Lukijan kynästä: Onko eduskunnan oikeusasiamies/kanslia tehtäviensä tasalla?

Lähtökohta on se, että Kansalaispuolueen osallistumisoikeus eduskuntavaaleihin oli kyseenalainen, koska sen toimeenpanevan elimen eli hallituksen valinta oli Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisella päätöksellä keskeytetty.

Dokumentit kuitenkin osoittavat, että Sami Kilpeläinen, Piia Kattelus ja Tuula Komsi ovat toimineet ilman mandaattia Kansalaispuolueen johdossa ja puolue on asettanut heidän toimeenpanollaan ehdokkaita eduskuntavaaleihin vastoin käräjäoikeuden päätöstä.

Tästä syystä tein toimenpidepyynnön Antti Rinteelle, Anna-Maja Henrikssonille ja Antti Häkkäselle yhdessä.
Sittemmin sain otsikossa mainitulta ”viranomaiselta” huolimattoman muutaman rivin vastauksen kanteluuni, sisältäen räikeän asiavirheen ja useita mm. perustus- ja hallintolain sivuuttamisia.
Alkuperäisen toimenpidepyynnön saadessaan Antti Rinne oli pääministeri, Anna-Maja Henriksson
oikeusministeri (on vieläkin) ja asiaa enemmän tutkimalla varsinaisen toimenpideasian aikaan Antti Häkkänen oli oikeusministeri, jonka hallinnonalaan ko. asia aikanaan kuului.
Mielestäni vastauksen antaneen viranomaisen tulisi olla selvillä ovatko ko. henkilöt ministereitä vai kansanedustajia – näköjään ei ole.

Kantelun sisältö

Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko eduskunnan jäsenet Antti Rinne, Antti
Häkkänen ja Anna-Maja Henriksson rikkoneet hyvää hallintotapaa, hallintolakia tms., koska eivät ole  reagoineet millään tavalla oheiseen toimenpidepyyntööni.

Toimenpidepyyntö kokonaisuudessaan:

Kenelle: antti.rinne@eduskunta.fi, anna-maja.henriksson@eduskunta.fi, antti.hakkanen@eduskunta.fi
Lähetetty: 24.09.2019 9:09

Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus J.Grönlundille

”Huomenta
Arvoisat yhteiskuntamme päättäjät.
Pyydän teitä ryhtymään viipymättömiin toimiin seuraavassa esitetyn asiantilan korjaamiseksi. Ja pyydän
pikaisesti ilmoitusta mihin toimiin ryhdytte ko. asiassa.
Oikeusvaltioperiaatteet eivät voi olla tällä tasolla Suomessa.
https://mvlehti.net/2019/09/23/puolue-osallistui-laittomasti-eduskuntavaaleihin-vaatimus-uusista-
vaaleista-vahvasti-perusteltu/
Lähetettyäni tämän sähköpostin, te ette voi enää sanoa ettette ole tietoinen asiasta.”

Otsikossa oleva kysymys on aiheellinen, kun vastausta verrataan mm. seuraaviin lainkohtiin.
Suomen perustuslain otteita:
Eduskunnan oikeusasiamies 38 §
Eduskunta valitsee neljän vuoden toimikaudeksi oikeusasiamiehen sekä kaksi apulaisoikeusasiamiestä,
joiden tulee olla eteviä laintuntijoita.
Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen laillisuuden valvonta 112 §

Jos oikeuskansleri havaitsee valtioneuvoston tai ministerin taikka tasavallan presidentin päätöksen tai toimenpiteen laillisuuden antavan aihetta huomautukseen, hänen tulee esittää huomautuksensa perusteluineen. Jos se jätetään ottamatta huomioon, oikeuskanslerin tulee merkityttää kannanottonsa  valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Myös oikeusasiamiehellä on
vastaava oikeus tehdä huomautus ja ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Ministerivastuuasian vireillepano 115 §
Valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuuden tutkinta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa
voidaan panna vireille:
1) oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella;
Hallintolain otteita:
Asiakirjan siirto 21 §
Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian
käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle.
Päätöksen perusteleminen 45 §
Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Näköjään kaikki on tässä maassa mahdollista, kun valvontaa ja kontrollia ei ole ja valtamedia on vallan sylikoira.

Kirjoituksessa mainittu MV-Lehti on tehnyt artikkelinsa alun perin Pispalan Radiossa julkaistusta haastattelustani.

Jorma Grönlund
Ylöjärv

6 thoughts on “Lukijan kynästä: Onko eduskunnan oikeusasiamies/kanslia tehtäviensä tasalla?

 • 24.1.2020 at 16:15
  Permalink

  Jos valvoja ei edes itse tiedä ketä pitäisi valvoa,niin mitä voidaan odottaa itse valvonnalta.

  Reply
 • 24.1.2020 at 16:38
  Permalink

  Kansallismieliset ne sitten osaavat sössiä vain syystä, että jokainen heistä haluaa olla ”tuulenhalkoija”.
  Edellistä voi kutsu sirpaloitumiseksi, joka on aina ollut myös wanha kantaisella porvarillisella puolella perisyntynä.

  Kun sen sijaan vasemmisto on ollut ”yhtä puuta” siksi, että noudattaen heidän perinteistä käsitystä demokratiasta on vallalla ollut vain yksi ”oikea” poliittinen kanta tai mielipide. Se, joka on uskaltanut tästä poiketa, on kohdannut toveri -tuomioistuimen ja joutumisen ”puolueen kiroukseen” iäti. Joka on merkinnyt täydellisen katumusharjoitustenkin jälkeen vain pääsemistä puolueen ulkolaidalle, joka on merkinnyt pääsemättömyyttä edes omassa puoluehierargiassa mihinkään merkittävään asemaan. Puhumattakaan ministerin paikasta hallituksesta.

