Suomen yrittäjät julkaisivat 15 keinoa työllisyyden parantamiseen – ”Työllisyysaste nostettava 80 prosenttiin”

Suomen elinkeinoelämän jäsenyritysten määrällä mitattuna suurin järjestö, Suomen yrittäjät julkaisi 15 kohtaisen ”toimenpideohjelman”, jota noudattamalla työllisyyttä saataisiin sen mukaan parannettua. Järjestöstä todetaan, että Suomen työllisyysaste on nostettava lähelle 80 prosenttia, jotta hyvinvointivaltion rahoitus saataisiin turvattua.

Suomen yrittäjien laatima #työtäsuomeen-ohjelma on vastaus hallituksen kansliapäälliköille osoittamaan pyyntöön ehdotuksista työllisyyden vahvistamiseksi.

– Halusimme tehdä oman #työtäsuomeen -ohjelmamme osoittamaan, että työttömyyden alentamiseen on edelleen paljon käyttämättömiä erinomaisia keinoja, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen yrittäjien #työtäsuomeen-ohjelma kokonaisuudessaan

 1. Muutetaan työsopimuslakia niin, että pienten yritysten työllistämisen riskiä pienennetään helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista. Jatkossa edellytetään ainoastaan asiallista syytä työsuhteen henkilöperusteiselle päättämiselle.
 2. Poistetaan työsopimuslaista, vuosilomalaista, työaikalaista ja opintovapaalaista yleissitovaa työehtosopimusta noudattavien järjestäytymättömien yritysten paikallisen sopimisen kiellot. Näin yritykset saatetaan samaan asemaan järjestäytymisestä riippumatta ja kaikki yritykset saavat samat mahdollisuudet sopia. Järjestäytymättömissä yrityksissä, joista noin 50 000 noudattaa työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella, on iso työllistämispotentiaali. Muutos on tehtävä tavalla, joka ei syrji myöskään järjestäytymättömiä työntekijöitä.
 3. Saatetaan yrittäjien perheenjäsenet, jotka eivät omista yrityksen osakkeita, samaan asemaan työttömyysturvassa muiden yrityksissä työskentelevien työntekijöiden kanssa. Tällä hetkellä heitä kohdellaan työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjinä, vaikka he muussa lainsäädännössä ovat työntekijöitä. Näin yrittäjät uskaltaisivat aiempaa rohkeammin työllistää omia perheenjäseniään.
 4. Parannetaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien asemaa lisäämällä palkkatukea ja uudistamalla yleissitovuusjärjestelmä, jotta yritykset pystyvät nykyistä laajemmin neuvottelemaan myös palkkatasosta ja muista työehdoista. Työpaikkaa ei synny, jos työn tarjoaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Suomessa on maailman jäykin palkanmuodostus.
 5. Porrastetaan tai lyhennetään työttömyysturvaa nykyistä voimakkaammin. Etuus voisi olla työttömyysjakson alussa nykyistä korkeampi, mutta alenisi työttömyyden jatkuessa portaittain. On myös lisättävä velvoittavuutta työttömyysturvan saamisen ehtona: jotta työttömyysturvaa saa, pitää hakea töitä.
 6. Poistetaan työttömyysturvan lisäpäivät. Ne johtavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston pitkittymiseen ja heikentävät ikääntyneiden työttömien kannustimia etsiä uutta työtä.
 7. Pienennetään yrityksille aiheutuvia sääntelykustannuksia. Laajennetaan pikaisesti yksi yhdestä -työkalu eri ministeriöiden lainvalmistelun käyttöön tavoitteena varmistaa, ettei yritysten sääntelykustannukset kasva nykyisestä. Osaksi säädösvalmistelun vaikutusarviointia on otettava käyttöön pk-yritystesti, jossa arvioidaan eri sääntelyvaihtoehtojen vaikutukset nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
 8. Mahdollistetaan yrittäjän uusi alku konkurssin jälkeen ja poistetaan yrittämisen esteitä. Käynnistetään vielä tällä hallituskaudella vastuuministeriöissä selvitykset, miten yrittäjän uuden alun esteet voitaisiin poistaa.
 9. Valmistellaan kokonaisuudistus konkurssin tehneen yrittäjän uudesta alusta siten, että se voi toteutua seuraavalla hallituskaudella. Esteiden poistamisella tai lieventämisellä autetaan työpaikkojen säilymistä, epäonnistuneen yrittäjän uudelleen työllistymistä sekä vähennetään yhteiskunnan kustannuksia.
 10. Laaditaan yrityksiin kohdistuvien petosten tilannekuva ja toteutetaan lainsäädäntömuutoksia sen pohjalta. Petokset eri tekomuotoineen ovat lisääntyneet 2000-luvulla merkittävästi. Jopa kaksi kolmasosaa yksinyrittäjistä on joutunut vähintään kerran huijauksen kohteeksi vuoden aikana. Yritysten kärsimät vahingot nousevat vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin.
 11. Kohdennetaan tuloverotuksen kevennykset etupäässä pienituloisille, jotta työn vastaanottaminen olisi mahdollisimman kannattavaa.
 12. Selvitetään negatiivisen tuloverotuksen ja palkkatuen vaikutuksia. Selkeästi alhaisin työllisyysaste on vain peruskoulun suorittaneilla. Lisäksi vain peruskoulun suorittaneiden palkkataso on matala. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää tämän ryhmän aktivoimista ja lisäkoulutusta.
 13. Puretaan kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä.
 14. Kohdellaan asumisen eri muotoja verotuksessa neutraalisti, jotta työntekijät pääsevät nykyistä helpommin muuttamaan töihin toiselle paikkakunnalle. Nyt omistusasumista tuetaan verovaroista niin, että asuntolainaa voi vähentää verotuksessa. Tämä ei rohkaise muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle.
 15. Kohdennetaan aikuiskoulutustuki ihmisiin, joille työllistyminen on todennäköistä. Valtaosa tuen saajista nyt on jo hyvin koulutettuja ihmisiä, jotka ovat jo töissä.

