Jyrki Åland: Sodan tuulet tuivertaa

30.11.1939 alkoi talvisota. 79 vuotta on kulunut siitä kun tämä 105 päivänen sota alkoi, silloin nuoret miehet uhrasivat henkensä kotimaan puolesta ja taistelivat Suomen itsenäisyyden puolesta julmaa valloittajaa vastaan. Sadan viiden päivän ihme muovasi meistä yhteiskunnan joka olemme vielä tänä päivänäkin. Kansa taisteli ja miehet kertoivat juttujaan rintamalta. Enää ei ole miehiä kertomassa ja se heijastuu myös maanpuolustustahtoon.

Suomalaisista kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia on nyt sitä mieltä, että jos Suomeen hyökätään, suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Viimeksi näin alhainen tulos on saatu 29 vuotta sitten, vuonna 1989, jolloin myöntävän vastauksen antoi 67 prosenttia. Voimakkainta maanpuolustustahdon lasku on ollut alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Tämä suuntaus on hyvin huolestuttavaa, sillä Suomen puolustus lepää tahdossa puolustaa isänmaata.

Uhka tulee aina idästä, jollei näin ole tapahtunut niin se on koukannut. Näin opetti sotilasmestari Laisto aikanaan nuorta varusmiestä. Myönnettäköön, että sanoissa piilee totuus, sillä idän yli on pyrkinyt niin Novgorod, Venäjän suurruhtinaskunta ja Neuvostoliitto ja aina pyrkimyksenä on ollut hallita Suomea. Kun katselee nykyisen itänaapurin toimia, niin puskuri- ja etupiiri ajattelu elää syvällä Venäläisten mielessä. Kenenkään ei kannata tuudittautua siihen uskoon, että muut auttaa meitä. Jos et usko, niin kysy sitä Ukrainalta.

Mikäli katsotaan mitkä asiat johti talvisodan syttymiseen? Ensinnäkin kaksi suurvaltaa Neuvostoliitto ja Saksa (Kolmas valtakunta) sopivat keskenään kuka saa ja mitä. Kun tänä päivänä on kyse Venäjän kanssa tehtävistä sopimuksista, niin sopijoina on Kiina, Yhdysvallat (Nato), pidit tai et, niin Euroopan Unioni ei ole tällä neuvottelulistalla.

Pala poliittista historiaa

Neuvostohallitus oli varma jo vuonna 1938, että Saksa suunnitteli hyökkäystä Neuvostoliittoon ja että sen suunnitelmiin kuului sivustaisku Suomen kautta Leningradiin. Tästä asiasta neuvoteltiin pitkään ja hartaasti, mutta lopputuloksena olikin Itävallan liittäminen Saksaan. Suomen vakuuttelut siitä ettei Suomi sallisi, että sen koskemattomuutta loukataan tai sen kautta hyökättäisiin Neuvostoliittoon, ei vakuuttanut Stalinia.

Stalinin tahtotila oli turvata riittävällä puskurilla Saksan muodostamaa uhkaa ja mahdollista hyökkäystä. Neuvostoliitto vaati muun muassa salaista sopimusta, joka mahdollistaisi sen osallistumisen Suomen ja ennen kaikkea sen merirajojen puolustamiseen Saksan hyökätessä sekä Ahvenanmaan linnoittamiseen. Lisäksi Stalin olisi halunnut myös linnoitetun ilma- ja meripuolustustukikohdan Suursaareen puna-armeijan käyttöön. Tähän vaatimukseen Suomi ei myöntynyt. Vielä 1939 kevättalvella Suomelle ehdotettiin suomenlahden saarten vuokraamista Neuvostoliitolle, tähänkään ei myönnytty.

Saksan ja Neuvostoliiton välinen hyökkäämättömyyssopimus, joka solmittiin 23.8.1939 Moskovassa, piti olla tae rauhalle. Molotov – Ribbentrop sopimuksen solmimisen yhteydessä laadittiin kuitenkin salainen lisäpöytäkirja, jossa Itä-Eurooppa jaettiin Saksan ja Neuvostoliiton etupiireihin. Latvia, Viro ja Suomi määriteltiin lisäpöytäkirjassa kuuluviksi Neuvostoliiton etupiiriin, lisäksi Puola jaettiin kahden suurvallan välillä.

Neuvostoliitto kutsui tai pikemminkin käskivät Suomen edustajat neuvottelemaan Moskovaan ”konkreettisista poliittisista kysymyksistä” 5. lokakuuta 1939. Neuvostoliitto halusi edelleen samoja suoja-alueita kuin aikaisemminkin eli osia kannaksesta ja Suomen ulkosaaret, lisäksi vaadittiin muun muassa Hangon satamaa Neuvostoliiton hallintaan. Vastalahjaksi Stalin tarjosi vaihtokaupaksi korpimaata itäkarjalasta. Tämäkään ratkaisu ei miellyttänyt Suomea, sillä olihan sodan uhka jo väistynyt vasta allekirjoitetun Molotov – Ribbentrop sopimuksen myötä tai ainakin niin luultiin.

Neuvostoliiton ulkoministeri Molotovin loppusanat neuvottelujen jälkeen oli enteilevät tuleviin tapahtumiin ”Nyt ovat siviiliviranomaiset käsitelleet asiaa, ja kun ei ole päästy sopimukseen, täytyy asia antaa sotilaiden haltuun.”. Mainilan laukaukset kajahtivat 26.11.1939 ja siitä neljän päivän päästä olimme sodassa.

Entäpä nyt?

Tällä kertaa en puhu niistä uhrauksista, joita tehtiin itsenäisyyden takaamiseksi. Vaan halusin avata poliittisia syitä jotka johtivat sodan syttymiseen. Toinen maailmansota jatkui vielä talvisodan päättymisenkin jälkeen ja sen kehitys vaikutti ratkaisevasti myös Neuvostoliiton ja Suomen väliseen tilanteeseen. Raskaista menetyksistä huolimatta Neuvostoliitto ei luopunut suunnitelmista valloittaa Suomea.

Vaikka Suomi kuinka kuuluisi EU:n, niin se ei tarkoita sitä etteivätkö muut päättäisi kohtalostamme kysymättä sitä meiltä ensin. Sanomattakin on selvää, että Eurooppa ei edusta enää sotilaallista uhkaa, vaan Euroopan puolustus lepää Naton ja Yhdysvaltain harteilla.  Kuka voikaan sanoa, että ketkä neuvottelevat nykyään mistäkin etupiiristä? Nyt sotaa käydään Ukrainassa. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että 2008 Putin sanoi ”Jos Ukraina menee Natoon, se menee ilman Krimiä ja itää” ja näin myös kävi. Muistatko vielä Molotovin sanat?

Veli Venäläisen kanssa ei saa olla naiivi.  Kun katsoo miten kaiken maailman Soinit ja Stubit ovat valmiita ottamaan selfietä tai röyhistelemään rintaansa ”hei Lavrov sanoi mua kaveriksi”. Venäläiselle tämä kaikki on vain merkki heikkoudesta. Mikäli nykyiset poliitikot olisivat neuvotelleet aikanaan, vaikka YYA-sopimuksen sisällöstä, niin olisimme jakaneet saman kohtalon kuin muutkin entisen Itä-Euroopan maat. Nyt jos koskaan tarvitaan suoraselkäisiä ja taitavia henkilöitä johtamaan Suomea.

