Poliisihallitus: Poliisissa ei ole todettu kiellettyä etnistä profilointia

Poliisihallitus on saanut valmiiksi selvityksen ulkomaalaisvalvonnan käytännöistä poliisiyksiköissä. Selvitys tehtiin sen jälkeen, kun julkisuudessa oli esitetty epäilyksiä siitä, että poliisi tekee laitonta etnistä profilointia.

Selvityksessä tarkasteltiin poliisiyksiköiden ohjeistusta ja käytäntöjä ulkomaalaisvalvonnan osalta. Samalla selvitettiin, ovatko yksiköt joutuneet puuttumaan laittomaan etniseen profilointiin joko laillisuusvalvonnan keinoin tai virkamiesoikeudellisin toimenpitein.

– Selvityksen tulokset osoittavat, että poliisin toiminnasta kielletyn etnisen profiloinnin osalta ei juurikaan kannella tai valiteta, poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta sanoo.

Selvityksessä kävi ilmi neljä tapausta, joissa virkamiesten toimintaa oli kielletyn etnisen profiloinnin osalta selvitetty, mutta selvitysten perusteella virkamiesten toiminnassa ei ollut huomautettavaa. Kolme tapauksista käsiteltiin poliisiyksiköiden laillisuusvalvonnassa ja yksi oli poliisirikosilmoitus, jossa syyttäjä päätti, että asiassa ei ollut rikosta.

Poliisin toiminnasta on mahdollista kannella

Kielletyllä, syrjivällä etnisellä profiloinnilla tarkoitetaan toimia, joissa henkilö joutuu poliisitoimien kohteeksi esimerkiksi pelkän ulkonäkönsä perusteella. Etninen profilointi on sallittua silloin, jos henkilö on perustelluista syistä tarpeen tavoittaa ja hänestä annetaan esimerkiksi tuntomerkkejä ulkonäköön perustuen.

– Poliisin toiminnasta on mahdollista kannella, mikäli kokee joutuneensa kielletyn etnisen profiloinnin kohteeksi. Mikäli poliisia valvovat tahot eivät saa mahdollisia epäkohtia tietoonsa, on puuttuminen mahdotonta, Väisänen muistuttaa.

Selvityksessä havaittiin, että kielletyn etnisen profiloinnin osalta poliisiyksiköissä on järjestetty pääsääntöisesti varsin kattavasti koulutusta aiheesta. Poliisiammattikorkeakoulussa, jossa poliisien peruskoulutus järjestetään, yhdenvertaisuus on keskeinen periaate kaikessa koulutuksessa.

– Poliisihallitus tarkastelee koulutustarvetta siltä osin, onko kiellettyyn etniseen profilointiin liittyen tarvetta koota yhdenmukainen koulutusaineisto poliisilaitoskohtaisia koulutuksia täydentämään, Pekka-Matias Väisänen sanoo.

Poliisihallituksen selvitys