Migri uudistaa vastaanottokeskusten työ- ja opintotoimintaa

Maahanmuuttovirasto on käynnistänyt selvityksen turvapaikanhakijoiden työ- ja opintotoiminnan uudistamiseksi. Viraston mukaan tavoitteena on selvittää, voivatko vastaanottokeskukset järjestää enemmän esimerkiksi erilaista pajatoimintaa, tietopainotteisia tilaisuuksia ja työelämään hakeutumista edistäviä lyhyitä koulutuksia. Tarkoitus on, että vastaanottokeskus osaisi jatkossa ohjata hakijan mahdollisimman hyvin hänelle sopivaan työ- ja opintotoimintaan.

Migristä kerrotaan, että vastaanottokeskukset voivat kannustaa myös vastaanottokeskuksen ulkopuolisten aktiviteettien pariin. Kielen oppiminen ja mielekäs tekeminen ovat tärkeimpiä keinoja tukea ihmisten jaksamista ja omaa aktiivisuutta.

– Tarkoitus on rakentaa mielekäs opinto- ja työtoiminnan malli, jossa huomioidaan vastaanottokeskusten resurssit ja asiakkaiden moninaisuus, kertoo työ- ja opintotoimintaa kehittävän Osaka-hankkeen projektipäällikkö Sari Hammar.

Turvapaikanhakijoiden elämäntilanteet ja taustat vaihtelevat. Esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuudet osallistua vastaanottokeskusten ulkopuoliseen toimintaan ovat hyvin erilaisia kuin koulutettujen osaajien, jotka voivat siirtyä nopeasti työelämään.

– Vastuu aktiivisuudesta ja osallistumisesta on viime kädessä turvapaikanhakijalla itsellään. Sopiviin opintoihin ja harrastuksiin voi vapaasti hakeutua myös vastaanottokeskuksen ulkopuolelle, Hammar jatkaa.

Vastaanottokeskuksissa asuvilla on velvollisuus osallistua toimintaan. Kieltäytyminen voi johtaa vastaanottorahan vähentämiseen. Turvapaikanhakija voi tehdä myös ansiotyötä joko kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

Tietoja työkkärin ja kuntien käyttöön

Turvapaikanhakijan koulutus, aiemmin hankittu työkokemus ja kiinnostuksen kohteet halutaan kartoittaa aiempaa systemaattisemmin jo vastaanottokeskuksessa asumisen aikana. Tarkoitus on dokumentoida aiempi osaaminen ja Suomeen tulon jälkeen karttuneet taidot, kuten kielen opiskelussa edistyminen. Nykyisin näitä tietoja kootaan turvapaikanhakijoilta Migrin mukaan vaihtelevasti.

Tiedoista on hyötyä TE-hallinnossa ja kunnan kotouttamispalveluissa sen jälkeen, kun myönteisen lupapäätöksen saanut turvapaikanhakija muuttaa eteenpäin kuntaan. Lisäksi hakija saa tiedot omaan käyttöönsä esimerkiksi työnhakua varten. Myös Suomesta pois lähteville jää dokumentti osaamisesta ja vastaanottoaikana karttuneista taidoista ja valmiuksista.

Lähde: Migri

 

18 thoughts on “Migri uudistaa vastaanottokeskusten työ- ja opintotoimintaa

 • 30.1.2019 at 09:39
  Permalink

  Juha Sipilän kytkökset Baronia -korporaatioon ovat jo tiedossa. Mitkä muut poliitikot ja päättäjät tienaavat tällä matutus-aallolla?

  Ainakin kaikki jotka saivat ajoissa tietää, että asuntomarkkinat tulevat kuumenemaan pk-seudulla matutus-aallon myötä.

