Vastarintaliikkeen kielto-oikeudenkäynti lähestyy: Lue Eppu Torniaisen haastattelu

Poliisihallitus hakee liikettä lakkautettavaksi väkivaltaisena ja hyvän maun vastaisena

Poliisihallitus vaatii Pohjoismaista Vastarintaliikettä, joka on rekisteröimätön yhdistys, Pohjoinen Perinne RY:tä ja PVL:n paikallisosastoja lakkautettaviksi. Syiksi ilmoitetaan osallisuus väkivaltaisuuksiin ja se että SVL ” toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja.”.

Poliisi ei suostunut antamaan haastattelua kielto-oikeudenkäynnin tiimoilta. Poliisihallituksen edustavan asianajajan Markku Fredmanin mukaan yhdistys ihannoi fasismia ja sotii siksi hyviä tapoja vastaan. Friedman korosti Iltalehden haastattelussa että yhdistyksen sivuilla on paljon materiaalia joka liittyy mainitun ideologian ihannointiin.

-” Kyllä me sen sitten toteen näytämme”

Poliisihallituksen ja Fredmanin esittämien väitteiden mukaan esimerkiksi Helsingin asema-aukiolla tapahtuneesta välikohtauksesta törkeästä pahoinpitelystä tuomittu Jesse ”Eppu” Torniainen olisi Vastarintaliikkeen toimesta palkittu väkivaltaisesta käytöksestään.

Varsinaisessa kielto-oikeudenkäynnissä jääkin päätettäväksi se, onko Pohjoismainen Vastarintaliike väkivaltainen järjestö, sekä oikeuden tulkittavaksi se, onko liikkeen ajama ideologia maan lakien vastainen.

Eppu Torniaisen kanta on selvä: Poliisihallituksen perustelut kuulostavat lähinnä epätoivoisilta

Luonnollisesti Vastarintaliike kiistää syytökset sen lain vastaisuudesta ja puolustaa oikeuttaan mielipiteen ja aatteensa ilmaisuun mm. sananvapauslain nojalla.

Eppu Torniainen

Nykysuomi tavoitti haastatteluun SVL:n aktiivin ja median tunnetuksi tekemän Eppu Torniaisen joka odottaa asema-aukion tapauksesta saamansa tuomion valitusprosessin valmistumista.

Mitä mieltä olet siitä että poliisihallitus hakee Pohjoismaista Vastarintaliikettä lakkautettavaksi rikollisena yhdistyksenä?

Torniainen ihmettelee poliisihallituksen intoa lakkauttaa Vastarintaliike Suomessa ja perustaa ihmetyksensä muun muassa maassa toimiviin moottoripyöräjengeihin ja muihin rikollisjärjestöihin joissa jopa jäseneksi pääsyn vaatimuksena on väkivalta- jopa henkirikoksia.

-”Tätä asiaa voisi verrata moniin muihin suomessa toimiviin tai toimineisiin järjestöihin, joita ei kuitenkaan ole lakiteitä pitkin lakkautettu. Suomessa toimineista järjestöistä löytyy esimerkiksi sellaisia, joihin liittymiskriteerinä on ollut henkirikos, ja joiden nimenomaisena toiminnan osana on ollut murhia esimerkiksi järjestön sisäisenä kurinpitomenettelynä. Näitä tällaisia vastaavanlaisia järjestöjä löytyy useampia, mutta yhtäkään ei ole koskaan vaadittu kiellettäväksi rikollisuuden vuoksi. ”

Vastarintaliikkeen kieltovaatimusta perustellaan osittain siihen pääosin perusteettomasti liitetyllä rikollisuudella. Järjestön johtoa tai ketään muutakaan jäsentä tai aktivistia ei kuitenkaan ole koskaan tuomittu yllyttämisestä tai käskyttämisestä mihinkään rikokseen.”

Vastatessaan kysymykseen hänen mielipiteestään poliisihallituksen pyrkimyksistä, tuo Torniainen esille yksityiskohtaisesti ne rikokset, mistä liikkeen jäseniä on tuomittu.

-”Poliisihallituksen listaamista kahdeksasta rikoksesta löytyi esimerkiksi baaritappelu, jossa oli usean henkilön seassa yksi liikkeen jäsen, joitakin muita tapahtumia jotka on liitetty liikkeeseen ainoastaan median hysteerisellä vailla perusteita olevalla meuhkaamisella sekä pari sellaista juttua, joista ei ole lainvoimaisia tuomioita”.

