Terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin esitetään laajennuksia

Hallitus esittää rikoslakiin muutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön terrorismirikoksia koskeva EU:n direktiivi. Tarkoituksena on erityisesti tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamissa rajoissa.

Esityksen mukaan törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen häirinnän ja törkeän tietojärjestelmän häirinnän eräät tekotavat olisi mahdollista katsoa terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi rikoksiksi. Terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä näistä rikoksista tuomittaisiin vankeutta vähintään 4 kuukautta ja enintään 7 vuotta. Enimmäisrangaistus olisi siten 2 vuotta ankarampi kuin sellaisista vastaavista törkeistä tietoverkkorikoksista, joita ei ole tehty terroristisessa tarkoituksessa.

Lisäksi säädettäisiin rangaistavaksi terroristisessa tarkoituksessa tehty radiologista asetta koskeva rikos, josta tuomittaisiin vankeuteen vähintään 4 kuukaudeksi ja enintään 8 vuodeksi. Radiologisella aseella tarkoitetaan tässä yhteydessä radioaktiivisen aineen käsittelyyn liittyvää laitetta, joka voi aiheuttaa kuoleman, vakavan terveyden vaarantumisen tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai ympäristölle.

Terrorismirikoksen valmistelun rangaistavuus laajennettaisiin koskemaan kaikkien terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten valmistelua mukaan lukien uusi radiologista asetta koskeva rikos.

Itseopiskelusta terrorismirikoksen tekemistä varten tulisi rangaistavaa. Nykyisin rangaistavaa on koulutuksen ottaminen vastaan toiselta henkilöltä. Myös itseopiskelu voisi koskea esimerkiksi räjähteiden, aseiden tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä. Rangaistavuuden alan laajenemista tarkoittaisi lisäksi se, että kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten voisi tapahtua myös tällaisen rikoksen valmistelua varten. Kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten tuomitaan sakkoa tai enintään 3 vuotta vankeutta.

Säännökset matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten laajennettaisiin kattamaan yleisesti matkustaminen toiseen valtioon terrorismirikoksen tekemisen tarkoituksessa. Tällöin rangaistusvastuun piiriin tulisivat myös henkilöt, jotka palaavat tai muuten matkustavat Suomeen terrorismirikoksen tekemistä varten. Nykyisin rangaistavaa on se, että Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva taikka joku Suomesta matkustaa terrorismirikoksen tekemisen tarkoituksessa muuhun kuin kansalaisuus- tai asuinvaltioonsa.

Uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen. Siitä tuomittaisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Terrorismitarkoituksessa matkustamisen edistämisen rahoittaminen tulisi rangaistavaksi terrorismin rahoittamisena.

Telekuuntelua ja asuntokuuntelua voitaisiin käyttää terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen vakavien tietoverkkorikosten ja terroristisessa tarkoituksessa tehdyn radiologista asetta koskevan rikoksen estämisessä ja selvittämisessä ja salaisia tiedonhankintakeinoja voitaisiin käyttää mainittujen rikosten paljastamisessa. Terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisen osalta voitaisiin sen estämisessä ja selvittämisessä käyttää televalvontaa ja suunnitelmallista tarkkailua.

Lähde: Oikeusministeriö

9 thoughts on “Terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin esitetään laajennuksia

 • 5.4.2018 at 15:33
  Permalink

  Poliitikoiden ja virkamiesten tyhmyys on ehtymätön luonnonvara.
  Ennalta ehkäisy olisi tässäkin paras tapa toimia. Esimerkiksi passin ja matkustus asiakirjojen tarkastus rajalla. Jos ei löydy, niin Suomeen ei oIisi pääsyä. Lisäksi maassa jo oleskelevat rauhanuskonnon edustajat pikapalautuksina Ruotsiin.
  Rahallinen säästö olisi miljardeja miljardien perään ja todellinen kilpailukyky loikka. Kestävyys vaje olisi enää muinaismuisto.
  Valitettavasti Suomea ei hallita järjellä vaan hyppimällä Bilderbergin pillin mukaan.

  Reply
 • 5.4.2018 at 15:36
  Permalink

  Euvostoliitto valmistautuu murskaamaan toisinajattelijat. Kaikenkattavan liikkumisen seurantajärjestelmän häiritseminen katsotaan terrorismiksi, ja kuka tahansa voidaan tarvittessa tuomita erittäin lavealla ”itseopiskelu terroristisen teon valmistelua varten”- pykälällä.

  Reply
  • 5.4.2018 at 16:36
   Permalink

   Tuota juuri haetaan ja tämän takia jihadistit on eurooppaan tuotu -tekosyyksi kantaväestön kontrollointiin. SUPO mukana operaatiossa koska ei poista maasta päivänselviä terroristeja. Sairasta -mutta mitäpä muuta NWO-Globalisteilta olisi realistista edes odottaa?

   Reply
 • 5.4.2018 at 19:43
  Permalink

  Eniten minua häiritsi tämä:
  ” Myös itseopiskelu voisi koskea esimerkiksi räjähteiden, aseiden tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä.” Mitä vi**ua Suomessa tapahtuu?
  Pannaanko nyt sitten linnaan kaikki n:300 000 metsästyskortin lunastanutta, ne kun joutuvat harjoittelemaan ja käyttämään…? Entä ne tuhannet metsästys kortti kokeisiin itseopiskelevat nuorukaiset?

  Reply
  • 5.4.2018 at 22:27
   Permalink

   Lakimuutos mahdollistaa itsepuolustuslajeja, metsästystä tai harrasteammuntaa ja somekommentointia harjoittavien kantasuomalaisten seurannan, syyttämisen ja tuomitsemisen terroristisen toiminnan valmistelusta.
   Sissikoulutuksen saaneet ja valan vannoneet ovat luonnollisesti POLPOn salaisella neutralointilistalla.

   Reply
 • 5.4.2018 at 20:40
  Permalink

  Kansallismielisiä ja isänmaallisia suomalaisia varten tehty ”terrorismilaki”, jolla tullaan vangitsemaan Neuvostoliiton malliin kiven sisään ja mielisairaaloihin. Mitä tulee laittomasti maassa oleviin nk. ”pakolaisiin”. Heidät annetaan olla rauhassa ja valtiovallan ylimmässä suojeluksessa.

  Reply
 • 6.4.2018 at 06:49
  Permalink

  Eli kohta syytetään rikoksesta, kun selaat wikipediasta että mitä on anthrax?

  Reply
 • 6.4.2018 at 10:06
  Permalink

  Ei vielä parisenkymmentävuotta sitten olisi uskonut mihin kaaokseen tämä SDP & Halonen & hänen seuraajansa & Viheät Ym. lanseeraama mamumuutto yhteiskunnassa saa totaalituhoa aikaiseksi, ei voi kun kauhistella maan ja yhteiskunnan tuhoutumista.

  Reply
 • 7.4.2018 at 23:33
  Permalink

  Tähän mennessä kaikkien diktatuurien ylläpitämisen keinovalikoimaan on kuulunut jo aikomusten, kuvitteelllisten tai oikeiden, tarpeen mukaan rankaiseminen. Kuvitteleeko joku vielä että Euvostoliitto tekisi poikkeuksen?

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.