Suomi on siirtymässä uuteen aikakauteen rahapelaamisessa vuonna 2026

Suomalainen rahapelaaminen on kokemassa suuria muutoksia jo aivan tulevina vuosina, kun rahapelaamiseen liittyvää monopolia ollaan muuttamassa lisenssijärjestelmään. Tämä muutos on tehty jo aiemmin esimerkiksi Ruotsissa, jossa siihen siirryttiin jo 2010-luvun loppupuolella.

 

Tähän mennessä ainoastaan Veikkaus on voinut järjestää rahapelitoimintaa Suomessa, mutta lisenssien avulla myös ulkomaalaiset yritykset voisivat aloittaa rahapelien järjestämisen. Tällä on suuria vaikutuksia markkinoihin, sillä rahapelaamista voidaan kohdistaa Suomeen sen jälkeen aivan eri tavalla.

Minkä takia Suomessa ollaan siirtymässä lisenssijärjestelmään?

Miksi sitten Suomi on muuttamassa käytäntöjään rahapelaamiseen liittyen? Yksi suurimmista syistä on se, että suomalaiset pelaajat yhä enemmän ulkomaalaisilla nettikasinoilla. Viime vuosina ollaan havaittu kehitys, jossa jo noin puolet kaikista suomalaisten pelaamista euroista verkossa pelataan nimenomaan muiden kuin Veikkauksen palveluissa. Mielenkiintoista on, että paras nettikasino löytyy Techopedian listalta, mikä kertoo suomalaisten pelaajien laajasta kiinnostuksesta eri vaihtoehtoja kohtaan.

 

Tällä on monia käänteentekeviä vaikutuksia suomalaiseen rahapelitoimintaan ja varsinkin Veikkauksen rooliin tällä kentällä. Koska rahat valuvat joka tapauksessa ulkomaille, rahapelaamisesta saadut voitot päätyvät ulkomaalaisten yritysten pankkitileille.

 

Koska Veikkaus on perinteisesti jakanut suuren osan voitoistaan esimerkiksi erilaisille yleishyödyllisille yhdistyksille, vähenevät voitot tarkoittavat sitä, että rahaa on jaossa yhä vähemmän.

 

Lisäksi esimerkiksi monet urheiluseurat ja niiden junioritoiminta kärsii tästä tilanteesta, koska rahoituksen haaliminen kokoon on yhä vaikeampaa.

 

Siksi poliitikkojen ja viranomaisten puheissa onkin alkanut esiintymään toiveita siitä, että monopolijärjestelmää muutettaisiin perustavanlaatuisella tavalla. Mikäli ulkomaalaiset nettikasinot hakisivat Suomen pelilisenssiä, sen avulla pelaamiseen kohdistuvia rahavirtoja voitaisiin kääntää takaisin suomalaisille.

 

Näin ollen pelaamiseen liittyviin haittoihin olisi käytettävissä enemmän rahaa. Nyt tilanne on sitä vastoin se, että rahapelaamiseen käytettävät rahat virtaavat ulos maasta, mutta haitat jäävät yhteiskunnan kontolle. Tilanne on tässä mielessä kestämätön, eikä nykyinen monopoli palvele oikeastaan enää kenenkään etuja.

 

Lisenssijärjestelmän hyödyt ja haitat tarkastelussa

Lisenssijärjestelmän puolestapuhujat argumentoivat sen puolesta, että rahapelaamiseen käytetyt varat jäisivät Suomeen lisenssiin liittyvien maksujen ja verojen ansiosta. Näin Suomi hyötyisi enemmän pelaamiseen käytetyistä varoista kuin mitä se tällä hetkellä tekee.

 

Suomalaisten on jo nykyään täysin laillista pelata nettikasinoita huolimatta siitä, missä maassa kyseinen nettikasino operoi. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska ne tarjoavat pelaajille erilaisia bonuksia ja parempia palautusprosentteja kuin kotimainen vaihtoehto. Koska pelaamista ei olla – eikä välttämättä edes pystyttäisi estämään – on järkevämpää kehittää nykyisiä rakenteita tämän päivän tarpeita silmällä pitäen.