  Reply
 • 30.1.2019 at 09:49
  Permalink

  olen vieläkin ymmälläni sanonnasta asiakkaat….eihän nämä voi olla asiakkaita, laittomasti maahantunkeutujia, sotarikollisia arabeja, timppoja toiselta puolelta maapalloa! eivät tuo yhtään äyriä hölmölään, muuta kuin rikkovat koko suomen yhteiskunnan säpäleiksi, mitkä olemme perinneet omaistemme verellä! haloo……

  Reply
  • 30.1.2019 at 11:22
   Permalink

   Tämä haisee kyllä kauaksi! Eniten on myönnetty työlupia siivousfirmoihin, keittiöihin ja maatiloille ja meillä on teollisuudessa pula työvoimasta. Samaan aikaan meiltä muuttaa 20000 nuorta ulkomaille. Niin, miksipä jäädä tänne. Tämä maahan muuttuu kehitysmaan suuntaan koko ajan.

   Käsittääkseni me tehdään palvelus näille maahantunkeutujille, mutta mitä me saadaan vastapalvelukseksi?

   Reply
  • 1.2.2019 at 09:06
   Permalink

   Kyllähän tämä näin on ,että ahkerampia työn
   Tekijöitä on Maahanmuuttajat.Minullakin on
   Töissä iraqista tullut ja hyvin tekee työnsä.
   Ei ole alkoholi Ongelmia heillä ..Ei kaikki ole
   Huonoja ihmisiä kuten kuvitellaan.

   Reply
 • 30.1.2019 at 10:13
  Permalink

  ”Tarkoitus on rakentaa mielekäs opinto- ja työtoiminnan malli, jossa huomioidaan vastaanottokeskusten resurssit ja asiakkaiden moninaisuus, kertoo työ- ja opintotoimintaa kehittävän Osaka-hankkeen projektipäällikkö Sari Hammar.”
  Kuka tietää maahantulijoiden moninaisuudesta? Voi olla, että minulla on harhakäsitys, että osa on lukutaitiosia ja osa ei. Osa osaa vain äidinkieltään osa englantia.Osa islam-uskovaisia osa ei. Tässäkö on moninaisuus?
  MIstään ei löydy tilastoja moninaisuudesta, joten voi kuvitella, ettei moninaisuutta edes ole.

  Reply
 • 30.1.2019 at 10:21
  Permalink

  Kyllähän tästä moni hyötyy työnsä kautta. Ikävä vaan että työ on tuottamatonta velkarahalla rahoitettua maantuhoa. Tässä hyötyjien lista netistä kopioitu, sama jota Hakkarainen aloitti eduskuntapuheessaan lukemaan;
  Monikulttuurisuusasiantuntija, Maahanmuuttokoordinaattori, Tulkkipalvelukoordinaattori, Asioimistulkki, Kulttuuriluotsi, Vertaisosaaja, Maahanmuuttajien erityisryhmän linjavastaava, Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori, Sopeuttamistyöntekijä, Kotoutussihteeri, Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija, Monikulttuurisenopetuksen suunnittelija, Suomen askeleet -linjan opettaja, Lyhytkurssivastaava, Aikuisperuskoulun linjavastaava, Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja, Monikulttuurisuusaktivisti, Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja, Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava, Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja, Sosiokulttuurinen tasapainottaja, Pakolaisneuvonantaja, Vähemmistöoikeuksien valvoja, Avustusanomusten esitäyttäjä, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies, Maahanmuuttajapalveluiden päällikkö, Maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja, Monikulttuurikonsultti, Romanityöryhmä, Kerjäläistyöryhmä, Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä, Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti, Maahanmuuttoyksikön psykologi, Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja, Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä, Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja, Siirtolaisinstituutin johtaja, Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja, Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja, Naapuruus-sovittelija, Kotouttamisohjaaja, Avustamistulkki, Aputulkki, Romaniasioidenhoitaja, Kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija, Maahanmuuttoasioiden johtaja, Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja, Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta, Maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä, Maahanmuuttopolitiikkastrategi, Kehitysmaatutkimuksen professori, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntija, Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja, Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö, Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija, Sopeutumiskonsultti, Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektin johtaja, Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija, Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja, Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja, Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori, Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies, Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja, Maahanmuuttovastaava, Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä, Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija, Pakolaiskoordinaattori, Pakolaisvähemmistö vastaava, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Romanien päiväkeskuksen työntekijä, Romaniyhdyshenkilö, Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja, Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Maahanmuuton erikoistutkija, Ihmisoikeustyönjohtaja, Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja, Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä, Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija, Ulkomaalaisasioiden valmistelija, Romanien päiväkeskuksen johtaja, Monikulttuurisuustyön suunnittelija, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta, Monikulttuuripedagogi, Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä, Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikan tutkija, Maahanmuuttoviraston tutkija, Turvapaikkalautakunnan sihteeri, Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori, Syrjintälautakunnan johtaja, Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja, Pakolaisneuvonnan tiedottaja, Maahanmuuttajien asumisneuvoja, Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja, Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja, Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja, Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kehityspoliittinen asiantuntija, Monikulttuurinen osaaja, Suomen somalia -verkoston toiminnanjohtaja, Maahanmuuttajapoikatyön johtaja, Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja, Maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija, Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille, Syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja, Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen, Syrjintäilmiöiden analysoija, Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä, Pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuuttopolitiikan asiantuntija