Lähde: Suomen yrittäjät

 

12 thoughts on “Suomen yrittäjät julkaisivat 15 keinoa työllisyyden parantamiseen – ”Työllisyysaste nostettava 80 prosenttiin”

 • 24.8.2018 at 09:30
  Permalink

  Ja saadaan maksettua discoläpsyttelijöiden kulut.

  Reply
 • 24.8.2018 at 09:43
  Permalink

  Suomessa on jo vallalla ilmapiiri, jossa hyvä- ja pienituloisen kansanosan välille pyritään luomaan herra-orja- suhde ja tämäkin kampanja on juuri sitä. Työehtojen heikennykset ja sosiaaliturvan poisto johtaa pikku hiljaa myös siihen, että keskiluokan asemaa voidaan vyöryttää alaspäin.

  Hallitus on muuten tekemässä radikaalia lakimuutosta, jonka avulla Suomeen voidaan tuottaa sosiaaliturvalla, lähinnä asumistuella subventoitavaa ulkomaista halpatyövoimaa ilman tarveharkintaa. AY-liike on ilmaissut varovaisen tukensa lakimuutokselle.

  Eli globalismi jatkaa Suomessa voittokulkuaan.

  Reply
 • 24.8.2018 at 10:12
  Permalink

  Luulisi, että yrittäjät tietävät ongelmat, jotka johtavat heikkoon työllistämiseen. Mitkä olivat lait joskus siihen aikaan, kun työttömyys ei ollut ongelma. Eikö voisi ottaa oppia myös sieltä.
  Suomi on byrokratisoitunut kaikilla aloilla, myös terveydenhoidossa. Halpa terveydenhoito ei toimi kunnolla, koska jonotusajat pitkiä. Kallis toimii nopeasti, mutta maksaa miin paljon, ettei sinne ole varaa muuta kuin vakuutuksen omaavalla ja rikkaimmistolla.

