Kansalaisjärjestöt saavat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2021 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saa kolme valtakunnallista järjestöä: Samaria rf. (983 000 euroa), Työttömien keskusjärjestö ry (120 000 euroa) ja Suomen Punainen Risti (97 000 euroa).

Ruoka-avun jakaminen on muotoutunut järjestöjen vakiintuneeksi toiminnaksi, joka tavoittaa arviolta 20 000—25 000 henkilöä viikoittain. Ruoka-apua saaneet ovat pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Koronapandemian aikana ruoka-avun piiriin on hakeutunut enemmän avuntarvitsijoita, mm. lapsiperheitä ja nuoria.

Avustushaku suunnattiin ruoka-apua toteuttaville yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille ja säätiöille. Covid-19-epidemia on haastanut järjestöt löytämään uusia ratkaisuja ruoka-apua tarvitsevien auttamiseksi. Valtionavustuksen myöntämisessä haettiin tarkoituksenmukaisia ratkaisuja tilanteen helpottamiseen.

Kaikilla avustusten saajilla on vakiintunutta toimintaa ruoka-avun järjestämisessä ja kehittämisessä. Ne myös toimivat joko valtakunnallisesti tai verkostoituneesti usealla alueella. Valtionavustuksen saajille on asetettu yhteistyövelvoite päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Avustuksen myöntämisessä painotettiin ruoka-apua antavien yhdistysten toiminnan tukemista ja sen kehittämistä valtakunnallisesti yhteneväisin periaattein. Lisäksi haluttiin varmistaa maantieteellinen kattavuus sekä toiminnan vaikuttavuus ja pitkäjänteisyys.

Valtionavustusten hakuaika oli 1.4.-15.4.2020. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 13 kappaletta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.