Lukijankynästä: Operaatio Hätäjarru

Suomesta tuli itsenäinen valtio 1917. Siis yli sata vuotta sitten. Perustuslain mukaan valta kuuluu kansalle. Koko sadan vuoden aikana ei ole säädetty ainoatakaan kansanvaltaa laajentavaa ja edistävää lakia.

Sen sijaan on tänä aikana säädetty joukko lakeja, jotka kaventavat kansanvaltaa – ja ovat siis ristiriidassa perustuslain kanssa. Eli ristiriidassa meidän kansalaisten oikeuksien ja edun kanssa. Samalla on myös säädetty lakeja, jotka ovat heikentäneet kansalaisten oikeusturvaa sekä vähitellen taanneet meidän edustajillemme ja korkeimmalle virkakunnalle lähestulkoon täydellisen syytesuojan kansaa vastaan tehdyistä rikoksista.

Esimerkeistä ei ole pulaa. Vuonna 1969 säädettiin puoluelaki, joka vastoin perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta asetti puolueet ylivertaiseen asemaan muihin kansalaisjärjestöihin nähden.

1990-luvun alussa, kuten tunnettua, tehtiin törkein rikos kansanvaltaa vastaa. Kansalta salassa ja lopulta kansalle suoraan valehdellen, perustuslain vastaisesti, riistettiin kansalta itsemääräämisoikeus ja se luovutettiin rajojen ulkopuolelle. Asiantilan salaamiseksi puhuttiin ja puhutaan edelleen itsenäisyydestä.

Miten valtio, joka ei voi päättää itse omasta taloudestaan, lainsäädännöstään, ulkopolitiikastaan, liittolaissuhteistaan – tai nähtävästi edes omista rajoistaan – voi olla itsenäinen? Temppu voi mennä läpi vain, koska se on niin härski. Eikä kansalle ole jätetty mahdollisuutta sitä haastaa esimerkiksi oikeuslaitoksen kautta. Yrityksiä kyllä on riittänyt.

Pankkikriisin yhteydessä suoritettiin kansalaisten omaisuuden ja oikeusturvan heikennys. Koiviston konklaavin ja perintäkaaren muutoksen kautta tultiin tilanteeseen, jossa yksityisen kansalaisen oli mahdotonta voittaa oikeudessa pankkia vastaan. Tämän heikennyksen hedelmiä ovat saaneet nahoissaan kokea esimerkiksi ne, jotka ovat joutuneet koronkiskontaa ja laitonta perintää harrastavien perintäfirmojen ja oikeuslaitoksen nk. summaarisen menettelyn uhreiksi.

Nyt tämän demokratian nimellä kulkevan puoluediktatuurin ja yhä selkeämmin näkyvän ulkomaisen ohjauksen seurauksena Suomi on kriisissä: terveydenhuolto on suurissa vaikeuksissa, koululaitoksen taso on romahtanut. Tiestön korjausvelka oli vuonna 2023 jo 1,7 miljardia. Korkea työttömyysaste on hyväksytty normaalitilaksi, jolle kukaan ei edes yritä tehdä mitään kuin juhlapuheissaan. Valtion velka, joka ennen EU-mukautuksen alkua 1990 oli 10,5 %, oli viime vuonna (2023) 55,4% suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Nyt on vielä järjettömillä ulkopoliittisilla päätöksillä, talouden vakavan vahingoittamisen lisäksi, saatu Suomi jopa sodanuhan alle.

On ehdottoman välttämätöntä ryhtyä toimiin kansalta riistetyn itsemääräämisvallan ja oikeusturvan takaisin saamiseksi, ennen kuin vallananastajat ajavat Suomen konkurssiin – tai vielä pahempaa: suurvaltojen välisen kahnauksen raunioituneeksi pelikentäksi. Tällä hetkellä me suomalaiset olemme jokseenkin samassa tilanteessa, kuin holhouksenalainen henkilö: vajaavaltaisia, ja ilman mahdollisuuksia vaikuttaa meitä koskeviin asioihin.