  Reply
 • 24.8.2018 at 10:26
  Permalink

  Vai yrittät, nuo ei tiedä yhtään mitään, samaa joukkoa kun muutkin lässyttäjät jotka yleistää samaksi kaikki työttömät kun tuon tekevät, suositan tai permmin käsken joka ”yrittäjän” vetämään itsensä vessanpöntöstä alas sillä paskan kuuluu olla viemärissä.

  Reply
 • 24.8.2018 at 10:29
  Permalink

  Tuolla työllistämisprosentilla ei ole mitään tekemistä taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Niin kauan kuin meillä on päättäjät jotka tuhlaavat miljardi tolkulla verovaroja, ei työllistymisprsentilla ole merkitystä.

  Itse viime joulun alla katselin tämän vuoden budjettia. Hyvin nopeasti löysin punakynällä sieltä kahdeksan miljardin säästökohteet. Yksikään niistä ei olisi koskettanut työissäkäyvää henkilöä, päinvastoin. Mutta puolueet ja lehdistö sekä YLE olisivat saaneet tulla toimeen omillaan. Ulkomaanapu sekä erilaisten järjestöjen tuet olisin leikannut 1/10-osaan. Miksi maksaa esim. SPR:lle miljoonia kun se ei tee suomaalisten hyväksi mitään. Entäs sitten luterilainen seurakunta?? Sillä on verotusoikeus ja siitä huolimatta se saa valtionapua!!

  Sipilä horisi ennen joulua jostain kuudesta miljoonasta eurosta. Kun säästettävää löytyi kahdeksan miljardin edestä. Se on pikaisesti alskettuna 13 000 kertaa enemmän kun Juha vaati säästöjä kansalaisilta.

  Niin että missä vaiheessa kansa haluaa vaihtaa politikot? Niiden palkat voisi puolittaa ja palkkiot jakaa kolmella. Taksikortit poistaa ja antaa tilalle julkisten kulkuneuvojen ilmaiskortit. Sekä lentomatkustelu vain turistiluokassa. Business-luokan liput maksavat omistaan. Silloin Arkkadianmäellä hakisivat vain ne jotka sydämestään haluavat palvella maataan.

  Reply
 • 24.8.2018 at 14:16
  Permalink

  Minut on todennut täysin työkyvyttömäksi yli 10 lääkäriä, silti en ole päässyt työkyvyttömyyseläkkeelle, että luuleeko tuo saatanaan yrittäjärjestö että minun kaltaisista vanhuksista saadaan hyvääkin työvoimaa.

  Reply
  • 24.8.2018 at 21:42
   Permalink

   Ainoa syy kohtaloosi on se, että olet suomalainen punaniska! Asiasi on tosi vakava, enkä halua lyödä suin surminkaan leikiksi asiaasi, mutta jos kiipeät katolle ja sujahdat tornin läpi silloin sinulle aukenee taivas maan päällä. Kunhan vain kestät ne kaikki rumat ja wanhat akat joita pyörii ympärilläsi Lapin ”räkän” varjoonsa jättävä ”populaatio” elämäsi olisi silloin helpompaa.
   Vakuutuslääkärit toteavat lähtökohtaisesti neliraajahalvaantuneen suomalaisen työkykyiseksi heittämällä, vaikka ”Tanssii Tähtien kanssa -ohjelmaan.

