Lukijan kynästä: Pedofilia ja homoseksuaalisuus

Iltalehti julkaisi 9.8.2018 artikkelin Ovatko pedofiiliset ajatukset aina väärin? Näin asiantuntijat vastaavat. Artikkelissa muun muassa Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen ja puheenjohtaja Tiia Forsström kertovat kuinka mikään seksuaalinen taipumus ei ole sellaisenaan väärä tai sairas, ei edes pedofilia. Sexpon toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja uskovat nykyiseen seksuaalitrendiin, jossa esitetään vääristynyt kuva tekemällä perversioista hyväksyttyjä ja luonnollisia asioita. Iltalehden artikkelissa Sexpon asiantuntijat sanovat Tapio Puolimatkan pedofilian ja homoseksuaalisuuden rinnastamisen olleen asiatonta ja leimaavaa. Tässäkin kohden asiantuntijat erehtyivät, sillä monien homoseksuaalien todistuksen mukaan homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on luonnollinen ja kiistaton yhteys, joista tuon esille todisteita myöhemmin tässä kirjoituksessani.

Sexpon asiantuntijoiden mukaan kaikki pedofiilit eivät tee koskaan rikosta, eivätkä kaikki lasten kaltoinkohtelijat ole pedofiilejä. Sexpon asiantuntijat sanovat kuinka vääryyden kriteerinä ovat vahingolliset teot ja sairauden kriteerinä se, miten taipumuksia toteutetaan ja miten ne vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin.

Pedofiili tuntee seksuaalista mieltymystä lapseen, joka tarkoittaa sitä, että pedofiilien toteuttaessa mieltymyksensä käytännössä on lapsi aina se osapuoli, joka joutuu kohtaamaan niin henkistä kuin fyysistä kipua ja kärsimystä. Sexpon asiantuntijat ovat valinneet väärän polun, hyväksyessään nykyisen suhtautumisen seksuaalisuuteen, josta perversiosta tehdään hyväksyttyä ja normaalia. Pedofilia on perversio sekä väärää ja luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista. Ilman ”asiantuntijuuttakin” tulisi olla selvää ettei se ole oikein jos aikuinen harrastaa seksiä lapsen kanssa, koska silloin on kyse kieroutuneesta ja vääristyneestä seksuaalisuudesta.

Sexpon asiantuntijat kritisoivat Tapio Puolimatkaa sanoen, että Puolimatkan tapa käyttää pedofilian käsitettä lapsen seksuaalisen kaltoinkohtelun synonyymina osoittaa hänen tietämättömyytensä aiheesta. Sexpon asiantuntijat sanovat pedofilian olevan taipumuksen, jossa seksuaalisen kiinnostuksen kohteena ovat esimurrosikäiset lapset. Sexpon asiantuntijoiden mukaan nykyinen tieteellinen ymmärrys osoittaa seksuaalisen taipumuksen olevan varhaislapsuuden aikana juurtuva, joka pysyy varsin muuttumattomana koko elämän ajan. Sexpon asiantuntijat sanoivat Puolimatkan toiveen, lasten suojelun nimissä heikentävän seksuaalikasvatusta sekä olevan vaarallista.

Ympäröivä todellisuus, yhteiskunta ja sen suuri enemmistö seksuaalisuuden alueella osoittaa heteroseksuaalisuuden olevan luonnollinen ja sisäänrakennettu ihmisen seksuaalisuuden muoto. Kaikki heteroseksuaalisuudesta poikkeavat seksuaalimuodot ovat normaalista poikkeavia seksuaalisuuden muotoja, joita voidaan kutsua myös luonnottomiksi tai vääristyneiksi seksuaalimuodoiksi. Ihmisen biologia todistaa luonnollisen seksuaalisuuden olevan miehen ja naisen välistä. Ihmisen biologia todistaa sen ettei esimerkiksi lapsi ole vielä kehittynyt harjoittamaan seksuaalisia toimintoja. Luonnolliseen sukupuolielämään miehen ja naisen välillä kuuluu nautinnon kokemisen lisäksi mahdollisuus tulla raskaaksi ja jälkeläisten saaminen. Kaikkien yhteiskuntien olemassaolo ja jatkuvuus perustuvat jälkeläisiin, jotka syntyvät miehen ja naisen rakkauselämän kautta. Tämän perusteella terve ja luonnollinen sukupuolielämä kuuluu vain sellaiseen ikään, jossa ollaan valmiita tulemaan äidiksi ja isäksi, eli ottamaan vastuu omasta elämästään ja jälkeläisten elämästä. Kun yhteiskunta on hylännyt edellä olevan terveen ja luonnollisen seksuaalisuuden harjoittamisen ja sallii ennenaikaiset, epäterveet ja luonnottomat seksuaalimuodot ja kaikenlaiset perversiot, niin se näkyy yhteiskuntaa heikentävänä asiana. Moraalin löystyessä yhteiskunta voi koko ajan huonommin.