  Reply
 • 24.1.2020 at 22:57
  Permalink

  Punavihreiden feministien (vai sanoisiko punavihreiden khmerien) käyttäytymisessä on tiettyjä irrationaalisia epäjohdonmukaisuuksia. Vaikka he suu vaahdossa ja kädet nyrkissä huutavat ”naisten oikeuksien” puolesta, niin he kuitenkin haluavat antaa vapaan pääsyn maahamme niille, jotka kuuluvat maailman pahimpiin naisten sortajiin eli islamisteille, jotka tavoitteena on pystyttää sharia-laki koko maailmaan: https://www.billionbibles.org/sharia/sharia-law.html

  Reply
 • 24.1.2020 at 23:01
  Permalink

  Punaviher-feminististä nimityspolitiikkaa:

  ”VIHREIDEN OHISALON PITI VÄKISIN SAADA UMPIMÄDÄTTÄJÄ KIRSI PIMIÄ KANSLIAPÄÄLLIKÖKSI

  Tämän maan politiikka on pullollaan seurauksista piittaamattomia naisidealisteja lähtien presidentti Tarja Halosesta aina Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiseen (sos. dem.). Heidän tuhotyönsä pahinta työsarkaa ovat olleet virkamiesnimitykset, joiden seurauksena maamme sai esimerkiksi v. 2010-2015 vähemmistövaltuutetuksi kansan enemmistön vankkumattoman vihollisen, RKP:n Eva Biaudetin. Poliittisella virkanimityksellä ylioppilas Biaudet valittiin ohi pätevämpien ehdokkaiden.

  Kenties tunnetuin tapaus sosialistisesta virkanimityksestä on demari Sirpa Viljasen nimitys kansliapäälliköksi toiselle kaudelle vuonna 2008. Tuolloin yksimielinen hallitus esitti tasavallan presidentti Tarja Haloselle virkaan Ilkka Laitista, mutta presidentti nimitti Viljasen jatkokaudelle, koska tämä fanaattisena monikultturistina ajoi Halosen mielestä parhaiten hänen tavoitteitaan.

  Uusmarxilaiset naiset eivät voi houreisella idealismillaan sentään yksinään tuhota aikaisempien sukupolvien työtä, mutta kun heitä on valtioneuvostossa enemmistö, kansallinen katastrofi voi muhia jo hallituskauden ensimmäisenä vuotena. Varsinkin vihreissä riittää kiiluvasilmäisiä nuoria kympin tyttöjä, jotka ministeriksi päästyään tekevät enemmän tuhoa kuin taistolaiset kokonaisena vuosikymmenenä. Yksi sokeimmista idealisteista on vihreä sisäministeri Maria Ohisalo, jonka pitkän tähtäimen mädätyssuunnitelmaan kuuluu virkamieskunnan vaihtaminen radikaaleihin utopisteihin.

  Juuri tänään tapahtui yksi maamme lähihistorian tuhoisimmista päätöksistä kun Ohisalo nimitti julkisuudelta vaietusta kovasta kritiikistä huolimatta kansaliapäälliköksi pahamaineisen vihreän khmerin, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän, ohi pätevämmän Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin.

  Ylen verkkosivujen uutisjutussa Ohisalo kiistää Pimiän valinnan olleen poliittinen virkanimitys: ”Ehkä moni kommentaattori ei ole ymmärtänyt hänen laajaa cv:tään” politisoitunutta nimitystä käsitellään, mutta massoja saavuttavan television puolella siitä ei ollut mitään mainintaa. Tämän illan TV1:n pääuutislähetyksessä Pimiän valinta Anssi Pelttarin sijaan mainittiin vain lyhyesti eikä mitään muuta kerottu. Pelkkien tv-uutisten varassa elävät demarieläkeläiset ovat kotisohvillaan aututaan tietämättömiä millaisen seireenin Ohisalo lopulta valitsi johtamaan sisäministeriön hallintoa. Tuhovoimaaltaan Pimiän uusi toimivalta ylittää jopa Sirpa Viljasen ja Eva Biaudetin nimitykset.

  Yle Watchin pitkästä muistista löytyy pari mainintaa Pimiästä ja ne kertovat kyseessä olevan väärentämättömän kansanvihollisen…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2020/01/vihreiden-ohisalon-piti-vakisin-saada.html

  Reply
 • 26.1.2020 at 12:39
  Permalink

  Vaalikevään 2019 yhteydessä nähtiin kaksikin erittäin vahingollista kansallismielisten pienpuoluehankkeiden hajoamista: SKE ja Kansalaispuolue. Molemmissa hankkeen keulakuvana toiminut karismaattinen ja idearikas henkilö potkittiin pois oikeuslaitoksen avulla nimellisesti legimitoidusta ”virallisesta” puoluejärjestöstä. Molemmat puoluehankkeet perustettiin tarjoamaan vaihtoehtoa perussuomalaisille, joka on kiistatta kansallismielinen, mutta monille liian talousoikeistolainen tai jopa uusliberalismin kannattaja. PS on eräänlainen ”rajat kiinni”-Kokoomus. Kepuun, demareihin tai vihervasemmistoon pettyneille mamu-kriittisille ei ole nyt mitään vaihtoehtoa tarjolla.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.