Ministeriö odottaa ensi vuonna 25 000 lisäystä työllisten määrään

Tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kasvaa vuonna 2017 noin 15 000 hengellä, kun edellisvuonna kasvu oli 11 000 henkeä. Vuonna 2018 työllisyyden ennustetaan kasvavan noin 25 000 hengellä.

Työllisyysaste on ollut hitaassa kasvussa ja asettuu ennusteen mukaan tänä vuonna 69,3 prosenttiin. Ensi vuonna työllisyysasteen ennustetaan kohoavan 70,2 prosenttiin.

– Piristynyt talouskasvu vahvistaa työllisyyden kasvua. Lisäksi työllisyysastetta nostavat työikäisen väestön pieneneminen sekä toisaalta aktivoituminen työmarkkinoilla. Pitkän taantuman jälkeen entistä useampi siirtyy työvoiman ulkopuolelta työnhakijaksi, sanoo neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo.

Työllisyys on kääntymässä lievään nousuun teollisuudessa. Rakennusalalla on luvassa vahvaa kasvua, mutta työvoiman saatavuus saattaa muodostua rajoitteeksi. Palvelualalla työllisyyden kasvu on kokonaisuudessaan melko vaimeaa, mutta vaihtelee voimakkaasti eri palvelutoimialoilla.

Työttömyys ja työttömien työnhakijoiden määrä laskussa

Työttömien määrä ja työttömyysaste, joita mitataan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa, ovat viime aikoina laskeneet odotettua hitaammin. Vuoden 2017 työttömyysaste jää ennusteen mukaan 8,6 prosenttiin. Työttömyys alkaa kuitenkin laskea reippaammin ensi vuonna, jolloin työttömyysasteeksi ennustetaan 7,9 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuoden 2017 aikana poikkeuksellisen nopeasti. Työttömien työnhakijoiden määrä työnvälitystilastossa on laskenut nopeammin kuin työttömyyden ajalta työttömyysturvaetuuksia saaneiden määrä. Tämän ilmiön taustalla ovat työttömien haastattelut, joita on tehostettu vuoden alusta lähtien. Työnvälitystilasto on tarkentunut, kun tilastosta on poistunut henkilöitä, jotka eivät tosiasiassa ole työttömiä.

– Tilastoinnin korjautuminen ei voi jatkua ikuisesti, joten ennusteemme mukaan työttömien työnhakijoiden määrän laskutahti alkaa hiipua lähikuukausina. Työllisyyden kasvaessa työttömien määrä vähenee edelleen tulevina vuosina, mutta hitaammin kuin tällä hetkellä, erityisasiantuntija Erno Mähönen toteaa.

Työttömien määrä työnvälitystilastossa työmarkkinaennusteen mukaan:

Vuonna 2017 Vuonna 2018 Vuonna 2019 Työttömiä työnhakijoita 305 000 264 000 234 000 Pitkäaikaistyöttömiä 105 000 91 000 84 000 Alle 25-vuotiaita työttömiä 38 000 33 000 29 000

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Lähde: TEM

2 thoughts on “Ministeriö odottaa ensi vuonna 25 000 lisäystä työllisten määrään

 • 7.11.2017 at 19:00
  Permalink

  Haistakoon huilun noihin arvioihin ei usko ukko jumalakaan nämä on taas näitä kepulaisten vale uutisia

  Reply
 • 8.11.2017 at 08:48
  Permalink

  Temppu työllistäminen aka 9 euroa päivä, jatkuva kurssittaminen, ”työkokeilu”, pitkät pakkolomat ja sun muu syöpäily saa tilastot näyttämään kauniilta. Tosiasia on että suomessa on yli miljoona ihmistä joiden toimeentulo on niin ja näin eli siis köyhää.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.