Suomalaiset viettävät yhä suuremman osan vapaa-ajasta ruudun ääressä

Tutkimusten mukaan suomalaiset viettävät yhä suuremman osan vapaa-ajasta ruudun ääressä. Ruutuaika on kasvanut tasaisesta vuodesta toiseen ja korona-aika siivitti sen yhä suurempaan kasvuun. Tiedonvälityksessä ollaan siirtyneet entistä enemmän verkkoon, joten sosiaalisten tilanteiden lisäksi myös työskentely tapahtuu usein digitaalisessa muodossa. Myös vapaa-ajan vietto tapahtuu nykyään paljon laitteiden ääressä ja osassa ikäluokkia päivittäinen keskimääräinen ruutuaika lähentelee jo kuutta tuntia.

Miehet suuntaavat erityisesti pelaamaan

Tutkimusten mukaan miehet suuntaavat erityisesti pelaamaan sekä älylaitteilla että tietokoneella. Miehet pelaavat sekä perinteisiä tietokone- ja konsolipelejä että rahapelejä. Rahapelejä suunnataan yhä useammin pelaaman Veikkauksen sijaan ulkomaisille nettikasinoille, joiden pelivalikoima on huomattavasti Veikkauksen tarjontaa monipuolisempi. Nettikasinoiden valikoimaa ja niiden tarjoamia bonuksia pystytään tarkistamaan esimerkiksi https://www.bonuksetilmantalletusta.com/ sivustolta, josta löytyy tietoa nettikasinoista ja niiden tarjoamista bonuksista.

Tutkimusten mukaan miehet käyttävätkin jopa kolme kertaa enemmän aikaa pelaamisen parissa kuin naiset. Pelaaminen on paitsi tärkeä tapa viettää vapaa-aikaa, myös sosiaalinen harrastus useimmille. Pelaaminen ei enää välttämättä ole yksinäistä puurtamista, vaan jotain, mitä tehdään yhdessä kavereiden kanssa. Sen puitteissa löydetään myös yhteisiä keskustelunaiheita ja saman henkisiä ihmisiä.

Naiset viettävät enemmän aikaa sosiaalisen median parissa

Naiset viettävät puolestaan ison osan ruutuajasta sosiaalisessa mediassa. Tutkimusten mukaan naiset viettävät enemmän aikaa sosiaalisen median parissa kuin miehet. Tämä johtuu osittain siitä, että naiset ovat aktiivisempia verkossa ja heillä on laajempi verkosto. Naiset kokevat myös usein tarvetta olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja pysytellä ajan tasalla tapahtumista. Sosiaalinen media tarjoaa heille mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä, seurata uutisia ja pitää yhteyttä vanhoihin tuttuihin.

Sosiaalisen median kautta naiset voivat myös löytää vertaistukea ja saada tukea esimerkiksi elintapojensa muutokseen. He voivat seurata erilaisia bloggaajia, joilla on samanlaisia elintapoja ja arvoja, ja saada siten vertaistukea omaan elämäänsä. Sosiaalisen median kautta pidetään myös yhteyttä ystäviin ja läheisiin sekä seurataan elämäntapahtumia.

Whatsapp nousee tutkimuksissa suosituimpien sovellusten joukkoon

Kaikista sosiaalisen median palveluista ykkös***i nousee Whatsapp, jota nuoremmista ikäluokista käyttää lähes kaikki. Se onkin myös maailmanlaajuisesti yksi suosituimmista sosiaalisen median sovelluksista. Se tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, ääniviestejä, kuvia ja videoita. Whatsappin avulla voi myös jakaa linkkejä ja tiedostoja sekä luoda ryhmiä.

Whatsappin suosio perustuu sen helppokäyttöisyyteen ja nopeuteen. Sovellus on saatavilla useille eri alustoille, mikä helpottaa sen kansainvälistymistä. Lisäksi Whatsapp tarjoaa turvallisen viestintäkanavan, sillä se salaa viestit automaattisesti. Whatsappin suosion kasvu todennäköisesti jatkuu edelleen tulevaisuudessa ja se onkin syrjäyttänyt paljolti perinteiset viestit.

Lasten ja nuorten ajanvietto ruudun ääressä

Myös yhä suurempi osan lasten ja nuorten ajanvietosta tapahtuu ruudun ääressä. Whatsappin lisäksi esimerkiksi Youtube on suosittu sovellus, jota aletaan käyttämään jo hyvin nuoresta. Näiden lisäksi myös TikTok ja vanhemmilla lapsilla Snapchat täyttävät vapaa-aikaa. Molemmissa näissä palveluissa on mahdollisuus myös sosiaalisuuteen ja ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen.

