Tullin doping- ja huumausainetakavarikot kasvoivat vuonna 2017

Vuonna 2017 Tullin tietoon tuli yhteensä 9 409 rikosta, joista huumausainerikoksia oli yhteensä 3 229 ja veropetoksia yhteensä 1 086. Huumausaineita takavarikoitiin yhteensä 3 175 kiloa. Tulli varoitti myös hengenvaarallisesta fentanyylijohdannai-sesta ja paljasti huomattavan määrän dopingainerikoksia. Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 2017 oli noin 81 miljoonaa euroa.

Tullin tietoon tuli vuonna 2017 yhteensä 9 409 rikosta. Tietoon tulleiden rikosten määrä on pysynyt viimeisen kolmen vuoden ajan lähes samalla tasolla. Huumausainerikoksia oli yhteensä 3 229, joista törkeitä huumausainerikoksia oli 271. Vuoteen 2016 verrattuna huumausainerikosten määrä oli samaa luokkaa, mutta törkeiden huumausainerikosten määrä nousi hieman. Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus törkeissä huumausainerikoksissa oli 50 prosenttia.

Tullin rikostorjunnalla yhteiskunnallista vaikuttavuutta             

Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli vuonna 2017 noin 81 miljoonaa euroa. Suurin osa vaikuttavuudesta koostui vältetyistä veroista, joiden määrä oli noin 48 miljoonaa euroa. Rikoshyötyä Tulli sai takaisin 28 miljoonaa euroa. Talousrikostorjunnan vaikuttavuusmittareista tutkittujen tapauksien aiheuttamat vahingot olivat korkealla tasolla eli lähes 47 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 Tullin takavarikoimatta jääneen tavaran arvo oli viisi miljoonaa euroa. Vuonna 2016 takavarikoimatta jääneen tavaran kokonaisarvo oli huomattavasti korkeampi, koska silloin Tulli selvitti yksittäisen ison, kansainvälisen huumausaineiden salakuljetustapauksen.

Veropetosten määrä suurin viiteen vuoteen

Tulli tutki vuonna 2017 yhteensä 1 086 veropetosta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 914. Törkeitä veropetoksia paljastui 83. Törkeät veropetosjutut liittyivät pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laittomaan maahantuontiin sekä auto-, valmiste- ja arvonlisäveroihin, tullimaksuihin sekä passitusmenettelyjen yhteydessä tapahtuvaan laittomaan toimintaan. Tulli on paljastanut aikaisempien vuosien tapaan laitonta toimintaa logistiikka-alan vienti- ja passitusmenettelyjen yhteydessä. Tullin tutkinnassa olevat tapaukset ovat liittyneet muun muassa vientiselvittämättä jätettyihin tavaroihin tai virheellisesti ilmoitettuihin tavarankuvauksiin.

Internetiä hyödynnetään entistä enemmän korkeasti verotettujen tuotteiden markkinoinnissa ja kauppaamisessa kuluttajille, ja samalla kierretään näiden tuotteiden verosäännöksiä. Yhteisökaupan arvonlisäverotukseen liittyvää kasvavaa petosrikollisuutta Tulli torjuu yhteistyössä Verohallinnon ja ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Nuuska-, savuke- ja alkoholirikokset vähenivät

Tulli takavarikoi vuonna 2017 yhteensä 2 390 kiloa nuuskaa (vuonna 2016: 3 442), mikä on vuoteen 2016 verrattuna 1 000 kiloa vähemmän. Suomessa nuuskaa myydään verkossa eri kauppapaikoilla, postiennakolla ja muun liiketoiminnan yhteydessä.

Tulli haltuunotti rikosasioihin liittyen vuoden 2017 aikana yli 3 miljoonaa savuketta. Määrä oli 1,3 miljoonaa savuketta vähemmän kuin vuonna 2016. Rikosasioissa haltuunotettujen savukkeiden määrään vaikuttaa se, ettei suurempia savuketapauksia todettu vuonna 2017.

Tulli paljasti vuonna 2017 yhteensä 343 alkoholirikosta (vuonna 2016: 610). Alkoholia Tulli haltuunotti matkustajatuonnin yhteydessä 3 369 litraa.

Vaarallisten aineiden pienet takavarikkomäärät eivät kerro koko totuutta

Tulli takavarikoi vuonna 2017 yhteensä 3 175 kiloa huumausaineita, mikä on yli 2 000 kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Khat-huumeen takavarikot kasvoivat edellisvuodesta noin 1 500 kiloa ja hasiksen 600 kiloa, mikä selittää kokonaismäärän voimakkaan kasvun. Kahtena aiempana vuonna khatia tuotiin Suomeen pääosin kuivatussa muodossa, jolloin se on kevyempää. Hasiksen takavarikkomäärän voimakas kasvu selittyy yhdellä 660 kilon takavarikolla. Marihuanaa takavarikoitiin 115 kiloa.

