Esitys: Kiristyksiä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksiin

Hallitus esittää rikoslakiin uutta säännöstä törkeästä lapsenraiskauksesta. Lisäksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta ehdotetaan korotettavaksi.

Muutosten tavoitteena on ankaroittaa vakavimpien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ja sitä kautta ehkäistä tällaisia rikoksia.

Törkeästä lapsenraiskauksesta rangaistaisiin sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Säännöksellä muodostettaisiin yksi rikos koskemaan tapauksia, joissa nykyisin tuomitaan kahdesta eri rikoksesta. Tämä selkeyttäisi oikeuskäytäntöä ja voisi yhtenäistää rangaistuskäytäntöä.

Säännöksen lähtökohtana on, että lapsi ei voi koskaan antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen aikuisen kanssa. Törkeää lapsenraiskausta koskevaa säännöstä sovellettaisiin väkivaltaa käyttäen tehtyjen raiskausten lisäksi myös tilanteisiin, joissa lapsi on kykenemätön puolustamaan itseään taikka muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Esitetty säännös koskisi pääsääntöisesti alle 16-vuotiaita uhreja.

Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4-12 vuotta vankeutta, mikä merkitsisi vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdella vuodella. Enimmäisrangaistus vastaisi taposta säädettyä enimmäisrangaistusta.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta. Jatkossa voitaisiin arvioida nykyistä ankarammin vakavimpia tekoja, jotka eivät kuitenkaan täytä lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöä.

Esitys on osa oikeusministeri Antti Häkkäsen lainsäädäntöpakettia rangaistuspolitiikan kiristämiseksi.

– Lapsia on suojeltava väkivallalta kaikin mahdollisin keinoin. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia on syytä kiristää. Muutos parantaisi mahdollisuuksia suhteuttaa rangaistus teon vahingollisuuteen. Rangaistusten koventaminen korostaa lasten ruumiillisen koskemattomuuden merkitystä, ministeri Häkkänen sanoo.

Lähde: Oikeusministeriö

Aiheeseen liittyvää:

2 thoughts on “Esitys: Kiristyksiä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksiin

 • 25.10.2018 at 14:38
  Permalink

  Nämä hallituksen ”heräämiset” haiskahtavat tällaisen kyynikon mieliin pahoin valmistautumiselta tuleviin eduskuntavaaleihin, mutta yhtä kaikki lapsiin kohdistuneet kaikenlaiset väärinkäytökset ja heidän suojattoman asemansa hyväksikäytöt ovat saatettava mitä kovimpien rangaistusten piiriin.

  Koko nk. hallitus taipaleensa ajan Sipilän hallitus on onnistunut tuhoamaan kaiken mihinkä se on vain koskenut ja nk. ”uudistusten”, joita se on ajanut kuin käärmettä pyssyyn kaikkine omine kehuineen, eivät mitkään niistä ole saaneet kansalaisia vakuuttuneiksi niiden ”käänteentekevästä voimasta” ja parannuksesta, joka kohdistuisivat Suomen kansalaisiin kuin sen sijaan paremminkin ne ovat olleet kuin huonosti ”peiteltyjä läjiä”, joiden ”kiskot vievät” tosiasissa ”etelään” veroparatiisisaarille ja kaiken maailman ”pörriäisille”.

  Reply
 • 25.10.2018 at 15:23
  Permalink

  Asia on kannatettava, ehdottomasti, mutta surullisen läpinäkyvää on se että näitä esitetään vasta juuri ennen vaaleja, kun asia oltaisiin voitu laittaa vireille heti viime vaalien jälkeen ja kovemnpien rangaistusten tuoma pelotevaikutus olisi ehkä pelastanut joitakin lapsia. Tämä marssijärjestys kertoo karulla tavalla siitä kuinka poliittinen pyrkyryys ajaa lasten turvallisuuden edelle.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.