Talvivaaran uraanin ottaa talteen Norilsk Nickel: 10 tonnia vuodessa.

Terrafamen l. Talvivaaran tuottaman nikkelirikasteen jalostaja, Norilsk Nickel, ottaa talteen ympäristöluvan mukaan enintään 10 000 kg uraania vuodessa. Vuonna 2011 uraanin käsittely oli ”koeluontoista”, 2012 jälkeen tilapäisellä luvalla.

Uraanin talteenoton sanotaan olevan kannattamatonta, ja yhtiö tekee sen lähinnä suojellakseen Kokemäenjokea. Syystäkin:

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan suurteollisuuspuistossa sijaitsevalta tehtaalta pääsi jäähdytysveden mukana 66 000 kiloa nikkeliä ja pienempiä määriä muita metalleja Kokemäenjokeen heinäkuun 2014 ensimmäisen viikonlopun aikana. Yhtiön tiedotteen[5] mukaan nikkelipäästö havaittiin sunnuntaina puolen päivän aikaan. Jokiveden laatua seurataan eri näytteenottopisteissä. Toistaiseksi jokivedelle ei edelleenkään ole asetettu käyttörajoituksia. Joesta on löytynyt kuolleita simpukoita. Simpukkakuolemat johtuvat todennäköisemmin nikkelipäästöstä.  Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja Hautojärvi on pahoitellut päästöä ja lupaa, että Norilsk Nickel vastaa korvauksista ja jälkiselvittelyjen kustannuksista.

Emme voi välttyä kysymykseltä, kuinka paljon uraania meni Porin kaupungin läpi virtaavaan jokeen.

Norilski Nickelin pääomistajat ovat Vladimir Potanin, Oleg Deripaska ja Mihail Prohorov. Heitä luonnehditaan Venäjällä oligarkeiksi, ja heillä on vaikutusvaltaa maan politiikassa. Metallurgian lisäksi yhtiön toimialaan näkyy siis kuuluvan simpukoiden suojelu. Nikkelirikasteen toimittajan alihankintojen ohjaaminen poliitikon perheyritykselle ei riko sitä yleiskuvaa, joka muodostuu po. tuotantoketjusta.

Yle: ”Talvivaaran uraanin käsittely pysyy Harjavallassa”,14.02.2012.

Yle: ”Asiakkaamme ottaa uraania talteen”, 18.11.2016.

”Tiedän, että yksi asiakas ottaa talteen uraania. Meillä on useita asiakkaita sekä kotimaassa ja ulkomailla. En kuitenkaan kommentoi, missä uraanin talteenotto on”, Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen sanoo Ylelle.  Talouselämä, 18.11.2016.

Terrafamen edustaja on myös ilmaissut julkisuuteen, ettei ole yhtiön asia selvittää, miten sen rikasteesta erotettua uraania käytetään: ”Lukkaroinen kertoo, että he eivät tiedä, mitä asiakkaat tekevät kaivoksesta myydylle tuotteelle.”

Suhtautuminen ydinraaka-aineen tuotanto- välitysketjuihin on maailmalla hyvin kriittinen. Ehkä Sotkamossa ja Harjavallassa on toiset säännöt. di-gold

Asiasta on käyty julkista keskustelua:

Kainuun Sanomat 24.11.2016:

”Terrafamella ei ole lupaa uraanin rikastamiseen”, lausui pääministeri Juha Sipilä 18.11.2016 YLEn uutisissa.

Sipilän mukaan on aivan liian aikaista puhua uraanista, ensin pitäisi keskittyä nykyisen kaivoksen ylösajamiseen, ja uraani olisi uudessa YVA-menettelyssä mukana tulevaisuuden mahdollisuutena.

Sipilälle ei ilmeisesti ole kerrottu, mitä ’uraanin rikastaminen’ tarkoittaa. Se tarkoittaa uraanin irrottamista kiviaineksesta ja muista metalleista, yleisimpänä menetelmänä rikkihappoliuotus. Uraanin rikastamiseen on hankittava ydinenergialain ja säteilylain mukaiset luvat, näitä ei Terrafamella ole.
Talvivaaran uraaninrikastus ei suinkaan ole vasta tulevaisuussa käyttöön otettava tekniikka, vaan uraanin rikastamista on Talvivaarassa tehty vuodesta 2008 saakka, salassa ja ilman asiaankuuluvia lupia.

Alkuperäisessä YVAssa uraanin rikastus salattiin, ympäristöluvassa ei uraani-sanaa mainita eikä tuotetun uraanirikasteen säilömiseen ”kipsisakka-altaisiin” haettu lupia.