Jos yhteiskunta toimisi seksuaalisuuden suhteen sen mukaan mitä edellä esitin, niin se turvaisi lapsen asemaa sekä lapsen seksuaalista koskemattomuutta. Jos yhteiskunta sallii koko ajan enemmän ”vapauksia” erilaisille perversioille ja väärälle seksuaalisuudelle, niin silloin myös lapset ovat vaarassa joutua seksuaalisen harjoittamisen kohteeksi ja uhriksi, sillä he eivät ole missään nimessä lapsina vielä valmiita seksuaalisuuden harjoittamiseen. Tapio Puolimatka on tässäkin suhteessa taas kerran oikeassa.

Kaikki tieteellinen ymmärrys ei ole aina oikeaa ymmärtämystä, vaikka tieteessä on paljonkin oikeaa ymmärrystä. Sellainen tieteellinen ymmärrys, joka tekee perversiosta normaalin seksuaalisen suuntautumisen on väärää ja vahingollista ymmärrystä.

Sexpon asiantuntijat sanoivat Tapio Puolimatkan rinnastavan homoseksuaalit pedofiileihin, joka on asiatonta ja leimaava. Tapio Puolimatka kirjoitti kirjoituksessaan Kampanja pedofilian laillistamiseksikuinka pederastian ja pedofilian ”normalisoiminen” tapahtuu ja toteutuu samalla tavalla kun homoseksuaalisuus on hyväksytty. Puolimatka ei tässä kirjoituksessa rinnastanut homoseksuaalisuutta pedofiliaan, vaan kertoi pedofilian tulevan hyväksytyksi samalla tavoin kuin homoseksuaalisuus on hyväksytty. Sexpon asiantuntijat eivät ole ymmärtäneet lukemaansa ja ovat lynkkausmielialansa mukaisesti vääristäneet ja antaneet väärän lausunnon koskien Puolimatkaa ja hänen kirjoitustaan.

Monet homoseksuaalit itse sanovat homoudella ja pedofilialla olevan yhteys keskenään. Homoaktivisti ja homojen oikeuksien liikkeen historioitsija David Thorstad on sanonut, että homoseksuaalisuudella ja pedofialla on luonnollinen ja kiistaton yhteys. Thorstadin mukaan poikarakastajat ovat olleet mukana homoliikkeen alkuaikana ja heidän läsnäoloaan suvaittiin.

Gay Community News nimisessä homoyhteisön uutisjulkaisun avajaispainoksessa vuodelta 1979 oli homojen vapautusliikkeen lausunto mies ja poika rakkaudesta, jonka mukaan homojen vapautuksen lopullinen päämäärä on saavutus, joka mahdollistaa kaikille seksuaalisen vapauden, ei vain samoja oikeuksia lesboille ja homomiehille, vaan myös seksuaalisen ilmaisun vapauden nuorille ja lapsille.

Edesmennyt homorunoilija Allen Ginsberg on sanonut, että homoseksuaalisuuden ja pedofilian välillä on saumaton yhteys. Mary Eberstadt kirjoitti 1.8.2001 The Weekly Standard julkaisussa artikkelinPedophilia Chic Reconsidered, jossa hän toi esille kuinka kielto harjoittaa seksiä lasten kanssa rappeuttaa.

Lesbo kolumnisti Paula Martinac kirjoitti homoseksuaalien julkaisussa (Washington Blade: Mixed Messsages on Pedophilia Need to be Clarified, Unified – 15.3.2002) kuinka aikuis-lapsi seksiä on pidetty tärkeänä aspektina homokulttuurissa.

