Supon arvio ’Vastarintaliikkeestä’: Väkivalta ollut reaktiivista.

Suojelupoliisin tänään julkistettu turvallisuuspoliittinen lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle sisältää myös arvion äärioikeistosta. Supo toteaa ’Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen’ (PVL) osallistuneen väkivaltaisiin yhteenottoihin, mutta väkivallan käytön olleen ”spontaania ja reaktiivista”.

”Äärioikeisto”

”Nopeasti muuttunut turvapaikanhakijatilanne ja sen nostattama maahanmuuttovastaisuus loivat loppuvuodesta 2015 lähtien otollisen ilmapiirin äärioikeistolaisen liikehdinnän aktivoitumiselle ja kasvulle. Suomessa nousikin esiin uusia äärioikeistolaisia ryhmittymiä, joista näkyvin on Soldiers Of Odin. Tämä omaehtoista turvallisuuden valvontaa kaduilla suorittava järjestö levisi nopeasti eri puolille Suomea sekä myös useisiin muihin maihin.

Järjestön alkuperäinen ideologinen perusta on avoimen äärioikeistolainen, mutta laajennuttuaan ja rekisteröidyttyään viralliseksi yhdistykseksi se on muuttanut julkikuvaansa maltillisemmaksi. Soldiers Of Odin on kuitenkin perusteltua luokitella edelleen vähintäänkin maahanmuuttovastaiseksi järjestöksi.

Sen toimintaan liittyy viharikosten ja väkivallan uhka, koska järjestössä on mukana rasistisia ja väkivaltaentisyyttä omaavia henkilöitä.

Väkivaltaisista äärioikeistolaisista liikkeistä vakavimman uhkan muodostaa kansallissosialistinen Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL), joka vuoteen 2016 saakka tunnettiin nimellä Suomen Vastarintaliike.

Se on vuonna 2008 perustettu rekisteröimätön järjestö, jonka julkilausuttuna tavoitteena on pohjoismaisen kansallissosialistisen valtion luominen. PVL voidaan määritellä luonteeltaan vallankumoukselliseksi ja militantiksi ääriryhmäksi. PVL:llä on paikallisosastoja seitsemässä kaupungissa. Aktiivisia jäseniä järjestöllä on noin 70 ja lisäksi arviolta 200 tukijäsentä.

Liikkeen yleisin toimintamuoto on propagandan levittäminen, josta on kirjattu useita rikosilmoituksia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. PVL:n jäsenet syyllistyvät vuosittain myös väkivaltarikoksiin. Väkivaltaa esiintyy pääosin julkisten tapahtumien yhteydessä, ja se on luonteeltaan spontaania ja reaktiivista.

Liikkeen jäsenillä on suhteellisen matala kynnys reagoida eriäviin mielipiteisiin tai liikettä halventaviin kommentteihin väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla. Suomessa PVL ei tällä hetkellä uhkaa kansallista turvallisuutta. Liikkeen harjoittama katuväkivalta muodostaa kuitenkin konkreettisen turvallisuusuhkan erityisesti vähemmistöjä ja poliittisia vastustajia kohtaan. ”

Supon lausunnon tilaaja oli siis eduskunta, ja tekstissä pyritään todenmukaisuuteen. PVL:stä annettu kuva poikkeaa median tavasta nähdä ’vastarintaliike’ väkivallan alullepanijana uutisoiduissa tilanteissa. Supon tutkijat kuvailevat PVL:ää siis taipuvaiseksi reagoimaan väkivaltaisesti itseensä kohdistuneeseen häirintään tai uhkaan, mutta ei pidä mahdollisuutta PVL:n aloitteelliseen väkivaltaisuuteen muuten maininnan arvoisena, paitsi kokee PVL:n muodostavan potentiaalisen uhan vähemmistöille. MIten tutkijat tämän uhan ovat hahmottaneet, sitä emme tiedä. PVL:n (SVL:n) kaikki väkivaltaan liittyvät tapaukset ovat olleet tähän asti heidän ja äärivasemmiston välisiä.

Äärivasemmiston Supo näkee sensijaan aloitteellisena väkivallan käyttäjänä:

”Äärivasemmisto”

”Väkivaltaista äärivasemmistolaista liikehdintää esiintyy Suomessa anarkismin ja antifasismin toimintaympäristöissä. Anarkistiliike ei ole kovinkaan järjestäytynyt vaan pääosin verkon välityksellä kommunikoiva ja ajoittain yhteen kokoontuva löyhä verkosto yksittäisiä henkilöitä ja pieniä ryhmiä.

Anarkistiliikkeen harjoittama väkivalta jakautuu kolmeen eri muotoon. Yleisintä on mielenosoitusten yhteydessä esiintyvä mellakointi, jossa väkivalta kohdistuu ensisijaisesti poliisiin. Väkivaltaisia mielenosoituksia on Suomessa vuosittain muutamia.

Hieman harvinaisempi väkivallan muoto on anarkistien vastustamiin tahoihin kohdistuvat sabotaasiluonteiset tuhotyöt. Tällaisia iskuja tapahtuu epäsäännöllisesti ja kausiluonteisesti.

Kasvava uhka liittyy äärivasemmiston ja äärioikeiston väliseen vastakkainasetteluun, joka konkretisoituu ajoittain väkivaltaisina yhteenottoina tai niiden yrityksinä. Vastakkainasettelu on voimistunut viimeisten vuosien aikana, ja turvapaikanhakijatilanne on kärjistänyt sitä entisestään.

Väkivaltaisen antifasistisen toiminnan keskiössä on löyhä Antifa-verkosto, jonka ensisijaisena kohteena on Pohjoismainen Vastarintaliike ja Soldiers Of Odin, mutta kohteiksi voivat valikoitua myös maahanmuuttovastaisiksi tai oikeistopopulistisiksi profiloituvat tahot. ”

Supon arvio siis ennakoi äärivasemmiston käyvän tulevaisuudessa myös muiden kuin perinteisten vastustajiensa kimppuun. Käytetyt sanonnat ovat hyvin neutraaleja, mutta asia tulee esiin.

Linkki Supon lausuntoon pdf:nä.

 

3 thoughts on “Supon arvio ’Vastarintaliikkeestä’: Väkivalta ollut reaktiivista.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.