Ilmeisesti kaikki tämä tuli pääministerille yllätyksenä, koska uutislausuntonsa mukaan pitää noita seikkoja tulevaisuuden mahdollisuutena, ei nykyisenä ongelmana.

Terrafamen Talvivaaran kaivos toimii parhaillaankin ilman uraanin rikastuslupaa ja ilman lupaa säilöä tuotettua uraanipuolirikaste kipsisakka-altaisiin, jotka ovat vuotaneet 2008, 2010, 2012 ja 2013.

Kipsisakka-altaiden rakennemääräyksissä ei ole huomioitu uraanin säilömistä sinne. Säteilyturvakeskus sanoo, ettei tiedä kipsisakka-altaisiin varastoidun uraanin määrää, eikä tiedä kuinka paljon sitä on päässyt tulvissa ympäristöön.

Talvivaara/Terrafame tuottaa uraanipuolirikastetta kaiken aikaa luvattomassa uraaninrikastusprosessissaan, ja kyseisessä vielä käyttämättömässä ”uraanin talteenottolaitoksessa” liuosmaisessa muodossa oleva uraanirikaste on tarkoitus puhdistaa epäpuhtauksista kansainvälisen uraanikaupan vaatimalle yellow-cake asteelle.

Uraanin talteenottolaitoksella annetaan harhauttava mielikuva siitä, kuin yhtiö tulisi ottamaan uraanin rikastuksessa tuotettua uraania talteen vasta myöhemmin valtioneuvoston mahdollisen periaatepäätöksen jälkeen.

Tälläkin hetkellä Terrafame ottaa uraanipuolirikastettaan talteen pumppaamalla sitä kalkkiin saostettuna kipsisakka-altaiseen sekä saostamalla uraania metallitehtaan paluuliuoksesta (raffinaatti) erilliseen saostusaltaaseen. Lisäksi osa uraanista jää sitoutuneeksi myytäviin metallipuolirikasteisiin.

Terrafame myöntää metallitehtaan paluuliuoksen saostusaltaasta kerätyn ns. raffinaattisakan olevan yhtiön myytävä tuote, jossa uraania on noin 20 mg/kg.

Kyse on siis siitä, että Terrafamen Talvivaaran tehdas rikastaa kaiken aikaa uraania ilman asiaankuuluvia lupia, tuottaa erityyppisiä uraanin puolirikasteita ja myös myy noita uraanipuolirikasteita eteenpäin, ilman että uraanin rikastukselle ja uraanin käsittelylle olisi hankittu asiaankuluvat luvat.

Se että kaivos saa vuosikausia toimia ilman asiaankuuluvia lupia, on se varsinainen ihme. di-gold

Mika Flöjt ja Lasse Flöjt”

 

 

5 thoughts on “Talvivaaran uraanin ottaa talteen Norilsk Nickel: 10 tonnia vuodessa.

 • 5.12.2016 at 13:55
  Permalink

  Käsittämätöntä touhua. Miksi muuten rikastamatonta uraania myydään venäläisille? Miksi uraania ei oteta Suomeen? Terrafamen kytkökset Venäjälle on selvitettävä perinpohjin.

  Reply
 • 5.12.2016 at 23:41
  Permalink

  Jos tämä tapaus ei mene rikostutkintaan ja johda tuomioihin, on selvää, kuka oikeuslaitosta johtaa ja on asettanut itsensä lain yläpuolelle.

  Reply
 • 9.12.2016 at 11:54
  Permalink

  sipigangsta on suojeltu riviupseeritari, talvivaara vain yksi sadoista ydinkaupan nappuloista. Pelin bulvaaniomistajana isä aurinkoinen; ritarinsa on tehtävä likaiset hommelit. Päämäärä on julkisesti julistettu salaisuus: väestönvähennys eli ryöstö ilman rajoja – ’Ylen hullut hesariaivopesukoneet’ ovat kansalaisten ajattelukyvyn vieneet jo aikaa sitten.

  Tässä tarkemmin http://www.slideshare.net/syottovasikka/suomi-orwellin-valtakunta

  Reply
 • 15.12.2016 at 20:50
  Permalink

  Globaali uranimafia on pilannut järkyttävän piittaamattomasti myös ’puoli kanadaa’. Suunnitelmallista piittaamattomuutta kuten Talvivaaran vuotavaksi jo suunnitellut saastealtaat: sijoitettiin vaaran huipulle vuotamaan kolmeen eri vesistön vedenjakajaan. 100.000 vuotta säteilevät päästöt mitattu jo lähellä Varkautta…

  Kanada
  How a high school student helped block Quebec’s uranium industry
  Damon van der Linde | December 15, 2016 11:05 AM ET
  http://business.financialpost.com/news/mining/how-a-high-school-petition-blocked-quebecs-uranium-industry

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.