Valtion yli 2,5 miljardin euron Ydinjätehuoltorahastolle haetaan mm laajempaa riskinotto-oikeutta

Aiemmin puhtaasti ydinjätteestä ja ydinvoimalaitosten purkamisen kustannuksista huolehtimiseen tarkoitetusta valtion ydinjätehuoltorahastosta (VYR) ollaan Marinin hallituksessa tekemässä rahantakomiskonetta. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen ydinenergialain muuttamista.

Ministeriön mukaan esityksessä uudistettaisiin ydinjätehuollon kustannuksiin varautumista koskevaa sääntelyä siten, että valtion ydinjätehuoltorahaston hallinnoimien varojen sijoitustoiminta voisi olla nykyistä monipuolisempaa, pitkäjänteisempää ja mahdollistaisi laajemman riskinoton. Kyseessä on merkittävän kokoinen rahasto, sillä vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan VYR:ssa oli 2,65 miljardia euroa.

Esityksen tavoitteena on ministeriön tiedotteen mukaan huolehtia VYR:n hallinnoimien varojen arvon säilymisestä ja riittävyydestä varauduttaessa ydinjätehuollon kustannuksiin. Samalla tavoitteena on varojen nykyistä parempi tuotto, joka lisääntyneeseen riskinottoon yhdistettynä hieman vesittää varojen arvon säilymisestä huolehtimista.

Lakiluonnoksen mukaan ydinjätehuoltovelvollisille säädetäisiin myöskin velvollisuudeksi osallistua sijoitustoimintaan liittyvien riskien hallintaan. Esityksen toteutuessa ydinjätehuoltovelvollisten vastuut ja taloudelliset riskit lisääntyisivät ilman mahdollisuutta vaikuttaa riskien suuruuteen. Samaan aikaan ydinjätehuoltovelvollisten takaisinlainausoikeutta rajoitettaisiin, joten takaisinsaatavaakaan ei juuri olisi. Odotettavissa on, että lisääntyneet riskit näkyvät myöskin sähkön hinnassa.

Samalla uudistettaisiin finanssivalvonnasta annettua lakia niin, että Finanssivalvonta valvoisi VYR:n sijoitustoimintaa, sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiri-ilmoituksia. Finanssivalvonnan valvontamaksuista annettua lakia muutettaisiin niin, että rahastolle säädettäisiin velvollisuus maksaa Finanssivalvonnalle valvontamaksu.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.