NAMBLA (North American Man/Boy Love Association – Pohjois-Amerikan Mies/poika rakkaus järjestö) on sen perustamisesta asti, vuodesta 1978 saakka tavoitellut ja pyrkinyt miehen ja pojan välisen rakkauden hyväksymiseen ja laillistamiseen. Johtavat homoseksuaaliset julkaisut kuten Advocate, Edge, Metroline, The Guide ja The San Francisco Sentinel ovat julkaisseet NAMBLA:n artikkeleita ja kolumneja sekä ottaneet hyväksyvästi kantaa NAMBLA:aan ja seksiin lasten kanssa.

Steve Baldwinin tutkimus (Pedofilia yleisempää homojen keskuudessa) vuodelta 2002, jonka julkaisiRegent University Law Review päätyi lopputulokseen, jonka mukaan lasten seksuaalista ahdistelua ja pedofiliaa esiintyy huomattavasti enemmän homoseksuaalien kuin heteroiden keskuudessa, kun tietokanta otantana on henkeä kohti tilasto väestöstä.

Monet homoseksuaalit todistavat sen, että homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on luonnollinen ja kiistaton yhteys keskenään. Homouden rinnastaminen pedofiliaan ei ole asiatonta, leimaavaa tai tuomitsevaa, koska iso osa homoista rinnastaa homoseksuaalisuuden pedofiliaan. Miksi homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on yhteys keskenään? Homoseksuaalisuus edustaa vääristynyttä seksuaalisuutta ja perversiota, jonka seurauksena vääristynyt seksuaalisuus etsii lisää vääristymiä päätyen pedofiliaan sekä jopa seksiin eläinten kanssa, nekrofiliaan jne.

Homouden hyväksyminen tulee johtamaan myös pedofilian hyväksymiseen. Homot ovat jo aikoja sitten kampanjoineet pedofilian puolesta ja nyt yhteiskunnat ovat seksuaalimoraalin romahduttamisen ja rappeuttamisen takia hyväksymässä pedofilian perversion. Homoseksuaalien manipulointi ja agenda homouden hyväksymisessä on myös johtamassa siihen, että homojen halu päästä käsiksi lapsiin seksuaalisesti tullaan hyväksymään ja laillistamaan, sillä askelmerkit ovat osoittamassa tähän suuntaan. Muutos etenee hitaasti ja pikku hiljaa, samalla tavalla kuin homoseksuaalisuus hyväksyttiin pikku hiljaa. Homojen toivetta pedofilian hyväksymiseksi ja laillistamiseksi edistää se kun yhä useampi asiantuntija sanoo pedofilian olevan synnynnäinen taipumus sekä seksuaalinen suuntaus, niin kuin mikä tahansa muu seksuaalinen suuntaus.

Perversion hyväksyminen yhteiskunnassa asiantuntijoiden toimesta osoittaa asiantuntijoiden olevan sokeita erottamaan perversio ja terve seksuaalisuus toinen toisistaan. Samalla se on osoitus homoliikkeen agendan ja manipulaation onnistumisesta johdattamaan asiantuntijoita harhaan ja eksyksiin. Itse en pidä tällaisia ihmisiä asiantuntijoina, vaan sokeina ja eksytettyinä ihmispoloisina, jotka ovat homoliikkeen kanssa syyllisiä perversioiden hyväksymiseen sekä lasten ja nuorten turmelemiseen ja tuhoamiseen. Yhteiskunta, joka hyväksyy seksuaaliperversiot ja lopulta pedofilian on yhteiskunta, joka hyväksyy lasten henkisen ja fyysisen kivun, kärsimyksen ja tuskan. Tällainen yhteiskunta ei ansaitse kunnioitusta, vaan paheksunnan ja tuomion.

