EU raapusti Unkarin tapahtumien jäljiltä huolestuneen lausuman

Euroopan komissio, EU:n lainsäädäntä – ja valvontaelin kasasi eilen lausuman koskien poikkeustilalakeja, niiden kestoa ja mittasuhteita. Erityisen huolensa komissio osoittaa vapaata tiedonvälitystä kohtaan, mutta tästä johdannaisena myöskin demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Lausuma annettiin heti Unkarin tapahtumien perään, joidenka myötä maan hallituksen ei enää tarvitse hakea erikseen poikkeustilalaeille jatkoaikaa maan parlamentilta.

Lausuman tueksi eräät unionin jäsenmaat ovat julkaisseet oman lausumansa. Allekirjoittajien joukossa on Suomen lisäksi esimerkiksi Tanska, Saksa, Ruotsi, Espanja, Italia ja Belgia.

Suomenkin allekirjoittama lausuma kokonaisuudessaan

”Tässä ennakoimattomassa tilanteessa on oikeutettua, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön poikkeuksellisia toimia kansalaistensa suojelemiseksi ja kriisin voittamiseksi. Olemme kuitenkin syvästi huolissamme siitä, että tiettyjen poikkeustoimien käyttöön ottaminen saattaa vaarantaa oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien toteutumisen. Poikkeustoimet tulisi rajoittaa koskemaan ainoastaan aivan välttämättömiä asioita, niiden tulisi olla oikeassa suhteessa ja väliaikaisia, ja niitä tulisi säännöllisesti valvoa, ja edellä mainittuja periaatteita ja kansainvälisen oikeuden velvoitteita tulisi kunnioittaa.

Ne eivät saisi rajoittaa sananvapautta tai lehdistönvapautta. Meidän täytyy toimia yhdessä tämän kriisin voittamiseksi ja yhteistuumin ylläpitää eurooppalaisia periaatteita ja arvoja. Sen vuoksi me tuemme Euroopan komission aloitetta valvoa poikkeustoimia ja niiden käyttöä taataksemme, että unionin perusarvoja pidetään yllä, ja kehotamme yleisten asioiden neuvostoa ottamaan asian käsittelyyn tarpeen mukaan.”

Unkarissa tilanne eteni odotetulla tavalla

Nykysuomi kertoi maanantaina Unkarin pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-puolueen lakiesityksestä, jolla maan hallituksen ei tarvitsisi enää erikseen hakea parlamentilta jatkoaikaa maassa voimassaoleville poikkeustilalaeille ja muille toimille. Esitys meni odotetusti läpi Unkarin parlamentissa, sillä Fidesz-puolueella on parlamentissa 2/3 enemmistö.

EU esitti jo tuolloin huolensa lakiesityksestä ja Euroopan neuvosto totesikin esityksen tiimoilta seuraavaa:

”Määrittämättömäksi ajaksi asetettu, sääntelemätön poikkeustila ei kykene varmistamaan sitä, että demokratian perusperiaatteet otetaan huomioon.”

Lakipakettiin sisältyi myöskin esimerkiksi laki, jonka nojalla koronaviruksesta valheellisia uutisia levittävä voidaan tuomita jopa viiden vuoden vankeuteen.

Lähde: Valtioneuvoston kanslia, EU

Aiheeseen liittyvää:

3 thoughts on “EU raapusti Unkarin tapahtumien jäljiltä huolestuneen lausuman

 • 2.4.2020 at 17:08
  Permalink

  EU:n korruptoitu komissio voi vetää itsensä WC+pöntöstä!

  Reply
 • 2.4.2020 at 17:51
  Permalink

  Eurooppaa uhkaa tällä haavaa koronan mukanaan tuomat ongelmat, joita vastaan kukin maa taistelee kykyjensä mukaan, toki tätä maanosaa uhkaa muukin kaaos, jonka torjumisessa Unkari on onnistunut esimerkillisen hyvin, meillä vastaavat toimet ovat epäonnistuneet surkeasti, katkeruuden pisto sydämmessä tuomitsemme Unkarin taistelun oman kansan vapauden ja turvan puolesta.

  Reply
 • 2.4.2020 at 21:19
  Permalink

  Unkarin toimet eivät kuulu EU;lle ei sitten hevonpaskaa!!!

  EU on itse se kaikkein pahin diktaattori, joka polkee demokratiaa maanrakoon kuin tulpatonta mopoa.

  EU on täydellinen surkimus kaikilla mittareilla mitattuna!!!

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.