Tämän takia, olemme me, joukko huolestuneita suomalaisia, päättäneet laatia kolme kansalaisaloitetta kansanvallan ja oikeusvaltion palauttamiseksi. Niissä tullaan vaatimaan kansalaisille veto-oikeutta hallituksen ja eduskunnan päätöksiin ja sopimuksiin, jo olemassa olevien perustuslain vastaisten sopimusten ja lakien peruuttamista kansanäänestyksen kautta. Ja kolmantena joukkokannetta, jonka nostamisessa syyteoikeus on kansalaisilla, koskien valtiovallan toimia.

Nämä kansalaisaloitteet avataan, jos Luoja suo eikä oikeusministeriö jarruta julkistusprosessia, toukokuun alussa. Tule mukaan Suomen jälkeenrakentamisen lähtölaukaukseen allekirjoittamalla kaikki kolme aloitetta sekä välittämällä tietoa niistä eteenpäin ja yhtymällä joukkoon, joka vaatii näiden kansalaisaloitteiden pikaista käsittelyä ja hyväksymistä!

2 thoughts on “Lukijankynästä: Operaatio Hätäjarru

 • 10.4.2024 at 12:56
  Permalink

  Joku voisi valittaa presidentinvaaleista Oikeuskanslerille.

  Suomen presidentinvaalit oli selvästi laittomat.

  Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen KHO:2009:39 mukaan, jos vaaliviranomaiset ovat antaneet puutteellista tietoa, ja se on voinut vaikuttaa vaalitulokseen, niin vaalit on laittomat ja ne on uusittava.

  Vaaliviranomaiset antoivat puutteellista tietoa siitä milloin vaalikortit piti viimeistään toimittaa.

  Vaaliviranomaiset kertoivat näin Vaalit.fi sivuilla:

  12.12.2023:
  Ehdokashakemukset viimeistään jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnille 12.12.2023.

  https://vaalit.fi/aikataulut-presidentinvaalissa

  Ehdokaskandidaatit Väyrynen ja Huhtasaari ja YLE ja Helsingin Sanomat ovat ymmärtäneet sen niin että myös vaalikortit on jätettävä 12.12.2023 mennessä.

  YLE
  12.12.
  Kannattajakorttien viimeinen jättöpäivä on tänään.

  https://yle.fi/a/74-20064595

  TODELLISUUDESSA:

  Vaikka todellisuudessa riittää että vaalikortit olisi toimittanut 20.joulukuuta mennessä.

  Helsingin sanomat 12.12:

  Jätettyä hakemusta voi nimittäin täydentää ehdokasasettelun vahvistamiseen asti, vaalipiirilautakunnasta kerrotaan.

  Ehdokasasettelu vahvistetaan 21. joulukuuta.

  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010052159.html

  Jos Väyrynen ja Huhtasaari olisivat ajoissa tienneet, että todellisuudessa vaalikorttien keräämiseen on aikaa 20.12 asti, eikä vain 12.12 asti, niin he olisivat ehkä mm.

  suunnitelleen ja mainostaneet puhe tilaisuuksia 20.12 asti, joissa olisivat keräänneet kortteja

  sijoittaneet enemmän vaalibudjettiin, koska todennäköisyys päästä ehdokkaaksi olisi ollut suurempi

  Ehkä joku muukin olisi alkanut oyrkimään presidentiksi, jos olisi tiennyt että korttien keräämiseen on aikaa 20.12 asti eikä 12.12 asti.

  Ehdokkaille annettiin puutteellista tietoa ja se oli voinut vaikuttaa vaalitulokseen.

  Presidenvaalit oli siksi laittomat, ja ne on uusittava.

  Helsingin sanomat 28.1:
  PRESIDENTINVAALEISSAKIN on tosin niin sanotun ylimääräisen muutoksenhaun mahdollisuus. Korkeimmalta hallinto-oikeudelta voi hallinto-oikeudenkäyttölaissa säädetyllä tavalla hakea lainvoimaisen päätöksen eli tässä tapauksessa vaalituloksen purkua, kertoo Jääskeläinen

  .https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010150431.html

  Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 118 § nojalla vaalituloksen purkua voi hakea 5 vuoden ajan, ja myös Oikeuskansleri voi hakea sitä.

