Sisäministeriö: Schengenin toimivuutta arvioidaan Suomessa

Euroopan komission Schengen-tarkastus suoritetaan Suomessa touko-kesäkuussa 2023. Komission koordinoimat arviointiryhmät kiertävät ympäri Suomea arvioimassa, kuinka Suomen viranomaiset soveltavat Schengenin säännöstöä sen eri osa-alueilla.

Tarkastukset tehdään seitsemän vuoden välein ja ne kattavat kaikki Schengenin osa-alueet eli ulkorajat, Schengenin tietojärjestelmän (SISII/SIRENE), poliisiyhteistyön, palautukset, viisumipolitiikan, sekä tietosuojan. Arviointitiimit vierailevat pääkaupunkiseudun viranomaispisteiden lisäksi mm. itärajalla, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja ensimmäistä kertaa myös Ahvenanmaalla.

Komissio on valinnut yhteistyössä Suomen yhteyshenkilöiden kanssa tarkastusohjelmiin otetut arviointikohteet, joiden lisäksi arviointiryhmät voivat tehdä yllätystarkastuksia itse valitsemiinsa kohteisiin. Arviointitiimit koostuvat komission ja jäsenmaiden asiantuntijoista ja mahdollisista tarkkailijajäsenistä. Tarkastajat laativat mahdollisista puutteista arviointiraportin, jonka edellyttämiin korjauksiin on ryhdyttävä viipymättä. Raportin pohjalta komissio tekee Suomelle suosituksia, joiden täyttämiseksi Suomi laatii toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman edistymisestä raportoidaan komissiolle säännöllisesti.

Schengen-maiden välillä ei ole matkustusrajoituksia eikä rajatarkastuksia

Schengen-alueeseen kuuluu 27 Euroopan valtiota, joiden välillä ei ole matkustusrajoituksia, eikä rajatarkastuksia. Alue on nimetty Schengenin sopimuksen mukaan. Suomi ja muut Pohjoismaat aloittivat Schengenin säännöstön soveltamisen 25.3.2001.

Schengenin säännöstöä soveltavat valtiot valvovat yhteistä ulkorajaa, millä osaltaan huolehditaan vapaan liikkuvuuden alueen (Schengen-alue) turvallisuudesta. Rajatarkastuksen puuttumista kompensoidaan jäsenvaltioiden välillä myös poliisiyhteistyöhön, yhteiseen viisumipolitiikkaan, palautus- ja paluujärjestelmään ja erilaisiin tietojärjestelmiin liittyvin keinoin.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.