Hallitus esittää: Pienten yritysten työntekijöille helpommin potkut – Henkilökemiasyyt saattavat riittää

Hallitus lähetti 5.7.2018 lausunnolle työsopimuslain muutosesityksen työllistymiskynnyksen alentamisesta alle 20 työntekijän yrityksissä. Irtisanomissuojaa koskevilla muutoksilla pyritään alentamaan työllistymiskynnystä alle 20 työntekijän yrityksissä.

Alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä irtisanomisperusteena pidettäisiin myös nykyistä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun työntekijän moitittava menettely on horjuttanut työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttanut työnantajan ja työyhteisön toimintaa eikä työsuhteen jatkamista voitaisi pitää enää työnantajan kannalta kohtuullisena.

Irtisanominen olisi mahdollista vasta sen jälkeen, kun työntekijää on ensin varoitettu moitittavasta menettelystä. Sen sijaan irtisanomisen edellytyksenä ei olisi, että työnantaja on pyrkinyt tarjoamaan työntekijälle muuta työtä ennen työsuhteen päättämistä. Alle 20 työntekijän yrityksissä sovellettava kevennetty irtisanomisperuste ei koskisi työsopimuslaissa säädettyjä kiellettyjä irtisanomisperusteita. Irtisanominen muuttuisi hallituksen esityksen mukaan kuitenkin käytännössä täysin mielivaltaiseksi.

Tarkoituksena on, että muutos ei vaikuttaisi irtisanomiskynnyksen korkeuteen henkilöstömäärältään isommissa yrityksissä. Tältä osin sääntely jäisi siten nykyiselleen.

Suomen yrittäjät kiitollisia mutta löytävät yhä korjattavaa

Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula näkee hallituksen uudistuksessa paljon hyvää, mutta toivoo yhä matalampaa kynnystä pienten yritysten työntekijöiden irtisanomiselle.

– Esityksessä otetaan tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan, mutta selkeintä olisi kuitenkin ollut poistaa laista vaatimus irtisanomisperusteen painavuudesta ja edellyttää ainoastaan asiallista syytä. Toisaalta muutosesityksessä linjataan selvästi, että irtisanomisen kynnys on nykyistä matalampi alle 20 työntekijän yrityksissä. Tämä on omiaan alentamaan työllistämiseen liittyvää riskiä nykyisestä ja se on hyvä asia.

Hallitus lopettaa alle 30-vuotiaiden nuorten määräaikaisuuden perusteita koskevien muutosesitysten valmistelun. Perustuslain ja kansainväliset velvoitteet täyttävä malli olisi ollut mahdollista tehdä, mutta se olisi ollut hyvin byrokraattinen ja sen vaikuttavuus heikko. Esityksen tavoitetta eli nuorisotyöttömyyden alentamista ei hallitus ole kuitenkaan unohtanut vaan seuraavassa budjettiriihessä hallitus aikoo tehdä toimia sen alentamiseksi, kuitenkaan erittelemättä sitä, mitä nämä toimet voisivat olla

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen yrittäjät

9 thoughts on “Hallitus esittää: Pienten yritysten työntekijöille helpommin potkut – Henkilökemiasyyt saattavat riittää

 • 6.7.2018 at 09:31
  Permalink

  Sipilän hallitus on jakomielitautinen. Ensin Sipilä kertoi että työllisyys ja työttömyyden vähentäminen on hallituksen kärkihanke. Nyt sitten Sipilän hallitus haluaa että työnantaja saa erottaa työntekijän helposti.
  Yrittäjien työmarkkinajohtaja Markkulan mielestä asiassa on paljon hyvää. Häneltä jää huomaamatta että se mahdollistaa myös paljoon pahaan. Jos työntekijän naama vituttaa tulee potkut, jos työntekijä on eri mieltä tulee potkut, jos työntekijä oppii hiukan hitaammin tule potkut, jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta tehdä jtkuvasti ylitöitä tulee potkut, jos työntekijä ei hyppää kaivoon niin tulee potkut, jos naispuolinen työntekijä ei anna pillua tulee potkut.
  Jos erttomisen helpottaminen menee läpi, niin sadistit ja häiriintyneet nilkit pääsevät todellakin kiusaamaan ja kyykyttämään ihmisiä.