Älypuhelimille on saatavilla myös paljon hyödyllisiä sovelluksia, jotka voivat auttaa lapsia ja nuoria muun muassa opiskelussa. Samaan aikaan lisääntyvä ruutuaika vie aikaa pois esimerkiksi perinteiseltä leikkimiseltä ja ulkoilulta. Onkin varmasti hyvä tiedostaa myös ruutuajan riskit ja huolehtia siitä, että ruutuaika ei täytä lapsen koko vapaa-aikaa. Leikeille on hyvä varata riittävästi vapaa-aikaa ja viettää ruudun ääressä vain rajattu aika päivästä. Myös liikunta ja urheilu ovat tärkeitä lapsen kehityksen kannalta, eikä pelkästään viikoittainen urheiluharrastus ole riittävä liikunta lapselle.

Onko ruutuajalla hyötyjä?

Ruutuajalla ja kännyköillä ei ole pelkästään negatiivisia puolia, vaan niistä voi löytää myös hyötyjä. Ne voivat auttaa ihmisiä oppimaan uusia asioita, viihtymään ja pitämään yhteyttä toisiinsa. Ruutuaika voi olla erinomainen tapa oppia uusia taitoja ja lisätä tietoja. Koululaiset voivat esimerkiksi saada apua vaikeisiin asioihin katsomalla videoita, joissa asia on esitetty yksinkertaisemmin. He voivat myös pelata pelejä, jotka edistävät matemaattista ajattelua ja logiikkaa.

Ruutuajasta on tullut suosittu tapa viettää vapaa-aikaa, koska se tarjoaa myös mahdollisuuden viihtymiseen. Ihmiset voivat katsella elokuvia, sarjoja ja musiikkivideoita sekä pelata pelejä verkossa ystäviensä kanssa. Tiedonvaihto on helppoa sosiaalisen median ja blogien avulla sekä erilaisilla chat-palveluilla. Kun ruutuajasta on tullut suosittu tapa pitää yhteyttä toisiinsa, se tarjoaa myös mahdollisuuden pysyä yhteydessä muihin ihmisiin helposti ja nopeasti. Nettiyhteyden ansiosta ihmiset voivat jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan helposti muiden kanssa missä vain he ovatkin. Myös perheiden yhteydenpito on helpompaa nykyään, kun kännykät kulkevat mukana joka hetki.

Ruutuajan kasvulla on kuitenkin myös haittapuolia

Ruutuajan kasvu on tuonut kuitenkin mukanaan myös monia haittoja yhteiskunnalle. Yksi suurimmista on se, että ihmiset viettävät liikaa aikaa näytöllä ja vähemmän aikaa ulkoilmassa ja sosiaalisessa ympäristössä. Tämä voi johtaa siihen, että lapset ja nuoret eivät saa tarpeeksi liikuntaa ja heidän fyysinen terveytensä voi mennä huonompaan suuntaan.

Ruutuajan lisäksi myös internetin kautta tapahtuva viestintä on lisännyt eristyneisyyttä ja kokemuksia syrjinnälle. Ihmiset ovat alttiimpia huonolle itsetunnolle, ahdistukselle ja masennukselle, kun he vertaavat itseään sosiaalisessa mediassa näkyviin ihmisiin. Myös nettikiusaaminen on yleistynyt ja saattaa pahimmillaan johtaa vakaviin lopputuloksiin. Ruutuaika voi myös vaikuttaa negatiivisesti oppimiseen, sillä se vie aikaa muulta aktiivisuudelta, joka olisi hyödyllistä oppimisen kannalta.

Siten ruutuajan lisääntymisessä voidaan nähdä sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviin puoliin kuuluu sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen helppous, mahdollisuus hakea tietoa ja useat vaihtoehdot vapaa-ajan viettoon. Toisaalta huonoja puolia ovat fyysisen aktiivisuuden väheneminen, mahdollinen nettikiusaaminen ja se, että virtuaalinen yhteydenpito vie aikaa kasvotusten koettavilta sosiaalisilta tilanteilta. Tulevaisuuden kehitys kulkee kuitenkin todennäköisesti kohti yhä suurempaa päivittäistä ruutuaikaa.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.