Liikkeen tapahtumissa sattuneista tapauksista annettuja lainvoimaisia tuomioita liikkeen jäseniä vastaan löytyy vain kaksi. Molemmissa tapauksissa tuomiona oli sakkoja. Näillä tapauksilla poliisihallitus aikoo kielto-oikeudenkäynnissä perustella liikkeen väkivaltaisuutta.

-”Suojelupoliisikin on todennut haasteeseen liitetyssä lausunnossaan, että liikkeen tapahtumissa tapahtuneet nujakat ovat olleet spontaaneja ja provosoituja.”

Liikkeen ajamien asioidenkin laillisuus asetetaan puntariin

Myöskin yhdistyksen tavoitteita poliisi hakee tuomittaviksi rikollisena. Esimerkkinä Torniainen mainitsee Vastarintaliikkeen tavoitteista esimerkkinä pyrkimyksen saada lakikirjoista poistettavaksi pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyksi hän kertoo Vastarintaliikkeen näkemyksen, jonka mukaan sitä käytetään vain kansallismielisiä henkilöitä ja yhdistyksiä vastaan.

-”Eikö kaikkien poliittisten ryhmien tavoitteena kuitenkin ole nimenomaan muuttaa lakeja? Poliisihallituksen perustelut kuulostavat lähinnä epätoivoisilta monissa asioissa. ”

Haastattelussa käy ilmi että yhdistystä vastaan nostettu haaste on yli 30 sivua pitkä ja siinä mainitaan pitkällisen sananvapauden tulkinnan osana erikseen ettei kansallissosialisteilla ole oikeutta sananvapauteen. Torniainen näkeekin, että yllä mainitut tapahtumat eivät ole todellinen syy kieltovaatimuksiin, vaan kyse on vastarintaliikkeen ongelmallisesta asenteesta esimerkiksi valtiovaltaa kohtaan.

-”Vastarintaliikkeen suurin rikos on siis vallanpitäjien arvostelu sekä ”demokratian”, jossa meidän väitetään elävän, tuplastandardien esilletuonti. Poliisin viesti tähän mennessä onkin ollut selvä: järjestäytynyt rikollisuus on OK, mutta poliittinen oppositiotoiminta on väärin. Saa nähdä, haluaako oikeuslaitos antaa saman viestin Suomen kansalle.”

Onko yhdistys mielestäsi väkivaltainen tai hyvien tapojen vastainen kuten poliisihallitus väittää?

”Järjestönä liike hyväksyy väkivallan käytön ainoastaan itsepuolustuksena. Hyvien tapojen vastaisuus taas määritellään sen mukaan, minkälainen mielipideilmasto sillä hetkellä sattuu olemaan valloillaan, eli siis tämä on päättäjien määriteltävissä, kuka on hyvien tapojen vastainen ja kuka ei. Tämä lainkohta on yleisesti ottaen täysin älytön: mikä tahansa yhdistys voidaan todeta hyvien tapojen vastaiseksi, mikäli se häiritsee liikaa vallanpitäjien valtaa! Kyseistä pykälää käytettäessä voi tuomari siis perustella mitä tahansa kieltoja ihan vain omien poliittisten näkemystensä ohjailemana.

Poliisihallitus ei kuitenkaan pidä hyvien tapojen vastaisena esimerkiksi oman johtajansa valehtelemista medialle, kuten vastikään pääsi käymään, kun hän valehteli poliisin estäneen poliitikkoihin kohdistuneen joukkomurhan saadakseen lisää resursseja ammattikunnalleen. Tai vaikkapa huumepoliisin johdolla suoritettua huumekauppaa, joka onnistui ainoastaan virka-asemaa hyväksikäyttämällä.”

Kysyttäessä Torniaiselta näkeekö tämä kieltovaatimuksen yrityksenä rajoittaa sananvapautta tai poliittisena vainona, vastaus on kysyvästä muodostaan huolimatta varsin selkeä: ”Voiko sitä pitää minään muunakaan?”. Torniainen perustelee näkemystään jälleen sillä tosiasialla ettei poliisihallitus ole yrittänyt kieltää sellaisiakaan järjestöjä, jotka poliisi itsekin luokittelee järjestäytyneeksi rikollisuudeksi.