  Reply
  • 6.7.2018 at 14:43
   Permalink

   Kumpiko siinä yrityksessä maksaa ja kenen palkan?

   Aivan järjetöntä, että näitä kommunistien tekemiä lakeja joudutaan nyt paikkailemaan ja ennenkaikkea se, että tällaisia irtisanomissuojia on joskus sallittu tehdä.

   Niin, vapaassa maailmassa yrityksen tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen ja osakkailleen eikä toimia sosiaalihuoltona sekä olla valtion kupattavana.

   Ei ihme, että kaikki kynnelle kykenevät vievät yrityksiään ulkomaille, pois tästä kommunismin ja vääryyden kehdosta.

   Reply
  • 12.7.2018 at 09:51
   Permalink

   Jännää tosiaan, ensin valehdellaan kansalle ja maailmalle, kuinka Suomessa pistetään työttömyys nolliin, jätetään vaan kertomatta, että jo päivän aktiivipalvelu keskeyttää työttömyyden, ja kas työttömyys vähenee. Sitten heikennetään merkittävästi irtisanomis suojaa, joskaan se ei nykyisinkään mikään vaikea ole irtisanoa ihmisiä, kun perusteeksi riittää tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Että haeppa tässä sitten töitä, itselläkin on sydänvaivaa, vaikea pitkäaikaissairaus, rajuine työrajoituksineen, ja leikkausta vaativa selkärangan siirtymä, jonka kiitoksena sain edellisestä työpaikasta, kun Suomessa tää työsuojelukin on sitä ja tätä. Sairauksillani ja vaivoillani olen joutunut monesti olemaan pois töistä, ja kun sairastaminenkin on jo tehty laittomaksi, ja nyt entisestään heikennetään irtisanomissuojaa, on yhtälö työllistämiseni suhteen mahdoton. Että sopisi jokaisen miettiä asioita ennen kuin alkaa työttömiä syyttelemään laiskoiksi, kun tälläisiä heikennyksiä tehdään valtiovallan ja EK:oon puolelta jatkuvasti, sitten tässä roska maassa pitäisi vielä töitä tekemän. No onneksi teollisuuden paska duunit on minulta kielletty nykyisin kokonaan, enkä menisi muutenkaan enää ikinä teollisuuteen töihin kärsimään laittomista työpaikan söääännöistä ja työoloista surkealla palkalla.

   Reply
 • 6.7.2018 at 09:47
  Permalink

  Itse poistaisin irtisanomissuojan yhden ja kahden henkilön firmoilta kokonaan. Vastaavasti vapauttaisin työnhakijan velvollisuudesta ottaa työtä vastaan, jos työnantaja on tällainen yhden tai kahden henkilön firma.

  Tällä tavalla pikkufirmankin voisi hakea työvoimaa normaaleilta työmarkkinoilta ja saada parempaa väkeä töihin. Nykytilanne on se, että monen pienen yrittäjän menestys riippuu siitä, kuinka onnistuu haalimaan pimeää työvoimaa töihin ja pitämään sen työssä; ammattitaitoiselle tekijälle olisi muitakin ottajia. Pakko tehdä naapurin tutulle aikamiespojalle houkutteleva tarjous tulla töihin täydellä TES-palkalla, puhtaana käteen tietenkin ja vielä työttömyyskorvaus päälle.

