Euroopan unionin lausunto: Järkyttynyt venäläisen Aleksei Navalnyin kuolemasta

Ulkoasiainedustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Aleksei Navalnyin kuolemasta

Euroopan unioni on järkyttynyt venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin kuolemasta, josta vastuussa ovat viime kädessä presidentti Putin ja Venäjän viranomaiset. Ilmaisimme ulkoasianneuvostossa syvimmän osanottomme hänen vaimolleen Julija Navalnajalle ja heidän lapsilleen sekä hänen perheelleen, ystävilleen ja kaikille niille, jotka työskentelivät hänen kanssaan Venäjän hyväksi.

Venäjän on sallittava, että Navalnyin äkillisen kuolemansa olosuhteista tehdään riippumaton ja avoin kansainvälinen tutkinta. EU pyrkii kaikin mahdollisin tavoin tiiviissä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa saattamaan Venäjän poliittisen johdon ja viranomaiset vastuuseen sekä varmistamaan muun muassa pakotteiden avulla, että nämä maksavat teoistaan.

Ihmiset eri puolilla maailmaa ovat kokoontuneet yhteen kunnioittamaan Aleksei Navalnyin muistoa. Venäjällä viranomaiset yrittivät estää tällaiset kokoontumiset useissa eri paikoissa, ja useita satoja ihmisiä on pidätetty. Heidät on vapautettava välittömästi.

Navalnyi palasi rohkeasti Venäjälle sen jälkeen, kun hänet oli yritetty murhata Novitšok-hermomyrkyllä. Kyseinen aine on kielletty kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa, jonka sopimusvaltio Venäjän federaatio on. Hän suoritti useita poliittisin perustein annettuja rangaistuksia Siperiassa sijaitsevassa rangaistuslaitoksessa, johon hänet siirrettiin eristyksiin muusta maailmasta. Hänen perheensä oikeutta tavata häntä rajoitettiin. Hänen asianajajiinsa on kohdistettu häirintää, ja kolme heistä on ollut tutkintavankeudessa lokakuusta 2023 lähtien.

Euroopan unioni on toistuvasti tuominnut mahdollisimman jyrkästi Navalnyin myrkytyksen ja kaikki poliittisin perustein häntä vastaan annetut tuomiot legitiimistä poliittisesta ja korruption vastaisesta toiminnasta, ja vaatinut hänen välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan. Se on toistuvasti kehottanut Venäjää pitämään huolta hänen turvallisuudestaan ja terveydestään ja ollut muun muassa yhteydessä Moskovan viranomaisiin tuloksetta.

Navalnyi osoitti koko elämänsä ajan uskomatonta rohkeutta ja omistautuneisuutta maataan ja maanmiehiään kohtaan sekä päättäväisyyttä korruptionvastaisessa työssään kaikkialla Venäjällä. Hänen sanomansa herätti vastakaikua monissa eri puolilla maata. Tästä syystä Putin ja hänen hallintonsa pelkäsivät häntä, myös Venäjän Ukrainaa vastaan käymän laittoman hyökkäyssodan ja maaliskuussa pidettävien Venäjän presidentinvaalien yhteydessä.

Navalnyin odottamaton ja järkyttävä kuolema on jälleen yksi merkki kiihtyvästä ja järjestelmällisestä sorrosta Venäjällä. Euroopan unioni toistaa Venäjälle esittämänsä kehotuksen vapauttaa välittömästi ja ehdoitta kaikki muut poliittiset vangit. Näihin vankeihin kuuluvat muun muassa Juri Dmitrijev, Vladimir Kara-Murza, Ilja Jašin, Aleksei Gorinov, Lilija Tšanyševa, Ksenija Fadejeva, Aleksandra Skotšilenko ja Ivan Safronov.

Lähde: europa.eu

4 thoughts on “Euroopan unionin lausunto: Järkyttynyt venäläisen Aleksei Navalnyin kuolemasta

 • 20.2.2024 at 18:10
  Permalink

  Uskomatonta tekopyhyyttä. Todellisuudessa Suomen presidentinvaalit oli laittomat, mutta siitä ei kukaan edes pihahda!

  Presidentti Stubbelo voi joutua kiristyksen uhriksi milloin tahansa seuraavan 5 vuoden aikana ?

  Presidentin vaalit oli selvästi laittomat.

  Nyt kuka tahansa äänioikeutettu voi hakea seuraavan 5 vuoden aikana Korkeimmalta hallinto-oikeudelta vaalituloksen purkua ( Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 118 § ).

  Tämä mahdollistaa nyt sen, että Stubb saattaa joutua kiristyksen kohteeksi, joku voi kiristää Stubbia sillä, että uhkaa hakea vaalituloksen purkua, jos Stubb ei tee jotain.