Raamatussa Herra Jeesus puhui täyden laittomuuden valtaan pääsystä Jumalan käskyjen hylkäämisen takia, joka tapahtuu vähän ennen aikaa, jolloin Herra Jeesus on tulossa takaisin noutamaan omansa. Raamattu sanoo kuinka monet ihmiset vaeltavat Kristuksen (Jeesus) vihollisina ja heidän loppunsa on kadotus ja heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Raamatun sanan opetuksen mukaan, ne uskovat ihmiset, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi, mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Raamattu myös sanoo pedofilian (aikuisen ja lapsen välinen seksi) olevan kadotukseen johtava synti. Raamattu sanoo pimeyden henkivaltojen eksyttävän ihmisiä valheiden ja syntien kautta.

Pedofilia ja sen hyväksyminen edustaa pahuutta, jonka alkulähde on pimeyden henkivaltojen vaikutus ihmisen sydämeen. Asiantuntija, joka hyväksyy pedofilian, sanoen sen olevan seksuaalinen suuntaus edustaa pahuutta. Raamatun sanan mukaan pahuuden puolella olevat menevät yhä pitemmälle pahuudessa. Kun kaikenlaiset seksiperversiot ovat hyväksytty, niin se on johtanut myös pedofilian perversion hyväksymiseen, joka on osoitus pahuudessa pitemmälle menemisestä.

Raamatun sanan mukaan seksisynnit ovat häpeällisiä himoja ja luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista. Kun ihminen sokeutuu uskomalla pahuuteen, niin hän tekee pahasta hyvän ja usein myös hyvästä pahan. Nykyään erilaisten seksiperversioiden harjoittajat pitävät perversioitaan kunnianaan, vaikka ne ovat todellisuudessa häpeällisiä himoja ja syntejä.

Raamattu sanoo todellisen Herran Jeesuksen opetuslapsen joutuvan vainottavaksi sen tähden, koska hän tahtoo elää jumalisesti (todellisen Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisesti) tässä maailmassa. Tämä vaino tulee yhä näkyvämmäksi myös länsimaissa sen myötä mitä enemmän yhteiskunta hyväksyy kaikenlaista moraalittomuutta ja erilaisia perversioita. Mitä jumalattoman ihmisen tulisi tehdä ihan ensimmäiseksi kyetäkseen näkemään totuus näistä asioista? Hänen tulisi nähdä syntisyytensä, jonka tähden hän on matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Hänen tulisi tunnustaa syntinsä Jumalalle. Hänen tulisi uskoa Herraan Jeesukseen syntien anteeksisaamiseksi sekä osallisuudeksi iankaikkiseen elämään Herran Jeesuksen ansion tähden, sillä Herra Jeesus kärsi, vuodatti verensä ja kuoli ristinpuulla syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi ylös kuolleista, ja meni Isänsä oikealle puolelle.

Petri Paavola

21 thoughts on “Lukijan kynästä: Pedofilia ja homoseksuaalisuus

 • 20.8.2018 at 11:02
  Permalink

  Ei asian tarkasteluun tarvita uskonnollisia selityksiä.

  Sukupuolielinten tarkoitus on saada aikaiseksi lisääntymistä. Kun siihen sotketaan lapsia, joiden biologia ei ole vielä kypsä lisääntymiseen, ollaan ilman muuta harhapoluilla. Pedofilia on poikkeuksetta ja yksiselitteisesti kieroutuma, kuten on myös homoseksuaalisuus.

  Mitä homot aikuiset keskenään vapaaehtoisesti touhuavat, on muille harmitonta, joten sitä ei ole syytä kieltää, mutta ei sitä pidä myöskään väittää terveeksi tilaksi.

  Homoliitot ovat näytelmää, jolla yritetään luoda mielikuvaa, että se on sama asia kuin miehen ja naisen liitto, jota se ei ole, eikä se siksi selityksiä keksimällä tule.

  Yhteiskunnan tulee tukea ja pitää yllä pariutumista, joka on luonnon kannalta tarkoituksenmukaista, siis toteuttaa sitä mitä pariutumisen tulisikin toteuttaa eli lisääntymistä.

