Norjan luonnonvaratutkimuksen instituutti: Norilsk Nickelsin päätös ajantasaistaa tuotantoprosesseja tulee johtamaan luonnon ennallistumiseen

Nordnickelin omistaman nikkelisulattamon päästöt venäläisessä Nikelin kylässä ovat vaikuttaneet alueen ympäristöön pitkän aikaa. Nikkelintuotannon lopettaminen saattaa olla ympäristön kannalta positiivinen asia, toteaa Norjan luonnonvaratutkimuksen instituutti NIBIO.

Tieteellisestä näkökulmasta katsottuna on erittäin mielenkiintoista nähdä mitä eri eläinlajeille, luonnon moninaisuudelle ja erilaisille prosesseille on tapahtumassa – oli kyse sitten yleisistä tai harvinaisemmista tapahtumaketjuista Norjan ja Venäjän rajojen, erityisesti Sør-Varangeren ja Petsamon alueella.

Näistä asioista meille kertoi tutkija Paul Eric Asfom Norjan luonnonvaratutkimuksen instituutista.

Aiemmin maailman suurimman nikkelin ja palladiumin tuottajan venäläisen Norilsk Nickelin kerrottiin sulkevan sulattamonsa Petsamon Nikelin kylässä vuoden 2020 loppuun mennessä. Kuolan Kaivos ja Metalli (Kola MMC) on Norilsk Nickelin tytäryhtiö joka omistaa kaivoksia Kuolan niemimaalla, jalostuslaitoksia Zapolyarnissa, sekä metallinjalostamoja Monchegorskissa – ja toimipisteen Nikelissä joka sulkeutuu joulukuun 2020 lopulla.

”Luonnonsuojelun näkökulmasta rikkihapon ja muiden nikkelisulattamon saasteiden leviämisen pysäyttäminen tulee johtamaan luonnon hitaaseen ennallistumiseen. Jo nyt alueen luonnossa on nähtävissä joitain muutoksia seurauksena 1990-luvulla tapahtuneesta päästöjen vähentämisestä. Ennallistuminen etenee hitaasti mutta selkeästi läpi muutaman vuosikymmenen ja se näkyy mm. naavan kasvussa. Myös sammakkoja tavataan nyt useammin ja hiirien määrä populaatiokierron huippuvaiheissa on korkeampi, huomautti Asfolm.

Lisäksi populaatiot ovat muuttumassa vakaammiksi. Jokikaloissa havaittujen myrkkyvaikutusten määrä näyttää laskeneen. Vedessä on kuitenkin edelleen korkeita ja joissain paikoin erittäin korkeita määriä raskasmetalleja jotka ovat alkaneet viime vuosikymmenien aikana siirtyä maaperästä vesistöön.

”Totta puhuen vaikka monet luontoon vaikuttavat asiat ovat lähtöisin nikkelisulattamolta niin eivät kaikki. Myös ilmastossa on tapahtunut muutos joka vaikuttaa siihen miten raskasmetallit ja muut saasteet kulkevat luonnossa. Luonto ei aina toimi kuten me ihmiset olemme taipuvaisia ajattelemaan”, Asfolm sanoo.

Yksi tärkeä havainto tässä on se, kuinka paljon norjalaiset ja venäläiset toimijat voivat oppia työskentelemällä yhdessä ja ratkaisemalla vielä tulossa olevat haasteet. Paikallisten ihmisten, tutkijoiden ja hallinnon sekä yritysmaailman mukaan saaminen on ehdottoman tärkeää tulevaisuudessa vastaan tulevien ongelmien kohtaamiseksi. Kansainvälisen tutkimustyön on tärkeää seurata myös luonnon tilanteen kehittymistä, koska näillä seikoilla on valtavan iso merkitys tietona jota voidaan siirtää myös muille alueille maailmassa.

Päästöjen vähentäminen, puhtaamman tuotannon kehittämien uusien teknologioiden avulla ja uudenlaisten ajattelumallien omaksuminen on tärkeää – samoin kuin resurssien tehokkaampi hyödyntäminen kuten kuparin kerääminen metallintuotannon sivutuotteista, tiivistää Asfolm.

One thought on “Norjan luonnonvaratutkimuksen instituutti: Norilsk Nickelsin päätös ajantasaistaa tuotantoprosesseja tulee johtamaan luonnon ennallistumiseen

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.