Metamfetamiinia ja amfetamiinia takavarikoitiin yhteensä noin 58 kiloa eli kaksi kiloa edellisvuotta enemmän.

Kokaiinia takavarikoitiin 3,5 kiloa ja ekstaasia 19 000 tablettia. Suunta molempien aineiden takavarikoissa oli laskeva, mutta vastasi kuitenkin viimeisten 10 vuoden keskiarvoa.

Tulli takavarikoi vuonna 2017 fentanyylijohdannaisia noin 90 grammaa. Määrä on merkittävä, kun otetaan huomioon aineiden erittäin pienet käyttöannokset. Johdannaisista karfentaniilia, joka on 10 000 kertaa vahvempaa kuin morfiini, takavarikoitiin 0,12 grammaa.

Huumausaineita matkustaja- ja postiliikenteessä – huumelääkkeitä löydettiin ennätysmäärä

Huumeiden salakuljetuksia paljastui runsaasti matkustajaliikenteessä. Myös ulkomaan postiliikenteestä paljastui useita huumausainetapauksia, mikä kertoo siitä, että internetiä käytetään yhä enemmän huumausaineiden myynnissä ja hankinnassa.

Tulli takavarikoi vuonna 2017 huumelääkkeitä kaksinkertaisen määrän edellisvuoteen verrattuna ja lähes viisinkertaisen määrän viimeisten viiden vuoden keskiarvoon verrattuna.

Lääkkeiden laiton maahantuonti on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina sitä mukaa, kun internetin merkitys laittomien lääkkeiden kauppapaikkana on kasvanut. Tämä on johtanut siihen, että lääkkeitä takavarikoidaan lähinnä postiliikenteestä tai kuriirilähetyksistä. Noin kymmenesosa takavarikoiduista lääkkeistä tuodaan matkustajatuomisina.

Dopingaineita salakuljetettiin aiempaa enemmän

Tullin takavarikoimien dopingaineiden määrä nelinkertaistui vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna huolimatta törkeiden dopingrikosten määrän vähenemisestä. Vuonna 2017 dopingaineita takavarikoitiin noin 121 300 tablettia/ampullia. Tämä kertoo selkeästi suurien kertamäärien salakuljetuksista. Merkittävä muutos dopingaineiden salakuljetuksessa on se, että niitä salakuljetetaan suurissa erissä, joissa saattaa olla esimerkiksi tuhat ampullia tai useamman kilon erä testosteronia.

Tulli takavarikoi vuonna 2017 dopingjauheita noin 10 kiloa, mikä on viisi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Jauhemaista testosteronia salakuljetettiin myös paljon suurissa erissä. Jauheesta valmistetaan kerta-annoksia injektoitavaksi tai tablettikoneella tableteiksi, joita välitetään myyjien verkostojen kautta.

Lähde: Tulli

2 thoughts on “Tullin doping- ja huumausainetakavarikot kasvoivat vuonna 2017

 • 14.3.2018 at 17:37
  Permalink

  ”Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus törkeissä huumausainerikoksissa oli 50 prosenttia.” Siinä tärkein ja takuulla ei ole laskemaan päin kunhan ”kotoutuvat” kunnolla. Myös vankilat täyttyvät vieraslajeilla. Sossu maksaa oleskelun ja muun kivan ja jää aikaa harrastaa.Myös lomailut ”vaarallisissa” lähtömaissa on hyväksyttävää koska se auttaa unohtamaan sodan kauhut ja rasistiset Suomalaiset.

  Reply
 • 14.3.2018 at 20:11
  Permalink

  Lukemat nousevat kunhan EU -alueelta kultivoituneet rikolliset lisääntyvät ja haittamaahanmuutto -pohjaiset moniosaajat saavat putiikkinsa pystyyn kaikilla ”konsteilla”.
  Poliisi ja veroviranomaiset tulevat körmyyttämään enenevässä määrin kantasuomalaisia pieneläkeläisiä, pullojen kerääjiä, marjastajia, käpyjen noukkijoita ja mielestäni harkinnan arvoista olisi kerätä ”huvivero” kusiaispesässä istumisesta ympättynä haittaverolla näiden kusiaisten ”näkökulmasta” katsottuna. Tästä luonnollisesti vapautetaan lukuisat varislinnut, jotka käyvät hätistämässä syöpäläisiään pois höyhenistään.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.