  Reply
  • 21.8.2018 at 13:17
   Permalink

   MINÄ sanoi asian selkeästi. Miten on eläinmaailmassa? Netin ja ylen mukaan eläinten homous on yleistä. Tämä tietenkin liittyy nykyiseen suvaitsevaisuuteen. Eläinten joukossa homous ei ole yleistä mutta alistaminen on. Koirilla se on melko yleistä ja koirat kohdistavat alistamisensa myös ihmisiin, kun tulevat nylkyttämään ja osoittavat ylemmyyttään näin. Homous ei mitenkään voi olla peritty ominaisuus. Jos sellainen häiriö syntyy jossain geeniyhdistelyssä, se ei voi periytyä. Kulttuuri-ilmiönä se saattaa tulla periytyväksi ominaisuudeksi, jos sitä aletaan suosia ja pitää normaalina. Tuhoutuvissa kulttuureissa on lopuillaan aina esiintynyt perverssioita.

   Reply
   • 26.8.2018 at 08:52
    Permalink

    Eläinmaailmassa on kannibalismi erittäin yleistä, moni ihan nisäkkäistäkin syö heikoimmat pentunsa jos tulevaisuus näyttää huonolta, tulisiko kannibalismi laillistaa kun on niin luonnollisa?

    Monet loiset lisääntyvät pelkästään raiskaamalla naaraan ja naaras kuolee sitten lopputuloksena.. viimeistään niihin poikasiin, mutta tuohan on jo suomessa toteutunut. Mutta tulisiko raiskaus laillistaa kaikille kun on niin luonnollista?

    ”Homous” eläinmaailmassa johtuu aina jostain vammoista ja hormonihäiriöistä.

    Reply
 • 20.8.2018 at 11:52
  Permalink

  Ihminen kasvaa seksuaalisuuteen, eikä synny siihen. Sillä ”kukaan ei ole seppä syntyessään”!!!!
  Nykymaailmassa kaikkinainen hulluus ja mädännäisyys luokitellaan tuoreeksi ”parasta ennen päivää” oleviksi asioiksi kun sen sijaan kyse on pilaantuneesta ja matoja kuhisevasta hajoamistilassa olevasta asiasta. Edes hyeenakaan kovavatsaisena raadonsyöjänä ei koskisi tuohon lobbausken alaiseen agendaan kuononpäällänsäkään.

  Reply
 • 20.8.2018 at 12:30
  Permalink

  Lapsellisella herranjeesustelulla vie itseltään uskottavuuden ja antaa vastapuolen käsiin mitä parhaimman lyömäaseen.Etenkin kun erilaisissa jeesustelulahkoissa on nussittu omia ja muiden lapsia maailman sivu.

  Reply
  • 20.8.2018 at 14:31
   Permalink

   Nimenomaan.
   Keskinkertaisilla ajatuksen lahjoilla varustettu uskovainenkin tajuaa ettei nykymaailmassa parane sekoittaa uskonsaarnoja yhteiskunnallisiin asioihin, ellei yleisöksi ole tarkoitettu se jokin oma kuppikunta.

   Vai pitäisikö ruveta ymppäämään Haile Selassie -tulokulmaa seuraavaan keskusteluun?

   Jos kaikenlaisille hörhöille annetaan pää-stage niin saa ajan kanssa ansaitsemaa heikompaa mainetta.

   Reply
   • 20.8.2018 at 16:52
    Permalink

    Sepä se, kun jos vaikka alkuperäinen asia ja tarkoitus olisi kuinkakin hyvä, mutta kun lopuksi heitetään oikein kunnon Jeesus-Overdrive päälle, niin tavallinen lukija tai kuulija tuumaa että ”Aha, just joo…” ja unohtaa saman tien sen mitä kirjoittaja tai kertoja yritti itse aiheesta kertoa.

    Uskokoon toki kukin tykönään mitä tykkää, tai saarnatkoon omalle seurakunnalleen, mutta tänä päivänä jumalista ja jeesuksista höpöttämällä höplöttelee vain itsensä marginaaliin jota kukaan ”tolkun ihminen” ei kuuntele.

    Reply
 • 20.8.2018 at 16:25
  Permalink

  Retorinen kysymys: Entä jos saan seksuaalista tyydytystä vain sadistisesta murhaamisesta? Kai sekin on hyväksyttävä seksuaalisuuden muoto?

  Reply
  • 21.8.2018 at 13:35
   Permalink

   Retorinen vastaus: Vähemmistöille on tarjottava mukavuuksia enemmistön kustannuksella, tähän nyky suvaitsevaisuus pyrkii kaikissa valinnoissaan.