-”Kun se taas löytää ryhmän, jonka teksteistä se ei löydä mitään rikollista, kuten se itse haasteessaan toteaa, päättää se pyrkiä kieltämään järjestön, joka puhuu aina suoraan eikä nöyristele vallanpitäjiä taikka heidän jalkaväkeään. ”

Torniainen näkee yhdeksi kieltämisyrityksen syyksi ”vääränlaisen” poliittisen aktivismin lisäksi liikkeen pitkän, lähes kymmenvuotisen elinkaaren joka poliisihallituksenkin mukaan on ääriliikkeen ollessa kysymyksessä, poikkeuksellisen pitkä.

”Yhteiskunta rikkoo omia sääntöjään”

-”Yhteiskunta rikkoo omia sääntöjään, mikäli he kieltävät liikkeen tai sen edustaman ideologian. Meidän väitetään elävän demokratiassa, jossa kaikilla on oikeus mielipiteen-, sanan- sekä kokoontumisvapauteen. Suurin osa kansallismielisistä toki varmaan jo tietää, ettei tämä toimi käytännössä näin, mutta mahdollinen kielto on ikään kuin leima, jolla tämä varmistetaan myös muillekin. Demokratia onkin päättäjille ainoastaan työkalu, jolla he hankkivat kansan suosiota, mutta jonka he voivat hylätä heti, kun sille ei ole enää tarvetta.

Viime joulukuussa Juha Sipiläkin mietti ääneen, että mikäli liikkeen kielto ei nykylaeilla onnistu, voidaan lakeja muuttaa. Perään hän kehotti poliisia siirtymään ”käytännön kokeiluun” kieltovaateen kanssa, ja alle kahta viikkoa myöhemmin poliisi ilmoittikin ryhtyvänsä ajamaan liikkeen kieltoa. Poliisi on kuitenkin myöhemmin ilmoittanut, ettei kanteen taustalla ole mitään poliittista painetta… sama taho on tosin jäänyt kiinni valehtelemisesta muissakin yhteyksissä, kuten aikaisemmin kerroin.”

Haastattelun lopuksi Torniainen nostaa esille oman mielipiteensä niistä syistä, mitkä ovat johtaneet liikkeen ja sen jäsenten systemaattiseen demonisointiin mediassa ja jopa kotimaan poliitikassa.

-”Oppositiotoimintahan pyritään aina leimaamaan rikolliseksi, antisosiaaliseksi ja välteltäväksi. Vai ettekö ole koskaan kuulleet Neuvostoliitosta ja siitä, miten siellä toimittiin poliittisten vastustajien kanssa? Tämän päivän suurin ongelma eliitille on kansallismielisyys, ja se pyritäänkin leimaamaan kaikeksi mitä voidaan pitää vastenmielisenä. Globalisaation kannattajilla on todella paljon valtaa niin poliittisissa puolueissa ja järjestöissä, bisnesmaailmassa, mediassa ja niin edelleen. Heidän motivaationsa avoimille rajoille ja nationalismin vastustamiselle voivat olla erilaisia, mutta tavoite on yhteinen: meidän kaikkien yhteinen maailma, jossa eurooppalaisilla kansoilla ei ole oikeutta itsenäisyyteen. Koska Vastarintaliike ei kumartele näistä ketään eikä lähde mukaan heidän ohjailemaan leikkiin, jossa meidän pitäisi mukamas antaa kaikkea tekemäämme tai tekemättä jättämäämme anteeksi poliittisilta vastustajiltamme, pitää meitä mustamaalata ja pitää meistä luoda mahdollisimman antisosiaalinen kuva.”

-”Järjestämme mielenosoituksen kieltokannetta vastaan sananvapauden puolesta Tampereella lauantaina 21.10., ja kutsumme teidät kaikki mukaamme sinne! Sananvapauden rajoittamisessa ja järjestön kiellossa on kyse ainoastaan ennakkotapauksen luonnista: seuraavaksi tulilinjalle astuvat kaikki muutkin isänmaalliset tahot.”

Ideologiaansa hän tahtoo avata asiasta tietämättömille hälventääkseen ennakkoluuloja ja hänen mukaansa tietoisesti lietsottua epäluuloa asiaansa kohtaan.

-”Kansallissosialismista tahdon sanoa, että mikäli sinulla on ennakkoluuloja aatetta kohtaan esimerkiksi 70 vuotta jatkuneen massiivisen valehtelun seurauksena, niin tutustu siihen ja ota selvää mitä kansallissosialismi sisältää. Kansallissosialismista on pyritty tekemään mahdollisimman luotaantyöntävä aate globalistien propagandassa, mutta se ei ole totuus. Savitri Devikin kertoi, että häntä kiehtoo kansallissosialismissa sen kauneus – ja kyseessä onkin luonnonlakeihin perustuva biologinen maailmankatsomus, joka ajattelee aina kansan etua.”