  Reply
  • 6.7.2018 at 13:39
   Permalink

   Suomeen pitäisi saada heti 10€/tunti kaikkien alojen minimipalkkalaki. Täällä Euroopan kalleimmassa maassa kun ottaa huomioon matalan palkkatason, eläkkeet ja sosiaaliturvan tason(Euroopan neuvoston toteamus) ja kalleimmat elinkustannukset 10€/tunti on ihan minimin minimi palkka. Samoin kenenkään TE-keskuksen tai sossun työttömän asiakkaan ei pitäisi ottaa tätä minimipalkkaa alemmin palkattua tai ilmaispakkotyötä vastaan kuin korkeintaan täysin vapaaehtoisesti. Siis kaikki 0-tuntisopimukset, proviisiopalkkaiset puhelinmyyntityöt ym. olisivat työttömille täysin vapaaehtoisia ja ne pitäisi siirtää työnhakusivuilta pois omaan kategoriaansa, ja julkaista vapaiden työpaikkojen tilastoissa vain vapaat minimipalkan täyttävät TES-palkatut työpaikat. Nythän vapaista 20 000 – 25 000 työpaikasta suurin osa on näitä epätyypillisiä ”töitä” joita hakee noin 300 000 työtöntä työnhakijaa.

   Reply
   • 6.7.2018 at 17:04
    Permalink

    10€ minimipalkka johtaa automaation lisääntymiseen ja opiskelioiden ensityöpaikkojen vähenemiseen. Minimi palkan korotus ei ratkaise pitkässä juoksussa mitään, jos se olisi ratkaisu niin miten olisi 20€ /h kaikilla olisi enemmän raahaa? Tai miksi ei suoraan 5000€/h oltaisiin miljonäärejä kaikki. Työnantajamaksut pitäsi saada pienemmiksi. Julkista taloutta leikata asettamalla vaikka palkka katto 6000e/kk, jos peruskoulun rehtorilla ja poliisipäälliköillä on yksityisellä puolella tarjolla mahdollista tienata enemmän kuin 6000€/kk niin annetaan karata sille puolelle epäilen kyllä.

    Reply
    • 7.7.2018 at 08:04
     Permalink

     ”Julkista taloutta leikata asettamalla vaikka palkka katto 6000e/kk”

     Nyt ollaan asian ytimessä. Kaikista kieroituneinta on juuri, se että valtio ja kunta ovat palkkajohtajia ja irtisanomissuojakin on ollut vuosia. Tämä on yksityiselle sektorille – jotka lystin kustantavat – todella suuri rasitus lisääntyneiden verojen ja muiden pakollisten maksujen takia ja siten myös kuluttajille kun yritykset joutuvat nostamaan hintoja tämän seurauksena.

     Reply
    • 7.7.2018 at 08:45
     Permalink

     Mitä tulee minimipalkkaan niin todellinen minimipalkka on nolla eli palkkoja ei pitäisi säädellä mitenkään vaan antaa määräytyä niiden vapaasti markkinoilla.

     Tämä ei tarkoita että työntekijät eivät voisi liittoutua keskenään ja ajaa etujaan mutta se on tapahduttava ilman etuusasemaa eli valtion erityissuojelua kuten nykyisessä järjestelmässä tapahtuu jossa työmarkkinaneuvottelut on jätetty kilpailulakien ulkopuolelle (laillinen kartelli) eli palkkojen kilpailumattomuus.

     Minimipalkkasäädös kuten nimikin jo viittaa on vain poliittista ohjausta poliittisten päättäjien omien kyseenalaisten tarkoitusperien ajamiseksi.

     Automaatio ei ole ongelma vaan tavoiteltava asia. Mutta tämä myös edellyttää kaikenlaisen sääntelyn ja verotuksen minimoimisen tai lakkauttamisen.
     Tällöin automaation myötä hinnat laskevat, ikävät ja raskaat työt loppuvat, vapaa-aika ja halutut työt lisääntyvät.

     Reply
 • 6.7.2018 at 21:58
  Permalink

  Suomen työlainsäädäntö tullaan purkamaan ”eurooppalaiselle” tasolle ja kohta voimassa ei ole edes viidakonlaki, vaan työnantajan laki. Toisaalta hyvä, sillä täyttä kusipäistä tyyppiä on ollut tosi vaikea irtisanoa, koska irtisanomissuoja on ollut niin kattava, joka on vääristänyt tilannetta siten, ettei se ole vastannut tarkoitustaan, vaan siitä on tullut kaksiteräinen miekka.

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.