Surulla joudun katselemaan mitä kaikkea Suomi joutuu sopimaan ja allekirjoittamaan. Tässä kohtaa on hyvä muistaa jalkaväen kenraalin Adolf Ehrnroothin sanat: ”Sopimus olkoon se hyökkäämättömyys-, ikuinen- pyhä- tai mitä historiasta te löydätte. Se palvelee, niin kauan kuin se palvelee vahvemman sopimuspuolen etua.” näissä sanoissa elää viisaus, jonka olisi jokaisen päättäjän hyväksyttävä.

Kiitos teille veteraaneille, jotka puolustitte isänmaata. Kiitos teille, jotka ette tätä enää kuule. ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.”. A Ehrnrooth.

Teille nuorille haluan sanoa ”ihmisen muisti on lyhyt, mutta historia pitkä”. Vaikka nyt olemme saaneet elää kymmeniä vuosia rauhanaikaa, niin se ei tarkoita etteikö nämä asiat muuttuisi hyvinkin nopeasti. Ison ja pahan maailman näkökulmasta Suomi on vain pieni tekijä muiden joukossa ja tarpeen vaatiessa uhrattavissa. Herra kenraali, Marskin ritarille no:162 sinulle valan vannoneena haluan sanoa, että ”me emme unohda”.

Jyrki Åland

67 thoughts on “Jyrki Åland: Sodan tuulet tuivertaa

 • 30.11.2018 at 20:42
  Permalink

  Omituista propagandaa. Saksassa ei suinkaan neuvoteltu mistään hyökkäyksestä Venäjälle 1938 ja sitä ennen. Lisäksi Stalin ei suinkaan pelännyt Saksaa eikä uskonut sen yrittävän kimppuunsa, saati Suomen kautta, jos jotain olisi kuvitellut. Stalin oli järjestämässä suursotaa Eurooppaan ja kaavaili sopivalla hetkellä hyökkäämistä ja koko Euroopan valtaamista. Ei siis pidä paikkaansa, että jokin kehitys Euroopassa olisi saanut Stalinin vaatimaan Suomelta jotakin.

  Sotahan syntyi tietenkin siitä, että USA määräsi Länsivallat aloittamaan sodan Saksaa vastaan. Lännessä haluttiin bolshevismin leviävän Eurooppaan.

  Reply
  • 30.11.2018 at 21:01
   Permalink

   Täh???
   Missä sä olet ollut silloin kun näitä asioota käsiteltiin koulussa historian tunneilla? Älä vaan sano, että tollasta tuubaa opetetaan nykyään kouluissa…

   Reply
   • 30.11.2018 at 22:39
    Permalink

    Historiantunneilla opetetaan pelkkää valhetta holohoaxista alkaen

    Reply
    • 1.12.2018 at 10:07
     Permalink

     Oli miten oli. Et sinäkään silti mitään oikeita asioita puhu.

     Reply
     • 1.12.2018 at 14:14
      Permalink

      Nimenomaan puhun. Olet vain niin urpo, ettet ymmärrä sitä

  • 1.12.2018 at 11:46
   Permalink

   Se on kyllä aivan totta, että Josif Stalinin aikomuksena oli hyökätä Saksaan, mutta Adolf Hitler ”ehti” ensin. Kyse oli itse asiassa vain muutamista viikoista. Ribbentrop-Molotov sopimus oli vain ajanpeluuta molemmille osapuolille. Josif Stalin katsoi sodan olevan väistämättömän Saksan kanssa, koska se oli vakava uhka kommunismille ja kansallissosialismi oli julistautunut jo lähtökohtaisesti itsekin kommunistisen järjestelmän hävittämiseksi ja niin muodoin koko Neuvostoliiton valtion murskaamiseksi ja hankkimiseksi sieltä ”leben straumia” ja laajoja viljavainioita Ukrainasta itselleen, kuten Adolf Hitler kaavaili ”Taisteluni” (”Mein Kampf”) -kirjassaan, joka oli hänen kirjoitettu poliittinen ohjelma.

   Mitä tulee Neuvostoliiton ja Josif Stalinin panoidiin pelkoon Suomen kautta Neuvostoliittoon hyökkäämiseen se oli sinällään täysin turhaa, mutta todellisen aiheen siihen antoi vain Leningrad ja sen läheisyys Suomen valtio rajan kanssa. Suomen ja Neuvostoliiton rauhansopimuksessa Tartossa 14.101920 tuolloin vielä heikko ja sekasortoinen Neuvosto-Venäjä ”joutui” tekemään sopimuksen, jossa Suomi sai suosiolliset rajat omalta kannaltaan aina Petsamoa myöten ja mahdollisuuden päästä Jäämeren rantaan saakka ja sula sataman. Nämä hyvät rajat koituisivat Suomelle ongelmallisiksi, kuten jo tuolloin heti jotkut suomalaiset tahot olivat mieltä, sillä ainakin Suomen karjalan rajalta vain 30 kilometrin matka Leningradiin tulee merkitsemään hankaluuksia tuon suurkaupungin suhteen.

   Suomi ei olisi millään pystynyt pysyttelemään ulkopuolella ja puolueettomana WWII, vaan Neuvostoliitto tai Saksa olisivat miehittäneet Suomen ja Suomesta olisi tullut täysimittainen sotatanner, joka olisi jättänyt jälkeensä täydellisen hävityksen ja Suomi olisi lakannut olemasta itsenäinen valtio. Täytyy vielä muistaa, että ns. ”välirauhan” aika oli jatkuvaa Neuvostoliiton poliittista ja sotilaallista painostusta sekä uhkailua eli provokaatioita tekemällä mitä yksinkertaisimmastakin asiasta ongelman eli ”kärpäsestä härkäsen”. Moskovan rauhassa v. 1940 Neuvostoliitto jätti Petsamon Suomelle vain siksi, että siellä oli Isolla-Britannialla kaivostoimintaa, vaikka Neuvostoliitto valtasi sen Talvisodan aikana. Välirauha aikana Neuvostoliitto ”pommitti” Suomea jatkuvasti vaatimuksilla Petsamon kaivostoiminnan harjoittamiseksi ”yhteisyritystä” Neuvostoliiton ja Suomen välillä kiristääkseen näin suhteita päästäkseen hivuttautumaan Petsamoon lopullista valtausta silmälläpitäen.

   Se, että Stalinin Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, josta seurasi Talvisota, hän käytännössä ajoi Suomen Saksan syliin, koska Suomi halusi ottaa takaisin Talvisodassa menetetyt alueet ja Saksa oli tuolloin maailman vahvin sotilasvalta olisi se tullut Suomeen väkisin kuten Norjaankin ellei Suomi olisi katsonut hyvällä Saksalaisten tuloa, mutta tuo oli täysin teoreettista, koska Neuvostoliiton uhka oli niin suuri, että puolen valinnassa ei ollut kahta sanaa.

