Työministeri Jari Lindström: Hallituksen työllisyystavoite saavutettavissa

Työministeri Jari Lindströmin toteaa tänään 15. helmikuuta julkistetussa talousneuvoston Talouspolitiikka-sarjan kirjoituksessaan, että hallituksen kesän kynnyksellä 2015 tavoitteekseen asettaman 72% työllisyysasteen saavuttaminen näyttää mahdolliselta, vaikka sitä on pidetty monen taholta täysin epärealistisena tai vähintäänkin hyvin haastavana tavoitteena. Ministeri muistuttaa, että 72% työllisyysasteen tavoittaminen edellyttää vahvan kasvun lisäksi sitä, että keksitään ratkaisuja erilaisiin työmarkkinoiden pullonkauloihin, kohtaanto-ongelmiin ja erityisesti rakennetyöttömyyteen.

Viime vuoden aikana työllisyys on lähtenyt vihdoin voimakkaaseen kasvuun. Työllisyysaste tulee tänä vuonna ylittämään 70% ja työllisten määrä jatkaa kasvuaan. Suomessa on nyt alettukin puhua siitä, että esimerkiksi 75 %:n työllisyysastetta voidaan todella alkaa tavoitella. Ei tällä hallituskaudella, mutta ehkä seuraavalla, tai sitä seuraavalla. Tavoitteita ei kannata asettaa epärealistisen tiukoiksi lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä tavoitteidemme tulee olla kunnianhimoisia, ministeri toteaa.

”Suomen taloudessa on siis nyt kaiken kaikkiaan melko hyvä tilanne ja siihen on syytä olla tyytyväinen. Toisaalta maailma ei ole koskaan valmis. Sekä yrityksiä että yhteiskuntaa vie eteenpäin se, että ei olla liian tyytyväisiä ja ryhdytä lepäämään laakereillaan, vaan pyritään aina parempaan”, ministeri Lindström kirjoittaa.

Ministeri Lindström muistuttaa, etteivät kunnianhimoiset työllisyystavoitteet voi toteutua yksin työmarkkinareformien myötä, vaan tarvitaan myös hyvää koulutuspolitiikkaa, hyvää sosiaalipolitiikkaa, hyvää asuntopolitiikkaa, hyvää innovaatio- ja yrityspolitiikkaa, monen muun lisäksi. Lyhyellä aikavälillä työllisyys voi kasvaa hyvällä onnellakin, vaikkapa maailmantalouden hyvän vireen vetämänä, mutta pitkällä aikavälillä kyse on johdonmukaisesta politiikkakokonaisuudesta. Todella korkea työllisyysaste voi toteutua vain, jos onnistutaan samaan aikaan kaikilla eri politiikka-alueilla.

”Huolehdimmeko siitä, että ihmisillä on oikeanlaista osaamista ja että sitä on mahdollista joustavasti täydentää matkan varrella? Miten vaikutamme siihen, että rakennemuutosten myötä työpaikat ja työntekijät kohtaavat myös alueellisesti? Millainen työttömyys- ja muu sosiaaliturvajärjestelmämme pitäisi olla, jotta se tarjoaisi samaan aikaan riittävästi turvaa ja olisi kannustava? Entä millaisia haasteita tuotannon ja työnteon uudet muodot asettavat politiikalle?”, ministeri pohtii.

Työministeri Jari Lindström: Oikealla tiellä ollaan

Lähde: Valtioneuvosto

Katso myös:

9 thoughts on “Työministeri Jari Lindström: Hallituksen työllisyystavoite saavutettavissa

 • 15.2.2018 at 14:38
  Permalink

  Kyllä on Halltuksella Ymmärsys ja kuulo ,janäkökyk Kadonneet –tilalle tullut sanoin kuvaamaton Tyhmyys –oikeita Tolvanoita ovat

  Reply
 • 15.2.2018 at 15:16
  Permalink

  Minä en usko kansanedustajien valeisiin. Vuosi sitten kaveripiiristäni yksi oli pitkäaikaistyöttömänä. Nyt, vuotta myöhemmin, neljä henkilöä lisää on työttömänä. Mutta ne eivät vielä ole olleet vuotta joten eivät liene pitkäaikaistyöttömiä.

  Kun kerran kansalaiset tutnevat koko ajan lisää ihmisiä jotka jäävät työttömiksi, niin miten tilastot voivat osoittaa että työttömys vähenee?