-”Kiitokset haastattelusta ja nähdään Tampereella!”

Mielenosoitus sananvapauden puolesta

Pohjoismainen vastarintaliike järjestää ”Sananvapauden puolesta”-nimisen mielenosoituksen Tampereella 21.10. Vastarintaliikkeen mukaan mielenosoituksen erityisenä motivaattorina toimii mielenosoitusta seuraavalla viikolla tapahtuva oikeudenkäynti jossa poliisihallituksen vaatimukset liikkeen lakkauttamisesta tullaan käsittelemään.

Vastarintaliike ottaa internet-sivuiltaan löytyvässä tiedotteessaan kantaa poliisin politisoitumisen lisäksi siihen, kuinka jokaisen sananvapaudesta huolissaan olevan tulisi osallistua mielenosoitukseen.

-”Sananvapauskysymys koskettaa etenkin kaikkia kansallismielisiä maassa, jossa poliisikin keskittyy enemmän ”vihapuheen” tutkimiseen kuin oikeiden rikosten selvittämiseen… Kutsummekin kaikki sananvapaudesta huolissaan olevat ihmiset osallistumaan tapahtumaamme. Oikeudenkäynti tulee olemaan tärkeä ennakkotapaus – ”monikulttuurisuutta” ajava eliitti kokeilee nyt kepillä jäätä. Mahdollisen kiellon toteutuessa tulilinjalle tulevat päätymään kaikki eliittiä arvostelevat tai maahanmuuttoa vastustavat henkilöt ja järjestöt Suomessa. Siksi kiellosta tulisi olla huolissaan jokaisen isänmaallisen ihmisen, vaikkei Vastarintaliikkeen kaikkia poliittisia tavoitteita jakaisikaan!”

Artikkelissaan ”Onko poliisi ystävä”, Vastarintaliike perustelee kantaansa poliisin politisoitumisesta ja erityisesti tämän toimista monikulttuurisuutta ja asioista päättävää ”eliittiä” arvostelevien mielipiteiden tukahduttamiseksi. Myöskin valtamedia saa oman osansa.

-”Välillä poliisin tökeröt tempaukset ovat saaneet jopa koomisia piirteitä, mutta pääosin kyse on huolestuttavasta ilmiöstä. Ajatuspoliisi on ollut erityisen kiinnostunut sensuroimaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa maahanmuuttokeskustelua, sillä vapaa tiedonvälitys nähdään ongelmana monikulttuurisuuden kannalta. Eliitin näkökulmasta sosiaalinen media on uhka, sillä siellä eivät päde valtamedian sanelemat ”sallitun ajattelun” rajat, vaan ihmiset voivat vaihtaa tietoja ja mielipiteitä ilman vääristeleviä välikäsiä.

Pakolaiskriisin alettua valtamedialla onkin ollut kädet täynnä töitä, kun se on mustamaalannut vaikutuspiirinsä ulkopuolella olevia julkaisuja. ”Valemedia”, ”trolli” ja ”vihapuhe” ovat avainsanoja nykyään myös poliisin työssä, kun maahanmuuttajarikollisuutta vähätellään ja kansallismielisiä suomalaisia mustamaalataan.”

Lähde: VastarintaliikeIL

11 thoughts on “Vastarintaliikkeen kielto-oikeudenkäynti lähestyy: Lue Eppu Torniaisen haastattelu

 • 13.10.2017 at 00:06
  Permalink

  Hyvä kirjoitus menee asian ytimeen Mistä nyt kaikkien yhdistysten ajamat asiat toimii mutta kirjoitus oli hyvä Tuota ole ihmetellyt itsekin kuinka poliisi politikoituu eihän siinä säily minkäänlainen sananvapaus eikä tasa arvo. Kyllä poliisin olisi pysyttävä puolueista erillään onhan siellä eduskunnassa edustajat

  Reply
 • 13.10.2017 at 02:15
  Permalink

  Vittu mikä uhriutuminen. Itsekkin miellän itseni isänmaatani rakastavaksi, mutta en allekirjoita puoliakaan mitä tää nero tässä latelee. Käykää urpot maailmalla, avartakaa hiukan maailmaanne. Ei mulla muuta. Suvakkihuora kuittaa, haukkukaa. Dillet.

  Reply
  • 13.10.2017 at 15:11
   Permalink

   52 maassa käyneenä ja useita vuosia ulkomailla työskennelleenä minusta on tullut kansallissosialismin kannattaja. Gobalisaatio on saatanallinen syöpä -sen olen reissuillani oppinut.