   Reply
   • 2.12.2018 at 11:47
    Permalink

    Loistava mielide tosin tapahtumien vastainen ja tukee hyvin suomalaista propagandaa sodan syttymissyistä. Itsenäinen ajattelu johtaa parempaa mielipiteeseen kuin propagandan luku.
    Talvisodan syttymissyynä olivat molemmin puolinen epäluottamus, Kuusisen porukan uskottelu Stalinille, että Suomen sisällisotatilanne uusiutuu, ja että Suomi on helposti valloitettavissa. Kun talvisodan ihme tapahtui, Hitler aikaisti hyökkäystään, olihan syntynyt mielikuva NL on ”savijaloilla seisova jättiläinen”. Hitler kun ei ymmärtänyt suomalaisten sisukkuutta. Innostui kuitenkin Suomen osallisuudesta uuteen hyökkäykseen.
    Ei Baltian maitakaan miehitetty, vaan baltian maista löytyi kuusisporukkaa, jotka halusivat liittää maat Neusostoliiton osavaltioiksi. Suomessa ei tätä ilmiötä olisi syntynyt, vaikka olisi myönnytty Lehingradin suojaamiseen tarvittuihin toimenpiteisiin. Suomessa suunniteltiin muuta, Viron kanssa harkittiin Suomenlahden suun sulkemista tykistöllä NL:n eristämiseksi sodan aikana. Sodan alku jälkiviisaana ei ole enää NLn valloistuspolitiikka, vaan sota on jokaisen osapuolen harjoittaman politikan seuraus. Paasikivi liioitteli ”talvisota oli Erkon sota”.

    Reply
    • 2.12.2018 at 12:13
     Permalink

     Sinä olet kyllä niin räikeästi Moskovan Tiltu noine taistolaisjuttuinesi, ettei sinua kukaan ota vakavasti.

     Reply
    • 2.12.2018 at 12:14
     Permalink

     Puolueettomalle. Olet oikeassa vielä tuossa vaiheessa Balttianmaita ei miehitetty, vaan halutut sotilastukikohdat miehitettii/perustettiin. Taas itäinen Puola miehitettiin aseellisesti ja antautuneiden sotavoimien osalta suoritettiin puhdistukset.

     Puolalaisten suusta kuultuna. Meidät petettiin kahdesti. 39 ja 45

     Reply
     • 2.12.2018 at 17:17
      Permalink

      Puolalaiset olisivatkin pistäneet melkoiset murhaorgiat pystyyn, jos heitä ei olisi ”petetty” ja Länsi olisi heidän kanssaan pistänyt Saksan matalaksi.

 • 30.11.2018 at 21:00
  Permalink

  tätä maata pitäisi puolustaa, juu, jos elettäisiin vielä vaikka -80 lukua, nykyista suomaliaa ei kannata puolustaa, parempi kun pommitettaisiin tellukselta kokonaan.

  Reply
 • 30.11.2018 at 21:25
  Permalink

  Ei Saksa neuvotteli saksankielistenalueiden liittämisestä Kolmanteen valtakuntaan. Mitä tulee isä aurinkoiseen, niin hän pelkäsi kaikkea. Vainoharhainen kun oli. Mitä tulee kehitykseen, niin Neuvostoliitolle oli elintärkeää turvata Leningrad ja siksi kannakselta haluttiin laajoja alueita. Lisäksi haluttiin turvata meriyhteys suomenlahden pohjukkaan ja tässä kohtaa Suomen ulkosaaret olivat vainasemassa. Totta on myöskin se, että Ahvenanmaa haluttiin linnoitettavaksi.

  38 Neuvostoliitto valmistautui Saksan uhkaan ja sen kasvavaan voimaan, mutta silloin ei vielä uskottu, että hyökkäys tulisi niin pian. kesällä 41. Puola jaettiin yhteisymmärryksessä, kuten oltiin sovittu ja Neuvostoliitto sai omansa, mutta Suomen kohdalla haukattii hatullinen paskaa. Salaisuus ei myöskään ole se, että puna-armeijan pohjoiset divisioonilla oli käskynä vallata Oulu. Suomen katkaisemisen lisäksi tavoite oli Pohjoi-Ruotsin malmissa. Koska Ruotsi kävi kauppaa Saksan kanssa.

  Toiseksi Yhdysvalloilla ei ollut intressejä Euroopan sotaan, muuta kuin kaupallista. Länsivallat (liittoutuneet) ei aloittanut sotaa vaan Saksa, hyökkäämällä Puolaan yksikään joukko-osasto ei ylittänyt länsirajaa. Lännessä varmasti jotkut vasemmistolaiset halusivat bolshevismin leviämistä kyllä, mutta ei hallitukset.

  Reply
  • 30.11.2018 at 22:39
   Permalink

   NL valmistautui ottamaan Euroopan haltuun. Se oli Lännen eliitin väline. Tuo puhe Saksan uhkaan varustautumisesta on uskomatonta sontaa ja nimenomaan eliitin vedätystä. Mutta tämähän on persusaitti täynnä persu- ja kommaritrolleja

   Reply
   • 1.12.2018 at 10:41
    Permalink

    Täydellistä tietämättömyyttä historiasta. Kun tutkitaan historiaa pitää lukea esim. toisen maailmansodan kaikkien osapuolien tulkinnat ja sitten puolueettomien osapuolten, ennen kuin saa jonkinlaisen käsityksen tapahtumista. Silti pitää itse ensin opetella lukemaan. Tutkiessani esim. sisällissodan aikaista Tampereen valtausta, tuli hämmästyttäviä asioita esiin. Silloin vielä 1960-luvulla oli paljon sen sodan veteraaneja elossa, joilta sai suoraa selostetta tapahtumista. Kun sekä valkoisen puolen kertomukset, että punaisen puolen kertomukset kävivät rintamamiesten muisteloissa hyvin yksiin ja kun vertaili niitä viralliseen historiaan valkoisen Suomen kirjoittamaan ja Pietarin arkistoissa olevien punaisten johtajien kirjoittamaan ja sitten sota-arkiston dokumentteihin, tuli sekasotkusta jonkinlainen mahdollisuus tehdä yhteenveto. Paljastui esim. raskaita miehistötappioita ihan vain johtajien typeryydestä johtuvia, joita ei virallisessa historiassa mainita lainkaan. Esim. Saksa niin l maailmansodassa, kuin ll kaan noteerannut Suomea itsenäisenä valtiona minkään muun arvoiseksi kuin liittyen omiin tarkoitusperiinsä luoda saartorengas itärintamaansa laajentaen Pietarin ympärille ja sulkemaan pohjoisesta tulevaa länsimaiden avustusreittiä Venäjälle. Ja Saksan hyvin tehokas apu -44 lento-osasto Kuhlmayn, rynnäkkötykkipataljoonan, jalkaväkidivisioonan, joka mm. torjui itseasiassa maihinnousun Kannaksen armeijan selkäpuolelle ym. Nämä vain siksi, että valtavaa syntymässä olevaa mottitilannetta Baltiassa voivat hidastaa ja purkaa. Suomi on vain pelinappula ollut ja on. Vain Suomen oman armeijan vahva olemassa olo ja vaikutusvalta on pitänyt meidät näinkin itsenäisinä kuin olemme ja itsenäisyyden antaminen ilmaiseksi toisten käsiin ei hyvältä näytä.