  Reply
 • 15.2.2018 at 15:40
  Permalink

  Nurikurista, kaveriporukkasi lienee ”maahanmuuttovastaisia persuja”, sillä muilla työt lisääntyvät, esimerkiksi näissä töissä;

  Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja, Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta, Maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä, Maahanmuuttopolitiikkastrategi, Kehitysmaatutkimuksen professori, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntija, Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja, Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö, Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija, Sopeutumiskonsultti, Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektin johtaja, Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija, Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja, Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja, Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori, Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies, Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja, Maahanmuuttovastaava, Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä, Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija, Pakolaiskoordinaattori, Pakolaisvähemmistö vastaava, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Romanien päiväkeskuksen työntekijä, Romaniyhdyshenkilö, Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja, Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Maahanmuuton erikoistutkija, Ihmisoikeustyönjohtaja, Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja, Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä, Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija, Ulkomaalaisasioiden valmistelija, Romanien päiväkeskuksen johtaja, Monikulttuurisuustyön suunnittelija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta, Monikulttuuripedagogi, Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä, Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikan tutkija, Maahanmuuttoviraston tutkija, Turvapaikkalautakunnan sihteeri, Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori, Syrjintälautakunnan johtaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja, Pakolaisneuvonnan tiedottaja, Maahanmuuttajien asumisneuvoja, Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja, Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja, Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja, Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kehityspoliittinen asiantuntija, Monikulttuurinen osaaja, Suomen somalia -verkoston toiminnanjohtaja, Maahanmuuttajapoikatyön johtaja, Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja, Maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija, Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille, Syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja, Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen, Syrjintäilmiöiden analysoija, Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä, Pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuuttopolitiikan asiantuntija, Konsultoiva uskonnon ja somalin kielen tulkki

  Somaliperheiden ja koulun välisen yhteistyön tutkija, Monikulttuurisen asumisen aluevastaava, Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen –hankkeen johtaja, Romanilasten oppivelvollisuutta selvittävä työryhmä, Kiertävä maahanmuuttajaneuvojan, Maahanmuuttajat-konsulttiryhmä, Maahanmuuttajatyön koordinaattori, Maahanmuuttajien yritysneuvoja, Maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmä, Maahanmuuttaja-aikuisten oppimisen ohjauksen suunnittelijaopettaja, Maahanmuuttajaopettaja, Maahanmuuttajaopetuksen erityisosaamis- ja ohjaus…

  Maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajat työvoimaksi projektin päällikkö, Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskuksen päällikkö, Vaikuttavuutta kotouttamiseen monialaisena yhteistyönä hankkeen projektipäällikkö, Suomen kielen opetukseen ohjaamisen kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien tukiasumisyksikön ohjaaja, Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaaliohjaaja, Monikulttuurisen mediatoimituksen johtaja, Maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien ehkäisyprojektin johtaja, Monikulttuurisen hiv-työ-projektin johtaja, Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen ohjaaja, Maahanmuuttajanuorten tukiasumistoiminnan tutkija, Elämänhallinnan ja voimavaraistamisen kehittämisprojektin maahanmuuttajalapsille ja -nuorille johtaja, Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän projektin johtaja, Maahanmuuttajien turvaverkko –toiminnan ohjaaja, Monikulttuurisen sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja, Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin päällikkö, Maahanmuuttajataustaisten lasten sijais- ja tukiperhetoiminnan tutkija, Maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan kehittäjä, Maahanmuuttajanuorten ongelmapelaamista ehkäisevän projektin päällikkö, Maahanmuuttajien vertaistukitoiminnan ohjaaja, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen hankkeen johtaja, Monikulttuurisuuskouluttajaverkoston kouluttaja, Monikulttuurisuus nuorisotyön voimavarana -projektin projektityöntekijä, Monikulttuurisen voimavarakeskuksen johtaja, Pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjen voimavaraistamisprojektin päällikkö, Maahanmuuttoyhdyshenkilö, Maahanmuuttajien asumisneuvonnan kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajatyön kehittämisprojektin johtaja, Maahanmuuttajien konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön neuvoja, Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkija, Ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien tukityönprojektin johtaja, Monikulttuurisuusläänintaiteilija, Monikulttuurisen resurssi- ja osaamiskeskuksen johtaja, Maahanmuuttajaperhetyön ja avohuollon kehittämisen tutkija, Maahanmuuttajavanhusten tukipysäkki -projektin vastaava, Maahanmuuttajanuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn tutkija, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston järjestökoordinaattori, Maahanmuuttajien kuntoutusluotsi, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran puheenjohtaja, Kotikielenavustaja, Maahanmuuttajien perhesidehaastattelija, Maahanmuuttajien hakemustallentaja, Monikulttuurisuusasioiden päällikkö, Maahanmuuttajanuorten pelaaminen hallintaan -projektin projektikoordinaattori, Monikulttuuritulkki, Maahanmuuttoyhdyshenkilöverkoston ylitarkastaja, Maahanmuuttohallinnon johtaja, Monikulttuuri kouluttaja, Maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä ylijohtaja, Kulttuurivälittäjä, Maahanmuutto-osaston suunnittelija, Maahanmuuttajien asuntoalueille kotouttamista selvittävä yleissuunnitteluarkkitehti, Pakolaisneuvonnan juristi, Evankelisluterialaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri, Monikulttuurisen toiminnan koordinaattori, Varhaiskasvatuspalvelujen monikulttuuriosaaja, Maahanmuutosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja, Positiivisen diskriminaation johtaja, Monikulttuurisuusasiain päällikkö, Maahanmuuttajien seutuohjaaja, Rasismin vastaisen työn asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikkaa tutkiva kulttuurintutkija, Maahanmuutto-osaston osastopäällikkö, Kotoutumisvalmentaja, Maahanmuuttoneuvottelukunnan puheenjohtaja, Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston puheenjohtaja, Konsultoiva psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä, Pelastakaa Lapset ry:n rasismin vastaisen työn asiantuntija, Kehitysmaatutkimuksen opintoasiainsuunnittelija, Maahanmuuttajien omakielisen neuvontapalvelun koordinaattori, Omakielinen kotoutumisvalmentaja, Rasismintutkija, Maahanmuuttajien syrjintä- ja rasistisia kokemuksia kartoittava työryhmä, Rasismin vastainen työryhmä, Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa työryhmä, Pakolaisneuvonnan Paperittomat -hankkeen koordinaattori, Maahanmuuttajanuorten koulutuskysymyksiä pohtiva työryhmä…..

