Ilmastoneuvotteluissa saatiin viimeinkin päätös maataloudesta – Aika näyttää miten sen käy

Useiden vuosien vaikeiden neuvottelujen jälkeen ilmastosopimuksen osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen maataloutta käsittelevän työn jatkosta. Maataloudessa saavutettu tulos on ollut neuvottelujen yksi tähänastisista valopilkuista.

Ilmastoneuvotteluiden tulevassa työssä käsitellään maatalouden osalta sekä ilmastomuutokseen sopeutumista että sen hillintää. Asiaa käsitellään sekä neuvottelujen tieteellisteknisessä työssä että sopimuksen toimeenpanoa toteuttavissa elimissä.

Tämä kovan työn tuloksena saatu päätös on suuri menestys Fidzin puheenjohtajakaudelle ja lähtökohta maatalouden ja ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemiseksi ja ruokaturvan parantamiseksi. Kehitysmaille on ollut tärkeää saada neuvottelujen aiempien työpajojen tuloksia siirrettyä toimeenpanoprosessiin. Nämä työpajat käsittelivät sitä, miten maatalous voi sopeutua ilmastomuutokseen.

Maatalous on merkittävä sektori ilmastonmuutoksen kannalta

Päätöksen voi nähdä olevan viesti siitä, että maatalous on huomioitu ilmastonmuutoksen kannalta merkittäväksi sektoriksi. Se sekä aiheuttaa päästöjä että kärsii ilmastomuutoksen seurauksista. Päätöstekstissä otetaan huomioon maatalouden haavoittuvuus ja ruokaturva. Kansainvälisellä tasolla tämä päätös tulee ohjaamaan toimia maatalouden alalla. Se antaa paremmat mahdollisuudet esimerkiksi FAO:lle ja muille järjestöille viedä eteenpäin ilmastoon liittyviä toimia.

Tulevassa työssä tullaan käsittelemään muun muassa maaperän hiileen lisäämistä, ravinteiden ja lannan käyttöä kestävässä maataloustuotannossa ja kotieläintuotannon kehittämistä sekä ilmastomuutoksen sosio-ekonomisia vaikutuksia maataloussektorille.

YK:n ilmastoneuvottelujen 23. osapuolikokouksessa Bonnissa tulee perjantaina päätettäväksi, miten maataloutta koskevia kysymyksiä käsitellään ilmastoneuvotteluissa. Asiaa koskevan päätöksen vieminen osapuolikokoukseen päätettiin tiistaina tieteellisteknisen toimikunnan täysistunnossa. Neuvotteluiden rinnakkaispuheenjohtajina toimivat Heikki Granholm (Suomi) ja Emmanuel Dlamini (Zwasiland).

Lähde: Maa- ja Metsätalousministeriö

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.