    Reply
    • 1.12.2018 at 14:16
     Permalink

     Saksa noteerasi suurvalloista eniten Suomen kummassakin sodassa. Jos väitt minua täydellisen tietämättömäski, et itse ymmärrä mistään mitään taiolet propagandisti

     Reply
     • 1.12.2018 at 20:08
      Permalink

      Tuossa olet täysin oikeassa, täällä vain monen koittaa päteä jollain historian tietämyksellä, valitettavasti vain monille heistä saa nauraa, sillä he eivät historiasta tiedä mitään.

     • 1.12.2018 at 20:32
      Permalink

      Ovat juurikin sieltä valemediasta kaikki lukeneet

  • 1.12.2018 at 00:34
   Permalink

   Stalin pelasi kaksin kortein.

   Neuvostoliitto solmi hyökkäämättömyyssopimuksen Saksan kanssa ja tiesi että kun Puolaan hyökätään vain Saksa tullaan näkemään syyllisenä. Hyökkäys Puolaan nimittäin laukaisee turvatakuut jotka Englanti ja Ranska olivat antaneet Puolalle.

   Stalin viivästytti Neuvostoliiton hyökkäystä Puolaan niin kauan että Saksa yksin syyllistettäisiin sodan aloittajaksi. Ja juoni onnistui. Englanti ja Ranska julistivat sodan Saksalle 3.9.1939

   Neuvostoliitto sai rauhassa miehittää itäisen osan Puolasta ja vielä samana vuonna hyökätä Suomeen(talvisota). Länsivaltoja tämä ei häirinnyt koska heille Suomi oli vain pieni uhrattava pelinappula suursodan pelilaudalla.

   Kun sitten jatkosotaa käytiin Talvisodan jälkeen länsivallat painostivat ankarasti Suomea ja Mannerheimia etteivät katkaisisi Neuvostoliiton sotahuoltovarmuuden kannalta elintärkeää Muurmannin rataa koska Saksa tällöin saattaisi päästä niskan päälle sodassa.

   Suomen kannattaa hankkia oma ydinase jonka pelote pitää isommat loitolla.

   Reply
 • 30.11.2018 at 22:08
  Permalink

  Silloin oli silloin. Entä nyt?
  Venäjä tod.näk kehittelee S-500 it sys. -minkälaista it. sys Suomi kehittelee?
  Jalkaväkimiinat; kumpi luopui? Suomi vs Venäjä?
  Jne?
  Täällä luotetaan johonkin epämääräiseen Natoon…
  Uskottavaan puolustukseen ei riitä asevelvollisuus.
  Tarvitaan uskottava aseteollisuuskin.
  Mitä Suomella on? Onko jossain jemmassa jotain ”Wunderwaffeneita” vai?
  Näyttää kaikelta suunnalta, niinkuin tässä asiassa elettäisiin edelleen jotain 40-lukua.
  Vai onko tämä olevinaan jotain hämäystä muka?

  Reply
  • 1.12.2018 at 20:56
   Permalink

   Aikaansaamallaan jalkaväkimiinojen kiellolla punamummo ja lesbo-mädättäjä Halonen halusi päänsä ympärille rauhantekijän sädekehän. Tyypillisenä narsistisena psykopaattina häntä ei liikuttanut aiheuttamansa huomattava, kalliiksi tullut haitta Suomen puolustuskyvylle.

   Reply
   • 1.12.2018 at 21:01
    Permalink

    Kuvailit ns. ”suvakkien” aivovammaisuutta erittäin osuvasti. Se on eräänlaista reviirivammaisuutta, sellaista, jonka johdosta eläinmaailmassa tulee noutaja. Voidaanko sanoa, että NATON:n ja arabivyöryn muodossa, tämä noutaja on saapunut Suomeen?

    Reply
 • 30.11.2018 at 22:23
  Permalink

  Tässä kirjoituksessa on heti alussa virhe:

  ”Sadan viiden päivän ihme muovasi meistä yhteiskunnan joka olemme vielä tänä päivänäkin.”

  Ei muokannut, ja vähänkin sotien historiaa lukenut tietää sen.

  Reply
  • 2.12.2018 at 12:20
   Permalink

   Ennen talvisotaa olimme sisällissodan jäljiltä kahdessa leirissä. Yhteinen vihollinen yhdisti kansan, joskaan ei ihan kaikkia ääripäitä. Eikä sovi unohtaa ns talvisodanhenkeä johon monasti viitataan keskusteluissa. Vaikka sodat hävittiin, niin itsenäisyys säilytettiin. Nyt on hyvä muistaa, että Suomi kuului niihin harvoihin hävinneisiin maihin, jonka pääkaupunkia ei koskaan vallattu tai miehitetty

   Reply
 • 30.11.2018 at 22:29
  Permalink

  Poliittinen ja taloudellinen eliitti on yksin syypää puolustustahdon murenemiseen. Kansallisesta päätösvallasta on annettu 80 % Brysselin rotille, työpaikat entisen itäblokin duunareille. Pahinpana rapauttajana on varmasti tietous siitä että Suomeen saa kävellä ihan kuka tahansa jopa Eu:n ulkopuolelta, vaikka ilman papereita saamaan kaikki mahdolliset tuet ja edut ohi kantaväestön.
  Työpaikan ja siten kelvollisen toimeentulon saavuttaminen on pitkäntikun vetoa. Tulevaisuuttaan ei voi siis suunnitella. Perheet jää perustamatta, asunnot ostamatta. Ei ole tehdas töitä eikä edes maa-ja metsätalous elätä kuten ennen sotia ja vähän sotien jälkeenkin, koska poliittinen ja taloudellinen eliitti halusi Suomen EMU-kelpoiseksi ja Eu jäsenyyteen. Markankin he vaihtoivat turmiolliseen yhteisvaluuttaan.
  Herrojen leikin hinta on ollut karmea ja nyt sitten voivotellaan vääjäämätöntä seurausta kansan päälle räkimisestä.

  Reply
  • 1.12.2018 at 21:03
   Permalink

   Brysselin rottia ovat Suomen kansanpetturi-vallanpitäjät nöyrästi kumartaneet jo kolmisenkymmentä vuotta.

   Reply
 • 30.11.2018 at 22:43
  Permalink

  Tulipa mieleeni: Erkki Hautamäen kirja Suomi Myrskyn silmässä avaa kattavasti sitä peliä mikä johti 1. Maailmansotaan ja sen jatkumoon 2.maailman sotaan. Hautamäki tutkii historiaa pitkittäin kaivautuen juurisyihin asti, jolloin paljastuu ketkä näitä sotia oikein sytyttelevät ja miksi. Stalin ja Hitler olivat vain kaloja tässä suuressa pelissä, vaikka ihan muuta opetetaan. Kunpa ihmiset heräisivät unitilastaan.
  Viipaleina esitetty sotahistoria on todellisten pahisten sepittämää propagandaa.

