Uusi laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eduskunnan käsiteltäväksi

Hallitus esittää maanteitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Muutoksilla varmistettaisiin tienpidon laatu, parannettaisiin laadun valvontaa ja jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle.

– Esitys sisältää maanteiden yhtenäisen palvelutasomäärittelyn ja laatuvaatimukset koko maahan. Tällaista ei nykysäädöksissä ole. Kunnossapidon tasosta säätäminen edistäisi kansalaisten ja yritysten yhdenvertaista kohtelua maan eri osissa, kun merkitykseltään ja liikennemääriltään saman tasoisia teitä tulisi pitää yhtä hyvässä kunnossa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Bernerin mukaan tärkeää on myös se, että kunnossapidon laatua valvottaisiin uusien säädösten myötä nykyistä tehokkaammin.

Hallitus antoi esityksen maantielain ja sen liitelakien muuttamisesta eduskunnalle torstaina 12.4.2018. Esityksillä toteutettaisiin valtaosa maakuntalain mukaisten liikennettä koskevien tehtävien siirroista valtiolta maakunnille. Maantielain soveltamisalan laajentamisen myötä lain nimi esitetään muutettavaksi laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Maantieverkon omistajuus ja tienpitäjän vastuu säilyisivät valtiolla (Liikennevirastolla). Maakunnille tulisi tienpidon tehtäviä, joita ne hoitaisivat muodostamillaan tienpitoalueilla valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Alueita olisi enintään yhdeksän. Tienpidon tehtävät rahoitettaisiin erillisrahoituksena.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset lakkaavat vuoden 2019 lopussa ja maakunnat aloittavat vuoden 2020 alussa. Pääosa keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy maakuntien hoidettavaksi. Lisäksi maakuntalaki toisi maakunnille liikennetehtäviä, joita ovat joukkoliikenne, yksityistieavustukset, liikkumisen ohjaus ja saaristoliikenne.

Maantieverkon valtakunnallisen yhtenäisyyden turvaamiseksi maanteille asetettuja yleisiä vaatimuksia täydennettäisiin uusilla säännöksillä, jotka koskevat matkojen ja kuljetusten palvelutasoa ja kunnossapidon tasoa. Palvelutasolla tarkoitetaan muun muassa turvallisuutta, kustannustehokkuutta sekä matka-aikaa ja sen ennustettavuutta.

Lakiesityksessä määritellään palvelutasot eri tieluokille: pitkämatkaista liikennettä palvelevalle valtakunnallisesti merkittävälle runkoverkolle, runkoverkkoon kuulumattomille valta- ja kantateille sekä muille maanteille.

Runkoverkko määriteltäisiin erillisellä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella lain voimaantulon jälkeen. Ehdotus runkoverkoksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle sen jälkeen, kun laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä on hyväksytty. Ehdotus koskisi myös rautateitä.

Lakiuudistus tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Lähde: LVM

6 thoughts on “Uusi laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eduskunnan käsiteltäväksi

 • 13.4.2018 at 10:18
  Permalink

  Ei sitä lakia tarvitse muuttaa. Osattiin sitä ennen Annenkin aikaa pitää tiet kunnossa. Tämä KEPU:lainen sveitsinisti vaan nyt koittaa saada verovaroin rakennetut maantiemme ulkomaalaisten pörssikkeinottelijoiden omistukseen.

  Mitä muuten tapahtuu lehmälle joka ei tule enää tiineeksi?

  Reply
 • 13.4.2018 at 10:44
  Permalink

  Kaikki, mitä tuo akka suustaan sylkee, on todennäköisesti myrkkyä.

  Reply
  • 13.4.2018 at 20:31
   Permalink

   Täytyy kysyä millaista myrkkyä, eikö hän tee työtään niin kuin muutkin, vai oliko myrkky vasurin kommentti.

   Reply
 • 13.4.2018 at 12:11
  Permalink

  Tienpidon tehtävät rahoitettaisiin erillisrahoituksena. mistähän tämä erillisrahoitus koostuu?

  Reply
  • 13.4.2018 at 20:30
   Permalink

   Liikkumisen reaaliaikaiseen seurantaan perustuvasta kilometrimaksusta. Jormaotsa-Ollilalla nokioineen on jo seurantaboxibisnekset valmiina odottamassa boxin määräämistä auton katsastusvarusteeksi ja ”huijaamisen” eli yksityisyyden säilyttämisen rangaistavaksi säätämistä. Trafillle annettiin jo valta määrätä katsastusvaatimiksista yksin ilman kansan valitseman eduskunnan sekaantumista bisneksiin.

   Reply
 • 13.4.2018 at 20:58
  Permalink

  Mitähän sinne eduskuntaan lopuksi viedäänkään. Meille on valehdeltu suut ja silmät täyteen jo niin paljon, että kyseessä voi olla vaikka Suomen teiden yhtiöittäminen ja kilometrimaksu tutkapannalla.

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.