  Reply
 • 10.4.2024 at 21:06
  Permalink

  Suomi on osa maailmanlaajuista pakottamista pois demokratiasta ja kansallisvaltiosta romuttamalla tällaisten – etenkin länsimaiden – perustuslaki pois ”haittaamasta” projektia nimeltä: NWO eli yhtä maailmanhallitusta. Ja yhdestä maailmanuskonnosta vastaa Vaikaani paavineen vesittäen kristinuskon, jota se on TURMELLUT koko olemassaolonsa ajan aikaan saamalla Martti Luterin ”Uskonpuhfdistuksen” 1500-luvulla. Mikän johti luterilaisuuden syntyyn. NYT länsimaissa vallitsee ja valtaa pitää LUME-DEMOKRATIA, joka merkitsee EU alueella ja USA:ssa diktatuuria, jossa parlamettivaalit ovat yhtä hengettömiä kuin Neuvostoliitossa aikanaan. Kansaa, joka on jo AIKOJA sitten ”diaknisoitu” niin TYHMÄKSI eteivät poliitikot (enimmäkseren psykopaattteja) ”paskalle taivu” – EI kansalta tarvitse kysyä mitään , paitsi yleisissä karneVAALEISSA muodon vuoksi kuin kumileimasimena tai ”karvanoppana” autossa larpaten ”Valta kuuluu kansalle” genreä vaaleissa, jossa sen lopputulos on JO päätetty väh. puol.ta vuotta ennen varsinaista kusetus-päivää! Etenkin ”Suomen tyhmä” kansa elää niin menneessä, että voisi nähdä ”kun isoisä öljylyhdyn osti”! GLOBALISTIT käyvät sotaa mm. George Soros, YK (WHO), WEF,, NATO, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bilderberg, ym. jumalattomat psykopaatit USA:ssa MAGAa eli etenkin Donald Trumpia vastaan ”Rinojen” ja demokraatti kommunistien
  ”O-bidenin” (Obama) toimesta, Sama ”gängi” käy proxy sotaa Putinia vastaan myyden sen tyhmimmämmästä päästä oleville ihmisille eli LGBTQ+”peuroille”, ”koirille” ja woke sekopäille Venäjän agressiona ”kansallisvsaltio” Ukrainaan. Jonka NYT omistaa BlackRock ja v:sta 2014 USA:n neokonnat eli Victoria Nuland & kumpp. Patologiseen ryssävihaan alussa ainakin saatiin lietsottuqa koko läntisen maailman ”karvahatutkin”, mutta kun ”Venäjän nousu ja tuho” EI noudattanutkaan lännen NATO:n uhoa ja syödäkin jotain väkisinkin täytyy. Ovat jo innokkaimmat taviksetkin (EI TÄÄLLÄ) – sillä kunnon ”LALLIT” osaavat lyödä kirveensä OMAAN otsaluuhunsa ja näin ”diversiteetti” säilyy olkoot, vaikka selkäranka kiinni maarussa. – Alkaneet ihmetellä vähiintäinlkin jatkuvia ”sotaponnisteluja” kun ”tapettava” vain tervehtyy päivä päivältä ja läntisissä ”HOLHOOJA” valtioissa jo raavitaan tynnyrin pohjaa. Mutta Göbbels:mäisillä propaganda töräyksillä ja iltapaskojen ”Pikku Kakkosen” ddr:läisillä nukkumatti ”iltasaduilla” suomi-tollot ”märehivät” eteenpäin elämäänsä kuin Israelin ”humanitäärisen operatiivin” syy ja seuraus eli ”punainen lehmä”, joka SEKIN on vain syhtynyt TAPETTAVAKSI niin kuin ME kaikki. Näin suomalaisena persjalkaisena miehenä voin sanoa, että näen joka päivä punaisia ”lehmiä”. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä ja jotkut jopa ”vaaleanpunaisia elefantteja”, joka EI liene vielä VIHARIKOS suhteutettuna rapakon takaisiin KYMPIN RINSESSOIHIN, joiihin EI pidä ainakaan yhdenkään VEGAANIN seksaantua. ”Elämänkatsomus” on sen verran TÄRKEÄ asia kunhan JUMALASTA ei puhuta!!!

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.