Maakunnille velvollisuuksia maahantulijoiden kotouttamiseen – Kuntien tehtävät eivät silti vähene

Maakunta vastaa jatkossa maahanmuuttajien kotouttamispalveluista. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 5.7.2018. Kotoutumislaissa säädetyt kotoutumista edistävät palvelut kuten alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja

lue lisää