  Reply
 • 30.11.2018 at 22:54
  Permalink

  Sotahan on täysin perseestä!
  Kuka sitä haluaa?
  Ei ainakaan kansalaiset, ei missään maassa!
  Ei edes KANSALLISMIELISET halua,
  he haluavat elää rauhassa, tehden yhteistyötä naapureiden kanssa talouden, sivistyksen, kulttuurin, urheilun ym parissa.
  Sotaa haluavat suuruudenhullut narsistiset mulkut joita EI pitäisi päästää vallankahvaan missään koskaan ikinä milloinkaan.
  Nämä kyrvät himoitsevat raaka-aineita ja resursseja naapureilta ja keneltä vaan.
  Demokratia mahdollistaa tämän kusipäisen omaa etuaan ajavan eliitin murskaamisen. Miksei näin tapahdu, herää kysymys?
  Maailmanrauha on täysin mahdollinen, pannaan vaan GLOBALISTI-kusipäät kuriin ja päästään aseriisuntaan ja terveeseen maailmaan.

  Reply
 • 30.11.2018 at 23:02
  Permalink

  Vaikuttaisi että Ahvenanmaan Jyrki on poiminut tietonsa wikipediasta ja lauseita hiukan muuttelemalla laitellut niitä juttuunsa.

  Reply
  • 1.12.2018 at 03:09
   Permalink

   No eihän vaikuta. Vai voitko kertoa että mitkä lauseet? Niin, jälleen kerran et voi vaan tuuli vain huuliasi heiluttelee, trolli.

   Reply
   • 1.12.2018 at 10:48
    Permalink

    Kyllä artikkeli on heikkoa tasoa muulta osin kuin mielipiteenä.
    Mielipiteessä on selvä virhekin on, uhka tuli myös muualta, vaikka sitä ei edes uhkana osattu pitää. Saksa alkoi suomen miehityksen 1940, johon Suomen poliittinen johto innolla myöntyi, olihan tullut mahdollisuus valloittaa Karjala takasin ja ehkä laajentaakin Suomen aluetta. 200000 saksalaista miehittäjää tuli maahan. Koskahan NATO miehittää Suomen, eli uhka tuleekin lännestä.

    Reply
    • 2.12.2018 at 12:31
     Permalink

     Talvisodan jälkeisten tapahtumien jäljiltä sekä Saksan valloitettua Tanskan ja Norjan, niin Suomella oli pulaa niin ruuasta kuin muistakin hyödykkeistä, jotka saatiin vain ulkomailta. Lisäksi ulkomaan kauppaa ei voitu harjoittaa liittoutuneiden kanssa, koska kauppareitejä ei ollut. Suomella oli vain kaksivaihtoehtoa joko Neuvostoliitto tai Saksa. Saksan ehdot apuun oli hyväksyttäviä (vähiten huono) muutoin Suomea olisi kohdannut mm nälänhätä.

     Mitä tulee kahden suurvallan välille sovittuun hyökkäämättömyyssopimukseen, niin kyllä sitä katsottiin maailmalla askeleena kohti vakautta ja rauhaa.

     Reply
   • 1.12.2018 at 16:56
    Permalink

    Huomaahan sen nyt sokea kanakin että tästä tekstistä ei juurikaan tule sellainen fiilis että Ahvenanmaan Jyrki tietää tästä asiasta muuta kuin sen, mitkä melkein jokainen jo tietää, ja jotka on luettavissa wikipediasta.

    Reply
    • 1.12.2018 at 20:31
     Permalink

     Niin ja ne kaikki ovat suurta erehdystä jokaisella, joka noihin päättömiin Stalinin puolusteluihin ym. valheisiin uskoo

     Reply
     • 2.12.2018 at 11:52
      Permalink

      Tshang on lukinnut mielipiteensä. 0 pistettä!

 • 30.11.2018 at 23:37
  Permalink

  Unohditko Suomen historian, kun olimme länsinaapurin ikeen alla,monta sataa vuotta,aika tärkeä -eikö?
  Ei Suomen historia ala viime sodista.

  Liian lyhyt katsaus tämän maan historiaan artikkelissa.

  Mistähän se uhka tulee nyt?

  Pieni kansakunta, jonka syntyvyys laskee ja Gcm sopimusko, joka allekirjoitettaneen 10.12 Marrakechissa antaa sitten kaikille mahdollisuuden tulla tänne maailmassa?

  Ei tässä sotaa tarvita, vaan tuollainen soppari, jos se tulee noudatettavaksi, hävittää kyllä muuten tämän kansan pitkässä juoksussa.

  Siinä vaiheessa ei tarvitse kysyä puolustustahdosta enää mitään.
  Kyllä siinä Suomen kansa häviää lopulta.

  Pyydän hivenen laaja-alaisempaan tarkastelutapa a, ole ystävällinen Åland.

  Reply
  • 2.12.2018 at 12:00
   Permalink

   Vasta kun Venäjä valloitti Suomen alueen Ruotsilta, suomalainen kulttuuri pääsi vapaasti kukkimaan ja johti itsenäistymiseen. Miksi Venäjä siihen suostui, oli saatava Ruotsia suosivat suomalaiset vähemmistöön ja sodat loppumaan maiden välillä. Koittikin rauhan ja kehityksen aika.
   Nyt on jälleen vaaran ajat, Venäjä on lännen vihapolitiikan kohde eikä aivan syyttä. Suomalaisten pitäisi kuitenkin pysyä puolueettomina, kuten 1945-1990. Hyvät välit Venäjään ovat tuervallisuuden paras tae NATO huonoin.

   Reply
 • 30.11.2018 at 23:55
  Permalink

  Lisäänpä vielä sen, mikä hämmästytti aika monia.
  2015 tänne tuli läntisestä naapurista ymmärtääkseni reippaasti yli 30 000″turvapaikanhakija tms” henkilöitä (turvallisesta maasta) siis Ruotsista Tornion kautta valtaosa parhaassa iässä olevia miehiä-aika kummallista.
  Ja osa nuorista varusmiehistä ainakin kuvien /median perusteella LAITETTIIN KANTAMAAN NÄUDEN LAUKKUJA.

  Kyllä tämä oli niin uskomatonta-tuli mieleen jonkinasteinen ”miehitys”.

  Tuleepa mieleen….
  Melkein joka viikko tulee ilmi naisten raiskauksia,joukkoraiskauksia jne…aivan järkyttävää.

  Ja osa näistä ”turvapaikanhakijoista” majoitettiin entisten varuskuntien tiloihin,jotka oli perustettu vokeiksi- miksi piti lakkauttamaan näitä varuskuntia aikanaan, raha ei voi olla syy, koska rahaa oli tällaiseen toimintaa, siis vokeiksi ynnä muuhun.
  Ei kyllä sanat riittäneet monille kertomaan hämmennystä!

  Reply
  • 1.12.2018 at 03:12
   Permalink

   Oikeastaan enemmän tuossa häiritsee se että mikään viranomainen ei katsonut että mitä niissä laukuissa oli. Mitä niin painavaa että suomalaiset varusmies-pikkolot kantoivat niitä kädet suorana venyen ja ottaen kengän mittaisia askeleita? Kymmenen Kalashnikovia per putkikassi?

   Reply
  • 1.12.2018 at 06:40
   Permalink

   Tästä kirjoitin juuri PT-mediaan. Itsellä ”tahto” suorastaan romahti ja loppui vapaaehtoinen maanpuolustustyö pian tuon tapauksen jälkeen. Verkkokalvoille jäi virnistelvät arabit kun suomen raskaan pojat kantoivat nöyrinä heidän laukkujaan.Suurin osa oli entisiä irakin armeijan sotilaita ja osa isisi tappajia. Käsky tuli melko varmaan suoraan rajoista vastaavalta globalisti sisäministeri orpolta. Virinsteli tapansa mukaan varmaan itsekin huvittuneena, kuinka vieraan vallan sotilashenkilöitä palvellaan nöyrästi oman maan armeijan toimesta. On ajat muuttuneet sitten 39-44, silloin rajan ylittäneille annettiin erilainen, hieman ”kuuma” vastaanotto ja sotilaat eivät nöyristelleet lähes ylivoimaisen vihollisen edessä.