   Reply
  • 25.8.2018 at 07:19
   Permalink

   60-luvulla syntyneitä ei päästetä työkyvyttömyyseläkkeelle vaikka olisi pää kainalossa. Näin minulle sanoi erikoislääkäri. Kuolema on ainut keino päästä tuskista ja kurjuudesta. Tämähän on eläkevakuutusyhtiöiden ja kelan tarkoituskin, säästetään eläkemenoissa, koska eläke on jo jonkinmoinen kun ikänsä on töitä painanut. Ajetaan ihminen niin nurkkan ettei siitä ulosopääsy ole kuin viisi metriä lujaa nailon köyttä ja tukeva puun oksa.Tuo vaihtoehto on alkanut houkuttaa yhä enemmän ja tuo jo ajatuksena paremman olon tähän kidutukseen.

   Reply
   • 25.8.2018 at 13:04
    Permalink

    Jos joku ei vielä sitä tiennyt niin -65 syntyniden eläkkeelle jäänti-ikä on 73 vuotta ja 3kk!! Ja tämä tiedettiin jo 2005 kun yhdistettiin eri eläkeyhtiöiden laskutavat yhden matemaattisen kaavan alle. Kuka muistaa paljonko oma eläke silloin putosi??

    Tuosta vuodesta sitten ylös- tai alaspäin liikuttaessa eläkeikä joko nousee tai laskee 3kk syntymävuoden erotuksen mukaan. Eli, -64 syntyneet pääsevät eläkkeelle 73 vuotiaina ja -66 syntyneet 73v ja 6kk. Ja niin edelleen. Huomionarvoista on myös se että kun -60 luvulla syntyneet pääsevät ”eläkkeelle” se on silloin nimeltään kansalaispalkka ja nykytietojen mukaan se on 980e/kk käteen. Sillä tulee selvitä. Enempään ei ole valtiolla varaa.

    Totuus on että nykyään -40 luvulla syntyneet saavat suurempaa eläkettä kuin -60 luvulla syntyneet palkkaa. Ja 2000 luvun jälkeen syntynet joutuvat tyytymään minimipalkkaan. Valtiomme laskee että jokainen syntynyt lapsi tuottaa sille 500 000e elämänsä aikana. Siitä on jo pois koulut ja sairaanhoito ja mut menot. Kylmää? Eikä vain.

    Niin että varautukaa nykyistä ilmoitettua paljon pidempään työrupeamaan. Ja kerätkää paljon varallisuutta eläkevuosille. Sillä valtio ei silloin myönnä asumistukia eikä muitakaan avustuksia. Eli, kannattaa jättää ulkomaanmatkat tekemättä ja hankkia niilläkin euroilla omenapuita ja harjoitella kotitarveviljelyä. Taitojen osaaminen ei tee eläkevuosista kurjia. Eikä koskaan ole liian myöhäistä tilata taloon esim. viiden kuution öljysäiliötä. Ja täyttää sitä aina juhannusviikolla, jolloin lämmitysöljy on edullisimmillaan.

    Energian hinta tulee nousemaan nelinkertaiseksi nykyisestä vuoteen 2035. Rahan ostovoima tulee putoamaan romahdusmaisesti ja koska kansaa on vain vähän työelämässä, tulee heidän tuloveroprosenttinsa olemaan 45% luokkaa. Ja miksi? Siksi että meillä on suuri joukko itsekkäitä -80 ja -90 luvulla syntyneitä jotka eivät ole perustaneet perheitä eivätkä hankkineet lapsia. Ihmisten oma itsekkyys on osaltaan ajanut Suomen talouden ahdinkoon. Toinen asia on ihmisten valitsema johtajat… Niiden valinta on epäonnistunut viimeiset 35 vuotta. Ja se on toinen aisia joka ahdistaa talouttamme. Mutta kumpikin voidaan korjata… jos halutaan.

