Ministeri Terho selvityttää elokuva-alalla esiintynyttä häirintää

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on päättänyt asettaa selvityshenkilön selvittämään elokuva-alalla esiintynyttä häirintää ja epäasiallista käytöstä.

Kutsuttavan selvityshenkilön tulee selvittää myös elokuva-alaan liittyviä työehtoja ja lainsäädäntöä sekä tehdä ehdotuksia häirinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi elokuva-alalla.

Viime aikoina on käynyt ilmi, että häirintä ja epäasiallinen käytös on yleistä elokuva-alalla ja erityisesti elokuvatuotannoissa. Elokuva-alan tekijät ovat kertoneet omista kokemuksistaan, mikä on nostanut esiin tarpeen selvittää nykytilaa sekä tehdä kehittämisehdotuksia.

Ministeri Terho odottaa asetettavalta selvityshenkilöltä monipuolista ja rohkeaa otetta elokuva-alan ongelmien ratkaisemiseksi. – Epäasiallinen käytös ei kuulu mihinkään työyhteisöön. Mielestäni on erityisen harmillista, että tällaista esiintyy kulttuurin alalla, jonka tulisi olla sivistyksen edelläkävijä, painottaa ministeri Terho.

Selvityshenkilön tulee selvittää, miten ala noudattaa lainsäädännössä työnantajalle kuuluvia velvollisuuksia ja kartoittaa lainsäädännön keinoja puuttua häirintätilanteisiin. Seksuaalista häirintää ja oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen käsitteleviä säännöksiä sisältyy perustuslakiin, tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työturvallisuuslakiin.

Selvityshenkilön tulee koota elokuva-alan hyviä käytäntöjä ja arvioida niiden mahdollisia vaikutuksia sekä ehdottaa mahdollisia uusia käytäntöjä ja muita jatkotoimenpiteitä. Selvityshenkilön tulee työtä tehdessään olla yhteydessä muun muassa Suomen elokuvasäätiöön, elokuva-alan järjestöihin, tuotantoyhtiöihin ja eri tekijäryhmiin sekä eri hallinnonalojen viranomaisiin.

Elokuva- ja tv-alalla on käytössä ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn. Ohjeistus antaa konkreettiset toimintaohjeet sekä seksuaalista häirintää kohtaaville että työnantajille ja esimiesasemassa oleville.

Valmisteilla olevaan elokuvakulttuurin rahoitusta koskevaan lakiin on tarkoitus sisällyttää säännös, jonka mukaan ennen elokuvatuotannon aloittamista tehtävässä tukisopimuksessa tulee sopia myös muun lainsäädännön velvoitteiden ja elokuvatuotannon hyvien käytäntöjen noudattamisesta. Näin varmistettaisiin, että kaikissa julkisella tuella tuotetuissa elokuvatuotannoissa otetaan huomioon muun muassa yhdenvertaisuuslaista, tasa-arvolaista ja työturvallisuuslaista työnantajalle aiheutuvat velvoitteet.

Lähde: OKM

5 thoughts on “Ministeri Terho selvityttää elokuva-alalla esiintynyttä häirintää

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.