  Konsultoiva uskonnon ja somalin kielen opettaja, Somaliperheiden ja koulun välisen yhteistyön tutkija, Monikulttuurisen asumisen aluevastaava, Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen –hankkeen johtaja, Romanilasten oppivelvollisuutta selvittävä työryhmä, Kiertävä maahanmuuttajaneuvojan, Maahanmuuttajat-konsulttiryhmä, Maahanmuuttajatyön koordinaattori, Maahanmuuttajien yritysneuvoja, Maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmä, Maahanmuuttaja-aikuisten oppimisen ohjauksen suunnittelijaopettaja, Maahanmuuttajaopettaja, Maahanmuuttajaopetuksen erityisosaamis- ja ohjausryhmä, Maahanmuuttajatyttötyön ohjaaja, Maahanmuuttajien toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen projektikoordinaattori, Maahanmuuttajien järjestökonsultti, Maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttajuuden psykologisen prosessin tutkija, Romanit työelämään -hankkeen johtaja, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja, Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön projektikoordinaattori, Maahanmuuttajataustainen kulttuurimentori, Pakolaistyön ohjaaja, Kulttuuritulkki, Maahanmuuttajakouluttajien resurssirenkaan puheenjohtaja, Kieliavustaja, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtivan toimenpideohjelman johtaja, Maahanmuuttajien vastaanottohenkilö, Syrjinnän ehkäisyyn keskittyvän ryhmän johtaja, Maahanmuuttajien preppausluokan opettaja, Asioimistulkkikeskuksen johtaja, Maahanmuuttotyöryhmän johtaja, Monikulttuurisuusyhdistyksen tiedottaja, Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten johtaja, ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö, Maahanmuuttoviraston alaikäisyksiköiden johtaja, Pakolaistyönohjaaja, Omakielineuvoja, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston tutkija, Maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori, Monikulttuuristen yhdistysten liiton puheenjohtaja, Monikulttuurisen liikuntaliitto puheenjohtaja, Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan johtaja, Maahanmuuttokonsultti, Integraatiopoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, Monikulttuuristen perheiden liiton puheenjohtaja, Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteen hoitaja, Maahanmuuttajien valmistavan ryhmän johtaja, Etnisten suhteiden neuvottelukunnan hyvän tahdon lähettiläs, Maahanmuuttajakonsultti, Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden johtaja, Maahanmuuttajatoimittaja, Maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja, Turvapaikkahakemusten käsittelyä tutkiva työryhmä, Kotoutumis- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä, Haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen edistämishankkeen projektipäällikkö, Maahanmuutto-ohjelmien tukirakenteen johtaja, Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän johtaja, Pakolaisten vuorovaikutussuhteiden tutkija, Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaja, Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden asiantuntijaverkosto, Monikulttuurisuuden erityisasiantuntija, Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauspalvelujen ja osaamisen kehittämisen projektipäällikkö, Maahanmuuttokriittisen/rasistisen keskustelun rakennetta pohtiva asiantuntijafoorumi, Maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishankkeiden projektipäällikkö, Maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö, Alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttaja-asiamies, Maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän kehittämisen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien kotikotitalouden neuvoja

  Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa hankkeen projektipäällikkö, Monikulttuurisen tyttötyön johtaja, Maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen hankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien ohjausverkoston johtaja, Aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen arviointi ja polutus -hankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishankeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien kotoutumisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelujen projektipäällikkö, Maahanmuuttajien ohjauskeskusohjelman projektipäällikkö, Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuusprojektin päällikkö, Maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeen projektipäällikkö, Maahanmuuttajat työvoimaksi projektin päällikkö, Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskuksen päällikkö, Vaikuttavuutta kotouttamiseen monialaisena yhteistyönä hankkeen projektipäällikkö, Suomen kielen opetukseen ohjaamisen kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajien tukiasumisyksikön ohjaaja, Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaaliohjaaja, Monikulttuurisen mediatoimituksen johtaja, Maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien ehkäisyprojektin johtaja, Monikulttuurisen hiv-työ-projektin johtaja, Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen ohjaaja, Maahanmuuttajanuorten tukiasumistoiminnan tutkija, Elämänhallinnan ja voimavaraistamisen kehittämisprojektin maahanmuuttajalapsille ja -nuorille johtaja, Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän projektin johtaja, Maahanmuuttajien turvaverkko –toiminnan ohjaaja, Monikulttuurisen sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja, Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin päällikkö, Maahanmuuttajataustaisten lasten sijais- ja tukiperhetoiminnan tutkija, Maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan kehittäjä, Maahanmuuttajanuorten ongelmapelaamista ehkäisevän projektin päällikkö, Maahanmuuttajien vertaistukitoiminnan ohjaaja, Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen hankkeen johtaja, Monikulttuurisuuskouluttajaverkoston kouluttaja, Monikulttuurisuus nuorisotyön voimavarana -projektin projektityöntekijä, Monikulttuurisen voimavarakeskuksen johtaja, Pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjen voimavaraistamisprojektin päällikkö, Maahanmuuttoyhdyshenkilö, Maahanmuuttajien asumisneuvonnan kehittämisprojektin päällikkö, Maahanmuuttajatyön kehittämisprojektin johtaja, Maahanmuuttajien konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön neuvoja, Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkija, Ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien tukityönprojektin johtaja, Monikulttuurisuusläänintaiteilija, Monikulttuurisen resurssi- ja osaamiskeskuksen johtaja, Maahanmuuttajaperhetyön ja avohuollon kehittämisen tutkija, Maahanmuuttajavanhusten tukipysäkki -projektin vastaava, Maahanmuuttajanuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn tutkija, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston järjestökoordinaattori, Maahanmuuttajien kuntoutusluotsi, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran puheenjohtaja, Kotikielenavustaja, Maahanmuuttajien perhesidehaastattelija, Maahanmuuttajien hakemustallentaja, Monikulttuurisuusasioiden päällikkö, Maahanmuuttajanuorten pelaaminen hallintaan -projektin projektikoordinaattori, Monikulttuuritulkki, Maahanmuuttoyhdyshenkilöverkoston ylitarkastaja, Maahanmuuttohallinnon johtaja, Monikulttuuri kouluttaja, Maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä ylijohtaja, Kulttuurivälittäjä, Maahanmuutto-osaston suunnittelija, Maahanmuuttajien asuntoalueille kotouttamista selvittävä yleissuunnitteluarkkitehti, Pakolaisneuvonnan juristi, Evankelisluterialaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri, Monikulttuurisen toiminnan koordinaattori, Varhaiskasvatuspalvelujen monikulttuuriosaaja, Maahanmuutosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja, Positiivisen diskriminaation johtaja, Monikulttuurisuusasiain päällikkö, Maahanmuuttajien seutuohjaaja, Rasismin vastaisen työn asiantuntija, Maahanmuuttopolitiikkaa tutkiva kulttuurintutkija, Maahanmuutto-osaston osastopäällikkö, Kotoutumisvalmentaja, Maahanmuuttoneuvottelukunnan puheenjohtaja, Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston puheenjohtaja, Konsultoiva psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä, Pelastakaa Lapset ry:n rasismin vastaisen työn asiantuntija, Kehitysmaatutkimuksen opintoasiainsuunnittelija, Maahanmuuttajien omakielisen neuvontapalvelun koordinaattori, Omakielinen kotoutumisvalmentaja, Rasismintutkija, Maahanmuuttajien syrjintä- ja rasistisia kokemuksia kartoittava työryhmä, Rasismin vastainen työryhmä, Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa työryhmä, Pakolaisneuvonnan Paperittomat -hankkeen koordinaattori, Maahanmuuttajanuorten koulutuskysymyksiä pohtiva työryhmä

