STM esitti 100 miljoonan hankintoja huoltovarmuuskeskukselle – ”Hankintoja tehdään myös kotimaisilta tuottajilta…”

Euroopan unionin varsin solidaarisen 10 000 kasvomaskin ”lahjoituksen” jäljiltä Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteita koskevan hankintaesityksen, jolla ministeriön mukaan varaudutaan koronavirusepidemian jatkumiseen. 

STM esittää, että hankintoja tehdään myös suomalaisilta valmistajilta – näin voidaan turvata kotimaisen tuotannon käynnistyminen ja varusteiden saatavuus. Toisaalta siitä, millä laajuudella hankintoja kohdistetaan kotimaisiin valmistajiin, ei ministeriö esittänyt arviota tai suositusta. Euroopan unioni suhtautuu hyvin nihkeästi jäsenmaiden sisämarkkinoiden suosimiseen hankinnoissa ja hankintalaki pakottaa sekä kilpailuttamaan hankinnat, että valitsemaan tietyin kriteerein edullisimman vaihtoehdon, joten jopa näinkin pieni ”linjaus” on unionin silmissä hyvin kyseenalainen.

– Koronaepidemian hidastuminen jatkuu, mutta varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä. Täydennämme nyt suojavarustevarastoja ja samalla tuemme kotimaisen tuotannon käynnistymistä, mikä parantaa omavaraisuuttamme kriisitilanteissa, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Huoltovarmuuskeskukselle tehdyn hankintapyynnön toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa.

Hankintapyyntö koskee seuraavia suojavarusteita:

  • kirurgisia suu-nenäsuojamia vähintään 9 miljoonaa kappaletta
  • hengityssuojaimia vähintään 1,5 miljoonaa kappaletta
  • nitriilikäsineitä enintään 150 miljoonaa kappaletta
  • suojatakkeja ja -esiliinoja kumpiakin 6 miljoonaa kappaletta.

Keskiviikkona 20.5.2020 julkaistun suojavarusteiden tilannekuvan mukaan suojaimien riittävyys vaihtelee tuoteryhmittäin. Esimerkiksi kirurgisten suu-nenäsuojainten riittävyys on tällä hetkellä hyvä, mutta koronavirusepidemia ei ole vielä ohi, eivätkä suojaimien kansainväliseen markkinatilanteeseen liittyvät epävarmuudet ole ministeriön tiedotteen mukaan poistuneet. Tilaukset on tarkoitus tehdä kesä-elokuun aikana, ja suojavarusteet varastoidaan Huoltovarmuuskeskukseen.

Lähde: STM

Aiheeseen liittyvää:

One thought on “STM esitti 100 miljoonan hankintoja huoltovarmuuskeskukselle – ”Hankintoja tehdään myös kotimaisilta tuottajilta…”

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.