Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaus ja valvonta Business Finlandin häiriötukiasioissa sekä tukia koskeva säädösvalmistelu

Diaarinumero: OKV/939/70/2020
Antopäivä: 28.11.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri saattoi häiriötukien myöntämismenettelystä, hyvän hallinnon turvaamisesta sekä tukia ja Business Finlandia koskevasta säädösvalmistelusta esittämänsä näkökohdat työ- ja elinkeinoministeriön sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tietoon.

Yhteenvetona Business Finlandin myöntämistä covid-2019-pandemiaan liittyvistä häiriötuista voitiin todeta, että yritysten menetysten kompensoimiseen ryhdyttiin viivytyksettä, mutta toteutus olemassa olleilla epäsopivilla ja puutteellisilla malleilla jätti kehittämisen varaa. Tukea ryhdyttiin myöntämään nopealla aikataululla tukiehtoja ja sääntöjä joustavasti soveltaen, jolloin myös virhearviointeja ja epätarkkuuksia tuen kohdentumisessa ja myöntämisessä tapahtui. Jälkivalvonta ei ole ollut kaikilta osin riittävän tehokasta. Jälkivalvontaan, seurantaan sekä kokemuksen hyvien ja huonojen käytänteiden analysointiin keskittyminen oli siten edelleen hyvin perusteltua. Tätä voitiin pitää osana yleistä ministeriön perustuslaillista tehtävää ja varautumisvelvoitetta.

Asiassa ei ilmennyt perusteita katsoa, että työ- ja elinkeinoministeriössä olisi menetelty lainvastaisesti tai laiminlyöty virkatehtäviä häiriötukien ohjauksessa ja valvonnassa. Ennustamattomiin tilanteisiin varautumista oli oikeuskanslerin mukaan kuitenkin perusteltua kehittää luomalla yllätyksellisiä tilanteita varten nopean toiminnan malleja ja laatia vastaisuuden varalle säännöstöä ja ohjeistusta, joka muovautuisi paremmin muuttuviin tilanteisiin.

Business Finlandia koskevan lain vireillä olevan uudistuksen yhteydessä ei olla puuttumassa neuvontaa ja riippumatonta päätöksentekoa koskeviin viranomaistehtäviin ja hyvän hallinnon takeiden turvaamiseen, jotka ovat osoittautuneet ongelmallisiksi de minimis -ehtoisten tukien osalta yhtiössä. Lakiesityksen yhtenä toteuttamisvaihtoehtona esityksen perusteluissa mainittua virastomuotoista toimintaa olisi perusteltua vakavasti harkita jatkokehittämisessä ja EU:n valtiontukien uudistuksen yhteydessä vuonna 2023 arvioida de minimis -tukien osalta ja yleisemmin.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.