Keskustanuoret haluaa kolmannen sukupuolen käyttöön, 12-kertaistaa pakolaiskiintiön, helpottaa perheenyhdistämisiä…

Keskustanuoret ja Keskustan Opiskelijaliitto julkaisivat hiljattain kuusikohtaisen ihmisarvopamfletin, jossa listatut tavoitteet ovat kuin suoraan Vihreiden puolueohjelmasta.

Pamfletissa vaaditaan perheenyhdistämisen helpottamista, pakolaiskiintiön merkittävää nostoa 10 000 henkilöön vuodessa, translain kokonaisuudistusta, sukupuolineutraalia asevelvollisuutta, vammaisten koulutustakuun vahvistamista sekä korkeampia sakkoja seksuaalisesta häirinnästä.

”Näissä teeseissä on kyse ihmisarvosta ja yhdenvertaisuudesta. Meille nuorkeskustalaisille nämä arvot ovat sellaisia, joista ei voida tinkiä. Oli kyse sitten turvapaikanhakijoista, sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai vähemmistöistä, ihmisarvoa kunnioittamattomat lait tulee muuttaa viipymättä. Vaadimme periaatepolitiikkaa”, korostaa Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

”Hallituksen on aika lunastaa puheet arvoista ja yhtenäisestä arvopohjasta. Hallitus Juha Sipilän johdolla toimi suoraselkäisesti tehdessään arvoperustaisen hallitusratkaisun, mutta puheiden on nyt muututtava myös teoiksi: näillä teeseillä hallitus tekee vahvaa, arvolähtöistä ja ihmisarvoa kunnioittavaa politiikkaa”, vaatii puolestaan Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Arttu Karila.

Keskustanuorten ja Keskustaopiskelijoiden ihmisoikeusteesit:

IHMISARVO ON JAKAMATONKeskustanuoret ja Keskustaopiskelijat vaativat hallitukselta näkyviä toimia ihmisoikeuksien edistämiseksi. Hallituksen arvojen on näyttävä sen tekemässä politiikassa. Keskustan pääministeripuolueena on osoitettava selkeää arvojohtajuutta.

1. Perheenyhdistämistä tulee helpottaa

Lapsen oikeuksiin kuuluu oikeus elää vanhempiensa kanssa ja vanhempien tulee saada olla läsnä lastensa elämässä. Oleskeluluvan saaneiden tulee saada perheensä Suomeen ilman toimeentuloedellytystä. Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden onnen esteenä ei saa olla omasta perheestä luopuminen.

2. Pakolaiskiintiö nostettava kymppitonniin

Suomen pakolaiskiintiö vuonna 2017 on vaatimattomat 750. Humanitäärisen maahanmuuton painopiste on siirrettävä turvapaikanhausta kiintiöpakolaisten ottamiseen. Kiintiöpakolaisten ottaminen suoraan Suomeen auttaa kaikkein hädänalaisimpia ja vähentää kysyntää ihmissalakuljettajien palveluksille.

Tavoitteena tulee olla, että yhä harvempi joutuu turvapaikan saadakseen tekemään vaarallisen ja laittoman matkan halki Euroopan.

3. Translain kokonaisuudistus tarvitaan nyt  

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa ihmisoikeuksia esimerkiksi vaatimalla pakkosterilointia sukupuolen juridisen muuttamisen ehtona. Translaki on uudistettava kokonaisuudessaan. Hoitotarpeen arvioinnin tulee perustua sukupuoltaan korjaavan henkilön omiin tarpeisiin. Suomessa on otettava käyttöön kolmas juridinen sukupuoli, muunsukupuolisuus.

4. Asevelvollisuus sukupuolineutraaliksi

Asevelvollisuuden rajoittaminen vain yhteen sukupuoleen on aikansa elänyttä. Sukupuoli ei määritä henkilön soveltuvuutta maanpuolustuksen tehtäviin. Koko ikäluokan osaaminen saadaan käyttöön luomalla lisää erilaisia tapoja suorittaa kansalaispalvelus. Erityisesti aseettomia, siviilikriisinhallinnan tehtäviä on kehitettävä voimakkaasti, jotta sopiva tehtävä löytyy kaikille.

5. Koulutustakuu kuuluu myös vammaisille

Erityisen tuen tarpeessa olevien koulutuspalveluihin tulee tehdä muutoksia, jotta tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä toteutuu. Tulkkauspalvelut tulee turvata kuuroille ja ammatillisen koulutuksen reformiin tarvitaan lupaus erityistarpeessa olevien koulutuspaikoista ja riittävästä tuesta. On tärkeää, että peruskoulutuksen jälkeen nuoret voivat hakeutua tarpeidensa mukaan opiskelemaan niin lukioon kuin ammatilliseen perustutkintoonkin ja jatkaa siitä edelleen korkeakouluun.

6. Stop häirinnälle! – Sakkojen summat tuplattava seksuaalisesta häirinnästä

Nuorkeskusta vaatii tiukempia rangaistuksia seksuaalisesta häirinnästä. Nykyisellään esimerkiksi Helsingin poliisi voi kirjoittaa paikan päällä seksuaalisesta ahdistelusta teon vakavuudesta riippuen 15-40 päiväsakkoa. Vaadimme, että nykyiset summat tuplataan. Tämä välittää selkeän viestin siitä, että yhteiskunta tuomitsee nämä teot jyrkästi. Jokaisella tulee olla kyseenalaistamaton oikeus koskemattomuuteen.

Lähde: Keskustanuoret

One thought on “Keskustanuoret haluaa kolmannen sukupuolen käyttöön, 12-kertaistaa pakolaiskiintiön, helpottaa perheenyhdistämisiä…

  • 19.7.2017 at 18:10
    Permalink

    Mistähän johtuu että kepulien nuortenjärjestön tunnuksena on hakaristi. Väittävät tyylitelle neliapilalle mutta neliapilaa tuossa ei ole yhtään, vaan on selvä hakaristi ja vino vielä sellainen. Ihmekös että aatteet on viturallaan.

    Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.