Juha Korhonen: Puoluekuri on kaiken pahan alku ja laitonta – Rikolliset vastuuseen!

Kaikki eduskuntapuolueet syyllistyvät tähän laittomaan toimintaan, perustuslaissa kerrotaan hyvin selkeästi, että KANSANedustajan päätöksen tekoon ei saa kohdistaa painostusta tai vaikuttaa edustajan päätöksen tekoon. Silti kaikki puolueet edellyttää edustajiltaan eduskunnassa äänestämistä ryhmän päätöksien perusteella. Tuore osoitus laittomasta toiminnasta näimme Vasemmistoliiton äänestyskäyttäytymisessä. Vasemmistoliitto puolueena edellytti edustajiaan äänestämään hoitajille niin sanottu pakkotyölaki voimaan ja jos ei äänestänyt niin miten käskettiin seurasi rangaistus. Siis edustajat mitkä äänesti oman harkinnan mukaan sai rangaistuksen.

Nämä moraalittomat luuserit (kaikki nykyiset edustajat) vieläpä alistuu tämmöiseen laittomaan toimintaan, nyt puhun vaaleilla valituista kansanedustajista. Miten tommosia täysin selkärangattomia luusereita edes äänestetään eduskuntaan? Jos ei sen verran ole kanttia, että äänestäisi oman harkinnan mukaan. Nämä selkärangattomat edustajat eivät sovi kansaa edustamaan, hehän alistuvat edustamaan puoluetta, eivätkä edusta kansaa!

Puolueet perustelevat ryhmäkuria sillä, että näin ollaan aina tehty ja tullaan tekemään, siis he perustelevat laitonta toimintaansa sillä, että näin on aina tehty. Jos minä pääsen eduskuntaan niin se loppuu, nostan semmosen saatananmoisen metelin jokaisesta painostamisesta mitä tietooni saan ja pidän huolen, että jokainen painostus käsitellään oikeudessa. Tieto näistä pakottamisista tulee, kun ala-arvoinen mediamme oikein hehkuttaa asiaa kuinka hienosti ryhmäkuri maassamme toimii.

Oikeuskansleri on lausunut asiasta seuraavasti:
” Puolue- eli ryhmäkurista kansanedustajan riippumattomuuden kannalta
Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa oli katsottu, että poliittisissa eduskuntaryhmissä käytössä oleva puoluekuri ja sen noudattamatta jättämisestä koituvat seuraamukset ovat valtiosäännön vastaista toimintaa. Hallituksen ja eduskunnan roolit tulisi palauttaa siihen, mitä perustuslaki edellyttää.
Apulaisoikeuskansleri on todennut ratkaisussaan, että kansanedustajan riippumattomuudesta säädetään valtiopäiväjärjestyksen (7/1928) 11 §:ssä. Uuden 1.3.2000 voimaan tulevan perustuslain (731/1999) 29 §:ään sisältyy vastaavanlainen säännös. Sen mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Säännös on otettu asiallisesti sellaisenaan valtiopäiväjärjestyksen 11 §:stä.”

Lähes kaikki maamme päätökset on tehty siis peruslakia ja valtiosäännöstöä rikkoen! Miettikää tätä asiaa hetki!

Nämä puolueen puheenjohtajat ja eduskuntaryhmän vetäjät pitää saada rikosoikeudelliseen vastuuseen, lakia on rikottu ja rikollisten pitää vastata tekemisistään.
Tämän kansanedustajien painostamisen ja pakottamisen tiettyyn äänestämiskäyttäytymiseen on loputtava ja jo tämän asian korjaaminen tervehdyttää eduskunnan toimintaa huomattavasti. Isoin muutos saadaan sillä, että sinne eduskuntaan äänestetään semmoiset ihmiset mitkä ei pasko housuun näiden Purrien ja Orpojen edessä, älkää äänestäkö niitä ihmisiä sinne ketkä toteaa ”näin on aina tehty”, voitte siis unohtaa kaikki vanhat puolueet, tarvitsemme täysin uutta ja rohkeaa päätöksentekoa eduskuntaan.

Muutos lähtee siitä, että saamme omilla aivoilla ajattelevat ihmiset eduskuntaan, ketkä ei välitä tuontaivaallista mistään painostamisesta ja uskaltaa laittaa rikolliset edustajat vastuuseen laittomasta toiminnastaan!

Harkitse tarkkaan ketä äänestät! Muutos on mahdollinnen jos puutumme näihin laittomiin toimiin!

Mukavaa syksyn jatkoa!
Juha Korhonen

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.