 

Tätä varten tarvitaan taas arpajaislakiin muutoksia, koska se estää esimerkiksi Veikkausta tarjoamasta bonuksia pelaajilleen. Ulkomaiset kasinot taas tarjoavat jopa satojen eurojen bonuksia, mikä tekee kilpailemista vaikeaa.

 

Lisäksi lisenssijärjestelmän avulla voidaan luoda yhteiset pelisäännöt sille, miten kolikkopelejä ja muita vastaavia voidaan suomalaisille tarjota. Tämä lisäisi myös pelaajien turvallisuutta, koska lisenssin saaneet yritykset joutuvat käymään läpi tiukan hakuprosessin, jossa tarkastellaan sen valmiutta toimia sääntöjen mukaisesti.

 

Huonoina puolina voidaan taas pohtia sitä, tuleeko lisenssijärjestelmä lisäämään entisestään suomalaisten peliongelmia. Jos tarjonta räjähtää lopullisesti käsiin, seuraako siitä enemmän ongelmia kuin ratkaisuja.

 

Pelaamiseen liittyvät ongelmat saattavat olla äärimmäisen vakavia peliongelmasta kärsivän yksilön kannalta. Pahimmillaan peliongelma saattaa tuhota yksilön elämän aiheuttamalla mittavia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia.

 

Toisaalta lisenssijärjestelmän turvin voidaan varmistaa se, että kaikki suomalaisille palveluitaan tarjoavat nettikasinot ovat luotettavia ja toimivat samojen sääntöjen mukaisesti. Samalla lisenssien ulkopuolisten toimijoiden toiminta kiellettäisiin täysin, mikä toisi selkeyttä alalle. Nettikasinoiden maailma on nimittäin tällä hetkellä melkoinen villi länsi, josta löytyy kaikenlaista yrittäjää.

 

Joka tapauksessa lisenssijärjestelmästä saaduilla rahoilla voitaisiin tukea peliongelmaisia tehokkaammalla tavalla. Se varmistaisi myös sen, että viranomaisilla olisi enemmän rahaa käytettävissä peliongelmien torjuntaa vastaan.

 

Miten lisenssijärjestelmä on toiminut Ruotsissa?

Suomalaisten kannalta hyvä asia on se, että Ruotsi on jo ottanut lisenssijärjestelmän käyttöönsä vuonna 2019. Tätä aiemmin sillä oli käytössä samanlainen monopolijärjestelmä kuin Veikkauksella, sillä Ruotsissa rahapelejä sai tarjota ruotsalaisille vain Svenska Spel.

 

Kokonaisuuden kannalta katsottuna vaikutukset ovat olleet positiivisia. Nyt Ruotsissa toimii useita kasinoita vapailla markkinoilla, joita säädellään tiukasta ruotsalaisten viranomaisten valvonnan alla. Näin Svenska Spel on joutunut mukauttamaan toimintaansa, koska sillä on useita laillisia kilpailijoita samoilla markkinoilla.

 

Ruotsissa rahapelejä tarjoavat lisensoidut nettikasinot maksavat tuloistaan 18 prosentin veroa Ruotsiin. Tällä tavoin valtio pystyy keräämään veroja ja käyttämään ainakin osan niistä lisenssijärjestelmän pyörittämiseen, haittojen ehkäisyyn ja muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

 

Samalla koko rahapelimarkkina on huomattavasti stabiilimpi ja selkeämpi. Se tuo yhteiset pelisäännöt kaikille Ruotsissa toimiville nettikasinoille, mikä taas tuo lisäturvaa pelaajille.

 

Nyt Suomella on mahdollisuus ottaa mallia Ruotsin tekemistä ratkaisuista ja punnita tarkemmin, minkälaiset ratkaisut toimivat ja mitkä ei. Tavoitteena on tietysti luoda toimiva kokonaisuus, josta hyötyy niin yritykset, pelaajat kuin koko yhteiskunta.

 

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.