Poliisi: Mielenilmauksen järjestäminen on jokaisen oikeus

Kokoontumisvapaus ja sananvapaus ovat jokaisen perustuslaissa säädettyjä oikeuksia. Jokaisella on oikeus järjestää mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Sananvapauteen puolestaan sisältyy oikeus ilmaista mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä.

Kokoontumisvapautta ja oikeutta mielipiteen ilmaisemiseen toteutetaan usein yleisissä kokouksissa, kansankielisesti mielenosoituksissa, joiden järjestämisestä säädetään kokoontumislaissa. Yleisen kokouksen saa järjestää yksityishenkilö tai yhteisö ja jokaisella on oikeus osallistua yleiseen kokoukseen.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus poliisille

Yleisen kokouksen järjestämisestä tulee tehdä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Ilmoituksen voi tehdä helposti esimerkiksi poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoittaminen on maksutonta. Ilmoituksessa tulee kertoa kokouksen järjestäjä, tarkoitus, kokouspaikka tai reitti, kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksessa käytettävät mahdolliset rakennelmat tai välineet. Lisäksi tulee ilmoittaa kokouksen yhteyshenkilö, jonka tulee olla poliisin tavoitettavissa kokouksen järjestämistä koskevissa asioissa.

Yleisen kokouksen saa järjestää ulkona siihen soveltuvassa yleisessä paikassa lähtökohtaisesti ilman paikan omistajan lupaa. Yleisen kokouksen järjestäjän tulee huolehtia järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä ja lain noudattamisesta tilaisuudessa.

Poliisin tehtävänä on turvata kokoontumisvapauden käyttämistä.

Lähde: Poliisi.fi

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.