EU alustavaan sopuun uudesta laista toimittajien suojaksi perusteettomilta kanteilta

Euroopan neuvosto kertoo tiedotteessaan seuraavasti:  Neuvoston puheenjohtajamaa Espanja ja Euroopan parlamentti pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen direktiivistä, jolla suojeltaisiin kyseisiä henkilöitä julkisen osallistumisen vastaisilta strategisilta häirintäkanteilta.

Tällaiset häirintäkanteet ovat kasvava ilmiö, jolla vaiennetaan ihmisiä, jotka ottavat esille yleistä etua koskevia kysymyksiä. Direktiivillä otetaan käyttöön suojamenettelyt tällaisten kanteiden varalta yksityisoikeudellisissa asioissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia.

Espanjan oikeusministeri Félix Bolaños kommentoi asiaa:
”Demokratiamme on vaarassa, kun rikkaat ja vaikutusvaltaiset voivat vaientaa arvostelijat oikeussalissa vain siksi, että he ottavat esille yleistä etua koskevia kysymyksiä. Tällä uudella lailla EU puolustaa toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia perusteettomilta ja aiheettomilta kanteilta.”

SLAPP-kanteiden kohteena oleviin henkilöihin sovelletaan useita menettelyllisiä takeita ja suojaa. He voivat pyytää tuomioistuinta

 • hylkäämään kanteen varhaisessa vaiheessa. Jos kannetta pidetään ilmeisen perusteettomana, tuomari voi päättää hylätä kanteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuomioistuimen tulisi nopeuttaa tällaisia pyyntöjä vastaajilta
 • vaatimaan kanteen nostanutta henkilöä tai yritystä antamaan vakuus kulujen kattamisesta. Tuomioistuin voi päättää vaatia kantajaa eli henkilöä tai yritystä, joka on nostanut SLAPP-kanteen, antamaan vakuuden oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi
 • hakemaan muita oikeussuojakeinoja. Tuomioistuin voi esimerkiksi päättää, että kantajan on vastattava oikeudenkäyntikuluista, myös SLAPP-kanteen uhrin oikeudenkäyntikuluista. Tuomari voi myös päättää, että SLAPP-kanteen nostaneelle osapuolelle voidaan määrätä seuraamuksia tai muita yhtä tehokkaita toimenpiteitä

Rajatylittävät SLAPP-kanteet

Neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat siitä, miten määritellä SLAPP-kanteen rajatylittävä luonne. Asialla katsotaan olevan rajatylittäviä vaikutuksia, paitsi jos molemmilla asianosaisilla on kotipaikka siinä jäsenmaassa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu ja jos kaikki muut tilanteeseen liittyvät seikat liittyvät samaan jäsenmaahan.

Kolmansissa maissa annetut tuomiot

Jos EU:ssa asuva henkilö joutuu SLAPP-kanteen kohteeksi kolmannessa maassa, EU:n jäsenmaiden on kieltäydyttävä tunnustamasta ja panemasta täytäntöön asiassa annettua tuomiota, jos sitä pidettäisiin kyseisessä jäsenmaassa ilmeisen perusteettomana tai oikeudellisten menettelyjen väärinkäyttönä.

SLAPP-uhrien tukeminen

Jäsenmaiden on SLAPP-uhrien tukemiseksi myös tarjottava yhdessä paikassa tietoa menettelyllisistä takeista ja suojasta.

Jotta ilmiön laajuus ymmärrettäisiin paremmin, jäsenmaat keräävät saatavilla olevaa tietoa tuomioistuintensa SLAPP-kanteista.

Seuraavat vaiheet

Neuvostossa kokoontuvien jäsenmaiden edustajien (Coreper) on vahvistettava tämä sopimus. Jos teksti hyväksytään, sekä neuvoston että Euroopan parlamentin on vielä vahvistettava se virallisesti.

Taustatietoa

SLAPP-kanteita nostavat yleensä vaikutusvaltaiset henkilöt, edunvalvontaryhmät, yhtiöt ja valtion elimet. Tällaisten kanteiden tarkoituksena on rajoittaa arvostelua esittäneen henkilön sananvapautta, pelotella häntä ja hiljentää hänet aiheuttamalla hänelle oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvia kustannuksia, kunnes hän luopuu arvostelusta tai vastustuksesta.

SLAPP-kanteiden tyypillisiä kohteita ovat toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat. Kohteena voi olla myös muita julkiseen osallistumiseen liittyviä henkilöitä, kuten tutkijoita ja tiedeyhteisön edustajia.

SLAPP-kanteiden lisääntyminen on dokumentoitu useissa oikeusvaltioperiaatteen kehitystä EU:n jäsenmaissa koskevissa oikeusvaltiokertomuksissa, Euroopan komission arvioinneissa ja Euroopan neuvoston analyyseissä.