  Reply
  • 15.2.2018 at 16:20
   Permalink

   Ja mikään näistä ei ole tuottavaa työtä. Raha liikkuu mutta arvonnousua ei tapahdu.

   Reply
 • 15.2.2018 at 15:49
  Permalink

  Meitä pitkäaikaistyöttömiä on iso porukka ja osa meistä pääsisi 6kk duuniputkeen mutta rahaa ei ole ja joudumme työmarkkinatuella notkumaan ja odottamaan näitä töitä. Kuulemma juuri ministeriö pimittäisi näitä rahoja. Onko huhu vai mikä mutta edelleen odotellaan niitä työllistymis töitä. Iltalehdessä oli juuri ilmoitus että eräs yhtiö laitaa taas 400 ihmistä kadulle ja liiton sivuilla on juuri näitä YT neuvotteluiden päätöksiä ja kaikissa tapauksissa porukkaa kadulle. Mistä nämä ministerit vetävät näitä lukuja että työttömyys laskee vai lasketaanko siihen sekin porukka joka lausuu runoja,näyttelee tai sitten liimaa makaryynejä paperille jossain työttömyys ohjauksessa/koulutuksessa.

  Reply
 • 15.2.2018 at 16:46
  Permalink

  Nakki linströmmillä hätä koska hillotolppa ei toteudu jos eivät pääse tavoitteseen, tämähän on kokoomukselta ja kepulta luvattu pyyteettömän alistumisen palkintona. Kaikki keinot on jo otettu käyttöön ja uusia keksitään sitä mukaan kun tavoite karkaa.Nokia, nordea ym. porssiyhtiöt potkii porukkaa pellolle kiihtyvään tahtiin ja hätä on suuri oman hillotolpan puolesta.

  Reply
 • 16.2.2018 at 10:52
  Permalink

  Tämän kaikkien aikojen paskimman hallituksen työllisyystavoite on kaikkea muuta kuiun saavutettavissa, tuskin ohjelmaan on pistetty tavoitteeksi sitä, että kaikille pysyvä työpaikka. Ohjelmassa varmasi onkin tavoitteena saada ihmisille vain pelkkää työpaja toimintaa, tai 9 euron hetkellisiä orjia, kuka sellaiseen sitten suostuukaan ylipäätään, niin täytyy olla masokisti luonteeltaan. Kuinka osuvasti se vanhempoi mies ylen työllisyys illassa latoikin suoraa tekstiä näille pitsin nypjääjille, joiksi näitä hallituksen kusipäitä osuvasti nimittikin. Näillä hallituksen kusipäillä ei ole todellista hajuakaan nykyisestä työelämästä, ja päätöksiin neuvoja kysytään ”asiantuntijoilta” jotka ovat vielä enemmän pihalla, jotka eivät oikeita töitä ole eläissään tehneet.

  Reply
 • 16.2.2018 at 23:45
  Permalink

  Toki se on saavutettavissa, kun tunti viikossa täyttää työllisen määritelmän ja palkkaa voidaan maksaa 5€/h.

  Reply
 • 18.2.2018 at 13:26
  Permalink

  Vittu mikä kusipää toi Lindström.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.