   Reply
 • 20.8.2018 at 17:42
  Permalink

  Näissä asioissa ollaan kaltevalla pinnalla ja kulttuurimarksilaiset tönivät yleistä mielipidettä ja lainsäädäntöä yhä perverssimpään suuntaan. Queer-sana sisältyykin jo viralliseen ”hyvyyslistaan” (LGBTQ). Professori Puolimatkan esille ottama asiayhteys osui arkaan paikkaan. Älähdyksiä tuli välittömästi ja ne ilmaisivat, että nyt aletaan lähestyä totuutta.

  Pedofilia on vallanpitäjien suojeluksessa ja pedofiilit kokevat esitetyt totuudet uhkaavina. Siksi Jyväskylän yliopiston huipultakin otettiin välittömästi kantaa Puolimatkaa vastaan. Klassinen esimerkki on tapaus Jimmy Savile. Hän oli Englannissa superjulkkis ja viihdemaailman lisäksi poliitikkojen ja kuninkaallisten lellikki. Hänet lyötiin ritariksi ja katolinen kirkko antoi hänelle arvonimen ”paavillinen ritari”. Savilen pedofilia-, nekrofilia- ym. harrastukset tiedettiin. Asiaa ei haluttu ottaa esille, päin vastoin: isokenkäiset tarjosivat hänelle mahdollisuuksia toteuttaa taipumuksiaan kouluissa ja sairaaloissa. Asiaa on lähedetty penkomaan vasta Savilen kuoltua. Ilmeisesti Savile tiesi liikaa, jotta kukaan poliitikko tai tuomari olisi uskaltanut tarttua aiheeseen hänen eläessään. Sitä paitsi monet suojelijat olivat itse mukana ”lastenleikeissä”.

  Raamattuun vetoaminen on monelle punainen vaate. Kuitenkin kristinuskoon perustuvan kulttuurin korvaaminen kulttuurimarksilaisuudella johtaa mielettömyyteen, jossa sota on rauhaa, sairaus terveyttä, normaalius halveksittavaa ja hysteerinen raivokohtaus arvokas argumentti. Kun käydään Raamatun kertomalle tuomiolle, ei uskovaisuuden ulkokuori tai kirkollinen korkea virka ole lieventävä, vaan äärettömän raskauttava seikka. Silti Juudaksia esiintyy joka sektorilla hopearahojen tai ”arvostuksen” toivossa.

  Reply
  • 20.8.2018 at 18:09
   Permalink

   ”Kuitenkin kristinuskoon perustuvan kulttuurin korvaaminen kulttuurimarksilaisuudella”

   Joo, mutta kun asia ei ole niin mustavalkoinen että kristinuskon vaihtoehto olisi juuri kulttuurimarxilaisuus. Hyvän moraalin ja etiikan voi omata ilman kristinuskoakin, eikä kristinusko ole niiden edellytys.Itse asiassa kaikki tuntemani ateistit ovat järjestäen rehellisempiä ja eettisempiä ihmisiä kuin tuntemani uskovaiset.

   Reply
   • 20.8.2018 at 18:23
    Permalink

    En halua kinata tästä ateisti vs. uskovainen-vertailusta. Todellisuus on se, mikä ratkaisee. Havaitsemastaan todellisuudesta kukin tehköön omat johtopäätöksensä. Olennaista on omien aivojen käyttö politrukkien tarjoilemien valmiiden ajatusmallien sijaan.

    Reply
 • 20.8.2018 at 17:54
  Permalink

  Pedofiliaa on mahdotonta määritellä. Miten nuorta saa haluta sexuaalisesti? Mielestän ei lasta. Kuka sitten on lapsi?
  Tietysti on lainsäädäntö joka määrittelee ikärajan mutta se on vain numeroita, esim meidän 16 vuotta.
  Jos ajatellaan biologisesti, joku alle 16v tyttö voi olla sukukypsä, isot rinnat ja karvoitus.
  Joku toinen taas voi olla 18v ilman rintoja ja karvoitust
  Jos miehenä tunnen vetoa ensimmäiseen, tekeekö se minusta pedofiilin?
  Entä toiseen, tai muuhun jopa täysikäiseen joka ei olekaan biologisesti ”nainen”.
  Silläkin on merkitystä minkä ikäinen toinen on, kyllähän 15 vuotias poika voi haluta 12 vuotiasta tyttöä, muttei 30 vuotias. Mitäs jos se 12 vuotias näyttää 18 vuotiaalta, tekeekö tilanne 30 vuotiaasta pedofiilin???