Lähde: Euroopan neuvosto

4 thoughts on “EU alustavaan sopuun uudesta laista toimittajien suojaksi perusteettomilta kanteilta

 • 1.12.2023 at 22:45
  Permalink

  Ketäpä tämä yllättää, valheita, propagandaa ja aivopesua on suojeltava koska niillä saadaan pidettyä kansoita piilossa globaali eliitin rikokset ihmisyyttä ja ihmiskuntaa vastaan sekä meneillään oleva NWO.

  Näin tyrannia etenee ja sitä tullaan hallitsemaan koskaan aiemmin ennennäkemättömällä fasismilla.

  Ihmiskunta on Saatanistien käsissä.

  Reply
 • 2.12.2023 at 06:08
  Permalink

  Tämä ”laki” siis suojaa mm. hyvin ”heikkoa” Yleisradiota. Suomen hallitus 2005 tilasi tutkimuksen : ”Media ja demokratia Suomessa / Kriittinen näkökulma”. Tuossa tutkimuksessa sanotaan suoraan: ”Ratkaisevassa roolissa tässä on YLE.” ”Tärkeää on myös pienten, mutta merkittävien lehdistötukien käyttö.”

  Suomen media 2005 otettiin hallituksen / maailmanhallituksen käyttöön salaamaan totuus kansalta.

  Mitä rikoksia sitten tässä ”mediasuojassa” on tehty : 1.1. 2006 ”rikoslailla” perustuslakiin kuuluneen kansalaisten rinnakkaisen syyteoikeuden poisto. Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta: HE 55/2007 heitettiin eduskunnalle tahallaan väärillä tiedoilla, jotta Tuija Brax voi 2008 allekirjoittaa ”sopimuksen” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa: Suomi MAKSAA ja pitää Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia sotarikos-”oikeudenkäyntejä, kunhan Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi käsittelemään Suomea koskevia yksittäistapauksia.

  Tällaisia ”yksittäistapauksia” ovat mm. kaikki PL 118 § 3 momentin tapaukset: Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Ilman tätä lahjontaa kaikki tällaiset tapaukset olisi voinut suoraan lähettää Kansainvälisen rikostuomioistuimen pöydälle.

  Nyt kaiken tämän valtiopetosrikollisuuden esilletuominen siis aiotaan EU-tasolla ”kriminalisoida”; eli TOTUUDEN kirjoittaminen ja syytteeseenpano koitetaan estää.

  Entä vanhat tapaukset, jotka rikolliset virkamiehet ovat jättäneet tutkimatta ?

  9.12. 2005 nimittäin jätin syyteilmoituksen Valtakunnansyyttäjänvirastoon LASTEN, hetero-aviomiesten ja pienyrittäjien lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa.

  Tuleeko ”mediapykälä” koskemaan myös näitä rikollisia suojelevia virkamiehiä ?

  Nämä rikokset saadaan tuomiolle vain median kautta, koska ”poliisin” rikostutkinta näissä asioissa poistettiin jo 2005 : EOA päätös 876/2/05 … Poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin-ja ministerinvastuuasiassa. Hallintomenettelyssä saatuja todisteita ei voida käyttää oikeudessa.

  Suomen KOKO ”oikeusjärjestelmä” siis on rikollisten käsissä ja suuri osa ”mediaa” on lahjottu agendan puolelle; joten nyt ulkomaiset tuomioistuimet tulee poistaa pelistä !

  Mutta minin tämä kaikki tulee johtamaan ? Koska lait ja tuomioistuimet on mädätetty kansa tulee ottamaan käyttöön ”korpilain” jossakin vaiheessa.

  Kun ”tuomioistuin” saa EU-määräyksen AUTTAA rikollisia pyrkimyksissään olemme todella syvällä suossa; kumpien; herrojen vai kansan päät ovat viimeksi pinnalla ?

  Kun totuus tästä kaikesta selviää kansalle vain NATO-armeija voi meidän ”päättäjät” pelastaa lopulliselta kohtalolta ! Kädet ristiin, että totuus kansalaisille selviää ennekuin puolet meistä on tapettu ”agendan” ajamiseksi !

  Reply
 • 2.12.2023 at 12:00
  Permalink

  ”On vaarallista demokratiallemme” ..taas mainittiin. Silloin tietää, että ollaan dystopiaa rakentamassa.

  Reply
 • 4.12.2023 at 07:13
  Permalink

  Dystopiaa hyvinkin. Ekp aloitti marraskuussa valmisteluvaiheen (nk ”preparation L”) digirahaan siirtymiseen ja käteisrahan lakkauttamiseen.. toisinajattelijat eivät voi sitten enää rahaa käyttää

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.