Mariaporille)… Rikoslain muutoksella myös estetään tilanne, jossa Kansainvälinen rikostuomioistuin voisi saada toimivallan Suomea koskevassa asiassa. Tilanteessa kun kansallinen laki on todettu puutteelliseksi.

  Tällainen puutteellinen laki todettiin julkisesti EOA päätöksessä 876/2/05 ( salattu 20.12. 2007 asti ).

  ”lainsäädännön tila ei ole tyydyttävä”.

  Myös tuon päätös salattiin siis He 55/2007 äänestäviltä kansanedustajilt; jotka eivät tienneet joutuvansa osallisiksi Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTAAN . ( archive.is/kimmoleaks.fi ).

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.