    Reply
 • 24.8.2018 at 21:37
  Permalink

  Onhan tuossa listassa järkeä, sanoisinko maalaisjärkeä jota menee tavallisen kunnon ihmisen kaaliin kun riisutaan pois politiikka ja ajatellaan asioita asioina ja tätä nykyistä aikaa sekä suhtautumista suomalaisten työllistymiseen tai ”aktiivimalliin”, joka on ruoskapolitiikkaa tavallisia suomalaisia työttömiä kohtaan aivan kuin kysymyksessä olisi sodasta jotakin ”harmaatataloutta” vastaan pyrkimällä iskemään kepulikonstailijoiden akilleenkantapäähän.
  Esityslista kertoo jostain sellaisesta järjellisyydestä jota olen kuullut hajatietona Virosta ja sen veropolitiikasta ja suhteesta yrittämiseen ja yrittäjiin.
  Suomen suurin kanto kaskessa on ollut voimakas vallankumousta tekevä työväenliike ja sosiaalidemokraattinen ja kommunistinen puolueet ja se PERKELLENMOINEN KATEUS, joka vaivaa meitä suomalaisia kuin kuppa, jota ei saa muutoin hengiltä kuin elohopea sellaisina annoksina annettuna, että itse sairastava pirujaan täynnä oleva potilas kuolee itsekin.
  Kautta vuosien on eri järjestöjen ja etujäjrestöjen taholta (ei työväenliike) on tullut sellaisia esityksiä ja ehdotuksia, jotka henkivät suorasta kosketuksesta elävään arkeen ja tavallisten ihmisten kokemuksiin yrittämisestä, työskentelystä, työttömyydestä, opiskelusta, sosiaalitoimesta, sairaanhoidosta ja vieläpä liikenteestäkin, mutta aivan kuten tämä kyseessä olevankin kohdalla tulee käymään se tungetaan Ö-mappiin ja laitetaan patterin väliin muumioitumaan aivan kuten Egyptin Faaraotkin ja muuan hyvän näköinen suttura Kleopatra (miestennielijä).
  Seuraava kusipää-hallitus jatkaa Suomen tuhoamista eli itsetuhoisuudesta kärsivät elitisti-poliitikot keskittävät kaiken huomionsa ja harrastuksensa EU:n perseen nuolemiseen ja liehittelyyn kielipitkällä jonkin hanttiviran saadakseen EU:sta ja tähän käytetään kaikki ulkomaanvelka ja Suomen veronmaksajien rahat lyhentämättömänä vain siksi, että esim. Pääkomissaarin alusastiantyhjääjällekin maksetaan sievoiset summat palkaa ja kaikki luontoisedut sekä varsinkin luonnottomuus -edut siihen päälle ”huippukivoineen” päivineen.

  Reply
 • 26.8.2018 at 13:45
  Permalink

  Koko massatyöttömyys ongelmaa ei olisi jos sitä ei olisi tahallaan luotu 1990 luvulla. Kun kusipää poliitikot ja elinkeinoelämä halusi Suomen EMU-kuntoon. Massatyöttömyys päätettiin luoda jo 1988.
  Kysymys on valtiopetoksesta, rikoksesta, joka ei vanhene.

  Taustaksi mainittakoon, että presidentti Koivisto järjesti 1990-luvun laman tarkoituksella, jotta sai EY-mukautettua Suomen perustuslain etukäteen EY:n vaatimusten mukaiseksi, vieläpä ilman, että kansanedustajat edes ymmärsivät, mitä oli tapahtumassa.

  Ensimmäinen viite asiaan Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kullbergin haastattelu Länsi-Savo-lehdelle 3.11.1988:

  ”Kysyntä Suomessa on pakotettava alas ja tarpeen niin vaatiessa se on tehtävä luomalla Suomeen keinotekoinen taantuma, ja taantuman on oltava melko syvä.”
  Ja niin tottavie tehtiin ja massatyöttömyydestä tuli status quo. Massatyöttömyys olisi talouden kasvaessa -90 luvun loppupuolella saatu halutessa hoidettua pois, mutta kun liityttiin EU:n niin ulkomaista työvoimaa aletiin haalimalla haalia vapaan liikkuvuuden tekosyyllä ja kotimaiset työttömät jäivät vaille palkkatyötä. Asia helppo todeta varsinkin teollisuuden asennus ja kunnossapito henkilöstöjä tarkastelemalla. Puolalaiset, baltit ja jopa ryssät ovat saanet suomalaisille kuuluvat työpaikat.
  Poliitikot laidasta laitaan ja elinkeinoelämän rosvot ovat yksin syypäitä nyky tilanteeseen ja valtion velkaan ja yhä vain kehtaavat ruikuttaa, vaikka saivat mitä tilasivat.