   Reply
 • 1.12.2018 at 06:00
  Permalink

  Persulahkolaiset näemmä pulmustelevat Stalinia ja kommunismia oikein kekkoslaiseen tyyliin.

  Reply
  • 1.12.2018 at 09:50
   Permalink

   Sinä voisit painua takaisin sinne spermanhajuiseen trollinrunkunkoloosi siitä mölisemästä vainoharhojasi. Murha.Infostahan sait jo lopullisesti kenkää. 🙂

   Reply
   • 1.12.2018 at 14:18
    Permalink

    Tuossahan tuo Ååland kertoo kaiken ihan mustaa valisella. Ei siinä mitään harhaa ole

    Reply
 • 1.12.2018 at 10:37
  Permalink

  Vanha ennustus Suomen kohtalosta: ”Suomea lyötiin miekalla, jolloin se sai pinta haavan. Jonkin ajan kuluttua Suomea lyötiin toisen kerran jolloin jo miekka upposi. Kun miekalla lyötiin kolmannen kerran, upposi miekka kahvaa myöten Suomineitoon ja peittyi kauttaaltaan vereen.”

  Olemme tuon kolmannen lyönnin kynnyksellä ja silloin patrioottien veri punnitaan ovatko he myös saastuneet ja säikkyneet liikaa vihervassari marxismista. Lunastavatko he esi-isiemme perinnön jälkeläisillemme ja pelastavat Suomen Jumalan ja Jeesuksen avulla, kuten Talvi- ja Jatkosodan sankarit tekivät.

  Reply
 • 1.12.2018 at 11:04
  Permalink

  Jyrki Ålandin mainitsemasta päättäjiemme heikkoudesta sanoisin, ettei heikko pitäisi olla länteenkään päin. Maanpuolustustahdon perään on hyödytöntä haikailla, kun isänmaa on myyty kansainvälisille firmoille tai liuotettu osaksi Eurabiaa tai Globalistien NWO:ta. Ihmiset tarvitsevat jonkin riittävästi määritellyn heidän aineelliset ja henkiset tarpeensa tyydyttävän ”peräseinän”, jota puolustaa. ”Länsimaiset arvot”, ”Olemme osa länttä”, ”Kuulumme länteen”, ”Länsimainen vapaus” tai ”Länsimaisiin arvoihin kuuluva suvaitsevaisuus” saavat nykyään pahan kaiun, koska ne käytännössä merkitsevät tavalliselle ihmiselle turvattomuutta ja tuuliajolle heitetyksi tulemista. Samalla ne antavat erilaisille Eurooppaan kuulumattomille voimille, jotka ovat sen historiallinen vihollinen ja vastakohta, vapauden vallata alaa.

  Sinänsä länsimaisissa arvoissa ei ole mitään väärää, mutta ne toimivat ainoastaan länsimaisen sosiaalisesti koheesin yhteiskunnan sisällä. Toisenlaisesta kulttuurista lähtevät tuovat mukanaan toisenlaiset arvot, jotka ovat ylätasolla täsmälleen samanarvoiset ja niiden vaikutus yksilöiden ja yhteisöjen käytöstä ohjaavana samanvahvuinen. Kun länsimaat antavat esim. islamin juurtua ja levitä kulttuurinsa vaikutusalueelle ei tämä ole länsimaista suvaitsevaisuutta, vaan etenevää yhteentörmäystä.

  Suomi on heikkojen päättäjien vietävänä kuluttanut vajaassa neljännesvuosisadassa miljardeja etsiessään vahvempiensa suojaa. Se on liittynyt osaksi EU:ta, jonka ansiosta se on menettänyt taloudellisen ja fiskaalisen itsemääräämisoikeuden ja EU:n Venäjän pakotteiden seurauksena myös tärkeimmän kauppakumppaninsa. Siinä toivossa, että EU puolustaisi uskollista renkiään, Suomi on myös suostunut muiden maiden maksu- ja takuumieheksi. Seurauksena on ollut massatyöttömyys, epävakaat talousolot, jotka eivät tee yrittämisestä kannattavaa sekä yhteiskuntarauhan tähän asti taanneen sosiaaliturvan rapautuminen. EU ei ole kyennyt täyttämään romahtaneen Pohjoismaisen hyvinvointivaltion jälkeensä jättämää aukkoa yhteiskunnan vähäosaisten kohdalla. Pikemminkin EU:n sosiaalinen aspekti tulee esille valtavina tulonsiirtoina Itä- ja Kaakkois-Euroopan uusille jäsenmaille sekä lyhytkestoisten ja paikallisten projektien rahoittajana. EU-projekteilla taas on tarkoitus luoda rakenteita, jotka projektin päättymisen jälkeen ylläpidetään verorahoilla sen sijaan, että sama toiminta olisi turvallisesti hyvinvointivaltion sateenvarjon alla ja sen jatkuvuus taattu.

  Kun EU ei ole osoittautunut maallemme riittäväksi sotilaalliseksi turvaksi, ovat heikot päättäjämme vieneet Suomen osaksi lukuisia pienempiä ja suurempia, pääasiassa yksittäisiä nationalistisia päämääriä edistäviä, sotilaallisia liittoumia. Näiden lisäksi Suomi allekirjoitti vuonna 2014 Naton isäntämaasopimuksen, joka on käytännössä natojäsenmaiden roolia tarkentava manuaali. Ainakaan virallisesti Suomi ei ole jäsenmaa, eikä Naton viides artikla koske sitä. Seurauksena MOU:sta on kuitenkin naton operatiivisen toiminnan laajentuminen Suomen alueelle. Suomen joukot osaavat lukuisten sotaharjoitusten seurauksena nyt toimia osana kansainvälisiä joukkoja, mutta osaavatko ne sotilaallisen uhan edessä operoida itsenäisesti. Jotta monikansalliset, ”läntiset” natojoukot tuntisivat olonsa kodikkaaksi on Suomen etnistä rakennettakin pyritty muokkaamaan paremmin globaalia toimintaympäristöä muistuttavaksi. On haluttu välttää tilannetta, jossa rentoa baari-iltaa viettämään tuleva USA:n jalkaväkimies kuulisi n-sanan.

  Eri medioissa näinä aikoina esillä olevat teemat, kuten Venäjä vihollisena, suomalaisten puolustustahdon heikentyminen tai läntisten arvojen puolustaminen ovat tässä vaiheessa vähän kuin hätäsignaali jo syvälle merenpohjaan uponneen laivan ruumasta. Kuluneiden vuosikymmenten heikko, horjuva ja vaikutuksille altis valtiomiestaito suomalaisten puolustustahdon on vienyt. Kukaan ei halua puolustaa globalistien velkaorjuutta, somalialaisklaanien taikaseinää tai kalifaatin sillanpääasemaa.

