10 avainkomponenttia täydellisen brändibriiffin laatimiseen

Jokainen luova tiimi, joka on käynyt läpi brändäys- tai uudelleenbrändäysprosessin, tietää, miten vaikeaa voi olla yrityksen keskeisten brändiarvojen määrittäminen ja niistä sopiminen.

Juuri tässä vaiheessa on tärkeää laatia kattava brändibriiffi. Se luo perustan markkinointialoitteille, luovalle ohjaukselle, myyntimateriaalille ja lähes kaikelle, mitä yrityksesi julkistaa. Pohjimmiltaan ne ovat se, että suuntaviivat asettelevat selkeän ja täydellisen vision brändiäsi varten.

Tässä kohtaa tämä kattava opas tulee kuvaan mukaan. Käymme läpi prosessin, jonka avulla luot vaikuttavan briiffin, joka viestii tehokkaasti brändisi olemuksesta, tavoitteista ja odotuksista yrityksellesi. Löydät käyttökelpoisia vinkkejä ja arvokkaita oivalluksia, jotka auttavat sinua kehittämään oman brändibriiffisi. Esimerkiksi NetEnt, ruotsalainen iGaming- alan yritys, on luonut starburst ilmaiskierrokset -termistä itselleen varsinaisen brändin alalla.

Valmistaudu kohottamaan brändistandardeja ja luomaan brändipohjia, joiden avulla tiimisi voi luoda mieleenpainuvia, johdonmukaisia ja kiinnostavia brändikokemuksia kaikissa kosketuspisteissä.

Mikä on brändibriiffi?

Brand briiffi on kattava yleiskatsaus siitä, mitä brändi on ja mitä se ei ole.

Siinä hahmotellaan brändin tavoitteet, päämäärät, arvot ja visio, minkä ansiosta kaikki brändivarojen luomiseen osallistuvat voivat viestiä yrityksen suunnan, tarkoituksen ja asemoinnin mahdollisimman selkeästi.

Vahvassa brändibriiffissä tulisi olla seuraavat asiat:

1. Visiolauselma

Tämä sisältää brändin pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet.

2. Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksen tulisi olla yhteenveto siitä, miten aiot saavuttaa visiosi.

3. Brändilupaus

Brändilupaus käsittää ratkaisut ja odotukset, jotka brändisi pyrkii välittämään asiakkaille ja mahdollisille asiakkaille.

4. Brändin arvot

Brändin arvot ilmaisevat ne ainutlaatuiset ydinarvot, joihin brändi perustuu. Rehellisyys, laatu ja ympäristöystävällisyys ovat vain joitakin esimerkkejä brändiarvoista.

5. Kohderyhmä

Brändibriiffissä tulisi hahmotella, minkälaisia kuluttajia brändi aikoo tavoittaa ja palvella.

6. Brändin asemointi/USP

Brändin asemointi tarjoaa perimmäisen syyn sille, miksi asiakkaiden tulisi valita brändi muiden vaihtoehtojen sijaan.

7. Tärkeimmät kilpailijat

Brändin esittelyssä olisi myös yksilöitävä samankaltaiset brändit, jotka todennäköisimmin myös voittaisivat kohdeyleisön.

8. Kilpailuetu

Kilpailuetu sisältää ne olosuhteet tai edellytykset, joiden ansiosta brändi voi tarjota parempia ratkaisuja kuin keskeiset kilpailijat.

9. Brändin ääni

Brändin ääni hahmottaa brändin viestintätyylin. Brändin ääni sisältää sanat ja sävyn, joita tulisi käyttää (tai olla käyttämättä) kaikessa brändiviestinnässä.

10. Brändikulttuuri

Lopuksi brändikulttuuri tarjoaa luettelon periaatteista, käytännesäännöistä ja työetiikasta, joiden tulisi olla olemassa brändin sisäisessä ympäristössä.

Brand briiffi vs. luova briiffi: Mitä eroa on?

Monilla tiimeillä on taipumus sekoittaa luovien projektien briiffit ja brändin briiffit keskenään. Molempia asiakirjoja voidaan käyttää luovien ideoiden selkeään viestintään. Jotta tehokkaan brändistrategian luominen onnistuisi, on olennaista ymmärtää brändibriiffin ja luovan briiffin ero.

Brand briiffi on perusteellinen katsaus siihen, mistä koko brändissä on kyse, mihin se on menossa ja mitä siitä voisi tulla. Se on elävä asiakirja, jonka tarkoituksena on ohjata kaikkien brändiin liittyvien varojen ja toimintojen luomista ja käyttöä.

Luova briiffi on yleiskatsaus brändikohtaiseen projektiin. Luova briiffi sisältää projektikohtaisen tehtävän, päämäärät, tavoitteet ja sen, miten luova tiimi aikoo saavuttaa kaikki nämä asiat.

Brändibriiffin luomisen hyödyt

Kattava brändibrief luo hallinnan brändin tarinaan. jotta muut kertovat tarinasi puolestasi haluamaasi suuntaan.

Brändibriiffin avulla ei ole minkäänlaista epäselvyyttä siitä, mitä brändin pitäisi kuvata (ja millaiseksi sen pitäisi muuttua) ja mitä brändivarojen välityksellä ja niiden sisällä todella viestitään. Brändibriiffi varmistaa, että kaikki – ei vain markkinointi- tai luova tiimi – ovat samalla sivulla brändistäsi.

Kuka vastaa brändibriiffin laatimisesta?

Parhaan tuloksen ja tehokkuuden saavuttamiseksi brändiselvityksen laatimisen tulisi olla luovan tiimin ja yrityksen johdon yhteinen ponnistus.

Yrityksen perustajan ja muiden johdon avainhenkilöiden olisi osallistuttava aktiivisesti brändiselvityksen laatimiseen, koska he tuntevat parhaiten brändin taustalla olevan vision. Johtoryhmän olisi annettava tietoa brändin visiosta, missiosta, tavoitteista ja ydinarvoista.

Lopuksi

 

Suomalaiset yritykset ovat olleet varsin onnistuneita brändin luomisessa, mutta brändi ei kasaannu ilman jatkuvaa huolenpitoa. Alati kehittyvät markkinat vaativat yrityksiltä jatkuvaa brändin uudistamista ja ylläpitämistä muuttuviin olosuhteisiin. Tämän takia on tärkeää luoda onnistuneet brändibriiffit kulloistakin brändin mukauttamista vaativaa hetkeä varten.

Brändin luominen on yritystoiminnan mukavinta toimintaa, sillä se mahdollistaa jopa pitkäaikaisen kilpailuedun muihin. Vaikka fyysisesti tuote ei merkittävästä kilpailijoista eroaisikaan.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.