  Reply
 • 2.9.2018 at 10:23
  Permalink

  Niin ne paskat taas jäi valheistaan kiinni, eikös tuo 80% työllisyysasteen pitänyt olla jo saavutettu. Vai kolahtiko paska pipilä kyrvän nilkkaan, kun kyse ei ollutkaan oikeista töistä, ja aidosti palkkaa saavista 80%?

  Suomen yrittäjien paska löpinä listasta erottuu myös kohdat 1 ja 5, jotka koskevat erityisesti minuakin. Minulla on vaikea-asteinen pitkäakaissairaus, tästä johtuva rajut työrajoitukset, sydänvaiva, sekä vaikea leikkausta vaativa selkävamma, enkä pysty yhtäjaksoiseen seisoma tai istumatyöhön. Oikeaa jalkaa jomottaa 24/7/365, kun taas rasituksessa tulee helvetilliset säryt, eikä edes nukutuksi tahdo saada, tämän lisäksi tuo oikea jalka pettää myös alta aika ajoin. Eikä unohdeta migreeniäkään tästä listasta. Näin pitkäaikaistyöttömänä ja pienituloisena, selän leikkaukseen ei ole varaa, eikä Kelasta Suomalaiset saa apua, kun ei kahteen 100 euron hammaslääkärilaskuunkaan myönnetty kuin yhteensä 20 senttiä toimeentulotukea. Eli käytännössä olen työkyvyttömyyden rajamailla.

  Eli listan 1 kohtaan, jossa irtisanomissuojaa heikennetään, koskee se minua aivan varmasti, sillä pitkäaikaissairauteni ja selkäni pitää siitä huolen, että sairaslomia kertyy varmasti. Nykyäänhän ei työssä saa sairastaa, jolloin aina löytyy se tekosyy irtisanomiseen, jolla minutkin voidaan irtisanoa, kun en työhön kykene. Pitkäaikaissairauteni ei parane millään kuntoutuksilla, ei edes paskalöpinöillä, ja siihen liittyy myös stressi, kiire, ja olosuhde vaatimukset.

  Listan kohta 5, vai porrastetaan taas kerran työttömyyskorvausta, tuleekohan näille persläville mieleen edes se, että myös työttömillä on lainoja ja laskuja maksettavinaan? Tuolla sairaskertomuksellaa taas mitä minulla on, niin voinhan minä töitä hakea, mutta kun kerron sairauteni ja sen, että näistä koituu sairaslomia, sekä sairauteneeni sisältyy myös olosuhde vaatimukset, ei tarvitse tässä maassa enää koskaan töitä tehdä. Rangaistaanko minua siis jatkossa siitä, että omaan sairauksia, ja kohdalleni osuu lisää työttömyyskorvausten leikkauksia? Tässä paska maassa en muutenkaan enää kenellekkään ilmaiseksi töitä tee, se on varmaa, vaan joka helvetin sekunnista, minuutista, tunnista, päivästä, kuukaudesta ja vuodesta tulen hyväksymään vain työehtosopimuksen mukaisen palkan, enkä hyväksy myöskään työpaikkojen laittomia keksittyjä sääntöjäkään enää.

  Onko nämä yrittäjä kusipäät oikeasti antaneet tämän listan kusipää sipilälle, joka tästä repii taas uusia sadistisia keinoja rangaista työttömiä ja pienitulisia lisää, kun tuo paska samaan hengen vetoon kehuskelee, kuinka eriarvoisuus on maassa laskenut.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.