  Reply
  • 1.12.2018 at 21:06
   Permalink

   Näin juutalainen kiristyskorkovelka toimii hitaasta kidutustappaen goy-kansat. Faktat ovat faktoja, Juutalaisten kierosti keksimät rasistiset (vain omaa rotua koskevat) antisemitisti-syytökset eivät niitä muuta.

   Reply
 • 1.12.2018 at 11:51
  Permalink

  On olemassa sellainen vaihtoehto, että kun Suomi soutaa ja huopaa natoon liittymisessä ja aikoo lopulta allekirjoittaa jäsenyyden niin Venäjä ja Putin miehittää Suomen ykskaks.
  EU on täysin maho pelle kerho äärikommunistine taivaanrannan maalaajineen ja paskan jauhajineen.
  Mitä tulee alle 25-vuotiaisiin, niin he ovat siinä kunnossa, että heitä jouduttaisiin vain kantamaan kantotuolissa ja äitiä tulisi heti ikävä kun viedään lumiseen metsään ja pitäisi pieni potero kaivaa itselleen.

  Reply
  • 1.12.2018 at 13:54
   Permalink

   Kommenttisi oli suoraan kuin vuosia sitten näkemästä unestani. Vaikka monikaan ei enneuniin uskokaan, kerron sen silti: USA ja NATO oli Suomessa ”harjoittelemassa” ja myös tekemässä laittomuuksia suomalaisia kohtaan, kuten muuallakin maailmassa on käynyt.Ajoimme naapurin kanssa tiesulun läpi karkuun ja olimme kiinniotettujen listalla. Venäläiset eivät pitänee Suomessa operoivien NATO joukkojen läsnä olosta vaan hyökkäsivät Itä Suomeen ja Lappiin eikä kukaan ihmisistä välittäneet vaikka tuhansia venäläisiä laskuvarjo miehiä laskeutui taivaalta. Ihmiset keskittyivät katsomaan vaan läppäreiltään liberaali propagandaa, kuuntelemaan paska musiikkia ja katsomaan sirkushuveja.

   Reply
   • 1.12.2018 at 21:10
    Permalink

    Näin juuri unen, että autoja siirtyi iltapäivällä erittäin nopeasti ajaen metsätielle.. Tuli ajatus, että nuoria maahantulija-miehiä on autojen ratissa, ja menossa paikkaan jossa heille laitetaan raskas aseistus sitä tehtävää varten, josta syystä suurin valhein ja petoksin heitä on täällä paapottu ja palvottu veronmaksajien kukkarosta..

    Reply
 • 1.12.2018 at 12:52
  Permalink

  Artikkelissa puhuttiin Neuvostoliiton vaatimuksista suoja-alueisiin, jotka lopulta olivat molempien sotiemme perussyy. Ensin NL halusi ottaa nuo alueet Suomelta väkisin ja jatkosodassa Suomi halusi Saksan avulla ottaa ne väkisin takaisin ja hieman suomalais-ugrilaisia seutuja siihen lisäksi.

  Venäjällä on Naton piirittämänä suuri tarve suoja-alueisiin. Sillä on myös tarve suojella etnisiä venäläisvähemmistöjä erityisesti siellä, missä niiden asema on vakavasti uhattuna.
  Suomen osalta Venäjä on tähän asti vaikuttanut tilanteeseen tyytyväiseltä. Venäjän näyttäisi luottaneen siihen, ettei aluettamme voida käyttää sitä vastaan. Nyt ollaan varmastikin tuota tilannetta horjuttamassa.

  Naton suurempi tulivoima lisää myös suoja-alueiden tarvetta. Venäjä ei esittäne vaatimuksia niin kauan, kun se on taloudellisesti ja sotilaallisesti varsin heikko. Tilanne voi muuttua nopeasti, jos se vahvistuu. Lännen pakotteet, joilla Venäjää pidetään heikkona, ovat tässä suhteessa loogisia, mutta purevatko ne lopulta sittenkään? Suomi on nyt joka tapauksessa pelannut pois perinteisen uskottavuus-korttinsa Venäjän suuntaan antautuessaan Natolle.

  Reply
 • 1.12.2018 at 14:22
  Permalink

  Edesmennyt kenraali Adolf Ehnrooth sanoi mm., että ” Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille. Se on puolustamisen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa.” Ja että ”Joukkoja on johdettava edestä”.

  Nyt näistä periaatteista on luovuttu. Suomeen kikkaillaan pakolaisiksi ja halpatyövoimaksi naamioituja siirtolaisia, joille rakennetaan hulppeita ohituskaistoja sukupolvien työllä rakennettuihin rakenteisiin. Ei ymmärretä, ettei Suomiole näiden ihmisten henkinen isänmaa, vaan se on monelle kalifaatti tai paratiisi 72 neitsyineen. Kun ihmisiä houkutellaan.

  Myös on turha vaatia kansalta isänmaallisuutta, kun päättäjät eivät itse sitä osoita.

  Reply
  • 1.12.2018 at 18:10
   Permalink

   Näinhän asiat on, on ihme ettei ihmiset näe tätä kusetusta, siis suurin osa. Miten voi selittää kokoomuksen valtaa nyky hallituksessa. Pohjatyö tehtiin jo edellisessä hallituksessa, jossa katainen sai mahtavan palkkioviran syystä, no kukin voi arvailla miten pitkälle lonkerot ulottuu.Suomi ja Eurooppa ovat muuttuneet rajusti parissa-kolmessa vuodessa. Nyt tuli sitten kirjotusvirheitä, olen jo tuhannen päissäni. Mutta ajatus lentää.

   Reply
 • 2.12.2018 at 04:04
  Permalink

  Tämän jutun ensimmäiset lauseet jo kertoo että kirjoittaja ei ole ihan perillä asiasta, mistä kirjoittaa. Tässä yritetään luoda tyypillistä ja jo kulunutta sankaritarinaa, mutta ei ole onnistunut.

  ”silloin nuoret miehet uhrasivat henkensä kotimaan puolesta ja taistelivat Suomen itsenäisyyden puolesta julmaa valloittajaa vastaan.”

  Tässä ei ole mitään uutta, tai tunteita herättävää,. Pelkkä yleistys ja erittäin kulunut sellainen.

  ”Sadan viiden päivän ihme muovasi meistä yhteiskunnan joka olemme vielä tänä päivänäkin.”

  Ei muovannut yhteiskuntaa sellaiseksi, joka Suomi on tänä päivänä. Talvisodan ja nykypäivän välillä on paljon historiaa ja tapahtumia. Talvisota oli ainoastaan reilu kolmen kuukauden mittainen. Enemmän olisi ollut kiinnostavaa miten Suomi pystyi taistelemaan sellaisella me hengellä sisällissodan ja sen haavojen jälkeen.

  ”Kansa taisteli ja miehet kertoivat juttujaan rintamalta”

  Tässä halutaan mennä edelleen sankaritarina edellä, että sodan jälkeen kerrottiin tarinoita, joita jaettiin jälkipolville ja oltiin ylpeitä.

  Ei talvisota ollut pelkkää sankaritarinoita, mutta niiden kanssa on helppo kirjoitella kaikenlaista, kun ei tarvitse tehdä hommia asioiden eteen.