  Reply
  • 30.1.2019 at 11:46
   Permalink

   Tuota listaapa kelpaa lukea ja miettiä millaisia kustannuksia kertyy tuollaisen legioonan palkoista! Samaan aikaan säästetään vanhusten hoidosta ja kun sinne pitäisi saada miljardi lisää rahaa niin mistäs ne rahat otetaan kun kaikki satsataan maahanmuuttoon ja johtavien puolueiden poliitikot haluaisivat vielä kasvattaa esim. Mykkäsen tavoin pakolaisten määrää moninkertaiseksi. Meidän maan kantokyky ei voi millään kestää tällaista valtion johdon liberaalia huumaa ja jo nyt ollaan tilanteessa mistä ei ole enää takaisinkytkentää entiseen. Meidän valtion johto ajaa surutta meitä päin seinää ja tilannetta, että maailman pankki joutuu viheltämään lopulta pelin poikki.

   Reply
  • 30.1.2019 at 14:20
   Permalink

   ”Thank you Finland for your support”. Älä vaan mua kiitä loisiva matu, en halua antaa tukea teikäläisille pätkääkään.

   Reply
  • 30.1.2019 at 20:22
   Permalink

   Tuosta listasta voi sanoa vain….Voihan Vitalis…..hulluus huipussaan!

   Reply
 • 30.1.2019 at 11:07
  Permalink

  ”Kartoittaa aiempi osaaminen” siinäpä onkin migrillä tekeminen kun tulijoista ei tiedetä edes oikeaa nimeä eikä syntymäpäivää.
  Rasismin pelossa migri kirjaa henkilöiden satuilut henkilö tiedoistaan ja osaamisistaan tosi asioina….kuten tähänkin asti.

  Reply
 • 30.1.2019 at 12:45
  Permalink

  Eikö olisi parempi ottaa ulkomailta apinoita, esim orankeja lännen läskejä varten olevilta palmurasvapelloilta. Hyöty olisi suurinpiirtein sama ja kulut paljon pienemmät. Orankikin säästyisi sukupuutolta.

  Reply
 • 30.1.2019 at 18:48
  Permalink

  Suomalaisten verorahaa palaa kuin kerosiinia jälkipoltolla!!!
  Mikä on lopputulos?
  Huonompi kuin se, mitä jää jäljelle kun käy paskalla.

  Reply
 • 30.1.2019 at 21:13
  Permalink

  Voi hyvänen aika aikuisten ihmisten kommentteja. Täss ei sanottu että pitäisi näihin tuhlata enempää verorahoja, eikä sanottu että veisivät työpaikat. Kaikilla on ihmisoikeudet kannattaisiko tutustua niihin tarkemmin! Rikolliset takas maahansa. Parempi että ansaitsevat rahaa ja osallistuvat veromaksuihin kuin että loisivat päivät pitkät ja eivät tee mitään. Osa näistä ihmisistä ovat nähneet asioita joita me emme osaa kuvitellakaan. Heillä on ihmisoikeuksien mukaan täysi oikeus saada turvapaikka jos siihen oikeasti on tarvetta! Tee muille nii kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Hyvin helppo ja yksinkertainen ohje jota jokaisen tulisi harkita ottavansa käyttöön.

  Reply
  • 30.1.2019 at 21:40
   Permalink

   Heillä jokaisella on oikeus laittaa oma maansa kuntoon, suomessa heitä ei kaipaa muut kun kaltaisesi suvakit.

   Reply
  • 30.1.2019 at 23:07
   Permalink

   Kaikilla on ihmisoikeudet, mutta ei samanlaiset. On YKn sopimus ja sitten on Kairon sopimus, joka perustuu sharia lakiin ja koraaniin. Eikä tosiaankaan ole pelkoa työpaikkojen viemisestä.

   Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.