   Reply
 • 13.10.2017 at 06:42
  Permalink

  En erityisesti kannata Vastarintaliikettä, mutta kannatan ajattelun- ja sananvapautta. Siksipä näen tuon kieltämisyrityksen törkeänä hyökkäyksenä suomalaisten loukkaamattomina pidettäviä perusoikeuksia vastaan. Tuo kieltopyrkimys on täysin poliittinen toimenpide. Oikeudesta ei ole kysymys lainkaan. Kiellolle ei löydy edes ohkaisia tosiasioihin perustuvia syitä.

  Reply
 • 13.10.2017 at 08:29
  Permalink

  Tämä tapaus kertoo kaiken sen oleellisen minkä jokaisen valveutuneen soturin on tiedettävä. Suomi on syvässä kriisissä. 100 vuotias Suomi on tuhoamassa sen kallisarvoisimman pohjan; sananvapauden ja yhdistymisvapauden. Ja sen mukana viemäriin ollaan heittämässä koko Suomi neito.

  Suomen poliisi toimii tällä tavalla. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ruudinkeksijä tajutakseen että politisoitunut oikeuslaitos yhtyy tähän Suomi neidon sitomiseen pakkopaitaan.

  100 vuotias Suomi alennustilassa.

  Vaan me emme alennu tällaiseen, vaan laitamme liikkeelle koko Suomessa kymmeniä, satoja katupartioita suomalaisten turvaksi. Katupartioista on tehtävä myös liikkuvia yksiköitä jotka partioivat autoilla. Näin saadaan ulottuvuutta ja laajempi alue haravoitua. Autossa on aina syytä olla vähintään kaksi katupartion soturia turvallisuuden ja oikeusturvan takia.

  Reply
 • 13.10.2017 at 09:04
  Permalink

  Tuo Fredman pitää varmaan itseään fiksunakin henkilönä. Silti se ei tiedä että fasismi on haukkumasana Italian kansallissosialisteista. Saksan kansallissosialisteja hakuttiin natseiksi. Millähän nimellä Suomen kansallissosialisteja tullaan haukkumaan, koska emme ole italialaisia emmekä saksalaisia.

  Toinen asia mikä aina kummastuttaa on pianisti Ashkenazy:n nmen lausuminen. Se laususaan [askenaasi]. Eikös saman lausuntatavan mukaan natsikin pitäisi lausua [naasi]?

  Reply
 • 13.10.2017 at 18:38
  Permalink

  Noilla samoilla perusteilla saataisiin kiellettyä eräs toinen täällä vaikuttava väkivaltainen liike.

  Reply
 • 14.10.2017 at 23:22
  Permalink

  Tässä on heräillyt jo halu lukea raamatusta lopun ajan enteitä, vaikka sen halun kiihkouskovainen nuorisopastori Raimo Vänskä tehokkaasti aikoinaan tuhosikin. Uskonsodassahan tässä on jo oltu pidempään ja pahimmat Suomen ja suomalaisten viholliset ovat juutalaisten ohjaamat Euroopan ja suomelian ”päättäjät”, heidän komentamansa virkamiesarmeija sekä isänmaansa myyneet suvakkihuorat, jotka ylläpitävät, viihdyttävät ja elättävät vihollisen iskujoukkoa juuri Sinunkin maksamillasi verolla ja otattavat velkaa, jonka Sinä, lapsesi, lastenlapsesi ja lastenlasten lapsesi vielä joutuvat maksamaan, jos ylipäänsä hengissä selviävät.

  Reply
  • 15.10.2017 at 02:33
   Permalink

   Täyttä asiaa! Desantit on ajettava maasta ulos!

   Reply
 • 15.10.2017 at 09:04
  Permalink

  Nimim. Talvisodanhenki puhuu asiaa. Globalismi on saatanallinen syöpä. Samoin 20 vuotta kv-kauppaa maailmalla tehty, asuttu ja reissattu. Vittu herätkää urpot

  Reply
 • 27.10.2017 at 16:04
  Permalink

  Niin on Torniainen oikeassa. Taitaa yksi syy lopettamisoikeuden käyntiin olla, että ootte liian älykkäitä.Toimitte asiallisesti, kirjoitukset ja haastattelut on hyvin perusteltuja. Kunnioitan, että jaksatte vielä Suomen edusta välittää.Ite kai pelkurina, sain tarpeekseni ja muutin pois.

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.