Oppositio jätti välikysymyksen: Miksi nuorten pitää tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla?

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ovat tänään jättäneet hallitukselle välikysymyksen nuorten työehdoista.

Hallitus on ilmoittanut heikentävänsä työehtoja erikseen alle 30-vuotiailta sekä alle 20-hengen yrityksissä työskenteleviltä.

Esitys asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan iän perusteella, mikä on ristiriidassa niin perustuslain syrjimättömyysvaatimuksen, Suomea sitovien työntekijöiden oikeuksia sääntelevien sopimusten kuin EU:n määräaikaisia työsuhteita koskevan direktiivinkin kanssa. Hallituksen esitystä alle 30-vuotiaiden perusteettomasta pätkätyöstä on aiheesta pidetty syrjivänä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta rikkovana.

– Nuoret ovat todella pettyneitä hallituksen politiikkaan ja syystä. He kysyvät, miksi meidän on tehtävä töitä muita heikommilla työehdoilla? On vaikea ymmärtää, minkä takia hallitus päättää käydä juuri nuorten kimppuun, kun he jo valmiiksi ovat usein vaikeassa ja haavoittuvaisessa asemassa työmarkkinoilla. Jo nyt liian monelle nuorelle pätkätyöt tarkoittavat pätkätoiveita, pätkähaaveita ja pätkäelämää, summaa välikysymyksen 1. allekirjoittaja Antti Lindtman (sd.).

– Voidaanko lailla säätää eriarvoinen irtisanomissuoja perustellen sitä yritysten koolla. Tuskin. Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto ovat työoikeuden kovassa ytimessä, toteaa perussuomalaisten Laura Huhtasaari.

Epävarmat työsuhteet kasautuvat jo nyt erityisesti nuorille naisille. Naisten uusista työsuhteista määräaikaisia on jo tällä hetkellä 60 %, kun miehillä luku on 48 %. Määräaikaisten sopimusten käytön lisäämisellä olisi siis selkeitä negatiivisia vaikutuksia myös sukupuolten tasa-arvoon työmarkkinoilla. Kun nuorten aikuisten epävarmuus kasvaa, kasvaa myös epävarmuus ottaa asuntolainaa, rakentaa koti ja perustaa perhe.

– Ihmettelen hallituksen intoa potkia nuoria nilkoille heikentämällä heidän työmarkkina-asemaansa. Tämä sukupolvi, jota hallitus syyllistää sanoissaan ja kampittaa teoissaan, joutuu kantamaan yhä raskaammaksi käyvän vastuun tämän maan tulevaisuudesta ja hyvinvointivaltiosta. Se joutuu kantamaan edeltävien sukupolvien perinnön myös ilmastokriisistä ja ympäristön tilan heikkenemisestä. On väärin sysätä heidät yhä syvempään pätkätyökierteeseen ja epävarmuuteen, Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo.

-Työsuhdeturvan heikentäminen on jälleen uusi työntekijöihin ja nuoriin kohdistuva ideologinen hyökkäys, joka ei tutkimustiedon valossa edistä työllisyyttä. Sen sijaan heikennykset lisäävät työelämän turvattomuutta ja epätasa-arvoa. Erityisesti tämä koskee nuoria naisia, joille määräaikaisuudet jo tällä hetkellä kasaantuvat ja joille esimerkiksi raskaussyrjintä on jo nyt todellinen ongelma. Työmarkkinoille ja perhevapaisiin tarvittaisiin oikeudenmukaisia uudistuksia, mutta hallitus on keskittynyt lietsomaan vastakkainasettelua vanhakantaisella politiikallaan. Työehtojen ja palkkojen polkeminen ei ole se resepti, jolla työn murrokseen voidaan uskottavasti vastata, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Eduskuntaryhmät muistuttavat, että hyvinvointivaltion idean ytimessä ovat turvallisuus ja luottamus. Maan nykyisen hallituksen toiminta ei kuitenkaan ole ollut omiaan ylläpitämään tai vahvistamaan tätä luottamusta. Nuoret, työttömät ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevat ovat joutuneet hallituksen kovan politiikan maksajiksi.

– Tämä hallitus on harjoittanut poikkeuksellisen repivää työelämäpolitiikkaa. Yhteistyön sijaan on jatkuvasti pyritty runnomaan läpi sellaisia esityksiä, joilla kurjistetaan tavallisen työtätekevän suomalaisen elämää ja arkea. Se näkyi jo pakkolakiesityksessä ja sama linja on jatkunut johdonmukaisesti läpi koko hallituskauden. Suomi tarvitsee kokoavaa työelämäpolitiikkaa, jossa eripuran sijaan pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja tulevaisuuden työelämän haasteisiin, toteaa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Lähde ja kuva: SDP:n eduskuntaryhmä

2 thoughts on “Oppositio jätti välikysymyksen: Miksi nuorten pitää tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla?

 • 27.4.2018 at 12:55
  Permalink

  Pääministerin kansliassa kuultua.
  ”Pääministeri Sipilä, onko totta että olette myöntäneet että teidän hallitusohjelmanne on ristiriidassa perustuslain kanssa?”
  ”Kyllä näin on, ja se pitäisikin heti panna uusiksi – siis se perustuslaki”.

  Reply
 • 27.4.2018 at 17:02
  Permalink

  Kohta kaikkien suomalaisten on tehtävä töitä huonommilla työehdoilla.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.