  Helsingin sanomat:

  28.1
  PRESIDENTINVAALEISSAKIN on tosin niin sanotun ylimääräisen muutoksenhaun mahdollisuus. Korkeimmalta hallinto-oikeudelta voi hallinto-oikeudenkäyttölaissa säädetyllä tavalla hakea lainvoimaisen päätöksen eli tässä tapauksessa vaalituloksen purkua, kertoo Jääskeläinen

  .https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010150431.html

  Presidentinvaalit oli laittomat.

  Vaaliviranomaiset antoivat puutteellista tietoa ehdokkaille siitä milloin vaalikortit piti viimeistään toimittaa.

  Ehdokkaille kerrottiin näin Vaalit.fi sivuilla:

  12.12.2023:
  Ehdokashakemukset viimeistään jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnille 12.12.2023.
  https://vaalit.fi/aikataulut-presidentinvaalissa

  Ehdokkaat ja mm. YLE ja Helsingin Sanomat ovat ymmärtäneet sen niin että myös vaalikortit on jätettävä 12.12.2023 mennessä.

  YLE
  12.12.
  Kannattajakorttien viimeinen jättöpäivä on tänään.

  https://yle.fi/a/74-20064595

  TODELLISUUDESSA:

  Vaikka todellisuudessa riittää että vaalikortit olisi toimittanut 20.joulukuuta mennessä.

  Ehdokkaille annettiin puutteellista tietoa ja se oli voinut vaikuttaa vaalitulokseen.

  Presidenvaalit oli siksi laittomat.

  VERTAA Korkeimman oikeuden ennakkopäätös KHO:2009:39 koskien Kauniaisten kunnallisvaaleja koskien:

  KHO:2009:39

  2.5 Johtopäätös

  Kun otetaan huomioon edellä mainitut puutteet kotiin lähetetyssä ilmoituskortin liitteenä olleessa sanallisessa sähköisen äänestyksen ohjeessa sekä toimintovirhe sähköisessä äänestysjärjestelmässä, valmistelussa tehdyt toimenpiteet ovat olleet kokonaisuutena tarkasteltuina lainvastaisia. «Vaalit» on toimitettu virheellisessä järjestyksessä. Kun vielä otetaan huomioon rekisteröitymättömien tapahtumien määrä, virheellisyydet ovat ilmeisesti saattaneet vaikuttaa vaalien tulokseen. Virheellisyydet ovat tyypiltään sellaisia, että vaalien tulos ei ole oikaistavissa. Tämän vuoksi «vaalit» on määrättävä uusittaviksi.

  Kauniaisten kaupungin keskusvaalilautakunnan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uusien kunnallisvaalien toimittamiseksi.

  https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2009/200900899?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vaalit

  Myös Oikeuskansleri voi hakea Korkeimmalta hallinto-oikeudelta vaalituloksen purkua. Mielestäni paras olisi jos joku kantelisi Oikeuskanslerille vaaleista ja pyytäisi Oikeuskansleria purkamaan vaalitulokset.

  Lähteitä:

  Helsingin Sanomat
  12.12
  Jos 20 000 kannattajakorttia on kasassa, ne pitää jättää Helsingin vaalipiiri­lautakuntaan kello 16:een mennessä.
  https://www.is.fi/politiikka/art-2000010050324.html

  MYÖS ehdokas Paavo Väyrysellä oli väärä kuva vielä 12.12 siitä milloin kortit pitää viimeistään jättää:

  Helsingin sanomat 12.12:

  Aiemmin tiistaina Väyrynen kertoi tiedotteessa, ettei hän ole saanut kasaan tarvittavia kannattajakortteja ja että valitsijayhdistys ei aikoisi siksi toimittaa kerättyjä kannattajakortteja vaalipiirilautakunnalle.

  SE, ettei kortteja ehkä ole vielä tässä vaiheessa tarpeeksi, ei välttämättä ole este Väyrysen ehdokkuudelle. Jätettyä hakemusta voi nimittäin täydentää ehdokasasettelun vahvistamiseen asti, vaalipiirilautakunnasta kerrotaan.

  Ehdokasasettelu vahvistetaan 21. joulukuuta. Menettelyllään Väyrynen onnistui siis hankkimaan itselleen noin viikon lisäaikaa kannattajakorttien keräämiseen.

  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010052159.html

  Alunperin kannattajakortit piti luovuttaa Helsingin vaalipiirilautakunnalle joulukuun 12. kello 16 mennessä. Väyrynen kerkesi tuolloin jo ilmoittaa, että kortteja ei saatu kasaan. Iltapäivällä tapahtui kuitenkin ”ihme”, kun Väyrynen ilmoitti jatkavansa korttien keräämistä. Kävi ilmi, että kortteja oli mahdollista toimittaa vielä 20. joulukuuta saakka.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/ad6222b4-05ce-4319-8203-96068a74b305?_gl=1*17d8r8i*_ga*NTU0NjkwODA2LjE2OTU0NTAyNjg.*_ga_3L539PMN3X*MTcwMzU0MjUzNy4yODUuMC4xNzAzNTQyNTM3LjAuMC4w

  Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

  117 §
  Lainvoimaisen päätöksen purkaminen
  Korkein hallinto-oikeus voi purkaa lainvoimaisen hallintopäätöksen tai hallintotuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen, jos:

  asianosaiselle ei ole annettu oikeutta tulla kuulluksi tai asian käsittelyssä on tapahtunut muu menettelyvirhe;

  päätös perustuu sellaiseen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen;
  .

