Tupakointi kielletään suljetuissa vankiloissa?

Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi, jolla rajoitettaisiin tupakointia vankiloissa. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että tupakointi kiellettäisiin kokonaan suljetuissa vankiloissa. Avolaitoksissa tupakointi sallittaisiin tupakointiin tarkoitetuissa ulkotiloissa.

Tupakointia koskevien rajoitusten tavoitteena on estää tupakoimattomille vangeille ja henkilökunnalle aiheutuvat terveyshaitat vankiloissa ja edistää tupakoivien vankien terveyttä. Esityksen mukaan tupakoinnin vähentäminen on toteutettava niin, että vangit saavat tarvitsemansa hoidon riippuvuudesta aiheutuviin vieroitusoireisiin.

Arviomuistio vankien tupakoinnin järjestämisestä valmistui oikeusministeriössä aiemmin tänä keväänä. Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu lausuntopalautteen pohjalta. Arviomuistiossa arvioitiin neljää tapaa järjestää tupakointi vankiloissa. Lähes kaikki lausunnonantajat pitivät tupakoinnin kieltämistä suljetuissa vankiloissa parhaana ratkaisuna.

Vankien tupakointi on tähän mennessä järjestetty suljetuissa vankiloissa siten, että tupakointi on ollut mahdollista vankien selleissä ja ulkotiloissa. Yleisissä tiloissa ei ole saanut tupakoida. Avolaitoksissa vangit ovat saaneet tupakoida ulkotiloissa. Tupakointia on rajoitettu vuodesta 2018 alkaen muutamissa vankiloissa.

Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.

Lähde: VNK

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.