Etätyön arvostus noussut koronan aikana

Koronan aikana yhä useammassa yrityksessä ja valtion toimessa on jouduttu siirtymään etätyömalliin. Monessa työpaikassa etätyö on ollut toki käytössä jo aikaisemmin, mutta näissäkin firmoissa tämän työtavan laajentaminen on ollut ajankohtaista. Esimerkiksi Verohallinnossa on ollut mahdollista tehdä etätöitä tietyissä työtehtävissä jopa kolme työpäivää viikossa. Kun hallituksen suositukset etätyöhön siirtymisestä annettiin, tehtiin Verohallinnossa heti päätös viidestä etätyöpäivästä viikossa.

Yli miljoona suomalaista etätöissä koronakriisin aikana

Verohallinnon ratkaisu ei suinkaan ole poikkeuksellinen. Ylen huhtikuussa 2020 julkaiseman ja Taloustutkimuksen sille teettämän kyselyn mukaan etätöihin on siirtynyt Suomessa koronakriisin aikana jopa miljoona työntekijää. Kyselyn mukaan noin puolet heistä olisivat halukkaita jatkamaan etätöitä myös koronatilanteen jälkeen.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaiset pitävät etätöistä aidosti ja paljon: tämä ei sinänsä yllätä, sillä suomalaiset ovat jopa maailmalle levinneiden internet-meemien mukaan etäisyyttä rakastavaa kansaa. Etätyön suosio Suomessa voi selittyä myös pitkillä välimatkoilla: kun työt hoidetaan kotoa, ei aikaa tai rahaa kulu matkakustannuksiin.

Parhaiten etätyöhön soveltuvat ammatit

Etätyö on suosittua etenkin ns. valkokaulusammateissa. Pääkaupunkiseudulla tämä tarkoittaa esimerkiksi esimiehiä ja toimihenkilöitä, jotka työskentelevät esimerkiksi kunnan, valtion tai järjestön palveluksessa. 

Etätyöt onnistuvat erinomaisesti myös monilla freelancereilla ja pienyrittäjillä. Modernit alat ovat tarjonneet etätyömahdollisuuksia jo pidemmän aikaa, ja siksi monet suomalaiset markkinoinnin ja pelialan ammattilaiset ovatkin muuttaneet ulkomaille töiden perässä.

Nettikasinot tarjoavat jatkuvasti loistavia etätyön mahdollisuuksia


Koska nykyään monet yritykset toimivat käytännössä verkossa, ei tietyillä aloilla koronakriisi ole vielä vaikuttanut liiketoimintaan juuri mitenkään. Digitalisaation ansiosta esimerkiksi monet uudet suomalaiset nettikasinot pyörivät siis tällä hetkellä aivan kuten ennenkin. 

Myös useimmat lainantarjoajat voivat hoitaa liiketoimintaansa entiseen malliin, tosin hallituksen tiukkojen poikkeustilan säädösten puitteissa. Lainapalveluita tarjoavat yritykset ja nettikasinot voivat pyöriä henkilökunnan työskennellessä kokonaan etänä. 

Pohjoismaat ovat nettikasinoille hyvää markkina-aluetta, maiden monista rajoituksista huolimatta. Pohjoismaissa rahapelaaminen on suosittua ajanvietettä, ja sen suosio kasvaa jatkuvasti. Nettikasinot, pelivalmistajat ja erilaiset nettikasinoiden markkinointiin keskittyvät yritykset ovat jo vuosien ajan tarjonneet töitä myös suomalaisille. 

Meiltä onkin lähdetty varsin innokkaasti esimerkiksi Maltalle sekä Viroon: moderni kasinoala jatkuvine haasteineen tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia niin vähemmän koulutetuille kuin korkeasti koulutetuillekin. Mikä parasta, kasinoalan tarjoamien etätyömahdollisuuksien ansiosta monet voivat Maltalla tai Virossa työskennellessään viettää vaikka lomien ympärillä enemmän aikaa myös Suomessa, ja jatkaa töitä normaalisti etänä.

Tämä on mahdollista, sillä nettikasinoiden toiminnot voidaan käytännössä kaikki toteuttaa etänä. Asiakaspalvelu, markkinointi, kasinon operaatioiden johtaminen, vastuullisen pelaamisen yksiköt jne. voivat kaikki pyöriä normaalilla tavalla, vaikkei yrityksen varsinaisella toimistolla olisi yhtään työntekijää. Sama ilmiö pätee tietenkin myös esimerkiksi moneen pienempään verkkokauppaan ja kaupan toimintojen hallinnoimiseen, mutta toisaalta verkkokaupoilla haasteiksi voivat nousta toimitusajat ja -tavat.

