Koronatukien tarkastusraportti: ”löytynyt yksittäistapauksia joissa tuen myöntämisen kriteerit eivät ole täyttyneet”

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut BDO Audiator Oy:ltä tilaamansa tarkastusraportin Business Finlandin myöntämästä liiketoiminnan kehitysrahoituksesta koronaviruksen aiheuttamissa häiriötilanteissa.

– Päähavainto tarkastuksen perusteella on se, että Business Finland on myöntänyt koronatukea säädösten mukaisesti. Tarkastuksessa on löytynyt yksittäistapauksia, joissa tuen myöntämisen kriteerit eivät ole täyttyneet. Näihin tietenkin puututaan. Kokonaiskuva kuitenkin on se, että tuki on saavuttanut hakijat kriteerit täyttäen ja lainsäädännön mukaisesti, kertoo johtaja Antti Joensuu työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tarkastuksen kohteena olivat Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan käsittelyprosessin asianmukaisuus ja päätösten säädöstenmukaisuus, myöntö- ja hylkäysperusteet, hakemusmäärät ja käsittelyajat sekä myönnetyn rahoituksen aiottujen käyttökohteiden sääntöjenmukaisuus. Tarkastuksen tavoitteena oli lisäksi selvittää mm. ovatko rahoituskriteerit selkeät ja hyvin viestitty.

Koronatukien myöntäminen ”pääosin onnistunutta, yksittäistapauksissa tukea myönnetty kriteerien vastaisesti”

Rahoituskriteerit perustuvat EU-valtiotukisääntöihin, kansalliseen lainsäädäntöön, sekä Business Finlandin rahoituskäytäntöihin. Oleellisilta osin kriteerit ovat pysyneet samoina häiriötilanteen rahoituksen ajan. Merkittävin tulkinnan muutos perustuu verovelan käsittelyyn hakemushetkellä, jota on löyhennetty siten, että maksusuunnitelman sijasta verovelkaa ei saa olla ulosotossa. Tämä johtuu verohallinnon ruuhkautuneesta verojen maksusuunnitelmien käsittelystä.

Business Finland arvioi hakemusten rahoituskelpoisuuden osalta erityisesti miten toiminnan kehittäminen on kuvattu. Rahoitushakemuksiin kuvatut kehittämistoimenpiteet ja koronaepidemian vaikutus on tulkittu matalalla kynnyksellä, mikä raportin mukaan on aiheuttanut tulkinnanvaraisuutta erityisesti kehittämisen ja varsinaisen liiketoiminnan välillä.

Tarkastuksen perusteella BF ei ole rahoittanut sellaista yhtiötä, joka rahoituspäätöksen ajankohtana olisi asetettu konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi, tai jolla olisi ulosotossa verovelkaa, tai joka olisi menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Tarkastuksessa on tullut esille yksittäisiä tapauksia, joissa kommandiittiyhtiön oman pääoman riittävyyttä ei ole dokumentoidusti varmennettu. Havaitut puutteet eivät ole merkityksellisiä, kun ottaa huomioon rahoitettujen avustusten kappale- ja euromäärät.

Tarkastuksen perusteella myöntö- ja hylkäyspäätöksiä on pääsääntöisesti perusteltu annettujen ohjeiden ja kriteerien mukaisesti.

– Yksi osa riskienhallintaa on loppuraportointivaihe, jossa yritys raportoi tehdyn projektin sisällön ja kustannusten syntymisen, sanoo johtaja Joensuu. Tässä vaiheessa on mahdollista keskeyttää maksatus ja periä jo myönnetty rahoitus takaisin, mikäli yritys on toiminut päätöksen ehtojen vastaisesti, tiedotteessa todetaan.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

2 thoughts on “Koronatukien tarkastusraportti: ”löytynyt yksittäistapauksia joissa tuen myöntämisen kriteerit eivät ole täyttyneet”

  • 8.5.2020 at 16:52
    Permalink

    Oliko muita kansanedustajia kuin persujen kokoomus siiven packalen ja turtiainen ilmaisen rahan jaossa.Nuo rahat otetaan tavallisen työssäkäyvän selkänahasta, näin kepun vihriälä jo väläytteli ”raportissaan” tänään.

    Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.