  Reply
  • 20.8.2018 at 18:06
   Permalink

   Suojaikäraja ei ole olemassa tissien kasvun varmistamiseksi, vaan siksi että lapsi ei ole henkisesti kypsä tekemään päätöksiä, ja on manipuloitavissa. Sinusta ja taipumuksistasi sekä myös omasta henkisen kehityksen tasostasi kertoo se että ajattelet koko asiaa ainoastaan fyysisellä tasolla.

   Reply
 • 20.8.2018 at 18:19
  Permalink

  Mitä minun henkisestä tasostani kertoo jos miehenä katson ja ehkä haluankin kypsän näköistä naista???

  Reply
 • 20.8.2018 at 18:22
  Permalink

  Jos lähestyn tätä naista ja minulle selviää alaikäisyys, tietysti vetäydyn takavasemmalle, mutta enhän minä mikään perverssi ole tai alaikäisiin sekaantuja. Tietysti voin ottaa varman päälle ja mennä ”mummotunneliin” jossa kaikki ovat varmasti minua vanhempia.

  Reply
 • 20.8.2018 at 18:40
  Permalink

  Jeppes, oletan että olet aikamies. Mitä jos joskus yksinäsi selaat jotain lehteä ja siinä esiintyy nuori nainen alastomana.
  Pippelisi ponnahtaa pystyyn ja sitten huomaat tekstin että ”nainen” onkin 13 vuotias.
  Mikä on päätelmäsi?
  Oletko pedofiili?
  Oletko kiinnostunut alaikäisistä?
  Tarvitsetko terapiaa?

  Reply
  • 20.8.2018 at 18:53
   Permalink

   Hyvä Hrtero/Pecca. Minulla ei ole sellaisia lehtiä joissa on 13 vuotiaita lapsia alastomina enkä halua edes tietää mitä ne ovat ja mistä niitä saa, mutta sinulla ilmeisesti on koska tiedät sellaisista kertoa.

   En myöskään provosoitunut, vaan ihan tyynesti kerroin mikä olet. Sinä sen sijaan hätäännyit jäätyäsi kiinni ns. housut kintuissa, viestiripulisi ja juuri sellaiset perusteluyrityksesi joita pedarit käyttävät kertovat sen lahjomattomasti.

   Reply
 • 23.8.2018 at 20:44
  Permalink

  Pedofilia sen kaikissa muodoissa on lapsen raiskaamista, sitä ei tule hyväksyä missään muodossa. Ihmisillä ei ole käsitystäkään pedofilian laajuudesta, koska se ei ole ainoastaan hyväksyttävää, vaan vaatimus, mikäli haluaa kavuta eliitin terävimpään kärkeen. Toni Halmehan alkoi päästä jyvälle pedofiilirinkien olemassaolosta Suomessa, ryhtyi kirjoittamaan paljastuskirjaa, ja miten hänelle tuossa leikissä kävi? Ensin hänet valelehdistossä mustamaalattiin (huumeet…. heh heh… created by huumekuriiri Supo) ja tietysti sen perään CIAn tyylinen ”itsemurha.” Suomi ei ole lintukoto, vaikka ihmiset niin yleisesti otaksuvat.

  Salaseurojen rituaalit niiden ylemmillä tasoilla perustuvat satanismiin, ja lapsen raiskaaminen, eli ”valittujen” osallistuminen eilaisiin uhrimenoihin on keskeinen tekijä siihen, etta pääsee osaksi maailmanlaajuista ”brotherhood.” Toisinsanoen: pedofilia löytyy sieltä, missä ihmiskunnan korkein valta sen eri muodoissa asuu, ja poliisin ylin johto satanismia( suojelee, koska he ovat itsekin siinä mukana. Kirkot ja uskonnot yleisesti ovat iät ja ajat harjoittaneet pedofilaa… kaikki tiet johtavat jesuiittien Roomaan!

  Reply

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.