  Päätöksen saa purkaa, jos yleinen etu vaatii päätöksen purkamista

  118 §.

  Päätöksen purkaminen
  Kantelusta itsenäisenä ylimääräisenä muutoksenhakukeinona on lain 113 §:ssä luovuttu ja kanteluperusteet on yhdistetty purkuperusteisiin. Päätöksen purkamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun purettavaksi haettu päätös sai lainvoiman. Kuulemisvirheen perusteella tehtävän hakemuksen määräaika on kuusi kuukautta. Erityisen painavista syistä päätöksen purkamista voidaan hakea määräajan päätyttyä. Myös ylimpinä laillisuusvalvojina toimivilla valtioneuvoston oikeuskanslerilla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä on oikeus hakea päätöksen purkamista.

  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190808#L13P118

  Reply
 • 20.2.2024 at 20:12
  Permalink

  Tuskin Venäjä suostuu kansainväliseen tutkimukseen, kun siihen ei suostuttu kaasuputkien räjäytyksen tutkinnassakaan.
  EU on järkyttynyt tietysti, kun lännen värväämä poliittinen terroristi kuoli.

  Reply
 • 20.2.2024 at 20:43
  Permalink

  Mies oli tarjolla Venäjälle globalistien käsinukeksi, joten parku on suuri, sillä lännen ”vatsastapuhujan nuket” surevat vain kaltaisiaan tekeleitä. Mutta EI kauan kuin poliittisista syistä. Mutta oletteko kuulleet edes yhtäkään nyyhkäisyä ukrainan kunnon kansalaisten eli tuttavallisemmin tykinruuan joukkokuolemasta, joka on vain silkkaa ”viihdeteollisuutta” noille kyrvänsyylille, joka tunkevat rahaa omiin taskuihinsa kuin kuin kehitysmaalaiset rahankuljetusauton levahduksen jälkeen tielle. Suomemnkin pikku-globalistit öösäävät suruta veronmaksajien rahaa ukrainaan ”hymänitäärisiin tekoihin”, joka hyödyttää vain ja AINOASTAAN heitä ITSEÄÄN. Sillä yksikään edes itxseään kunnioittava poliitikko EI revi killinkiäkään OMASTA perseestään edes omalle wanhalle äidilleen. PÄINVVASTOIN!!! Ja kokonainen itsensä ITSE alentanut länsimaailma VS muu maailma aikoo sotia ”torni takapuolessa” ilkialastomana kun kaikki perhehopeoita myöten on syydetty sinne minne EI aurinko paista! Niin eurooppa kuin ent. Yhdysvallat tekevät itsemurhaa pyyhkäisäkseen itsensä pois kartalta ja aivan ITSE, kun ”joukkue” kohottaa taistelutahtoa möykäämällä kuin koripallon yliopistojoukkue Venäjän karhun kaatoon. Ja tietenkin sen ”nahka” on jo jaettu ennen kuin ”Jumalan Henki liikkui pimeyden päällä”! Mutta Venäjän paras ase lienee kaikesta sen omasta ”tilpethööriostä” huolimatta SE, että jok,ikinen voitonvarma porskuttelija on kautta maailmanhistorian nähnyt sen vain olevan ”Andorra”, jossa EI mene kuin ”poronkusema”! Täällä lännessä mummot kohkaavat violetti tukkina fritsut kaulassa liki perse paljaana. Sitävastoin kuin Venäjän ”kauhulassa” mummot ovat leninin aikuiset sukkahousut jalassa kukkahame yllä ja istuen verannalla kalasnikov sylissä ja jaloissa kehrää ”kotikissan” virkaa hoitava ihkaoikea KARHU! Ja jos tämä on politiikkaa. Niin on sitten myös kuun kraaterit!!!

  Reply
 • 21.2.2024 at 07:55
  Permalink

  Miljoona maahanmuuttajaa kehitysmaista Suomeen kun kokoomus ja stubb sitä suunnitteli kuulosti aikoinaan käsittämättömältä luvulta, mutta sehän toteutuu nopeammin kuin aavistin. EU kommunistit vihaavat kansallisvaltioita ja aikovat tuoda nyt vielä 75 miljoonaa lisää elätettäviä. Navalnyi olisi vastustanut kommunismia raivokkaasti.. ja ajanut kaikki värilliset takaisin låhtöruutuun. Omituista rotuvihaa kun kommunismi on syy tähän hulluuteen.

  https://www.zerohedge.com/economics/stunning-10-million-illegals-have-entered-us-under-biden-tucker-country-being-destroyed

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.