Etätyön hyödyt ja haasteet

Etenkin tietotyötä tekevien kohdalla etätyöskentely on tällä hetkellä enemmän sääntö kuin poikkeus. Vaikka etätyöskentelyssä nähdäänkin pääasiassa vain positiviisia puolia, nousi Duunitorin teettämässä kyselyssä silti esille myös muutamia haasteita. Suurimpana haasteena kyselyyn vastanneet kokivat työskentelyn perheen ollessa samaan aikaan kotona. Mikäli perheessä on lapsia, jotka ovat päivisin kotona, voi työnteko olla nopeastikin haastavaa.

Monelle kyselyyn vastanneelle myös sosiaalisen kanssakäymisen väheneminen oli haastavaa. Työyhteisö ei ole etätyössä samalla tavalla läsnä, vaikka puhe- ja näköyhteys netin kautta säilyykin. Osalle vastaajista myös työn rytmittäminen tuntui hankalalta, ja samoin työergonomiassa oli toivomisen varaa. 

Ergonomia on kotona monella suomalaisella täysin lapsenkengissä. Tämä ei ole ihme, sillä aikaisemmin työasentoihin ei ole kotioloissa tarvinnut kiinnittää suurempaa huomiota. Työpäiviä tulisikin nyt rytmittää entistä enemmän: välillä olisi hyvä tehdä töitä seisten tai ainakin käydä jaloittelemassa.

Duunitorin kyselyssä etätyön hyviksi puoliksi nousivat melko itsestäänselvät seikat, kuten ajansäästö, perheen yhteinen aika sekä uusien asioiden oppiminen. Koronan aikana monen on ollut pakko oppia uusia työtapoja sekä erilaisten työvälineiden käyttöä. Näistä kyselyyn vastanneet uskoivat olevan suurta hyötyä myös tulevaisuudessa.

Arkea vapautetaan, etätyö jatkuu syksyyn asti

Hallitus on päättänyt vapauttaa suomalaisten arkea pala palalta. Kesäkuun alussa maamme pääsee siirtymään kohti tavallisempaa arkea. Peruskoululaiset voivat palata kouluun, kahviloita ja ravintoloita voidaan avata, ja monet urheilusarjatkin pääsevät jo käynnistymään. Etätyön osalta suositukset pysyvät kuitenkin yhä samoina. Hallitus suosittaa, että kaikki ne, joilla on mahdollista työskennellä etänä, toimivat näin syksyyn saakka.

Työelämän mullistukset näkyvät monessa

Koronakriisillä on huomattavia vaikutuksia työelämään aivan kaikkialla maailmassa. Se, miten monet yritykset ja valtion palvelut jatkavat etätyön käyttämistä myös syksyllä, jää nähtäväksi. Kukaan ei myöskään tässä vaiheessa tiedä, millaisia vaikutuksia rajoitusten osittaisella purkamisella on koronan leviämisen kannalta. Siksi etätyön mahdollistavia työkaluja on monessa yrityksessä kehitettävä edelleen, vaikka varsinaista kiinnostusta etätyön jatkamiseen koronan jälkeen ei olisikaan.

Niissäkin yrityksissä, joissa aikaisemmin on pidättäydytty etätyön mahdollisuudesta, tullaan takuulla näkemään jatkossa uusia käytäntöjä. Kun suomalaisista jopa kolmasosa haluaa myöhemminkin työskennellä etänä, voimme nähdä huomattavia muutoksia työelämässä jo aivan lähiaikoina.

Mielenkiintoisinta etätyöskentelyn määrän kasvussa tulevaisuudessa ovat sen potentiaaliset vaikutukset väestönkehitykseen ja asuntomarkkinoihin. Voimakas muuttoliike pääkaupunkiseudulle saattaa hidastua, kun samaa työtä on mahdollista tehdä myös muualta.

Lähteet:

https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/korona-nosti-etatyon-arvoonsa-kaikilla-aloilla-etatyo-ei-kuitenkaan-ole-mahdollista/836816/

https://yle.fi/uutiset/3-11291865

https://duunitori.fi/tyoelama/etatyo-vaikutukset-hyvat-ja-huonot-puolet

https://yle.fi/uutiset/3-11334393

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.