  Tosiasiassa sodasta palasi tuhansia miehiä jotka ei paljon tarinoita kertonut tai sodasta puhunut.

  Helppo se on kaakaokupin kanssa kodin lämmöstä kirjoitella asioista ja kokemuksista yleistyksiä joista ei itse tiedä eikä jaksa ottaa selvää.

  Reply
  • 2.12.2018 at 12:58
   Permalink

   Historiantutkijalle. Uhrauksia tehtiin ja sen teki niin nuoret kuin vanhat syyt olivat moninaiset, toiset puolusti kotiseutuaan ja toiset isänmaata, joitakin ajoi eteenpäin punaisten pelko. Tosi asia on, että talvisota yhdisti kansan.
   Kansataisteli ja miehet kertoivat ei aina tarkoita niitä sankaritarinoita, vaan myös rikkoutuneita mieliä ja jatkuvia huutoja yössä, joissa sodan painajaiset tulee pinnalle aina uudelleen ja uudelleen. Kun nämä suut vaikenee, niin ei ole enään elävää esimerkkiä mitä sota oikeasti on. Enään ei kuulija pysty tuntemaan sodan kokeneen veteraanin tuskaa, sitä tuskaa ei voi omaksua lukemalla, vaan kokemalla.

   Reply
   • 2.12.2018 at 19:26
    Permalink

    Yhdisti vähäksi aikaa, nykyään suomi on revitty moneen leiriin, isänmaalliset ja sitten kaikki kuona joka sitä tuhoaa, joka puolue tässä maassa luetaan noihin, ja punikit elää ja voi hyvin tässä maassa ja jatkaa sitä mitä aikoinaan yrittivät, suomen ojentamista neukuille.

    Reply
    • 2.12.2018 at 22:40
     Permalink

     Ennen meidät yritettiin tarjota Neuvostoliitolle nyt Euroopan Unionille.

     Reply
     • 3.12.2018 at 10:24
      Permalink

      Neukuille sitä tyrkytetään vieläkin, kaikki jotka kannattaa natoa haluaa ojentaa tämän maan viholliselle eivätkä edes tiedosta että ovat punikkeja.

 • 2.12.2018 at 14:50
  Permalink

  Kyllä jollain on vinksahtanut ajatusmaailma täällä jos alkaa kehumaan Stalinia, äijä kun oli pahin diktaattori ja tuosta pahempaa tuskin ikinä syntyykään.

  Reply
  • 2.12.2018 at 15:30
   Permalink

   Ainoat jotka kehuu isä aurinkoista ovat luonnollisesti ns uusstalinistit ja vihkiytyneet vasemmistolaisuuden ihannoijat.

   Reply
   • 2.12.2018 at 17:14
    Permalink

    Kuitenkin jo artikkelista saa kuvan, että Neuvostoliiton toimet Suomea vastaan johtuivat Saksan uhasta. Stalin esitetään puolustautujana ja koko touhu jotenkin ”legitiiminä”. Sana on hersyvä, sillä ennen vanhaan puhuttiin jopa legitiimeistä turvallisuuspoliittisista vaatimuksista ja tarpeista N-liiton taholla tuon Saksan uhka-väitteen lisäksi

    Reply
    • 2.12.2018 at 21:46
     Permalink

     Aiheesta voisi kirjoittaa vaikka kirjan ja onhan niitä kirjoitettukin. Nyt on hyvä muistaa, että Stalin piti lähes kaikkea uhkana. Eikä ollut mikään salaisuus, että Saksa ja Hitler olivat kommunismin vastaisia jo 20 lululta saakka. Salaisuus ei ole sekään, että Suomessa oli aateellisia ja kansallismielisiä liikkeitä, jotka olivat kovin Saksa myönteisiä. Luonnolista on myös se, että Suomen sisäpoliittinen tilanne oli herkkä ja varmasti pelättiin tulevia vaaleja, sillä huhuiltiin kovasti Saksan vaikutusvallan kasvua. Nyt on myös hyvä muistaa että ikl ja lapuanliike oli 38 Cajanderin hallituksen hampaissa ja kommunistiset liikkeet oli kielletty jo aikaisempaan.

     Reply
     • 3.12.2018 at 07:59
      Permalink

      On vahinko, että esim. Politbyroon puheet salataan suomalaisilta. Stalin jopa mahdollisti Hitlerin valtaannousun ohjaamalla kommmunistit vaststamaan sossuja. Stalin halusi koko sotien välisen ajan rakentaa suursotaa ”kapitalististen” maiden välille. Sta.in ja kommunismin aate halusivat nimenomaan levittää kommunismin kaikkialle maailmaan ja ensin Eurooppaan. ”Sosialismi yhdessä maassa oli vain hämäystä.” Stalin tiesi Hitlerin rauhantahdon. Hitlerhän halusi vain rakentaa maataan, Häntä rohkaistiion Lännestä rohkeampiin revisioihin 1938 ja osaltaan pakotettiin, mitä hän olisi halunnut. Itävallan ja Sudeettimaan kriisithän lähtivät liikkeelle Tshekin ja Itävallan provokaatioista tai suoranaisista haasteista.

      Stalin tisei, kuinka mitätön Saksan varustautuminen oli tosiasiassa. Stalin tajusi voivansa sopivalla hetkellä jyrätä koko Euroopan. Saksan menestys Ranskaa vastaan oli ikävä yllätys, mutta voitonvarmuus säilyi.

     • 3.12.2018 at 08:01
      Permalink

      Sinä toistelet samoja valheita ja olet sitä mieltä, eyyä IKL piti kieltää. No olethan persusaitilla ja persut haluavat lakkauttaa myös kaikkiaidosti kansallismieliset järjestöt ja ovat jo kriminalisoineet mamutuskriittisyyden. No Ps onkin Lännen eliitin huijaus ja Suomi oli surkeasti Lännen satelliitti ja rapparidemokratia jo 30-luvulla

 • 3.12.2018 at 11:07
  Permalink

  TShangin ei kannattaisi laittaa toisen suuhun sellaisia sanoja joita ei ole sanottu. Tosi asia vain on että Kekkonen tuolloinen sisäministeri yritti lakkauttaa IKL:n, mutta ei onnistunut. Mikäli muistan oikein niin IKL perustettiin lakkautetun Lapun liikeen raunioille epäonnistuneen Mäntsälän kapinan jälkeen. Kielträmättä nykyään ilmassa on samoja tunnelmia kuin 30-luvun lopulla. PVL on kielletty ja seuraavaksi varmaan aloitetaan Odinien jahtaaminen. Mitä tulee mielipiteisiisi persuista, niin olen pahoillani että ajattelet noin, mutta arvostan mielipidettäsi vaikka se onkin väärä.

  Reply
  • 3.12.2018 at 17:36
   Permalink

   Sinulla on selkeästi samat valheet kuin kaikilla muillakin ja sinä sanot, että vain ne on muistettava. Sinun mielestäsi selvästi Stalin koko IKL:n korallisen uhkaksi ym. ym.

   Reply
  • 4.12.2018 at 19:47
   Permalink

   Kekkonen oli oikea neukun perseen nuolija, jos olisi ollut aikaisemmin presidentti suomea ei enää olisi vaan elettäisiin venäjällä.

   Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.